• Sonuç bulunamadı

AMACIMIZ. Yeşilkent için; Yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı bir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AMACIMIZ. Yeşilkent için; Yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı bir"

Copied!
23
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

AMACIMIZ

Yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı bir

Yeşilkent için;

Yeşilkent halkı ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte, ortak akılla, yaşam kalitesini arttıracak kentsel

iyileştirmeye yönelik bütüncül bir planlama

çalışması gerçekleştirmek.

(3)

ŞEFFAFLIK

BİLGİ ALIŞVERİŞİ

İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT ETME

UZLAŞMA

SAHİPLENİLEN BİR PLAN UYGULANABİLİR

BİR PLAN

KATILIMCI PLANLAMA

KATILIMCI PLANLAMA YAKLAŞIMI

(4)

KİMLERİ BİRARAYA GETİRİYORUZ? HANGİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

AVCILAR BELEDİYESİ

DERNEKLER VAKIFLAR

BİLİM İNSANLARI

GRUP TOPLANTILARI VE ETKİNLİKLER:

- KADINLAR - GENÇLER - ÇOCUKLAR

- KANAAT ÖNDERLERİ - DERNEKLER

- PARTİ TEMSİLCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

KAMU KURUMLARI

İMAR PLANI İLETİŞİM OFİSİ / BİREBİR GÖRÜŞMELER

ANKETLER YEŞİLKENT

HALKI

UZMANLAR

KATILIM SÜRECİ

PLANLAMA VE KOORDİNASYON

(5)

KATILIMCI PLANLAMA ÇALIŞMALARI

(6)

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Avcılar Belediyesi

Plan sürecine ilişkin bilgilendirme

Donatı ihtiyaçları hakkında taleplerin toplanması

Harita üzerine işaretleme Bölgenin sosyal dokusunun

anlaşılmasına yönelik çalışmalar

Mülkiyet haklarına ilişkin bilgilendirme, Yasal mevzuat ve haklar konularında bilgilendirme, Gerekli evrakların toplanmasına yönelik çalışmalar

Uygulamaya yönelik çözümler için birlikte çalışma

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü

Beyaz Masa başvurularının alınması

Sosyal

yardımlara ilişkin başvuruların alınması

Odak grup toplantıları, Kadın ve çocuk etkinlikleri, Farkındalık çalışmaları, Kültürel etkinlikler

KOORDİNASYON

PLANLAMA VE UYGULAMA SOSYAL ÇALIŞMALAR

(7)

• İBB Daire Başkanları ile yapılan toplantı sonucunda diğer birimler ile işbirliği sağlanarak çalışmalar devam

etmektedir.

Beyaz Masa aracının haftada 1 gün görev alması.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 1 çalışanın İletişim ofisine temin edilmesi

İlaçlamanın yapılması

Yeşilkent İletişim Ofisi önüne İETT durağının yapılması

KATILIM VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

İşbirliği sağlanan İBB Birimleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Çevre Koruma Müdürlüğü

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü Atık Yönetim Müdürlüğü

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Ulaşım Planlama Müdürlüğü

• İletişim Ofisinin açılmasıyla halkla birebir etkileşime geçilmiştir.

• Mahalledeki donatı ihtiyacını tespit etmeye yönelik; sorunlar, ihtiyaçlar ve talepleri içeren sorulardan oluşan anket çalışması yapılmaktadır.

• Toplam 334 anket cevaplanmış ve anket çalışması devam etmektedir.

• Mahalle sakinleri ile yapılan Bilgilendirme Toplantılarına yaklaşık 450 kişi katılmıştır.

(8)

SORUNLAR/ TALEPLER

* İletişim Ofisi Anketleri, Muhtar Görüşmesi Bilgilendirme Toplantısı, Kadın Buluşması, Beyaz Masa, Birlikte Başaracağız Platformu Verileri derlenerek Sorunlar ve Talepler oluşturulmuştur.

(9)

KATILIMCI PLANLAMA

KENTSEL İYİLEŞTİRME

UYGULANABİLİR VE ETKİN PLANLAMA GÜVENLİ

YAŞAM

KORUNAN HAKLAR

(10)

1. MEVCUT NÜFUSUN BÖLGE İÇİNDE KORUNMASI 2. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARININ

OLUŞTURULMASI

3. GÜVENLİ VE KOLAY ERİŞİLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI

4. AFETE DİRENÇLİ KENT KURGUSUNUN OLUŞTURULMASI 5. YENİ İSTİHDAM OLANAKLARININ OLUŞTURULMASI

6. SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN TEŞVİK EDİLMESİ

7. ÇEVRE İLE BÜTÜNLEŞMENİN SAĞLANMASI 8. UYGULANABİLİR BİR PLAN ÜRETİLMESİ

(11)

• Mevcut nüfusun ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınması

• Mevcut dokuyu mümkün olduğunca koruyacak müdahaleler

• Mevcut yoğunlukların korunması

• Mülkiyet haklarının güvence altına alınması

• Mahalle sakinlerinin mülkiyet ve komşuluk ilişkileri açısından mağdur edilmeyeceği yenileme modellerinin geliştirilmesi

(12)

• Yeşil alanlar ve yürüyüş alanları

• Eğitim alanları

• Sağlık alanları

• Meydanlar

• Spor ve oyun alanları

• Kültürel ve sosyal tesis alanları

• Belediye hizmet alanları

(13)

• Sosyal donatı odakları

• Yeşil bağlantılar (dere hatları, yaya ve bisiklet yolları)

• Çevredeki alanlar ile yaya ve bisiklet yolu bağlantıları

• Yaya ve toplu ulaşım güvenliği

(14)

• Toplanma/geçici barınma alanları

• Tahliye koridorları

• Taşkın riskine karşı dere bandı düzenlemeleri

• Deprem riskine karşı güvenli yapı stoğunun sağlanması

(15)

• Kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapılması

• Küçük ölçekli üretim atölyelerinin desteklenmesi

• İstihdam ofislerinin oluşturulması

• Eğitim ve atölye çalışmaları

• Ticaret odaklarının belirlenmesi

(16)

• Mahalle merkezlerinde sosyal

dayanışmaya yönelik kullanım kararları (Mahalle evleri, atölye ve eğitim alanları, açık alanlar)

• Kadın, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler

• Kadın emeği pazarı

• Bağımlılık ve şiddete yönelik önlemler ve mağdur desteği

• Sokak hayvanlarına yönelik bakım hizmetlerinin geliştirilmesi

(17)

• Araç yolu hiyerarşisi ve bağlantı yolları

• Avcılar İlçe merkezi ve çevre merkezlerle ilişkinin güçlendirilmesi

• Arkeolojik Sit Alanı ile ilişkinin güçlendirilmesi

• Çevredeki büyük rekreasyon ve donatı alanlarına erişimin desteklenmesi

(18)

• İBB ve İlçe Belediyesi arasında eşgüdüm

• Mevcut yapılaşmayı dikkate alan uygulama yöntemleri

• Hak sahipliliği araştırması ve Yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yapılacak uygulamalarda hakların korunması

• Karma imar uygulaması yöntemlerinin kullanılması

• İmar mevzuatı standartları ile mevcut yapılaşma arasında uzlaşı sağlamak

(19)

Hızlı çözümler

Düzenli iletişim- etkin stratejiler, sosyal destek ve sosyal projeler, geçici kullanım ve etkinlikler, aydınlatma, ulaşım

ihtiyaçları, boş alanların kullanımı,

temizlik, sokak hayvanları, sosyal projeler

Nazım plan kararları

Sosyal ve teknik altyapı alanları

Nüfus ve yoğunluk kademelenmesi

Ulaşım sistemi-erişilebilirlik(yol

kademelenmesi, yürüyüş aksları, bisiklet yolları, engelli ulaşımı vs.),

Mahalle merkezi ve alt merkezler,

Kentsel imaj, odaklar, girişler ve kapılar meydan ve kamusal mekanlar,

Sosyal ve teknik altyapı alanları,

Lineer yeşil sistem ve bağlantısı,

Afet ve toplanma alanları,

Sosyal yaşam ve sosyal sürdürülebilirlik

Uygulama Yöntemleri

Yeşil alan düzenlemeleri, altyapı düzenlemeleri,

Mahalle halkının bölge içinde kalmasını sağlayacak ve haklarını koruyacak konut yenileme modellerinin geliştirilmesi

YOL HARİTASI

(20)

Katılım süreçlerinin organizasyonu

Katılım takviminin netleştirilmesi ve ilan edilmesi

Yeşilkent halkının tüm kesimlerinin, kanaat önderlerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla

Yeşilkent’in sorun ve beklentilerinin

tartışılması

Geniş katılımlı anket yapılarak ihtiyaçların ve taleplerin belirlenmesi

Etkinlik sonuçları, analizler ve kurum görüşlerinin internet sitesinden

paylaşılması

Plan seçeneklerinin oluşturularak Yeşilkent halkı ile birlikte değerlendirilmesi

Plan, Plan notları ve Plan raporunun hazırlanması

Katılımın ve Plan izleme sürecinin sürekliliğinin sağlanması

Paydaşlar ile

yapılan toplantılar ve anket verilerinin uzman görüşleri, kurumlar arası diyalog ve bilimsel analizlerle birlikte sentez çalışmasının yapılması

PLAN

SEÇENEKLERİNİN OLUŞTURULMASI

HAZIRLIK SÜRECİ ODAK GRUP

TOPLANTILARI ANKET ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME

PLANIN MECLİSE İLETİLMESİ

SÜREÇ TAKVİMİ

(21)
(22)
(23)

Referanslar

Benzer Belgeler

Mahalli İdareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince mali hizmetler birimimiz tarafından Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve

Stratejik Hedef 1.18 Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak Performans Hedefi 1.18.18 Borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanuna göre işlem

Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası, Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Vakfı ve Tüketici Hakem Heyeti gibi resmi binalara

 Ruhsat aşamasındaki tüm işletmeler Atık Koordinasyon Merkezine gelerek, Bitkisel Atık Yağlar, Plastik Torbalar ve Ambalaj Atıkları konularında bilgilendirilmekte ve çevre

İkinci kuşak insan hakları, klasik liberal öğretinin sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmelerle ve sosyalist öğreti ile mücadelesi ve biçimlendirilmesi sonrasında gündeme

  AB tüketicileri için güvenli gıda ürünleri AB tüketicileri için güvenli gıda ürünleri ; ;.   açık ve şeffaf bilgi açık ve şeffaf bilgi

Binalar sektöründe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapı sektörü için hazırladığı Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ve Ulusal

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Beledi- ye Kanunu, 5126 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi