• Sonuç bulunamadı

Türkiye Ye

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye Ye"

Copied!
1
2
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Türkiye Yeşilleri Uluslararası çalışma Grubu, dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olan Bergama Sunağı'nın ait olduğu Bergama'ya geri gönderilmesini istedi.

Daha önceleri sunağın ait olduğu topraklardan alınıp Berlin'e götürüldüğünü dile getiren grup, bugün sunağın bir kopyasının da Bergama'da kurulmasının planlandığını belirtti. Grup, sunağın aslının Bergama'ya götürülmesinin, sunağı meydana getiren kültüre ve o kültürün çıktığı doğaya saygının bir gereği olduğunu kaydetti.

Referanslar

Benzer Belgeler

Gereç ve yöntem: Çalışma Düzce Üniversitesi Araştır- ma ve Uygulama Hastanesi Patoloji Laboratuvarına gelen mide kanseri tanısı konmuş 46 hasta ve sağlıklı bireylerin

Bu geli şmeler üzerine harekete geçen, Allianoi’nin yok edilmesini önlemek için kurulan Allianoi Girişim Grubu üyeleri ba şta Kültür bakanlığı, İzmir Valiliği ve

Bergama Müzesi'ndeki meşhur 'Su Perisi' ile çıkarılan diğer heykeller bir süre önce poşetlendi, kapıya da mühürle kilit vuruldu.. Ve görüntü hala

İzmir 'de meslek örgütü temsilcileri ve çevreciler, Bergama Ovacık'taki altın madeninde yer alan atık depolama tesisinin kapasite art ışına onay veren ÇED olumlu

Bergama köylülerinin avukatı Senih Özay’ın itirazı üzerine, Bergama Altın Madeni’nde kamu görevlilerinin verdiği hatal ı kararlar nedeniyle köylülerin

Köylüler, 10 Nisan günü İzmir Adliyesi'ne giderek, "Yeter artık, toprak getirmeyin, getirmesinler" davasını açacak. Öte yandan ayn ı anda Burhaniye, Havran,

En son mahkeme karar ı; Ovacık Altın Madeni’ne İzmir İl Özel İdaresi’nin verdiği 18.05.2006 tarihli birinci sınıf gayris ıhhi müessese açılma ruhsatı iptal edildi..

Bergama ile ba şlayıp son yıllarda ülkenin bir çok yerine yayılan çevreci halk hareketlerinin başarıya ulaşması için neler yap ılmalı. Size göre çözüm

20 yılda 40 ruhsat alan şirket bu ruhsatları da o kadar hızlı elde ediyor ki, yargı kararlarının uygulanması için verilen 30 günlük süre anlamını yitiriyor!. 19 No’lu

Allianoi Giri şim Grubu’nun 2001 tarihli koruma kararının neden uygulanmadığını sorgulamasıyla, Allianoi yeniden İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Özel güvenlik elemanlarının yanı sıra yol boyu ağaçlara yerleştirilen güvenlik kameraları ve otomatik giriş kap ısı ile saha 24 saat gözlenmekte!. KASABANIN

1990’lı yılların ba şında siyanürle altın çıkarmak için Cerattepe’ye gelen ve altın bakır gümüş ve çinko madenleri için ruhsat alan Kanada şirket Cominco

İşsizliğin köyleri için sorun olmasına rağmen madencilerin “Size istihdam sa ğlayacağız” sözlerine itibar etmediklerini söyleyen muhtar Özkan, “Halka, ‘Burası

Yıllardır, siyanürle altın işletmeciliğine karşı mücadele eden EGEÇEP bileşeni Elele Hareketi, gerek sempozyuma ev sahipliği yapacak Konak Belediyesine, gerekse diğer sponsor

Atölye Bursu Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, İstanbul, Türkiye 2007 CPH Air Misafir Sanatçı Programı, Kopenhag, Danimarka. Goethe Enstitusü Kültür-Sanatçı

Atölye Bursu Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, İstanbul, Türkiye 2007 CPH Air Misafir Sanatçı Programı, Kopenhag, Danimarka. Goethe Enstitusü Kültür-Sanatçı

Bu görüşle, çalışmada Bergama ilçesinde bulunan kültürel miras varlıklarını tanıtmak ve bu varlıkları ziyaret eden turistlerin ziyaret ettiği kültürel miras

In contrast to expectations based on the donor-acceptor concept, alternating donor-acceptor substitution in poly-4 does not decrease the band gap compared with the homopolymers and

İskenderiye'den sonra antik dünyanın en büyük, Yunan dünyasının ise, en eski kütüphanesi olan Anadolu'daki Bergama kütüphanesi, zamanımız örneklerinin başlan- gıcı

Tarkan Bergama yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminden kalma Allianoi antik kentinin Horasan harcı ile korunmas ı konusunun gündeme getirilmesine ilişkin, "Keşke

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız madenin eski kamu ilişkileri müdürü Maden Mühendisi Hasan Gökvardar, madenin yeraltı galerisi ve açık işletmesinin zaten atık

Foto Maraton sonucunda, ödül ve sergileme alan fotoğraflar Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği (BEAFSAD) arşivinde saklanacaktır.. Bu

Foto Maraton sonucunda, ödül ve sergileme alan fotoğraflar Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği (BEAFSAD) arşivinde saklanacaktır.. Kullanım hakkı