• Sonuç bulunamadı

Türkiye Ye

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye Ye"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türkiye Yeşilleri Uluslararası çalışma Grubu, dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olan Bergama Sunağı'nın ait olduğu Bergama'ya geri gönderilmesini istedi.

Daha önceleri sunağın ait olduğu topraklardan alınıp Berlin'e götürüldüğünü dile getiren grup, bugün sunağın bir kopyasının da Bergama'da kurulmasının planlandığını belirtti. Grup, sunağın aslının Bergama'ya götürülmesinin, sunağı meydana getiren kültüre ve o kültürün çıktığı doğaya saygının bir gereği olduğunu kaydetti.

Referanslar

Benzer Belgeler

20 yılda 40 ruhsat alan şirket bu ruhsatları da o kadar hızlı elde ediyor ki, yargı kararlarının uygulanması için verilen 30 günlük süre anlamını yitiriyor!. 19 No’lu

Allianoi Giri şim Grubu’nun 2001 tarihli koruma kararının neden uygulanmadığını sorgulamasıyla, Allianoi yeniden İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Özel güvenlik elemanlarının yanı sıra yol boyu ağaçlara yerleştirilen güvenlik kameraları ve otomatik giriş kap ısı ile saha 24 saat gözlenmekte!. KASABANIN

1990’lı yılların ba şında siyanürle altın çıkarmak için Cerattepe’ye gelen ve altın bakır gümüş ve çinko madenleri için ruhsat alan Kanada şirket Cominco

İşsizliğin köyleri için sorun olmasına rağmen madencilerin “Size istihdam sa ğlayacağız” sözlerine itibar etmediklerini söyleyen muhtar Özkan, “Halka, ‘Burası

Yıllardır, siyanürle altın işletmeciliğine karşı mücadele eden EGEÇEP bileşeni Elele Hareketi, gerek sempozyuma ev sahipliği yapacak Konak Belediyesine, gerekse diğer sponsor

Tarkan Bergama yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminden kalma Allianoi antik kentinin Horasan harcı ile korunmas ı konusunun gündeme getirilmesine ilişkin, "Keşke

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız madenin eski kamu ilişkileri müdürü Maden Mühendisi Hasan Gökvardar, madenin yeraltı galerisi ve açık işletmesinin zaten atık