MAHAL LİSTESİ İşin Adı: İş Grubu: V.0208/001: V.0227/003C: V.0237/01: V.0241/01:

Tam metin

(1)

V.0208/001: II. Kalite norm çam kereste ile ahşap imalatta kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100

cm²'den küçük (100 cm² dâhil) keresteler için) m³

105-106 arası duvar 104-105 arası duvar 104-101 arası duvar 101-103 arası duvar 103-107 arası duvar 109-114 arası duvar 114-113 arası duvar 112-113 arası duvar 112-110 arası duvar 110-108 arası duvar 108-109 arası duvar

V.0227/003C: Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra Kalker vb. ait Düz Satıhta Veya Kavisli Satıhta

Yonu Taşı Bedeli (Sertlik Derecesi 1,5) m³

Kuzey yapısı Teras yönü cephe duvarı Kuzey yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Kuzey yapısı 3 Ocak Okulu yönü cephe duvarı Kuzey Yapısı 106 Eğitim mutfak mahali bölücü duvar Kuzey Yapısı 106 ve 107 mahalleri arası duvar Kuzey yapısı 107 derslik 3 ocak yönü cephe duvarı

Kuzey yapısı 107 ve103 mahalleri istasyon yolu yönü cephe dvr Güney yapısı teras yönü cephe duvarı

Güney yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Güney yapısı 113 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı 114 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı istasyon yolu yönü dvr Duvar söküm pozundan gelen metraj

114 derslik mahali istasyon yolu cephesinde söküm 114 derslik mahali Uray Cad. cephesinde söküm Mevcut duvar üstlerinde münferit mahallerde tamamlama

B Blok mevcut taş duvarlarında münferit alanlarda yaklaşık bir değer verilmiştir.

V.0237/01: Çatı kaplamasında marsilya tipi kiremit bedeli

B Blok kuzey yapısı B Blok güney yapısı A Blok 1. kısım A Blok 2. kısım

V.0241/01: Klasik tip kiremitle mahya kaplamasında kiremit bedeli m

B Blok kuzey yapısı ana çatı mertekler üstü B Blok kuzey yapısı ana çatı tepe mahyası B Blok kuzey yapısı cumba mertekleri üstü

(2)

B Blok kuzey yapısı cumba tepe mahyası B Blok güney yapısı ana çatı mertekler üstü B Blok güney yapısı ana çatı tepe mahyası B Blok güney yapısı cumba mertekleri üstü B Blok güney yapısı cumba tepe mahyası B Blok güney yapısı

A Blok 1. kısım ana mertekler üstü A Blok 1. kısım tepe mahyası A Blok 2. kısım ana mertekler üstü

V.0301/01: Horosan harçlı kargirin itinalı sökülmesi

114 derslik mahali istasyon yolu cephesinde söküm 114 derslik mahali Uray Cad. cephesinde söküm 107 106 derslik arası duvarın sökümü

V.0340: Bağdadi sökülmesi

105-106 arası duvar 104-105 arası duvar 104-101 arası duvar 101-103 arası duvar 103-107 arası duvar 109-114 arası duvar 114-113 arası duvar 112-113 arası duvar 112-110 arası duvar 110-108 arası duvar 108-109 arası duvar

V.0346/01: Minareden başka her yerde yonu taşı çürütülmesi

B Blok mevcut taş duvarlarında münferit alanlarda yaklaşık bir değer verilmiştir.

V.0432/A2: Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Sönmüş Kireç Enjeksiyonu İle Çatlakların

Ve/Veya Boşlukların Doldurulması ( 5 Ton Dahil Ve Üstü) kg

Kuzey yapısı Teras yönü cephe duvarı Kuzey yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Kuzey yapısı 3 Ocak Okulu yönü cephe duvarı Kuzey yapısı 107 derslik 3 ocak yönü cephe duvarı

Kuzey yapısı 107 ve103 mahalleri istasyon yolu yönü cephe dvr Güney yapısı teras yönü cephe duvarı

Güney yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Güney yapısı 113 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı 114 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı istasyon yolu yönü dvr

V.0616: Çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesi yapılması

B Blok

(3)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 A Blok 101 102 103 104 105 106 106 107 108 109 110 111 112 113 114 114 koridor 115 116

V.0710/5: Demir yüzeylere iki kat (farklı renkte) antipas sürülmesi

A Blok 1. Kısım Makas metrajı tablosundan gelen

A Blok 1. Kısım Aşık Metrajı tablosundan gelen A Blok 1. Kısım Levha Metrajı tablosundan gelen A Blok 2. Kısım Makas metrajı tablosundan gelen A Blok 2. Kısım Aşık Metrajı tablosundan gelen A Blok 2. Kısım Levha Metrajı tablosundan gelen B Blok Güney Yapısı Makas Metrajı tablosundan gelen B Blok Güney Yapısı Aşık Metrajı tablosundan gelen B Blok Güney Yapısı Levha Metrajı tablosundan gelen B Blok Kuzey Yapısı Makas Metrajı tablosundan gelen B Blok Kuzey Yapısı Aşık Metrajı tablosundan gelen

(4)

B Blok KuzeyYapısı Levha Metrajı tablosundan gelen

V.0713/01: Kenet, zıvana bağlantı yuvalarına eritilmiş kurşun dökülmesi kg

B BLOK 1. Kat ikinci sıra duvar örgüsü V.0713/01 pozundan gelen kenet metrajı

V.0715/001: Paslanmazdan kenet yapılması ve yerine montajı (delik açılması dâhil) kg

B BLOK 1. Kat ikinci sıra duvar örgüsü V.1104/B pozundan gelen duvar metrajı

V.1104/B006: Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 30-40 cmxserbest boy ortalama 20-25 cm (25 cm

dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği m²

B BLOK 1. Kat ikinci sıra duvar örgüsü Kuzey yapısı Teras yönü cephe duvarı Kuzey yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Kuzey yapısı 3 Ocak Okulu yönü cephe duvarı Kuzey Yapısı 106 Eğitim mutfak mahali bölücü duvar Kuzey Yapısı 106 ve 107 mahalleri arası duvar Kuzey yapısı 107 derslik 3 ocak yönü cephe duvarı

Kuzey yapısı 107 ve103 mahalleri istasyon yolu yönü cephe dvr Güney yapısı teras yönü cephe duvarı

Güney yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Güney yapısı 113 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı 114 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı istasyon yolu yönü dvr Duvar söküm pozundan gelen metraj

114 derslik mahali istasyon yolu cephesinde söküm 114 derslik mahali Uray Cad. cephesinde söküm Mevcut duvar üstlerinde münferit mahallerde tamamlama

V.1131/B: Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta düz yonu taşı kaplama

yapılması işçiliği m²

B Blok mevcut taş duvarlarında münferit alanlarda yaklaşık bir değer verilmiştir.

V.1860/B02: Özgün marsilya kiremitin temizlenmesi ve tekrar kullanılacak hale getirilmesi

B Blok kuzey yapısı

B Blok güney yapısı A Blok 1. kısım A Blok 2. kısım

V.1863: Marsilya tip kiremitle çatı örtüsü yapılması işçiliği

B Blok kuzey yapısı

B Blok güney yapısı A Blok 1. kısım A Blok 2. kısım

V.1864: Marsilya tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği m

B Blok kuzey yapısı ana çatı mertekler üstü

B Blok kuzey yapısı ana çatı tepe mahyası B Blok kuzey yapısı cumba mertekleri üstü B Blok kuzey yapısı cumba tepe mahyası B Blok güney yapısı ana çatı mertekler üstü B Blok güney yapısı ana çatı tepe mahyası B Blok güney yapısı cumba mertekleri üstü B Blok güney yapısı cumba tepe mahyası

(5)

B Blok güney yapısı

A Blok 1. kısım ana mertekler üstü A Blok 1. kısım tepe mahyası A Blok 2. kısım ana mertekler üstü

V.1991: Tavan veya duvarda bağdadi çakılması

105-106 arası duvar 104-105 arası duvar 104-101 arası duvar 101-103 arası duvar 103-107 arası duvar 109-114 arası duvar 114-113 arası duvar 112-113 arası duvar 112-110 arası duvar 110-108 arası duvar 108-109 arası duvar

V.2116/D01: Düz satıhta hidrolik kireç katkılı harç ile tesviye betonu dökülmesi

Kuzey yapısı Teras yönü cephe duvarı

Kuzey yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Kuzey yapısı 3 Ocak Okulu yönü cephe duvarı Kuzey Yapısı 106 Eğitim mutfak mahali bölücü duvar MİNHA geçiş açıklığı

Kuzey Yapısı 106 ve 107 mahalleri arası duvar Kuzey yapısı 107 derslik 3 ocak yönü cephe duvarı

Kuzey yapısı 107 ve103 mahalleri istasyon yolu yönü cephe dvr Güney yapısı teras yönü cephe duvarı

Güney yapısı arka bahçe yönü cephe duvarı Güney yapısı 113 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı 114 mahali Uray cad. yönü dvr Güney yapısı istasyon yolu yönü dvr

15.330.1008: Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı

polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması m²

B Blok kuzey yapısı

B Blok güney yapısı A Blok 1. kısım A Blok 2. kısım

15.300.1005: Çatı üzerine tahta kaplama yapılması

B Blok kuzey yapısı B Blok güney yapısı A Blok 1. kısım A Blok 2. kısım

15.165.1002: Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması Ton

A Blok 1. Kısım Çelik Profil Toplam Ağırlığı

A Blok 1. Kısım Çelik Levha Toplam Ağırlık A Blok 2. Kısım Çelik Profil Toplam Ağırlığı A Blok 2. Kısım Çelik Levha Toplam Ağırlık

(6)

B Blok Güney Yapısı Çelik Profil Toplam Ağırlığı B Blok Güney Yapısı Çelik Levha Toplam Ağırlık B Blok Kuzey Yapısı Çelik Profil Toplam Ağırlığı B Blok Kuzey Yapısı Çelik Levha Toplam Ağırlık

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :