• Sonuç bulunamadı

(17)Tek hücrelilerde iki şekilde hareket ederler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(17)Tek hücrelilerde iki şekilde hareket ederler"

Copied!
37
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Belirli bir sinir sistemi yoktur.

 Prokaryot tek hücrelilerde (Bakteriler) hücre zarında bulunan protein yapısındaki almaçlar dış ortamdaki değişiklikleri algılarlar.

Ökaryot tek hücrelilerde (Paramecium-Terliksi Hayvan), sitoplazmada bulunan sinir tanecikleri sillerin kordinasyonlu çalışmasını sağlar.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

 Gelişmiş bir destek yapıları yoktur, ancak şekil kazandıran bazı yapılar bulunur.

 Amiplerde böyle bir yapı bulunmaz.

 Bakterilerde hücre zarı üzerinde peptidoglikandan yapılmış bir hücre çeperi (hücre duvarı) bulunur.

 Tek hücreli ökoryatlarda hücre zarı üzerinde protein ağırlıklı yapıda pelikula bulunur. Hücre bu yapı sayesinde özel bir şekle sahiptir.

 Forminifera ve Radiolaria gibi bazı canlılarda pelikulanın yapısına kalsiyum ve silis gibi minerallerin girmesiyle kabuk oluşur.

(17)

Tek hücrelilerde iki şekilde hareket ederler.

Pasif Hareket: Canlı bulunduğu ortamın hareketi ile yer değiştirir. Enerji harcamadan hareket eder.

Aktif hareket: Sil, kamçı ve yalancı ayaklarla enerji harcayarak hareket etmesidir. Bu hareketler Taksis Hareketler olarak adlandırılır.

(18)
(19)
(20)

Canlıları oluşturan küçük yapı birimlerine gerekli olan maddeleri (besin ve oksijen) getiren ve bu yapı birimlerinde oluşan karbondioksit ve amonyak gibi atık maddeleri boşaltım organlarına taşıyan sisteme Dolaşım Sistemi denir.

Canlıları oluşturan küçük yapı birimlerine gerekli olan maddeleri (besin ve oksijen) getiren ve bu yapı birimlerinde oluşan karbondioksit ve amonyak gibi atık maddeleri boşaltım organlarına taşıyan sisteme Dolaşım Sistemi denir.

(21)
(22)
(23)
(24)

İKİ YAŞAMLILAR (AMHIBIA)

(25)

SÜRÜNGENLER (REPTILIA)

(26)

KUŞLAR (AVES) VE MEMELİLER (MAMMALIA)

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Soluk alırken;

*Kaburga kasları yukarı doğru kasılır.

*Diyafram aşağı doğru düzleşir ve kasılır.

*Sonuçta göğüs kafesi ve akciğer genişler.

*Akciğere hava dolar.

Soluk verirken;

*Kaburga kasları aşağı doğru gevşer.

*Diyafram yukarı doğru kubbeleşir.

*Sonuçta göğüs kafesi ve akciğer daralır.

*Akciğerden hava dışarı çıkar.

(37)

Referanslar

Benzer Belgeler

Asimetrik karbon atomu taşıyan bileşikler polarize ışık (= yalnız bir tek düzlem üzerinde dalgalanan ışık) düzlemini sağa ya da sola çevirme yeteneğine sahip oldukları

 Temel duvarlardan sonra başlayan ve seranın Temel duvarlardan sonra başlayan ve seranın ağırlığını, yükünü sera temeline ileten yapı.. ağırlığını, yükünü sera

Buna karĢın, inorganik maddelerden yararlanamayan ve yaĢamları için gerekli tüm organik besin maddelerini dıĢarıdan almak zorunda olan canlılar ise HETEROTROF

 Toprak icindeki havanın toprak ustu havasıyla er degistirmesi normalin altına dustugunde yani toprak ici havasının O 2 mikatarı azalıp CO 2 miktarı arttıgında

Eğer herhangi bir gelişim faktörünün miktarı ürün miktarını sınırlandırıyor ise, noksanlığı söz konusu olan bu gelişim faktörü artırılmadığı sürece başka

Çalışmada kömür kullanan TES’lerin atıkları yeniden kullanım (reuse) prensibi ile inşaat sektörüne yönelik yapı paneline dönüştürüldüğü için, son

• Bu nedenle süt ineklerinde her kg süt verimi için 4 L, yaşama payı ihtiyacı için ise 25-30 L suya ihtiyaç duyar... Koyunlarda Su

 Tahıl ve tahıl yan ürünleri, küspeler zengin  Bitkisel yemlerde fosfor bağlıdır (fitin fosfor)  %80 iskelet, %20 yumuşak dokularda bulunur.. BESİN MADDELERİ