• Sonuç bulunamadı

Bergama köylülerinin avukat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bergama köylülerinin avukat"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bergama köylülerinin avukatı Senih Özay’ın itirazı üzerine, Bergama Altın Madeni’nde kamu görevlilerinin verdiği hatalı kararlar nedeniyle köylülerin AİHM’den kazandığı 30 bin euro’luk tazminatın hazine tarafından karşılanması kararı bozuldu. Danıştay, yeni kararı ile ödenen paraların hatayı yapan görevlilere rücu edilmesine karar verdi. Bergamalı 10 köylünün Ovacık altın madeni hakkında yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açtıkları davadan kazandıkları 30 bin Euro tazminatın, Başbakandan daire

müdürlerine kadar madene izin verenlere rücu edilmesi için açtıkları davada Danıştay 5'inci Dairesi, “Kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden ve kendi kusurlarından doğan zararı toplum ödemek zorunda değildir” kararı verdi.

2 MİLYON YTL ÖDEYECEKLER

Danıştay’ın verdiği karara uyulması durumunda 55, 56, 57, 58 ve 59'uncu Hükümetlerde görev alan Başbakanlar, hükümet üyeleri ve madene izin veren 720 kamu görevlisi, daha sonra açılan davalarla 2 milyon YTL'yi bulan tazminatı ödemek durumunda kalacak.

Konuya ilişkin ANF'ye bilgi veren Bergamalı köylülerin avukatı Senih Özay, “Bizim amacımız Bergama’da verilen hatalı kararlar nedeniyle hazineden ödenen paraların hatayı asıl yapanlara ödettirilmesiydi. Bunu da başardık. Danıştay’ın kararı bu açıdan çok önemlidir” dedi.

‘HÜKÜMETİN HATASINI NEDEN MİLLETE ÖDETİYORLAR?’

Dönemin hükümet yetkililerinden tahsil edilecek paranın hazineye iade edileceğini vurgulayan Özay, "Amacımız para kazanmak değildi, biz zaten paraları daha önce hazineden aldık. Ancak Bergama Altın Madeninin işletilmesi kararını veren siyasilerin hatası yine millete ödettirilmek istendi. Bunu önlemek için biz, 'bu parayı dönemin başbakanı, bakanları ve milletvekilleri ödesin' dedik. Danıştay bu talebimizi yerinde buldu. Önümüzdeki süreçte bu para sorumlu kişilerden tahsil edilecek. Son derece sevindirici bir karar" şeklinde konuştu.

18/09/2008 anf/sendika.org

Referanslar

Benzer Belgeler

20 yılda 40 ruhsat alan şirket bu ruhsatları da o kadar hızlı elde ediyor ki, yargı kararlarının uygulanması için verilen 30 günlük süre anlamını yitiriyor!. 19 No’lu

Allianoi Giri şim Grubu’nun 2001 tarihli koruma kararının neden uygulanmadığını sorgulamasıyla, Allianoi yeniden İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Özel güvenlik elemanlarının yanı sıra yol boyu ağaçlara yerleştirilen güvenlik kameraları ve otomatik giriş kap ısı ile saha 24 saat gözlenmekte!. KASABANIN

1990’lı yılların ba şında siyanürle altın çıkarmak için Cerattepe’ye gelen ve altın bakır gümüş ve çinko madenleri için ruhsat alan Kanada şirket Cominco

İşsizliğin köyleri için sorun olmasına rağmen madencilerin “Size istihdam sa ğlayacağız” sözlerine itibar etmediklerini söyleyen muhtar Özkan, “Halka, ‘Burası

Yıllardır, siyanürle altın işletmeciliğine karşı mücadele eden EGEÇEP bileşeni Elele Hareketi, gerek sempozyuma ev sahipliği yapacak Konak Belediyesine, gerekse diğer sponsor

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız madenin eski kamu ilişkileri müdürü Maden Mühendisi Hasan Gökvardar, madenin yeraltı galerisi ve açık işletmesinin zaten atık

İskenderiye'den sonra antik dünyanın en büyük, Yunan dünyasının ise, en eski kütüphanesi olan Anadolu'daki Bergama kütüphanesi, zamanımız örneklerinin başlan- gıcı