TidplanPlanering och organisering av projektetPlanering och organisering av projektet soamt tillsättning av projektorganisation

Tam metin

(1)

ID Aktivitetsnamn

Rekrytering VNS medarbetare Annonsering

Urvalsarbete, mail till de sökande Speeddating på AF

Djupintervjuer Referenstagning

Erbjudande av VNS tjänst

Utbildning av VNS medarbetare SRY utbildning

Inskolning och teoretisk utbildning

Projektdirektiv Projektplan

Kommunikationsplan Organisationsplan

Tidplan

Planering och organisering av projektet

Planering och organisering av projektet soamt tillsättning av projektorganisation Organisationsplan

Verksamhetsutvecklares aktivitetsplan

Steg 1: Nulägesanalys

a) Definition och fördelning mellan arbetsuppgifter, estimering

b) VFK, resultatanalys och åtgärdsförslag; vilka arbetsuppgifter kan tas över ? c) Redovisning/återkoppling av resultat, plan för genomförande

d) SWOT-analys av planen Steg 2: Genomförande

e) Genomförande av nytt arbetssätt

f) Ny VFK, dialog, resultatanalys och ev justeringsförslag för att få bestående resultat g) Genomförandefas inkl ev justeringar forftsätter

h) Delrapport och förslag till nytt arbetssätt(tex Behövs mer koord?)

Symbol/färg

Förklaring Start

(2)

Klart

(3)

Not Ansvar 2015 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Anna och Lisette

Utlagda Anna och Lisette

20-apr Anna och Lisette Två dagar Anna och Lisette Fyra till fem dagar Anna och Lisette Två dagar Anna och Lisette 13-maj Anna och Lisette

Sju dagar Externt

Ca sju dagar Interna

Lisette/Strygrupp Lisette/Strygrupp Kommunikatör

Mars Lisette

april Mats, EC, Usk, Ssk

april Mats

april-maj Mats

maj Mats med stöd av Mats

september-dec Mats, EC, Usk, Ssk

november Mats

november Mats, EC, Usk, Ssk december Mats, EC, Usk, Ssk

(4)
(5)

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(6)
(7)

49 50 51 52

(8)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :