• Sonuç bulunamadı

Birleşmiş Milletler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Birleşmiş Milletler"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Birleşmiş Milletler

1945 bir milat olarak kabul edilir. Neyin miladı, insan hakları hukukunun ortaya çıkışı elbet.

Bu tabiri ilk kez kullanan ABD Başkanı Franklin Roosvelt’tir. II. Dünya Savaşı esnasında müttefik ülkeler için kullanmıştır. Başkan Roosvelt ile İngiliz Başbakanı Winston Churcill bir araya gelerek; güvenliği sağlamak için barışın şart olduğunu tespit eden bir şart yayınladılar 9 Ağustos 1941. Bu girişim 25 Nisan 1945’te San Fransicco’da, Almanya Japonya’ya savaş ilan etmiş ülkelerin katılımı ile kurulmuştur.

Sizin de anlayacağınız üzere bir tarafta dünya diğer tarafta Almanya bu müsabakanın meyvesi Birleşmiş Milletler 25 Ekim 1945’te ise BM Antlaşması / Şartı yürürlüğe girer.

Uluslar arası alanda ilk defa insan haklarına ilişkin bir amaç metne girer: BM Antlaşması Antlaşmanın başlangıcında 1. Maddesinde ve 55. Maddesinde insan haklarından açıkça bahsettiğini görürüz.

Şimdi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmasına bakalım.

- Sözleşme Dışı Koruma Sistemi

- Sözleşme İçi Koruma Sistemi (sözleşmeye dayanan) 1. Sözleşme Dışı Koruma Sistemi

Bu sistemde insan haklarını korumakla görevli organlar vardır. Varlıklarını kurucu antlaşmadan alırlar.

- Genel Kurul

- Ekonomik ve Sosyal Konsey - İnsan Hakları Konseyi - İnsan Hakları Komisyonu - Uluslararası Adalet Divanı - ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) - İnsan Hakları Yüksek Komiserliği - İnsan Hakları Danışma Kurulu - Genel Kurul

Genel Kurul BM’in en tepesindeki organdır, insan haklarıyla ilgili tüm BM sözleşmelerinin kabul edildiği imzaya açıldığı, ayrıca karar, protokollerinin görüşülüp kabul edildiği organdır.

Ancak genel kurul tüm işleri kendisi yapamayacağı için BM antlaşmasının m. 22’nin bazı alt organlar vasıtasıyla işlevlerini sağlıklı yerine getirebiliyor. Bazen de “Ad hoc” denilen geçici komisyonlar oluşturuluyor, spesifik konulara ilişkin.

- Ekonomik ve Sosyal Konsey

Yüksek yaşam standardını sağlamak ve insan haklarını ırk, din, dil farkı gözetmeksizin ve uluslararası ekonomik problemlere çözüm getirmek. Nasıl çalışıyor:

(2)

Kendi oluşturduğu bağlı organları (komisyon ve komiteler) aracılığıyla çalışır ve bu organların sunduğu raporlarla yerine getirir.

BM’in insan hakları alanında yürüttüğü çalışmalarda baş mimardır. Sözleşme taslaklarını hazırlar. Bu Konseyin önemli bir organı vardır İnsan Hakları Komisyon: 1946’da kurulmuştu; sözleşme taslaklarını hazırlıyordu, 2006 yılında yerini İnsan Hakları Konseyine bıraktı.

- İnsan Hakları Konseyi

Üye ülkelerin insan hakları uygulamalarını dönemsel olarak inceleyebilir. İnsan haklarını sistematik ve kapsamlı olarak ihlal eden üyeler hakkında 213 çoğunluk (genel kurul) üyeliği askıya alabilir bu konsey.

- Uluslararası Adalet Divanı

İnsan haklarıyla ilgili doğrudan çözüm bulan bir organ değildir. Devletler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözer. Ama bazen UAD önüne insan haklarıyla ilgili bir takım sorunlar gelebilir. Bu sebeple bazı insan hakları sözleşmelerini yorumlamak durumunda kalabiliyor.

- ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

Çalışma yaşamına ilişkin sözleşmelerden doğan hakları koruyan bir organdır. ILO Anayasası denilen kurucu antlaşması vardır. Devletler kabul ettikleri ILO sözleşmelerine ilişkin hazırlayacakları raporları ilgili organa sunmakla yükümlü.

- İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

Bir nevi organlar arasında koordinasyonu sağlar. Tüm insanların insan haklarından yararlanmasını destekler.

- İnsan Hakları Danışma Kurulu

İnsan Haklarının Teşviki ve Korunması Alt Komisyonunun yerini almıştır. Daha çok azınlıkla ve ayrımcılıkla ilgilenirken şimdi diğer insan haklarını da inceler.

Referanslar

Benzer Belgeler

Cinsel suçlar sicili uygulaması, bu iki ilke açısından da istisnalar getireceği için çok iyi tartışılmalı ve kişi mahremiyetleri ölçüsüzce ifşa

Yaşar Nabi beyle çalışmak benim için yeniden üniversiteye gitmek yada bu dalda bir «master» yapmak kadar anlamlı oldu, kendisine çok şey borçluyum;

FAO’ya yani Birleşmiş Milletler Gıda ve Tar ım Örgütüne göre dünya 12 milyar insan için her gün kişi başına 2100 kalorilik gıda üretebilme gücüne sahip.. Bu

Uluslararası insan hakları hukuki rejiminin genel nitelikteki sözleşmelerinin yaşlı bireylerin haklarına yönelik açık bir referans içermediğine değinilmişti.. Maddesi

Ahmet Muhip Dranaş’ın eşi Münire Dranas, “ Fahriye A bla” filmi için kendisinden izin alınmadığı­ nı belirterek, “ Film şirketi ile an­

Ancak insan onuru, yani insanın akıl ve vicdan sahibi bir varlık olarak değerli olduğu bir kere kabul edildikten sonra, insanın yaşam hakkının, özgürlüğünün, düşünce

Çocukluğun başlaması, sona ermesi, çocuğun ehliyetleri, soybağı, velayeti ve vesayeti gibi çocuk hukuku konularının anlaşılması.. Velayet hakkının kullanılmasından

İslam dininin temel olarak gördüğü adalet kavramı, savaşlarda da korunması gereken önemli ilkelerden biri olarak görülmektedir. İslam’da kul hakkı, hak