içindekiler Önemli Güvenlik Talimatları...2 Güvenlik... 2 Ana Ünite:... 3 Uzaktan Kumanda... 3

Tam metin

(1)

içindekiler

Önemli Güvenlik Talimatları ...2

Güvenlik ... 2

Ana Ünite: ... 3

Uzaktan Kumanda ... 3

Parçaların Belirlenmesi ...3

Bağlantılar ...4

Harici Ses Aygıtına bağlan ... 4

Gücü Bağlama ... 4

Uzaktan kumandanın pillerini takın ...4

Pillere İlişkin Önlemler ... 4

Temel İşlemler ...5

Güç ... 5

Ses Düzeyini Ayarlama ... 5

Sesi Kapatma ... 5

Oynat ...5

iPod/iPhone/iPad Oynat ... 5

Bluetooth Aygıtıyla Oynatma ... 5

Dış Ses Cihazı ile Oynatma ... 6

Sorun Giderme ...6

Teknik Özellikler ...7

Standart Aksesuarlar ...7

(2)

Önemli Güvenlik Talimatları

UYARI

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KORUMA KILIFINI ÇI- KARMAYIN (YA DA ARKAYI). İÇİNDE KULLANICI-SERVİS PARÇALARI BULUN- MAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ AÇMAYIN

E ş i t k e n a r ü ç g e n i çe r i s i n d e k i o k u c u sembollü şimşek, insanlara elektrik şoku riski yaratacak yeterli büyüklükte olabilen, ürünün çevresindeki yalıtımsız "tehlikeli voltaj"

varlığını kullanıcıya ikaz etmek içindir.

Eşit kenar üçgen içindeki ünlem işareti, cihazın beraberindeki kaynakçadaki önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarının olduğunu kullacıya ikaz etmek içindir.

Güvenlik

1 Bu talimatları okuyun.

2 Bu talimatları saklayın.

3 Tüm uyarıları dikkate alın.

4 Tüm talimatları izleyin.

5 Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

6 Yalnızca kuru bezle temizleyin.

7 Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Üreticinin talimatlarına göre kurun.

8 Isı üreten radyatör, ısı düzenleyici, fırın ya da diğer cihazlar(amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.

9 Polarize ya da topraklama fişlerin güvenlik amacına önem verin. Polarize fişin iki adet bıçak ağzı olur, biri diğerinden daha geniştir.

Topraklama fişin iki adet bıçak ağzı olur ve üçüncü bir sivri ucu olur. Geniş ağız ya da üçüncü sivri uç güvenliğiniz için sağlanmıştır.

Sağlanan fiş sizin çıkış noktanıza uymuyorsa, eski çıkışın değiştirilmesi için bir elektrikçiye başvurun.

10 Fişlerde, uygun takviye fişlerinde ve cihazdan çıktıkları noktalarda, güç kablolarını üzerinde yürünmemesi ve ezilmemesi için dikkat edin.

11 Sadece üretici tarafından belirlenen eklentileri/

aksesuarları kullanın.

12 Sadece üretici tarafından belirlenen ya da cihazla beraber satılan el arabası, stand, tripod, raf veya masa ile kullanın. Taşıyıcı kullanılıyorsa, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için el arabasını/cihaz kombinasyonunu dikkatli kullanın.

13 Uzun süre kullanılmadığında ya da yıldırımlı fırtınalar esnasında cihazın fişini çekin.

14 Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihazın düşmesi ve düzgün çalışmaması, neme ya da yağmura maruz kalması, cihazın üstüne sıvı dökülmesi ya da eşya düşmesi, fiş ya da güç kablolarının zarar görmesi gibi cihazın zarar gördüğü durumlarda servise başvurmanız gerekir.

15 Cihazı damlamaya ya da sıçramalara maruz bırakmayın ve sıvıyla dolu vazo gibi eşyaları cihazın üstünde bırakmadığınıza emin olun.

16 SINIF II, çift yalıtımı olan ve koruyucu topraklaması olmayan cihazdır.

17 Uyarı: elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı neme maruz bırakmayın.

18 Uyarı: pil (pil, pil veya akü paketi), güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

19 Ana kablo fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, bağlantı kesme cihazı hazır bir şekilde çalıştırılabilir durumda bırakılmalıdır.

(3)

Ana Ünite:

AUX

AUX

AUX AC ~1

Eko Güç bekleme moduna geçmek ya da açmak için bu düğmeye basın.

2 DOK

- Dok fonksiyonunu seç.

- DOK modunda, çalmayı başlat yada duraklat.

3 BLUETOOTH

- Bluetooth fonksiyonunu seç.

- Bluetooth modunda, çalmayı başlat yada duraklat (düğmeye bir kez basın).

- Bluetooth modunda, Bluetooth özellikli cihazı eşleştir (butona basın ve basılı tutun).

4 AUX

AUX IN fonksiyonunu seç.

5 SESSİZ

Birimin sesini kıs veya devam ettir.

6 VOL+ /VOL -

Ses seviyesini artır ya da azalt.

7 AUX priz

Bir harici ses aygıtına bağlan.

8 AC~

Güç kablosunu bağlayın.

Parçaların Belirlenmesi

Uzaktan Kumanda

1

Bu ürünü açın veya Eko Güç bekleme moduna geçirin.

2

Bir fonksiyon seçin.

3 VOL+ /VOL-

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

4 H, G

Skip to previous track/next track.

5 BF

Oynatmayı başlat veya duraklat.

6 MENÜ

iPod/iPhone için klasör listesi ve dosya listesi arasında geçiş yap.

7 SESSİZ

Sesi kıs veya devam ettir.

8 GİRİŞ

Seçimleri onayla.

9 EŞLEŞTİRME

Bluetooth Eşleme modunu etkinleştir.

10 ,

iPod/iPhone/iPad menüsü ile gezinin.

(4)

Bağlantılar

Harici Ses Aygıtına bağlan

Ayrıca bir harici ses aygıtı dinlemek için bu birimi kullanabilirsiniz.

AUX girişini kullanarak Ses kablosu bağlayın:

- Bu birimdeki AUX soketine.

- Harici ses aygıtındaki ses çıkış soketine (örn.

TV, iPhone ... ).

Not:

Ana ünite üzerindeki AUX düğmesine basın veya bağlantınızın AUX fonksiyonunu seçmek için uzaktan kumandadaki FONKSİYON düğmesine basın.

Gücü Bağlama Dikkat:

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı voltajının birimin altında ya da arkasında yazılı voltajı karşıladığından emin olun.

- Güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

AUX AC ~

AC güç adaptörünü ünite üzerindeki sokete bağlayın ve bir prize takın.

Uzaktan kumandanın pillerini takın

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması Cihazla birlikte verilen uzaktan kumanda, birimin bir mesafeden çalışmasını sağlar.

Uzaktan Kumanda, kapsama alanı içinde (6m) olsa bile, birim ve uzaktan kumanda arasında engeller var ise, uzaktan kontrol işlemi imkansızdır.

Uzaktan Kumanda, kızılötesi ışını üreten diğer cihazların yanında ise ya da ünitenin yakınında kızılötesi ışın kullanan cihazlar var ise, Uzaktan Kumanda düzgün çalışmayabilir. Aynı şekilde, diğer ürünlerde düzgün çalışmayabilir.

İlk kullanımda

Ü n i t e , ö n c e d e n k u r u l m u ş lityum CR2025 pil içerir. Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu plakayı çıkarın.

Uzaktan Kumanda Pilini Peğiştirmek

(A) : Sol taraftakini basarak aşağıya çevirin.

(B) : Pil plakasını çekin ve eski pili çıkarın.

(C) : Yeni bir CR2025 pilini, pil plakasına doğru kutuplarla( + / -) gösterildiği gibi yerleştirin.

(D) : Plakayı tekrar yuvaya yerleştirin.

Pillere İlişkin Önlemler

Uzaktan kumanda uzun bir süre (bir aydan fazla) kullanılmadığında, sızıntıyı önlemek için Uzaktan Kumanda'dan pili çıkarın.

Eğer piller sızıntı yaparsa, pil bölmesinin içindeki sızıntıyı silin ve pilleri yenileriyle değiştirin.

Belirtilenler dışında pil kullanmayın .

Pilleri ısıtmayın ya da sökülü bırakmayın. Asla ateşe veya suya atmayın.

Pilleri diğer metal cisimlerle birlikte taşımayın ya da saklamayın. Akti takdirde, piller kısa devre, sızıntı ya da patlama yapabilir.

Şarj olmayan türden olan bir pili asla şarj etmeyin.

(5)

3 Bağlanan iPod/iPhone/iPad'i oynatmak için başlatın.

- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için uzaktan kumandadaki BF düğmesine ya da ünitenin ön panelindeki DOK düğmesine basın.

- Bir parçayı atlamak için H/G düğmelerine basın.

- Menüde gezinmek için: M tuşuna basın, ardından seçmek için , düğmelerine basın ve onaylamak için BF'ye basın.

Not:

Menüde gezinmek için , kullandığınızda, her işlem arasındaki aralık bir kaç saniye olmalıdır, yoksa normal fonksiyona dönecektir.

iPod/iPhone/iPad'i Şarj Etme

Doklanmış iPod/iPhone/iPad ünite AC gücüne bağlıyken şarj olmaya başlar.

Bluetooth Aygıtıyla Oynatma

Bu oynatıcıyla Bluetooth özellikli bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

Bluetooth özellikli cihazları eşleme Bu oynatıcıya ilk defa bir Bluetooth cihazı bağlıyorsanız, cihazınızı oynatıcı ile eşlemeniz gereklidir.

Not:

- Bluetooth cihazı üniteye bağlamadan önce, cihazın Bluetooth özelliklerini belirleyin.

- Bu üniteye bir Bluetooth cihaz bağlamadan önce, cihazın Bluetooth becerilerine ilişkin bilgi edinip tanıyın.

- Tüm Bluetooth cihazlarının uyumlu olacağı garanti edilemez.

- Ünite ve Bluetooth cihaz arasındaki herhangi bir engel çalışma aralığını azaltabilir.

- Oynatıcıyı parazit olabilecek diğer

Temel İşlemler

Güç

Ana ünite veya uzaktan kumandadaki tüm bu fonksiyonları güç kaynağına bağlandıktan sonra kullanabilirsiniz. (Bekleme Modu olarak adlandırılır).

Sistemin Açılması

Sistemi bekleme modundan çalışır duruma getirmek için bu düğmeye basın.

Not:

Sistem en son seçilen kaynağa dönecektir.

Sistemi Kapatma

Sistemi kapatmak için ana ünitedeki veya uzaktan kumandadaki düğmeye basın ve Eco moduna gidin.

Not:

Uzun bir süre sistem kullanılmadığında, güç kablosunu çıkıştan çektiğinize emin olun.

Ses Düzeyini Ayarlama

Oynatma sırasında ses düzeyini artırma/azaltma için + /- tuşlarına basın.

Sesi Kapatma

Oynatma sırasında, sesi kapatmak ya da tekrar açmak için SESSİZ tuşuna basınız Etkisini kaldırmak için tekrar bu düğmeye ya da - /+

düğmelerine basın.

Oynat

iPod/iPhone/iPad Oynat

Bu ünite ile iPod/iPhone/iPad'den ses keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu ünite aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modellerini destekler:

Ipod nano 7, iPod touch 5, iPhone 5, iPad mini, iPad 4

1 iPod/iPhone/iPad kaynağını seçmek için uzaktan kumandadaki FONKSİYON düğmesine ya daünitenin önündeki DOK düğmesine

(6)

1 Cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu açın.

2 Oynatıcı kaynağını Bluetooth olarak ayarlayın.

3 Uzaktan kumanda üzerindeki BF/ Pair Eşle düğmesine basılı tutunveya BLUETOOTH eşleme modunu aktive etmek için bir kaç saniye ön paneldeki Bluetooth düğmesine basılı tutun LED gösterge her iki saniyede bir yanacaktır.

4 Cihazınızla Bluetooth cihazı arayın.

5 Eşleşme listesinden "MXSP-BT3100" seçin.

6 Gerekliyse varsayılan parolayı "0000" girin, eşleşme başarılı olursa, LED gösterge her iki saniyede bir sönecektir.

7 Bağlantıyı kesmek için, cihazınızdan Bluetooth fonksiyonunu kapatın ya da oynatıcınızı başka bir kaynağa ayarlayın.

İpucu

- Zaten mevcut bir bağlantı varsa uzaktan kumanda üzerindek BF/ Pair Eşleme düğmelerine basılı tutun veya ünitenin ön panelindeki BLUETOOTH düğmesine bir kaç saniye basılı tutun, böylecek eşleşme yeniden aktive olacaktır ve bağlantı kopacaktır.

- Eğer iki dakika içerisinde oynatıcıyla hiç bir Bluetooth cihazı eşleşmesse, oynatıcı bir önceki bağlantıyı kurtarmarmayı deneyecektir.

- Cihazınız çalışma aralığı dışına çıkarsa, oynatıcı bağlantısı kopacaktır.

- Cihazınızı oynatıcıya tekrar bağlamak istiyorsanız, çalışma aralığında bir yere yerleştirin.

- Cihaz çalışma aralığından daha öteye götürülürse, geri getirildiğinde, cihaz hala oynatıcıya bağlı mı lütfen kontrol edin.

- Cihaz hala bağlıysa, LED gösterge her iki saniyede bir yanacaktır.

- Bağlantı koparsa, LED göstergesi açık kalır, cihazınızı ve oynatıcıyı tekrar eşleştirmek için yukarıdaki talimatları izleyin.

Bluetooth cihazından müzik dinleyme

Bağlı Bluetooth cihazı Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP) destekliyorsa, oynatıcı ile cihaz üzerinden depolanan müzikleri dinleyebilirsiniz.

Ayrıca cihaz Ses Video Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP) destekliyorsa, cihazdaki depolanan müziği oynatmak için oynatıcının uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.

1. Oynatıcıyı cihazınızla eşleyin.

2. Cihazınız ile müzik oynatmaya başlayın (A2DP destekliyorsa).

- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için uzaktan kumandadaki BF/ Pair Eşlemedüğmesine basın veya ünitenin ön panelindeki BLUETOOTH.

- Eşlemedüğmesine basın veya ünitenin ön panelindeki H/G düğmelerine basın.

Dış Ses Cihazı ile Oynatma

Ünitenin arkasında bir adet AUX yuvası vardır.

Diğer kaynaklardan analog ses sinyalleri bu yuvalar aracılığıyla üniteye bağlanabilir.

1 Çalışma modunda ana ünitedeki AUX düğmesine basın veya AUX IN fonksiyonunu seçmek için uzaktan kumandadaki FONKSİYON düğmesine basın.

2 Sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için +/- düğmelerine basın.

3 AUX IN modunda, oynatma özellikleri için ses cihazınızı direkt olarak çalıştırın.

Sorun Giderme

Garantinin geçerliliğini korumak için sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdakileri izleyin.

Güç Yok

- AC kablosunun cihaza doğru şekilde bağlandığından emin olun.

- AC çıkışında güç olduğundan emin olun . - Üniteyi açmak için bekleme düğmesine basın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı seçin.

- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

- Pili, belirtildiği gibi kutuplarını ( + / -) aynı hizada takın.

- Pili değiştiriniz.

- Uzaktan kumandayı, direkt olarak ünitenin önündeki sensöre doğru yöneltin.

Müzik çalmak için Iphone kullanma

- Iphone doklama yoluyla müzik çalarken, gelen çağrı sinyalini elde etmek için iyi algılama modunun dışında olması riski mevcuttur.

(7)

Teknik Özellikler

Genel

Güç Gereksinimleri ...AC 220-240V ~ 50/60Hz Güç tüketimi ... 15W Çıkış gücü ...25W x 2 Toplam Harmonik Distorsiyon ... 1 % (1kHz, 1W) Ses Giriş hassasiyeti/Empedans ...500mV/ 47kΩ Frekans Tepkisi...20Hz - 20kHz Ünite Boyutları (W x H x D) ...480 x 169 x 107 mm Hoparlör

Empedan 3s ...8Ω Hız Gücü... 25W Uzaktan

Mesafesi ...6m Açısı ...30 O

Standart Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda ...x 1 Kullanım kılavuzu ...x 1

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :