Deltagande vid Europaforum Norra Sverige 2019

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-01-30 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-562 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Deltagande vid Europaforum Norra Sverige 2019

Dnr 335-2019

Sammanfattning

Regionstyrelsen har att besluta om deltagande och arvodering vid Europafo- rum Norra Sverige 2019, som hålls i Luleå den 28-29 mars.

Ärendet

Syftet med Europaforum Norra Sverige är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU- politiken hos lokala och regionala politiker. Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län av de fyra nordligaste länen. Som stöd i sitt arbete har rap- portörerna en tjänstemannagrupp med representanter från regioner, kom- munförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden.

Bilagor:

Program Europaforum 2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :