Förslag till HÖK för Sjögrens syndrom

Tam metin

(1)

Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS

Reumatologisk vård Sunderbyn sjukhus; Närsjukvård VARD-5-10075, 0.1 Reumatologiska och immunologiska sjukdomar

GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE

[Godkänt datum] Nikitas Samiotakis, Anna Alm Andersson Anna Beck

Förslag till HÖK för Sjögrens syndrom

Överenskommelse mellan

primärvården och reumatologkliniken i Norrbotten

Primärvårdens roll

Primärvården handlägger utredning, uppföljning samt symptomlindring be- handling av Sjögrens Syndrom om det inte föreligger inre organengagemang eller artriter. Således hanteras även remisser från tandvården och sjukhus- specialister.

Remiss till Reumatologkliniken

Vid Sjögren Syndrom med inre organengagemang eller artriter remiss till Reumatologen.

Symptom

 Kronisk ögontorrhet: Skräpkänsla / hinna i ögonen, klåda, sveda, ljus- känslighet, avsaknad av tårar

 Konisk muntorrhet: tal-, tugg- och sväljningssvårigheter, karies, oraloral svampinfektion, spottkörtelsvullnad

 Torrhet i slidan, svampinfektion

 Hudbesvär: torrhet, Raynaudfenomen, purpuraliknande utslag på under- ben

 Led- och muskelbesvär

 Trötthet

Differentialdiagnos, exlusionskriterier

De vanligaste orsakerna till nedsatt körtelproduktion/torrhet:

Läkemedel: diuretica, betablockerare,antihistamin, antidepressiva, nikotin antikolinergika(blockerar parasympatisk stimulering av kört- larna)

Diabetes, astma, hypotyreos, depression, sarkoidos, lymfom, fibromyalgi

Ögonsjukdom: blefarit, keratit, allergi, acne rosacea, ögonlockspato- logi

Rökning, hög ålder

Smärta-stress (ökat sympatikustonus)

Aids, aktiv hepatit C

(2)

Sida 2 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS

Reumatologisk vård Sunderbyn sjukhus; Närsjukvård VARD-5-10075, 0.1 Reumatologiska och immunologiska sjukdomar

GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE

[Godkänt datum] Nikitas Samiotakis, Anna Alm Andersson Anna Beck

IgG4 relaterad sjukdom

Graft vs host disease

Strålbehandling mot huvud-hals

Utredning

Provtagning: Blodstatus, SR, CRP, ANA, ENA (SSA/SSB ingår)

Remiss till tandläkare: Ostimulerad/stimulerad salivmättning

OBS! Att patienten inte ska ha ätit, druckit, rökt, tuggat tuggummi, sugit på halstablett, snusat eller borstat tänderna 1 timme innan undersökning

Remiss till ögonläkare för Schirmertest och Rose Bengal alt Lissamine grön (patologisk vid infärgning av cornea)

Eventuelt remiss ÖNH för läppspottkörtelbiopsi

Diagnos

ACR/EULAR-kriterier för klassifikation av primärt Sjögren syndrom 2016:

1. Uppfyller inklusionskriterierna:

Ögonbesvär Munbesvär

ögontorrhet minst 3 månader muntorrhet minst 3 månader

skav/gruskänsla parotissvullnad

ögondroppar≥3ggr/dygn sväljningssvårigheter

2. Saknar exlusionskriterier (se sidan 1: diff diagnos)

3. Har sammanlagt ≥4 poäng av följande:

Ögon

 Schirmers test är positivt om ≤5 mm/5 min i minst ett ögat OBS! Uppmätt efter uppehåll med antikoli- nergika medel

Okulärt färgnings score ≥5 i minst ett ögat

1 p 1 p

Tandläkare

Ostimulerad vilosaliv <0.1mL/min 1 p

Lab

Anti SSA/Ro antikroppar påvisade 3 p

ÖNH

Läppspottkörtelbiopsi med fokal inflammation och fokus

score ≥1 foci/4 mm2 3 p

(3)

Sida 3 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS

Reumatologisk vård Sunderbyn sjukhus; Närsjukvård VARD-5-10075, 0.1 Reumatologiska och immunologiska sjukdomar

GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE

[Godkänt datum] Nikitas Samiotakis, Anna Alm Andersson Anna Beck

Symptomlindrande behandling

 God tandhygien: ej sockerhaltiga drycker , tuggummin med 0.25mg fluorid upp till 6 ggr/dag-ger även viss mekanisk salivstimulering

 Muntorrhet: salivstimulerande/saliversättningsmedel:

exp.muskarinagonistern pilokarpin (T Salagen 5mg 1x4). Biverkningar:

svettning.

 Svampinfektioner i munnen: nystatin/fluconazole

 Torra nässlemhinnor: fenazonsalva 5% eller olja

 Ögonsymtom: tårersättningsmedel utan konserveringsmedel (Oculac eller Viscotears), punktumpluggar(tårvätska som bildas stannar längre i ögat), salagen T.

 Torrhet i underlivet: lokal östrogenbehandling med vagitorier, glidmedel

 Trötthet: fysisk aktivitet

Intyg för Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Behandling via reumatologkliniken

 Led/muskelvärk, artriter, hudengagemang: Plaquenil (OBS! Ej effekt mot torrhet), ev. lågdos prednisolon

 Svårare organengagemang: Högre dos prednisolon + immunmodule- rande behandling

Uppföljning

 Årligt besök med palpation av samtliga lymfkörtlar pga lymfomrisk

 Uppmärksamhet på andra autoimmuna sjukdomar, framför allt tyroidit

 OBS!! Vid graviditet remiss till specialistmödravård (anti-SSA kan ge kongenitalt hjärtblock)

(4)

Sida 4 (4)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS

Reumatologisk vård Sunderbyn sjukhus; Närsjukvård VARD-5-10075, 0.1 Reumatologiska och immunologiska sjukdomar

GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE

[Godkänt datum] Nikitas Samiotakis, Anna Alm Andersson Anna Beck

Dokumentet författat av:

Panagiota Vlachogianni, ST läkare Reumatologi, Sunderby sjukhus Miriam Hofmann, ALK, ST läkare Allmänmedicin, Råneå hälsocentral Medicinsk ansvarig : Nikitas Samiotakis, Överläkare Reumatologi , Sun- derby sjukhus

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :