• Sonuç bulunamadı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER"

Copied!
17
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖRNEKTİR

(2)

GİRİŞ BİLGİ FORMU

YÜRÜRLÜK

• Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum.

CAYMA

• Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum.

• Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 işgünü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum.

YATIRIM SÜRECİ

• Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci işgününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum.

• Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum.

• Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum.

• Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum.

EMEKLİLİK

• Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum.

AVANTAJLARIM

SÖZLEŞME

KESİNTİLER

DİĞER BİLGİLER

Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

Ad-Soyad İmza

MASRAF PAYI

• Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum.

• Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum.

• Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum.

(Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.)

GELİR VERGİSİ

• Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak,

%5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum.

DEVLET KATKISI

• Ödeyeceğim katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum.

➢- Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısından yararlanabileceğimi biliyorum.

➢- Devlet katkısı ve getirilerinin en az 3 yıl sistemde kalırsam %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam % 60’ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/

maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim.

➢- Sistemde bulunan herhangi bir sözleşmemi 29.06.2014 tarihine kadar birikimlerimi alarak sonlandırmam halinde, 31.12.2014’e kadar sistemdeki hiçbir sözleşmem için devlet katkısından yararlanamayacağımı biliyorum.

(29.05.2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bulunan katılımcılar için geçerlidir.)

• Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum.

• Devlet katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank’tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum.

ESNEKLİK

• Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum.

• Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum.

ÖRNEKTİR

(3)

GİRİŞ BİLGİ FORMU

YÜRÜRLÜK

• Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum.

CAYMA

• Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum.

• Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 işgünü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum.

YATIRIM SÜRECİ

• Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci işgününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum.

• Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum.

• Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum.

• Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum.

EMEKLİLİK

• Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum.

AVANTAJLARIM

SÖZLEŞME

KESİNTİLER

DİĞER BİLGİLER

Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

Ad-Soyad İmza

MASRAF PAYI

• Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum.

• Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum.

• Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum.

(Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.)

GELİR VERGİSİ

• Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak,

%5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum.

DEVLET KATKISI

• Ödeyeceğim katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum.

➢- Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısından yararlanabileceğimi biliyorum.

➢- Devlet katkısı ve getirilerinin en az 3 yıl sistemde kalırsam %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam % 60’ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/

maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim.

➢- Sistemde bulunan herhangi bir sözleşmemi 29.06.2014 tarihine kadar birikimlerimi alarak sonlandırmam halinde, 31.12.2014’e kadar sistemdeki hiçbir sözleşmem için devlet katkısından yararlanamayacağımı biliyorum.

(29.05.2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bulunan katılımcılar için geçerlidir.)

• Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum.

• Devlet katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank’tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum.

ESNEKLİK

• Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum.

• Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum.

ÖRNEKTİR

(4)

Sözleşme Teklif Formu No: Teklif Tarihi Plan No / Adı

BES Aracısı Adı Soyadı: BES Aracısı Banka Sicil No: BES Aracısı Sicil No:

Şube Kodu: Referans Veren Banka Sicil No: Referans Veren Ad Soyad:

ÖBM Şube Kodu: ÖBM Referans Veren Banka Sicil No: ÖBM Referans Veren Ad Soyad:

Direkt Satış Temsilcisi Referans Veren Sicil No: Direkt Satış Temsilcisi Ad Soyad:

Kurumsal Satış Temsilcisi Ad Soyad: Acente Kodu:

Yeni Sözleşme Aktarım

KATILIMCI BİLGİLERİ

Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Banka Müşteri No: Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Baba Adı: Anne Adı: Annenin Evlenmeden Önceki Soyadı:

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke*: Doğum Tarihi:

Gün: Ay: Yıl: Uyruğu:

T.C. ABD

Diğer...

Cinsiyeti

Erkek Kadın

Medeni Durum:

Evli Bekâr

Eğitim Durumu:

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü ve Üzeri Diğer ...

Vergi Kimlik No**: Vergi Dairesi**: Evlenmeden Önceki Soyadı: Varsa Çocuk Sayısı:

Meslek Bilgileri

Meslek: Gelir:...TL Sektör: Unvan:

İletişim Bilgileri

Ev Adresi: İl: İlçe: Posta

Kodu***: Ülke*: Eyalet***:

İş Adresi: İl: İlçe: Posta

Kodu***: Ülke*: Eyalet***:

Yazışma Adresi Ev İş

İkâmet ülkesi yukarıda belirtilen adresle aynı mıdır? Evet Hayır Farklı ise belirtiniz ...

...

Telefon:

Ev: (0) İş: (0) Cep 1: (0) Cep 2: (0) Faks: (0)

E-posta 1: E-posta 2:

Hesap bildirim cetveli ve sözleşmenizin / plan değişikliği durumunda da yeni sözleşmenizin iletilmesini istediğiniz adresiniz:

E-posta 1 E-posta 2 Faks Yazışma Adresi İnternet şubesinden temin edeceğim.

*Ülke bilgisi alanını doldurmak zorunludur. ** Yabancı uyruklu müşterilerimizin doldurması gerekmektedir.

***Adres bilgisinde ülkenin ABD olarak belirtilmesi durumunda zorunludur.

Türk vatandaşı veya mavi kartı olan katılımcılar devlet katkısından yararlanabilmektedir. Türk vatandaşı veya mavi kartı olmayan katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yapacakları katkı payı ödemeleri devlet katkısına konu olmayacaktır.

MetLife tarafından yapılacak her türlü pazarlama, reklam ve bilgilendirme faaliyetlerinin yukarıda beyan ettiğim iletişim kanallarından yapılmasını ve bu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde güncel iletişim bilgilerimin kullanılmasını kabul ediyorum. Kabul etmiyorsanız lütfen işaretleyin.

İmza Katılımcı

Bu form iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

ÖRNEKTİR

(5)

Sözleşme Teklif Formu No: Teklif Tarihi Plan No / Adı

BES Aracısı Adı Soyadı: BES Aracısı Banka Sicil No: BES Aracısı Sicil No:

Şube Kodu: Referans Veren Banka Sicil No: Referans Veren Ad Soyad:

ÖBM Şube Kodu: ÖBM Referans Veren Banka Sicil No: ÖBM Referans Veren Ad Soyad:

Direkt Satış Temsilcisi Referans Veren Sicil No: Direkt Satış Temsilcisi Ad Soyad:

Kurumsal Satış Temsilcisi Ad Soyad: Acente Kodu:

Yeni Sözleşme Aktarım

KATILIMCI BİLGİLERİ

Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Banka Müşteri No: Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Baba Adı: Anne Adı: Annenin Evlenmeden Önceki Soyadı:

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke*: Doğum Tarihi:

Gün: Ay: Yıl: Uyruğu:

T.C. ABD

Diğer...

Cinsiyeti

Erkek Kadın

Medeni Durum:

Evli Bekâr

Eğitim Durumu:

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü ve Üzeri Diğer ...

Vergi Kimlik No**: Vergi Dairesi**: Evlenmeden Önceki Soyadı: Varsa Çocuk Sayısı:

Meslek Bilgileri

Meslek: Gelir:...TL Sektör: Unvan:

İletişim Bilgileri

Ev Adresi: İl: İlçe: Posta

Kodu***: Ülke*: Eyalet***:

İş Adresi: İl: İlçe: Posta

Kodu***: Ülke*: Eyalet***:

Yazışma Adresi Ev İş

İkâmet ülkesi yukarıda belirtilen adresle aynı mıdır? Evet Hayır Farklı ise belirtiniz ...

...

Telefon:

Ev: (0) İş: (0) Cep 1: (0) Cep 2: (0) Faks: (0)

E-posta 1: E-posta 2:

Hesap bildirim cetveli ve sözleşmenizin / plan değişikliği durumunda da yeni sözleşmenizin iletilmesini istediğiniz adresiniz:

E-posta 1 E-posta 2 Faks Yazışma Adresi İnternet şubesinden temin edeceğim.

*Ülke bilgisi alanını doldurmak zorunludur. ** Yabancı uyruklu müşterilerimizin doldurması gerekmektedir.

***Adres bilgisinde ülkenin ABD olarak belirtilmesi durumunda zorunludur.

Türk vatandaşı veya mavi kartı olan katılımcılar devlet katkısından yararlanabilmektedir. Türk vatandaşı veya mavi kartı olmayan katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yapacakları katkı payı ödemeleri devlet katkısına konu olmayacaktır.

MetLife tarafından yapılacak her türlü pazarlama, reklam ve bilgilendirme faaliyetlerinin yukarıda beyan ettiğim iletişim kanallarından yapılmasını ve bu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde güncel iletişim bilgilerimin kullanılmasını kabul ediyorum. Kabul etmiyorsanız lütfen işaretleyin.

İmza Katılımcı

Bu form iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

ÖRNEKTİR

(6)

Sözleşme Teklif Formu No:

Bireysel emeklilik hesabına katılımcı tarafından ödeme yapılıyorsa bu alanın doldurulmasına gerek yoktur.

KATILIMCI AD ve HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KİŞİ BİLGİLERİ

Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Banka Müşteri No: Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Baba Adı: Anne Adı: Annenin Evlenmeden Önceki Soyadı:

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke: Doğum Tarihi:

Gün: Ay: Yıl:

Uyruğu:

T.C. Diğer

Cinsiyeti:

Erkek Kadın Medeni Durumu:

Evli Bekâr

Eğitim Durumu:

İlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü ve Üzeri Diğer

Vergi Kimlik No*: Vergi Dairesi*: Evlenmeden Önceki Soyadı: Varsa Çocuk Sayısı:

Meslek Bilgileri**

Meslek: Gelir:...TL Sektör: Unvan:

İletişim Bilgileri

Ev Adresi: İl: İlçe: Posta Kodu: Ülke:

İş Adresi: İl: İlçe: Posta Kodu: Ülke:

Yazışma Adresi: Ev İş Telefon:

Ev: (0) İş: (0) Cep 1: (0) Cep 2: (0) Faks: (0)

E-posta 1: E-posta 2:

* Yabancı uyruklu müşterilerimizin doldurması gerekmektedir.

** Katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen tüzel kişiyse doldurulmayacaktır.

MetLife tarafından yapılacak her türlü pazarlama, reklam ve bilgilendirme faaliyetlerinin yukarıda beyan ettiğim iletişim kanallarından yapılmasını ve bu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde güncel iletişim bilgilerimin kullanılmasını kabul ederim. Kabul etmiyorsanız lütfen işaretleyin.

İmza

Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi:

Bu form iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

ÖRNEKTİR

(7)

Sözleşme Teklif Formu No:

Bireysel emeklilik hesabına katılımcı tarafından ödeme yapılıyorsa bu alanın doldurulmasına gerek yoktur.

KATILIMCI AD ve HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KİŞİ BİLGİLERİ

Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Banka Müşteri No: Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Baba Adı: Anne Adı: Annenin Evlenmeden Önceki Soyadı:

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke: Doğum Tarihi:

Gün: Ay: Yıl:

Uyruğu:

T.C. Diğer

Cinsiyeti:

Erkek Kadın Medeni Durumu:

Evli Bekâr

Eğitim Durumu:

İlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü ve Üzeri Diğer

Vergi Kimlik No*: Vergi Dairesi*: Evlenmeden Önceki Soyadı: Varsa Çocuk Sayısı:

Meslek Bilgileri**

Meslek: Gelir:...TL Sektör: Unvan:

İletişim Bilgileri

Ev Adresi: İl: İlçe: Posta Kodu: Ülke:

İş Adresi: İl: İlçe: Posta Kodu: Ülke:

Yazışma Adresi: Ev İş Telefon:

Ev: (0) İş: (0) Cep 1: (0) Cep 2: (0) Faks: (0)

E-posta 1: E-posta 2:

* Yabancı uyruklu müşterilerimizin doldurması gerekmektedir.

** Katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen tüzel kişiyse doldurulmayacaktır.

MetLife tarafından yapılacak her türlü pazarlama, reklam ve bilgilendirme faaliyetlerinin yukarıda beyan ettiğim iletişim kanallarından yapılmasını ve bu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde güncel iletişim bilgilerimin kullanılmasını kabul ederim. Kabul etmiyorsanız lütfen işaretleyin.

İmza

Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi:

Bu form iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

ÖRNEKTİR

(8)

*Ödemeler öncelikle tercih edilen ödeme aracından yapılacaktır. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda diğer ödeme araçlarından tahsil edilecektir. Bu form makbuz niteliğinde değildir. Forma istinaden nakit tahsilat yapılamaz. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde sadece katılımcının veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin kredi kartı kullanılacaktır. Katılımcının veya katılımcının ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin ödemeleri, varsa ödeme aracına ait blokaj süresi sonunda şirket hesaplarına intikal eder. Tercih edilen kart, çeşitli nedenlerle kullanılamıyorsa ödemelerinizde eksiklik olmaması amacıyla alternatif olarak verilen kredi kartı numarası kullanılacaktır.

** MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin anlaşmalı olduğu bankalar kabul edilmektedir. Detaylı banka listesine www.metlife.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sözleşme Teklif Formu No:

ÖDEME BİLGİLERİ

Katkı Payı Tutarı

Yazıyla: TL Rakamla: TL Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık Üç Aylık Altı Aylık Yıllık Öncelikli Ödeme Şekli*:

Kredi Kartından Ödeme Banka Hesabından Ödeme

Başlangıç Katkı Payı / Aktarım Tutarı

Başlangıç Katkı Payı Tutarı Aktarım Tutarı

Yazıyla: TL Rakamla: TL Kredi Kartı Ödeme Talimatı

Kart Sahibi Adı Soyadı:

Kredi Kartı Numarası:

.../.../.../... Banka Adı: Son Kullanım Tarihi:

Alternatif Kredi Kartı Numarası:

.../.../.../... Banka Adı: Son Kullanım Tarihi:

Yukarıda vermiş olduğum kredi kartı bilgilerinin tarafıma ait olduğunu, belirttiğim bilgilerdeki bir hata veya eksiklikten ötürü MetLife’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu sebeple doğacak her türlü zarar ve anlaşmazlıktan bizzat sorumlu olacağımı burada kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu talimatımdan itibaren tarafımca aksine bir talimat verilmediği müddetçe ilgili ödemelerin yukarıda bilgilerini belirtmiş olduğum kredi kartı hesaplarımdan telefon / posta yoluyla alışveriş blokesi olsa bile tahsil edilerek işlem yapılmasını talep ederim.

Bilgilerini belirttiğim kredi kartının herhangi bir sebeple kapanması / iptal edilmesi halinde, ilgili ödemelerin bu kredi kartı yerine yeni verilen kredi kartımdan re’sen ve otomatik olarak tahsil edilmesini talep ederim.

Blokaj Süresi: 31.03.2012 tarihinden itibaren DenizBank kredi kartlarına ilişkin blokaj süresi 30 gün, diğer banka kredi kartlarına ilişkin blokaj süresi 38 gündür. Blokaj süreleri bankalarla yapılan anlaşmalar gereği değiştirilebilir. Güncel blokaj sürelerine www.metlife.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Beyan edilen ödeme araçlarından (kredi kartı ve otomatik ödeme talimatı) tahsilat alınamaması durumunda, beyan edilen alternatif kredi kartından tahsilat yapılacaktır.

Kart Sahibinin İmzası

Banka Hesabından Otomatik Ödeme Talimatı**

Banka Adı:

Banka Hesap Numarası: - Banka Şube Adı:

Hesap Sahibinin Adı Soyadı: Banka Şube Kodu:

Hesap Sahibinin İmzası Ek Hesap Numarası:

İmza

Katılımcı

Bu form iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

Ödeme Başlangıç Tarihi: .../.../20...

(Teklif tarihinden itibaren 30 gün içinde olabilir.)

Katkı payının her yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılmasını istemiyorsanız işaretleyiniz.

Katkı Payı Bilgileri

ÖRNEKTİR

(9)

*Ödemeler öncelikle tercih edilen ödeme aracından yapılacaktır. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda diğer ödeme araçlarından tahsil edilecektir. Bu form makbuz niteliğinde değildir. Forma istinaden nakit tahsilat yapılamaz. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde sadece katılımcının veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin kredi kartı kullanılacaktır. Katılımcının veya katılımcının ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin ödemeleri, varsa ödeme aracına ait blokaj süresi sonunda şirket hesaplarına intikal eder. Tercih edilen kart, çeşitli nedenlerle kullanılamıyorsa ödemelerinizde eksiklik olmaması amacıyla alternatif olarak verilen kredi kartı numarası kullanılacaktır.

** MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin anlaşmalı olduğu bankalar kabul edilmektedir. Detaylı banka listesine www.metlife.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sözleşme Teklif Formu No:

ÖDEME BİLGİLERİ

Katkı Payı Tutarı

Yazıyla: TL Rakamla: TL Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık Üç Aylık Altı Aylık Yıllık Öncelikli Ödeme Şekli*:

Kredi Kartından Ödeme Banka Hesabından Ödeme

Başlangıç Katkı Payı / Aktarım Tutarı

Başlangıç Katkı Payı Tutarı Aktarım Tutarı

Yazıyla: TL Rakamla: TL Kredi Kartı Ödeme Talimatı

Kart Sahibi Adı Soyadı:

Kredi Kartı Numarası:

.../.../.../... Banka Adı: Son Kullanım Tarihi:

Alternatif Kredi Kartı Numarası:

.../.../.../... Banka Adı: Son Kullanım Tarihi:

Yukarıda vermiş olduğum kredi kartı bilgilerinin tarafıma ait olduğunu, belirttiğim bilgilerdeki bir hata veya eksiklikten ötürü MetLife’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu sebeple doğacak her türlü zarar ve anlaşmazlıktan bizzat sorumlu olacağımı burada kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu talimatımdan itibaren tarafımca aksine bir talimat verilmediği müddetçe ilgili ödemelerin yukarıda bilgilerini belirtmiş olduğum kredi kartı hesaplarımdan telefon / posta yoluyla alışveriş blokesi olsa bile tahsil edilerek işlem yapılmasını talep ederim.

Bilgilerini belirttiğim kredi kartının herhangi bir sebeple kapanması / iptal edilmesi halinde, ilgili ödemelerin bu kredi kartı yerine yeni verilen kredi kartımdan re’sen ve otomatik olarak tahsil edilmesini talep ederim.

Blokaj Süresi: 31.03.2012 tarihinden itibaren DenizBank kredi kartlarına ilişkin blokaj süresi 30 gün, diğer banka kredi kartlarına ilişkin blokaj süresi 38 gündür. Blokaj süreleri bankalarla yapılan anlaşmalar gereği değiştirilebilir. Güncel blokaj sürelerine www.metlife.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Beyan edilen ödeme araçlarından (kredi kartı ve otomatik ödeme talimatı) tahsilat alınamaması durumunda, beyan edilen alternatif kredi kartından tahsilat yapılacaktır.

Kart Sahibinin İmzası

Banka Hesabından Otomatik Ödeme Talimatı**

Banka Adı:

Banka Hesap Numarası: - Banka Şube Adı:

Hesap Sahibinin Adı Soyadı: Banka Şube Kodu:

Hesap Sahibinin İmzası Ek Hesap Numarası:

İmza

Katılımcı

Bu form iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

Ödeme Başlangıç Tarihi: .../.../20...

(Teklif tarihinden itibaren 30 gün içinde olabilir.)

Katkı payının her yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılmasını istemiyorsanız işaretleyiniz.

Katkı Payı Bilgileri

ÖRNEKTİR

(10)

LEHTAR BİLGİLERİ

Kanuni Varisler**

Lehtar 1

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Doğum Tarihi:

Gün Ay Yıl .../.../...

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke***:

Uyruğu***:

T.C. ABD

Diğer...

Cinsiyeti:

Erkek Kadın

Baba adı: Anne adı:

Lehtar 2

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Doğum Tarihi:

Gün Ay Yıl .../.../...

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke***:

Uyruğu***:

T.C. ABD

Diğer...

Cinsiyeti:

Erkek Kadın

GRUP KURUCUSU BİLGİLERİ*

Unvanı: Vergi Dairesi: Vergi Numarası:

Ticaret Sicil Numarası: Sektör:

Posta Adresi: İl: İlçe: Posta Kodu:

E-posta: Telefon: Faks:

GRUP KURUCUSUNU TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Nüfus Cüzdanı Seri No: Nüfus Cüzdanı No: Adı: Soyadı:

Telefonu:

Ev: (0) İş: (0) Cep: (0)

Unvanı:

E-posta 1: E-posta 2:

Sözleşme Teklif Formu No: Plan No / Adı:

Lehtar Payları

Lehtar 1 % Lehtar 2 %

İmza Katılımcı

Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

* Gruba bağlı bireysel emeklilik (GBB) planı için zorunludur.

** Lehtar belirlenmemesi durumunda kanuni varisler lehtar olarak atanacaktır.

*** Yabancı uyruklu lehtarlar için doldurması zorunludur.

ÖRNEKTİR

(11)

LEHTAR BİLGİLERİ

Kanuni Varisler**

Lehtar 1

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Doğum Tarihi:

Gün Ay Yıl .../.../...

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke***:

Uyruğu***:

T.C. ABD

Diğer...

Cinsiyeti:

Erkek Kadın

Baba adı: Anne adı:

Lehtar 2

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Kimlik Seri No: Kimlik No:

Adı: Soyadı:

Doğum Tarihi:

Gün Ay Yıl .../.../...

Doğum Yeri:

İlçe: İl: Ülke***:

Uyruğu***:

T.C. ABD

Diğer...

Cinsiyeti:

Erkek Kadın

GRUP KURUCUSU BİLGİLERİ*

Unvanı: Vergi Dairesi: Vergi Numarası:

Ticaret Sicil Numarası: Sektör:

Posta Adresi: İl: İlçe: Posta Kodu:

E-posta: Telefon: Faks:

GRUP KURUCUSUNU TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport

Nüfus Cüzdanı Seri No: Nüfus Cüzdanı No: Adı: Soyadı:

Telefonu:

Ev: (0) İş: (0) Cep: (0)

Unvanı:

E-posta 1: E-posta 2:

Sözleşme Teklif Formu No: Plan No / Adı:

Lehtar Payları

Lehtar 1 % Lehtar 2 %

İmza Katılımcı

Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

* Gruba bağlı bireysel emeklilik (GBB) planı için zorunludur.

** Lehtar belirlenmemesi durumunda kanuni varisler lehtar olarak atanacaktır.

*** Yabancı uyruklu lehtarlar için doldurması zorunludur.

ÖRNEKTİR

(12)

Sözleşme Teklif Formu:

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1. Sözleşmenin Tarafları Konusu ve Kapsamı: İşbu sözleşme aşağıda ismi belirtilen katılımcı ile MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“MetLife”) arasında kurulan emeklilik ilişkisi çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti maksadıyla oluşturulmuştur.

Katkı payı, ister katılımcı, ister katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenmiş olsun, işbu sözleşme sadece aşağıda ismi belirtilen katılımcının bireysel emeklilik sistemi içinde bu sözleşme sayesinde elde etmiş olduğu hakları kapsamaktadır.

2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi: İşbu sözleşme – aktarımla kurulmayan yeni bir sözleşme olması durumunda - MetLife tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını takiben, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden geçtiği tarihte yürürlüğe girer. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş işgünü içinde ödeyene iade edilir. Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında, sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir.

3. Mevzuat Değişikliklerinin Bireysel Emeklilik Sözleşmesine Etkisi: Emeklilik sözleşmesinin akdinden sonra mevzuatta uyulması zorunlu değişikliklerin olması veya Hazine Müsteşarlığı, SPK ve/veya diğer yetkili makamlarca uyulması zorunlu ilke ve kurallarının öngörülmesi halinde, MetLife’a bu yükümlülüklere uygun davranmasından dolayı hiçbir sorumluluk yüklenemez. MetLife, vergi mevzuatına uygun hareket etmek üzere, gerekli tüm vergi kesintilerini yapar.

4. Katılımcı Bilgileri: MetLife, ödeme aracına ilişkin bilgiler dışındaki katılımcı bilgilerini hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, katılımcının rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşabilir.

5. Bildirimler: MetLife’ın işbu sözleşme çerçevesinde yapacağı bildirimler katılımcının teklif formunda belirttiği iletişim tercihi aracılığıyla yapılır. MetLife gönderdiği bildirimin tebliğ alınmamasından dolayı sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, MetLife tarafından cep telefonu numarasına gönderilecek toplu SMS’lerin bilgisi dahilinde olduğunu kabul eder.

İletişim bilgilerindeki değişiklikler 7 gün içerisinde MetLife’a bildirilmediği sürece bildirimler, sözleşmede yazılı olan iletişim aracına yapılır ve muhataba ulaşmış olmasa bile geçerli kabul edilir.

Katılımcı tarafından bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında yapılacak her türlü talep ve/veya bildirimin doğrudan MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye yapılması gerekmekte olup, şirket iletişim bilgilerine işbu teklif formunun arka kapak sayfasından ulaşılabilir. Diğer fiziki ve elektronik kanallar üzerinden yapılacak talep ve/

veya bildirimler konusunda MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.

6. Delil Sözleşmesi: İşbu sözleşme kapsamında çıkacak ihtilaflarda MetLife’ın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile bilgisayar ve ses kayıtları, mikrofilm ve mikrofişleri delil olarak kabul edilecek olarak kabul edilecektir.

7. Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İstanbul Merkez İcra Daireleri yetkilidir.

8. Bireysel Emeklilik Aracıları: Bireysel Emeklilik mevzuatı gereğince, bireysel emeklilik aracısının katılımcıdan her ne ad altında olursa olsun para tahsil etme yetkisi mevcut değildir.

9. Şirket, emeklilik planı kapsamında belirlenmiş kesintiler üzerinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın onayı doğrultusunda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını haizdir.

10. Katılımcı, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile girdiği her türlü hukuki ilişkinin kendi ad ve hesabına yapılacağını beyan ve taahhüt etmekte olup, bunun aksi durumlarda 5549 sayılı kanun çerçevesinde bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun katılımcı veya katılımcı adına hareket edene ait olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı Aracı

Ad - Soyad: Ad - Soyad:

İmza: İmza:

ÖRNEKTİR

(13)

Sözleşme Teklif Formu:

Katılımcı Aracı

Ad - Soyad: Ad - Soyad:

İmza: İmza:

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1. Sözleşmenin Tarafları Konusu ve Kapsamı: İşbu sözleşme aşağıda ismi belirtilen katılımcı ile MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“MetLife”) arasında kurulan emeklilik ilişkisi çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti maksadıyla oluşturulmuştur.

Katkı payı, ister katılımcı, ister katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenmiş olsun, işbu sözleşme sadece aşağıda ismi belirtilen katılımcının bireysel emeklilik sistemi içinde bu sözleşme sayesinde elde etmiş olduğu hakları kapsamaktadır.

2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi: İşbu sözleşme – aktarımla kurulmayan yeni bir sözleşme olması durumunda - MetLife tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını takiben, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden geçtiği tarihte yürürlüğe girer. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş işgünü içinde ödeyene iade edilir. Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında, sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir.

3. Mevzuat Değişikliklerinin Bireysel Emeklilik Sözleşmesine Etkisi: Emeklilik sözleşmesinin akdinden sonra mevzuatta uyulması zorunlu değişikliklerin olması veya Hazine Müsteşarlığı, SPK ve/veya diğer yetkili makamlarca uyulması zorunlu ilke ve kurallarının öngörülmesi halinde, MetLife’a bu yükümlülüklere uygun davranmasından dolayı hiçbir sorumluluk yüklenemez. MetLife, vergi mevzuatına uygun hareket etmek üzere, gerekli tüm vergi kesintilerini yapar.

4. Katılımcı Bilgileri: MetLife, ödeme aracına ilişkin bilgiler dışındaki katılımcı bilgilerini hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, katılımcının rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşabilir.

5. Bildirimler: MetLife’ın işbu sözleşme çerçevesinde yapacağı bildirimler katılımcının teklif formunda belirttiği iletişim tercihi aracılığıyla yapılır. MetLife gönderdiği bildirimin tebliğ alınmamasından dolayı sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, MetLife tarafından cep telefonu numarasına gönderilecek toplu SMS’lerin bilgisi dahilinde olduğunu kabul eder.

İletişim bilgilerindeki değişiklikler 7 gün içerisinde MetLife’a bildirilmediği sürece bildirimler, sözleşmede yazılı olan iletişim aracına yapılır ve muhataba ulaşmış olmasa bile geçerli kabul edilir.

Katılımcı tarafından bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında yapılacak her türlü talep ve/veya bildirimin doğrudan MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye yapılması gerekmekte olup, şirket iletişim bilgilerine işbu teklif formunun arka kapak sayfasından ulaşılabilir. Diğer fiziki ve elektronik kanallar üzerinden yapılacak talep ve/

veya bildirimler konusunda MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.

6. Delil Sözleşmesi: İşbu sözleşme kapsamında çıkacak ihtilaflarda MetLife’ın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile bilgisayar ve ses kayıtları, mikrofilm ve mikrofişleri delil olarak kabul edilecek olarak kabul edilecektir.

7. Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İstanbul Merkez İcra Daireleri yetkilidir.

8. Bireysel Emeklilik Aracıları: Bireysel Emeklilik mevzuatı gereğince, bireysel emeklilik aracısının katılımcıdan her ne ad altında olursa olsun para tahsil etme yetkisi mevcut değildir.

9. Şirket, emeklilik planı kapsamında belirlenmiş kesintiler üzerinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın onayı doğrultusunda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını haizdir.

10. Katılımcı, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile girdiği her türlü hukuki ilişkinin kendi ad ve hesabına yapılacağını beyan ve taahhüt etmekte olup, bunun aksi durumlarda 5549 sayılı kanun çerçevesinde bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun katılımcı veya katılımcı adına hareket edene ait olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

ÖRNEKTİR

(14)

11. Katılımcı, MetLife’ın telefon, internet vb. elektronik ortamlar aracılığıyla sunacağı hizmetlerden [“Elektronik Hizmetler”] yararlanmak istemesi halinde metlife.com.tr adresindeki e-şubeye T.C. kimlik numarası ve MetLife nezdinde kayıtlı cep telefonuna gelecek tek kullanımlık şifre bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Katılımcı, gönderilen şifrenin kendisine özel olduğunu ve yapacağı her türlü işlemde rızası yerine geçeceğini, şifrenin gizliliği ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılmaması için gereken her türlü tedbir ve dikkati göstereceğini, şüpheli durumları derhal MetLife’a bildireceğini ve her ne biçimde olursa olsun şifrenin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde yapılmış işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, MetLife’ın bu işlemler için kendisinden başkaca bir yazılı talimat almasına gerek olmadığını peşinen kabul eder.

12. Katılımcı tüzel kişi ise Elektronik Hizmetlere ilişkin yapacağı işlemler için yetkili kıldığı kullanıcı(ları) yazılı olarak MetLife’a bildirmekle yükümlüdür. Bildirilen bu kullanıcı(ların) herbiri tek başına işlem yapma hakkına haiz olacaktır. Tüzel kişiyi temsile yetkili kullanıcı(ların) değişmesi halinde, ilgili tüzel kişi bu durumu MetLife’a zamanında ve yazılı olarak bildirilmediği müddetçe bu kullanıcı(ların) yaptığı işlemler geçerli olacak ve bu nedenle doğacak zararlarda MetLife’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

13. MetLife’ın çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında verilen katılımcı talimatları, MetLife tarafından ertesi gün ya da takip eden işgününde gerçekleştirilmek üzere değerlendirmeye alınır. Bu kapsamda MetLife’ın çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında elektronik ortamlar aracılığıyla verilen talimatların yerine getirilmemesinden ya da geç getirilmesinden dolayı MetLife’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Katılımcı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Müşteri, internet, telefon ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla gelen bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, değişik veya eksik iletilmiş olmasından ya da verilen bilginin uygun, güncel ve/veya yeterli olmamasından ötürü MetLife’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Katılımcı, MetLife’ın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler kapsamında kendisine herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü ve taahhüdü olmadığını, işlem sonuçlarını kendisinin bizzat izleyip kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Katılımcı, MetLife’ın vereceği Elektronik Hizmet ve ürünlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel, işitsel materyalin MetLife’ın fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde MetLife’ın izni olmaksızın kullanmayacağını, sunulan yazılımları çoğaltıp dağıtmayacağını burada kabul eder.

17. Tarafım(ız)ca burada doğrudan veya dolaylı olarak MetLife’a açıklanan, iletişim bilgileri, T.C. kimlik/vergi kimlik numarası/sosyal sigorta numarası, hesap durumu/faaliyetleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgiler, işbu form/sözleşme (başvuru formu da kullanılabilir) kapsamında “Gizli Bilgi” kabul edilir.

18. MetLife, çalışanları, acenteleri ve yetkili temsilcilerine, işbu form/sözleşme kapsamında paylaşmış olduğum Gizli Bilgileri aşağıdaki kişilerle paylaşmaları hususunda açıkça kabul ettiğimi burada beyan ederim:

• MetLife Grup Şirketleri, bu şirketlere karşı gizlilik mükellefiyeti olan danışman, broker, reasürör ve hizmet sağlayıcılar, derecelendirme kuruluşları ile bu şirketlere doğrudan veya dolaylı olarak kredi koruması sağlayanlar.

• ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası da dahil ve fakat bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yasa tahtında gerekli görülen gerçek/tüzel kişiler ile ABD Gelir İdaresi de dahil olmak üzere MetLife Grup Şirketleri üzerinde yargılama yetkisine sahip diğer makamlar

• İşbu bu form/sözleşme uyarınca MetLife’ın hak ve/veya yükümlülüklerini halihazırda devralmış veya yenilemiş ya da gelecekte devaralacak veya yenileyecek olanlar

19. ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası kapsamında kullanılacak ABD/ABD dışı durumuma ilişkin belgeleri zamanında tedarik etmemem halinde MetLife’ın tek taraflı iradesi ile bu sözleşmeyi feshedebileceğini kabul ve beyan ederim. Yerel mevzuatın, Müşteri hesabına stopajı veya hesabın raporlanmasını yasaklaması ve ilgili yerel düzenlemeden muafiyet sözkonusu değilse, MetLife işbu Müşteri hesabını sona erdirme hakkına haizdir.

20. Acente, MetLife tarafından temin edilen formun şekli ile uyumlu olan, her bir müşterinin ve müşterinin belirlenmiş olan lehtarlarının gizliliği ve verilerinin korunması ve sınır ötesi veri transferi hakları ile ilgili uygun görülen her bir müşteriden alacaktır. Bu feragat, müşterinin ve/veya lehtarının kişisel verilerinin alıcıya ülke içinde ve ülke dışına transfer edilmesi, paylaşılmasının gerçekleştirilmesi amacıyla alınmaktadır. Alıcı, MetLife’ın bir iştiraki, kardeş şirketi veya düzenleyici ve diğer emniyet teşkilatları da dahil olmak üzere üçüncü bir kişi de olabilir. Kişisel verinin paylaşılması ve transferi sigorta sözleşmesinin uygulanması için, MetLife, iştiraklerinin ve/

veya kardeş şirketlerinin, MetLife’ın, iştiraklerinin ve/veya kardeş şirketlerinin uluslararası yaptırımlar ve diğer uygulanabilir mevzuat uyarınca yerine getirmekle yükümlü oldukları her yükümlülüklerine uyum gösterilmesi için gerekebilecektir.

Katılımcı Aracı

Ad - Soyad: Ad - Soyad:

İmza: İmza:

Sözleşme Teklif Formu:

ÖRNEKTİR

(15)

Katılımcı Aracı

Ad - Soyad: Ad - Soyad:

İmza: İmza:

Sözleşme Teklif Formu:

11. Katılımcı, MetLife’ın telefon, internet vb. elektronik ortamlar aracılığıyla sunacağı hizmetlerden [“Elektronik Hizmetler”] yararlanmak istemesi halinde metlife.com.tr adresindeki e-şubeye T.C. kimlik numarası ve MetLife nezdinde kayıtlı cep telefonuna gelecek tek kullanımlık şifre bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Katılımcı, gönderilen şifrenin kendisine özel olduğunu ve yapacağı her türlü işlemde rızası yerine geçeceğini, şifrenin gizliliği ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılmaması için gereken her türlü tedbir ve dikkati göstereceğini, şüpheli durumları derhal MetLife’a bildireceğini ve her ne biçimde olursa olsun şifrenin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde yapılmış işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, MetLife’ın bu işlemler için kendisinden başkaca bir yazılı talimat almasına gerek olmadığını peşinen kabul eder.

12. Katılımcı tüzel kişi ise Elektronik Hizmetlere ilişkin yapacağı işlemler için yetkili kıldığı kullanıcı(ları) yazılı olarak MetLife’a bildirmekle yükümlüdür. Bildirilen bu kullanıcı(ların) herbiri tek başına işlem yapma hakkına haiz olacaktır. Tüzel kişiyi temsile yetkili kullanıcı(ların) değişmesi halinde, ilgili tüzel kişi bu durumu MetLife’a zamanında ve yazılı olarak bildirilmediği müddetçe bu kullanıcı(ların) yaptığı işlemler geçerli olacak ve bu nedenle doğacak zararlarda MetLife’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

13. MetLife’ın çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında verilen katılımcı talimatları, MetLife tarafından ertesi gün ya da takip eden işgününde gerçekleştirilmek üzere değerlendirmeye alınır. Bu kapsamda MetLife’ın çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında elektronik ortamlar aracılığıyla verilen talimatların yerine getirilmemesinden ya da geç getirilmesinden dolayı MetLife’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Katılımcı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Müşteri, internet, telefon ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla gelen bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, değişik veya eksik iletilmiş olmasından ya da verilen bilginin uygun, güncel ve/veya yeterli olmamasından ötürü MetLife’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Katılımcı, MetLife’ın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler kapsamında kendisine herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü ve taahhüdü olmadığını, işlem sonuçlarını kendisinin bizzat izleyip kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Katılımcı, MetLife’ın vereceği Elektronik Hizmet ve ürünlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel, işitsel materyalin MetLife’ın fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde MetLife’ın izni olmaksızın kullanmayacağını, sunulan yazılımları çoğaltıp dağıtmayacağını burada kabul eder.

17. Tarafım(ız)ca burada doğrudan veya dolaylı olarak MetLife’a açıklanan, iletişim bilgileri, T.C. kimlik/vergi kimlik numarası/sosyal sigorta numarası, hesap durumu/faaliyetleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgiler, işbu form/sözleşme (başvuru formu da kullanılabilir) kapsamında “Gizli Bilgi” kabul edilir.

18. MetLife, çalışanları, acenteleri ve yetkili temsilcilerine, işbu form/sözleşme kapsamında paylaşmış olduğum Gizli Bilgileri aşağıdaki kişilerle paylaşmaları hususunda açıkça kabul ettiğimi burada beyan ederim:

• MetLife Grup Şirketleri, bu şirketlere karşı gizlilik mükellefiyeti olan danışman, broker, reasürör ve hizmet sağlayıcılar, derecelendirme kuruluşları ile bu şirketlere doğrudan veya dolaylı olarak kredi koruması sağlayanlar.

• ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası da dahil ve fakat bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yasa tahtında gerekli görülen gerçek/tüzel kişiler ile ABD Gelir İdaresi de dahil olmak üzere MetLife Grup Şirketleri üzerinde yargılama yetkisine sahip diğer makamlar

• İşbu bu form/sözleşme uyarınca MetLife’ın hak ve/veya yükümlülüklerini halihazırda devralmış veya yenilemiş ya da gelecekte devaralacak veya yenileyecek olanlar

19. ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası kapsamında kullanılacak ABD/ABD dışı durumuma ilişkin belgeleri zamanında tedarik etmemem halinde MetLife’ın tek taraflı iradesi ile bu sözleşmeyi feshedebileceğini kabul ve beyan ederim. Yerel mevzuatın, Müşteri hesabına stopajı veya hesabın raporlanmasını yasaklaması ve ilgili yerel düzenlemeden muafiyet sözkonusu değilse, MetLife işbu Müşteri hesabını sona erdirme hakkına haizdir.

20. Acente, MetLife tarafından temin edilen formun şekli ile uyumlu olan, her bir müşterinin ve müşterinin belirlenmiş olan lehtarlarının gizliliği ve verilerinin korunması ve sınır ötesi veri transferi hakları ile ilgili uygun görülen her bir müşteriden alacaktır. Bu feragat, müşterinin ve/veya lehtarının kişisel verilerinin alıcıya ülke içinde ve ülke dışına transfer edilmesi, paylaşılmasının gerçekleştirilmesi amacıyla alınmaktadır. Alıcı, MetLife’ın bir iştiraki, kardeş şirketi veya düzenleyici ve diğer emniyet teşkilatları da dahil olmak üzere üçüncü bir kişi de olabilir. Kişisel verinin paylaşılması ve transferi sigorta sözleşmesinin uygulanması için, MetLife, iştiraklerinin ve/

veya kardeş şirketlerinin, MetLife’ın, iştiraklerinin ve/veya kardeş şirketlerinin uluslararası yaptırımlar ve diğer uygulanabilir mevzuat uyarınca yerine getirmekle yükümlü oldukları her yükümlülüklerine uyum gösterilmesi için gerekebilecektir.

ÖRNEKTİR

(16)

21. MetLife tarafından muhafaza edilmekte olan tüm kişisel verilerimin MetLife tarafından serbest bir şekilde üçüncü taraflara (yerli ve/veya yabancı gerçek kişiler, tüzel kişiler ve resmi makam ve merciler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifşa edilmesi için tarafımdan/tarafımızdan gayrikabili rücu olarak kabul ettiğimi/ettiğimizi; bu bakımdan MetLife tarafından yapılacak olan ifşaat ve beyanların kişisel verilerimin/

verilerimizin mahremiyetini ihlal etmeyeceğini ve yukarıda belirtilen kişisel verilerin ifşa edilmesi sebebiyle MetLife karşısında her türlü hak ve tazminat taleplerimden/taleplerimizden ve iddialarımdan/iddialarımızdan feragat ettiğimi/ettiğimizi ve sözkonusu kişisel verilerin reklam, promosyon, pazarlama ve/veya kâr amacı gütme amaçlarıyla kullanılmaması şartıyla iş burada gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz/

ederim.

MetLife tarafından işbu sözleşme kapsamında bireysel emeklilik koruma planı sağlamasının; Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya ABD kanun veya düzenlemeleri veya Türkiye Cumhuriyeti kanun veya düzenlemeleri kapsamında MetLife’ı herhangi bir yaptırıma, yasaklamaya, kısıtlamaya veya ticari veya ekonomik yaptırımlara maruz bırakması durumunda, MetLife’ın sözkonusu korumayı sağlamak veya herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağı hususunu anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Tarafıma sunulan giriş bilgi formu ve teklif formunu teslim aldığımı ve burada yazılı maddeler hususunda mutabık kaldığımızı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Katılımcı Aracı

Ad - Soyad: Ad - Soyad:

İmza: İmza:

Sözleşme Teklif Formu:

ÖRNEKTİR

(17)

Sözleşme Teklif Formu:

21. MetLife tarafından muhafaza edilmekte olan tüm kişisel verilerimin MetLife tarafından serbest bir şekilde üçüncü taraflara (yerli ve/veya yabancı gerçek kişiler, tüzel kişiler ve resmi makam ve merciler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifşa edilmesi için tarafımdan/tarafımızdan gayrikabili rücu olarak kabul ettiğimi/ettiğimizi; bu bakımdan MetLife tarafından yapılacak olan ifşaat ve beyanların kişisel verilerimin/

verilerimizin mahremiyetini ihlal etmeyeceğini ve yukarıda belirtilen kişisel verilerin ifşa edilmesi sebebiyle MetLife karşısında her türlü hak ve tazminat taleplerimden/taleplerimizden ve iddialarımdan/iddialarımızdan feragat ettiğimi/ettiğimizi ve sözkonusu kişisel verilerin reklam, promosyon, pazarlama ve/veya kâr amacı gütme amaçlarıyla kullanılmaması şartıyla iş burada gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz/

ederim.

MetLife tarafından işbu sözleşme kapsamında bireysel emeklilik koruma planı sağlamasının; Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya ABD kanun veya düzenlemeleri veya Türkiye Cumhuriyeti kanun veya düzenlemeleri kapsamında MetLife’ı herhangi bir yaptırıma, yasaklamaya, kısıtlamaya veya ticari veya ekonomik yaptırımlara maruz bırakması durumunda, MetLife’ın sözkonusu korumayı sağlamak veya herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağı hususunu anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Tarafıma sunulan giriş bilgi formu ve teklif formunu teslim aldığımı ve burada yazılı maddeler hususunda mutabık kaldığımızı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Katılımcı Aracı

Ad - Soyad: Ad - Soyad:

İmza: İmza:

ÖRNEKTİR

Referanslar

Benzer Belgeler

Esasen cümle de Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde yer alan ifadeye benzerlik taşımaktadır ve Komite, sözü edilen bu sözleşme ile ilgili Komite ile şu hususta

MetLife tarafından işbu sözleşme kapsamında bireysel emeklilik koruma planı sağlamasının; Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya

MetLife tarafından işbu sözleşme kapsamında bireysel emeklilik koruma planı sağlamasının; Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya

Emeklilik sözleşmesinde katılımcının dahil olduğu emeklilik planı, giriş aidatı tutarı, yönetim ve fon toplam gider kesintile- ri, katkı payı tutarı, ödeme şekli ve

Engellilere sunulan hizmetler farklı bakanlıklar ve kurumlar tarafından yürütülmekle birlikte engellilerin haklarını kullanabilmelerini teşvik etmek, engellilere yönelik politika

Bireysel Emeklilik Planı’nda; Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi Toplamı Yıllık Üst Sınırı(*) ile sınırlı olmak üzere, sözleşmenin ilk beş yılında, her

Irk ayrımcılığı 1. maddede “Siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlük- lerin

Görsel 1’de Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda Birleşik Krallık’a gelecek 76 milyon nüfuslu bir ülke olduğu, Görsel 2’de Türkiye’nin Suriye ve