Kenneth Backgårds rapport från startmötet av projektet Regions for green growth

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 7 MARS

Kenneth Backgårds rapport från startmötet av projektet Regions for

green growth

Torsdagen den 9 februari deltog landstinget, genom Kenneth Backgård och näringslivsstrateg Satu Norsten Manninen, på ett startmöte i Valencia för Interreg IV C – projektet Regions for Green Growth (R4GG). Projekttiden är 1 januari 2012 – 31 december 2014.

Projektet syftar till att förbättra finansieringsmöjligheterna och snabba på investeringar för att kommersialisera projekt/idéer inom förnybar energi och energieffektivitet

Genom peer reviews kommer partners att analysera respektive partnerregi- ons specifika utmaningar relaterade till finansiering av hållbara energipro- jekt. Projektet ska leda till en, regionalt politiskt förankrad, handlingsplan samt implementeringsplan, för finansiering/investeringar i projekt/idéer inom förnybar energi och energieffektivitet. Vidare ska minst sju goda ex- empel överföras mellan partners.

Projektet har totalt 15 partners, med Flevoland (NL) som lead partner.

Övriga partners är: Province of Flevoland (NL), Assembly of European Re- gions, Norrbotten County (S), Abruzzo Region (I), Lazio Region (I), Észak- Alföld Regional Development Agency (H), Maramures County (RO), Patras Science Park (GR), Energy Efficiency and Renewable Energy Agency Pra- hova (RO), Västernorrland County (S), Valencia Energy Agency (E), Centre for Sustainable Regional Development, Gabrovo (BG), Province of Noord- Brabant (NL), Oldham Council (UK), Energy Technological Institute, Va- lencia (E).

Från landstinget ingår Kenneth Backgård i projektets övervakningsråd, som innehar den politiska förankringen. Satu Norsten Manninen ingår i projektets styrgrupp för operativ verksamhet.

Kenneth Backgård

1

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :