DOĞUM YAPAN KADININ 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN TALEP DİLEKÇESİ

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DOĞUM YAPAN KADININ 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN TALEP DİLEKÇESİ

Sayın ………..

…/……./20...

Konu: Ücretsiz İzin Talebi Hk.

………... unvanlı İşyerinizde …../……../……….. tarihinden itibaren çalışmaktayım.

…./………../…………. Tarihinde doğum yaptım. ……/..…. /……… - ……./………/…………

tarihleri arasında doğum izni kullandım. 4857 sayılı İş Kanununun 74. Maddesi gereğince ……./………/………… tarihinden geçerli olmak üzere (6) aylık ücretsiz izin hakkımı kullanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı

İmza Adres :

………..

………..

……….

………..

EK :

Doğum Rapor Örneği

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :