spongioblast adı verilen hücreler tarafından salınırlar. Bu hücreler yan yana

Tam metin

(1)

Subregnum : Metazoa (Çok hücreliler) Phylum : Porifera (Süngerler)

Süngerlerde iskelet bazı ordolara ait türlerde spongin liflerden, bazılarında da spiküllerden oluşur. Yine bazı ordolar da da her iki yapının karışımından

oluşabilir.

Spongin liflerin bileşimi kollagene benzeyen bir proteindir. Bu lifler

spongioblast adı verilen hücreler tarafından salınırlar. Bu hücreler yan yana

sıralanmış halde bulunurlar ve her birinin salgılandığı küçük spongin iplik komşu hücreninkiyle birleşerek uzun bir lif oluşturur. Spongioblastlar belirli miktarda spongin saldıktan sonra içleri vakuolle dolar ve sonra da yok olurlar.

Classis: Demospongiae Örnek: Spongia officinalis

Bu türdeki iskelet sistemini inceleyebilmek için süngerden koparılan çok küçük bir parça lam üzerine konur ve jiletle dağıtılıp inceltilmeye çalışılır. Daha sonra üzerine bir damla su damlatıp lamel kapatılır. Önce en küçük objektifle yüzey taranarak en ince olduğu kısım belirlenir büyültülerek çizim yapılır.

Prof. Dr. Ayla TÜZÜN

(2)

Spiküller ise sceleroblast adı verilen hücreler tarafından salınırlar. Spiküller organik bir eksenle sonun etrafında birikmiş olan CaCO3 (kalsiyum karbonat) ve Si02 (Silisyum dioksit) gibi inorganik maddelerden yapılmışlardır. Genellikle basit bir iğne şeklinde veya bir eksenden çıkıp radyer uzanan değişik sayıda iğneden oluşur. Spiküller haç, gemi direği, küre, çengel gibi farklı şekiller gösterebilirler.

Eksen ve ışın sayılarına göre süngerde 4 tip spikül görülmektedir.

Bunlardan tek eksenli olana Monoaxon tip adı verilir.

Bu eksen düz ya da kıvrık olabilir.

Üç eksenli olanlara Triaxon ya da Hexactin tip adı verilir. Triakson tipte spiküller üç eksenlidir ve bir merkez noktadan birbirine dikey çıkan 6 ışından oluşurlar.

Dört eksenli spiküller Tetraxon ya da Tetractin olarak isimlendirilirler. Eksenlerin ya hepsi aynı boyda ya da bir tanesi diğerlerinden daha uzundur.

Prof. Dr. Ayla TÜZÜN

(3)

İskelet sistemi, spiküllerden oluşan süngerlere örnek olarak Calcarea sınıfı türlerini verebiliriz.

Spikülleri inceleyebilmemiz için kalkerli bir sünger ilmeğinden (Calcarea) lam üzerine jiletle kazıyıp üzerine bir damla su damlatmak ve lamel kapatarak yine önce en küçük objektifle incelememiz ve görüntüyü netleştirdikten sonra da büyük objektifle çizim yapmamız gerekir.

Laboratuvarda incelenen sünger örneğinde genellikle Monoaxon tip nadiren de Triaxon tip görülmektedir.

Classis: Calcarea

Örnek: Sycon elegans

Prof. Dr. Ayla TÜZÜN

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :