• Sonuç bulunamadı

Hız Yayınları Kurumsal 3 Cevap Anahtarı 5.SINIF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hız Yayınları Kurumsal 3 Cevap Anahtarı 5.SINIF "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hız Yayınları Kurumsal 3 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 C A C A B C B D D D B C 1

2 B C A B D A A B C D B D 2

3 B B C D B C D A A A D A 3

4 D A B C B D A A C C C B 4

5 B D D A C A C A B B D B 5

6 C D A C C B A C B D B A 6

7 D C B A A D B D C D A C 7

8 A B D C C B D B A C C C 8

9 A B C B D B C B B A D B 9

10 C D A D A C B C D C A A 10

11 A A D B B B 11

12 B A A B B D 12

13 D D C C A C 13

14 A B B A C D 14

15 D C D B C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Hız Yayınları Kurumsal 3 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 C A C A B C B D D D B C 1

2 B C A B D A A B C D B D 2

3 B B C D B C D A A A D A 3

4 D A B C B D A A C C C B 4

5 B D D A C A C A B B D B 5

6 C D A C C B A C B D B A 6

7 D C B A A D B D C D A C 7

8 A B D C C B D B A C C C 8

9 A B C B D B C B B A D B 9

10 C D A D A C B C D C A A 10

11 A A D B B B 11

12 B A A B B D 12

13 D D C C A C 13

14 A B B A C D 14

15 D C D B C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Hız Yayınları Kurumsal 3 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 C A C A B C B D D D B C 1

2 B C A B D A A B C D B D 2

3 B B C D B C D A A A D A 3

4 D A B C B D A A C C C B 4

5 B D D A C A C A B B D B 5

6 C D A C C B A C B D B A 6

7 D C B A A D B D C D A C 7

8 A B D C C B D B A C C C 8

9 A B C B D B C B B A D B 9

10 C D A D A C B C D C A A 10

11 A A D B B B 11

12 B A A B B D 12

13 D D C C A C 13

14 A B B A C D 14

15 D C D B C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Hız Yayınları Kurumsal 3 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 C A C A B C B D D D B C 1

2 B C A B D A A B C D B D 2

3 B B C D B C D A A A D A 3

4 D A B C B D A A C C C B 4

5 B D D A C A C A B B D B 5

6 C D A C C B A C B D B A 6

7 D C B A A D B D C D A C 7

8 A B D C C B D B A C C C 8

9 A B C B D B C B B A D B 9

10 C D A D A C B C D C A A 10

11 A A D B B B 11

12 B A A B B D 12

13 D D C C A C 13

14 A B B A C D 14

15 D C D B C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Referanslar

Benzer Belgeler

Kütüphaneciyi Danışma Masasından Pazarlama Bilgi Dünyası 2001, 2(2): 245-255 Yöneltme : Danışma ve hizmet masası çalışanlarının görevlerinden biri, yönetimi

[r]

[r]

7. Merhaba ismim Berna. Ege Bölge- si’nde yaşıyorum. İnsanlar yerleş- mek için daha çok kıyı kesimleri tercih ederler. Çünkü kıyı kesimdeki geniş ve verimli

16. Mete ve Fatih tek yumurta ikizleridir. Yani Mete ve Fatih aynı genetik yapıya sahiptirler. Yıllar sonra üniversite eği- timleri için farklı şehirlerde yaşamaya başlayan

Servikal intraepitelyal neoplazi ve yassı hücreli karsinomların p16, p27 ve Bcl-2 ile boyanma dağılımı arasında ‘Khi kare’ testi ile yapılan

Araştırmamız sürecinde Orthoptera takımına ait Uvarovistia satunini Uvarov 1934 türünün zararlı olduğu belirlenmiş olup Tettigonidae familyasına ait türlerin

a) Öyküleyici metinde sürecin başı, ortası ve sonunda öğrencilerin okuma seviyeleri ile okuduğunu anlama başarıları düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı

C) Kütlesi fazla olan suyun sıcaklığı daha az olur.. D) Kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı daha

3. Burak, doğum günü pastasını yukarıda- ki gibi 5 eşit parçaya bölüyor. Burak, bu parçalardan 1 tanesini tabağa koyup kendisi yiyor.. Hatice Öğretmen, öğrencilerine

Buna göre yarışmanın sonucu ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğ- rudur?. A) 40 puan farkla

Kartonda verilenlerden ısı iletkeni olan- lar taranırsa kartonun görünümü aşağı- dakilerden hangisi gibi

D) Acem ülkesinde “Zengüzer Pehlivan” adıyla ün yapmış bir adam siyah kispetiyle gelip Kral’ın huzu- runda durdu. “Destur, ey Eflatun tedbirli vezir!” diye nara atarak

II. Kütlesi çok olan cismin yerden yüksekliği, kütlesi az olan cisme göre daha fazladır.. III. Kütlesi az olan cismin, kütlesi çok olan cis- me göre yerden yüksekliği

[r]

[r]

[r]

KİTAPÇIĞI Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait toplam 30 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz... 1. Yüz

A) Kutadgu Bilig B) Risaletü’n Nushiyye C) Atabetü’l Hakayık D) Dede Korkut Hikâyeleri E) Garipname.. SINIF DENEME SINAVI 04 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. 15. aşağıdakilerden

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ.. Sevdiceğim, gerçeğimsin, yoğumsun, varımsın Hırçın denizimsin, köpüklü dalgalarımsın Bir esrik rüzgâr esiyor göz bebeklerinden

KİTAPÇIĞI Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait toplam 30 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz... 1. Mahmut,

A) Öyküleyici anlatım B) Tartışmacı anlatım C) Açıklayıcı anlatım D) Tanık gösterme E) Betimleyici anlatım.. SINIF DENEME SINAVI 05 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. 13.

Yolu İpek Yolu Kürk Yolu SOSYAL BİLİMLER.. Haritada gösterilen bölgedeki medeniyetle- rin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?. A) Yazıyı ilk