• Sonuç bulunamadı

Özgeçmiş ÖZGEÇMİŞ. 1. Soyadı : ÇİTİL 2. Adı : Ercan 3. Doğum Tarihi : Uyruğu : T.C.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Özgeçmiş ÖZGEÇMİŞ. 1. Soyadı : ÇİTİL 2. Adı : Ercan 3. Doğum Tarihi : Uyruğu : T.C."

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Özgeçmiş ERCAN ÇİTİL

1 Şubat 2016

ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : ÇİTİL

2. Adı : Ercan

3. Doğum Tarihi : 08.08.1971 4. Uyruğu : T.C.

5. Medeni Hali : Evli, iki çocuk sahibi

6. Adres : Prof.Dr. Hıfzı Özcan Cad. Buket Sitesi B Blok No:22 Küçükbakkalköy/Ataşehir (34758)/ İSTANBUL 7. Telefon ve e-posta:

Mobil telefon : 0 532 353 50 49

E-posta : ercan.citil@itunovatto.com.tr ercancitil@gmail.com

8. Eğitim:

Kurum

[ Yılından - Yılına kadar] Derece(ler) ve Diploma(lar):

İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

[Eylül 2005 - Eylül 2009]

Doktora, Araştırma Konusu: “Çevre Yönetiminde Ekonomik Araç Kullanımının İstanbul Katı Atık Yönetimi Üzerinde İncelenmesi”

Clemson Univ., Clemson, S.C., U.S.A., Çevre Mühendisliği ve Bilimi Bölümü

[Haziran 2000 - Temmuz 2001]

Doktora Derecesi için Akademik Çalışma, Araştırma Konusu: Klor ve Kloraminlerin Mevcudiyetinde Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumunda Doğal Organik Madde ve Çözelti Kimyasının Rolü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

[Ekim 1995 - Eylül 1999]

Doktora Derecesi için Akademik Çalışma, Araştırma Konusu: Atıksu Artıma Tesislerinde Koku Kontrolü

Japonya Ulusal Malzeme ve Kimya Araştırmaları Enstitüsü, Tsukuba, Japonya

[Ağustos 1996 - Haziran 1997]

JICA(Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı), “İleri Endüstriyel Teknoloji”

Kursu, Araştırma Konusu: Gaz Ortamda Organoklorlu Bileşiklerin Fotokatalitik Bozunması

İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

[Ekim 1992 - Temmuz 1995]

Yüksek Lisans, (90,39/100) Tezin Adı:

Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Optimum Tasarımı

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

[Ekim 1988-Temmuz 1992]

Lisans (65,38/100)

Bitirme Tezi Adı: Atıksu ve Yağmur Sularının Uzaklaştırılması

(2)

9. Diller: (çok iyi, iyi, yeterli, zayıf)

Dil Okuma Konuşma Yazma

Türkçe Anadili Anadili Anadili

İngilizce Çok İyi Çok İyi Çok İyi

İspanyolca İyi Yeterli Yeterli

Japonca Yeterli Yeterli Zayıf

10. Profesyonel Derneklere Üyelik:

- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,

- Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu, Yedek üye - Teknoloji Yönetimi Derneği (Nisan 2002 - Haziran 2007)

- Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Turkey) 11. Diğer Özellikler:

Bilgisayar Bilgisi: Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project, Autocad 12. Mevcut Pozisyon:

Genel Müdür

13. Anahtar Özellikler:

Dr. Ercan ÇİTİL, altyapı projelerinde deneyimli bir mühendistir. Birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Ayrıca 50'den fazla Ulusal ve Uluslararası Sempozyum sunumları ve poster hazırlama çalışmalarında yer almıştır. Buna ek olarak 60’ın üzerinde bilimsel ve mühendislik raporu ve katı atıktan enerji üretimi, su temini ve atıksu arıtımı konularını ele alan 10’dan fazla Çevresel Etki Değerlendirmesi Rapor’unun hazırlanmasında görev almıştır.

(3)

ÖZGEÇMİŞ ERCAN ÇİTİL

3 Şubat 2016

14. Profesyonel Deneyim:

Yılından - Yılına kadar Ülke Şirket Pozisyon Açıklama

Mart 2014- İstanbul/Türkiye İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. (TTO) Genel Müdür Şirketin teknik ve idari yönetimi

Eylül 2013-Mart 2014 İstanbul/Türkiye Faber İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Geliştirme

Direktörü Şirketin yurtiçi ve yurtdışı projelerinin geliştirilmesi

Ocak 2013-Şubat 2013 İstanbul/Türkiye io Çevre Çözümleri ve Ar-Ge Ltd. Şti.

Mühendislik ve Tasarım Projeleri Direktörü

Tüm mühendislik ve tasarım projelerinin direktörlüğü

Temmuz 2011-Ocak 2013 İstanbul/Türkiye io Çevre Çözümleri ve Ar-Ge Ltd. Şti. Genel Müdür Şirketin teknik ve idari yönetimi

Eylül 2009-Temmuz 2011 İstanbul/Türkiye io Çevre Çözümleri ve Ar-Ge Ltd. Şti.

Proje Operasyon

Müdürü Tüm fizibilite raporlarının ve ana plan çalışmalarının direktörlüğü

Kasım 2007-Temmuz 2009 İstanbul/Türkiye Sistem Yapı A.Ş. Ar-Ge’den

Sorumlu Mühendis

Tüm Ar-Ge etkinlikleri, iş planı hazırlama, yeni teknolojiler arıtma sitemleri araştırma ve bu teknolojilerin uyarlanması, yeni teknolojilere personeli hazırlamak için eğitim seminerleri hazırlama, Üniversite ve Araştırma kuruluşları ile Ar-Ge Projeleri hazırlama

Kasım 2003-Kasım 2007 İstanbul/Türkiye UNDP/GEF BSERP Ülke Takım

Lideri

BSERP Çalışmaları koordinatörü, Karadeniz Bölgesel Nütrient Denetimi, Karadeniz Komisyonu rolünün güçlendirilmesine yardımcı olmak (Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi kapsamında)

Mayıs 2005-Kasım 2007 İstanbul/Türkiye IMP (İBB-İstanbul Metropolitan Planlama ve

Kentsel Tasarım Merkezi) Danışman İstanbul-1:100.000 ölçekli Çevre Ana Plan Çalışması için çevresel altyapı araştırma sorumlusu, çevre planlama danışmanı

Ocak 2004-Eylül 2005 İstanbul/Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi Kıdemli Uzman INCO Ortadoğu Bölgesi Projesi-Su Teknolojileri (su iletimi, enerji kullanım verimi, iletim maliyeti, alan ve anket araştırmaları sorumlusu)

Kasım 2002-Ekim 2003 İstanbul/Türkiye ECOPROTECH

Koordinatör &

Proses Mühendisi

Çevre Proseslerinde Ar-Ge Çalışmaları (Pilot sistemlerde gazifikasyon katı atık ve anaerobik arıtma sızıntı suları)

Haziran 2000-Temmuz 2001

Clemson, SC/ A.B.D. Clemson Üniversitesi Araştırma

Görevlisi

US EPA Projesi araştırmacı Clemson Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Yer Bilimleri Bölümü (İçme suyundaki dezenfeksiyon yan ürünleri)

(4)

Ağustos 1996-Temmuz1997 Tsukuba/Japonya Ulusal Malzeme ve Kimyasal Araştırma Enstitüsü Araştırmacı Gelişmiş Teknolojili Endüstriyel Prosesler Hakkında Araştırma

Ağustos 1994-Eylül1999 İstanbul/Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma

Görevlisi Çeşitli projelerde araştırma görevlisi ve ortak derslerde öğretim görevlisi

(5)

ÖZGEÇMiŞ ERCAN ÇİTİL

5 Şubat 2016

15. Makaleler:

Uluslararası (Science Citation Index’e giren) Makaleler

1. Karaaslan, Y., Akkoyunlu, A., Ertürk, F., Çitil, E. (2013) “The Effect of Toxic Organic Chemicals to Mogan Lake” Int. J. Environ. Res., Vol 7., Number 3 Summer 2013, 595-604 2. Ozbek, R., Çitil, E., Gunduz, S. (2011) “Determination of Functional Characteristics of of

Rural Settlements for Sustainability of Ecological Belts and Corridors with Specific Reference to the Istanbul Case”, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol 12, No:3, 1058-1067

3. Görgün E., Aydın A.F., Çitil E., Kınacı C. (2008) “National sectoral plans aiming to control land based sources of pollution for the Mediterranean Sea Coast in Turkey"

Desalination, 226, 56-65

4. Koyuncu I., Sevimli M.F., Çitil E., Öztürk I., (2001), “Advanced Treatment of Fermentation Industry Effluents with Membrane and Ozonation Technologies”, Toxicological and Environmental Chemistry, Vol.80., 117-132

5. Akça L., Sevimli M.F., Alp K., Demir A., Çitil E. (2001), “Physicochemical Treatment and Dewaterability of Septage”, Fresenius Environmental Bulletin, 10(3), 262-266, March 2001 6. Sevimli M.F., Kınacı C., Çitil E. (2000), “Ozonation of Biologically Treated Opium Alkaloid

Processing Wastewater” Fresenius Environmental Bulletin, 9(3-4) 129-139, Mar-Apr 2000 7. Sarıkaya H.Z., Sevimli M.F., Çitil E. (1999), “ Region-Wide Assessment of the Land Based

Sources of Pollution of the Black Sea”, Water Science and Technology, 39, 8, 193-200.

Ulusal Makaleler

1. Çitil, E., Kınacı, C. (2011), “Katı Atık Yönetiminde Ekonomik Araçların Kullanımı:

Türkiye’den Bir Örnek”, Atık Teknolojileri-Atık Yönetimi Teknolojileri Dergisi, Sayı:12, Ocak-Şubat 2011, 42-46.

2. Çitil, E., Kınacı, C., Kayalıca, Ö. (2010), “Katı Atık Yönetiminde Ekonomik Araçların Kullanımı ve Çevre Temizlik Vergisi”, İTÜ Dergisi-d mühendislik, 9 (6) 28-36.

3. Ertürk, F., Akkoyunlu, A., Çitil, E., Varank, G., (2005), “Türk Çevre Mevzuatının Avrupa Birliği’ne Uyumu”, Stratejik Öngörü Dergisi, TASAM, Sayı:6, 157-166.

Bildiriler

Yabancı Dilde Bildiriler

1. Gunes, E., Hanedar, A, Basak, B., Ulgen, E., Citil,E., Bolat Ucar, S., Cankaya, B. F., Karaaslan, Y. Gorgun, E., “A Prioritization Methodology of Dangerous Substances under the Water Framework Directory”, 18th IWA Specialized Conference on Assessment and Control of Micropollutants and Hazardous Substances in Water, Micropol & Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland

2. Erkan, M., Basak, B., Siltu, E., Cankaya, B. F., Ozturk, I., Tanik, A., Ovez, S., Citil, E., Karahan Ozgun, O., Karaaslan, Y., “Implementation of EU Water Framework Directive in Turkey: Legislative Efforts In Terms of Chemical Pollution Control”, 18th IWA Specialized Conference on Assessment and Control of Micropollutants and Hazardous Substances in Water, Micropol & Ecohazard 2013, June 16-20, 2013, Zurich, Switzerland

(6)

3. Citil, E., Gorgun, E., Karahan, O., Gunes, Y., Gunes,E., Caliskan, E., “Master Plan Study for Industrial Wastewaters, A Case Study: Maritsa-Ergene Basin”, International Conference on Recycling and Reuse R&R, 2012, June 4-6, 2012, İstanbul

4. Gorgun, E., Karahan, O., Hanedar, A., Citil, E., Girgin, E., Kirim, G., Abat, S., “Cleaner Production and Water Minimization Approaches in Textile Industry”, International Conference on Recycling and Reuse R&R, 2012, June 4-6, 2012, İstanbul

5. Erturk, M.C., Gorgun, E., Citil, E., “Financial Model Proposal Based on Household Income for Municipal Solid Waste Management”; Eurasia Waste Management Symposium, November 14-16, 2011, İstanbul, Turkey

6. Ozbek, R., Citil, E., Gunduz, S., “Determination of Functional Characteristics of of Rural Settlements for Sustainability of Ecological Belts and Corridors with Specific Reference to the Istanbul Case” International Workshop on The Importance of Ecological Belts Surrounding Metropolitan Cities, June 15-16, 2007, Istanbul, Turkey

7. Citil, E., Gorgun, E., and Kinacı C., “Economic instruments to reduce pollution from land based activities for the Mediterranean Sea coast in Turkey” IWA DipCon 2006,10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, September 18 – 22, 2006, Istanbul, Turkey

8. Gorgun, E., Aydin, A.F., Citil, E. and Kinaci C., “National sectoral plans aiming to control land based sources of pollution for the Mediterranean Sea Coast in Turkey”, IWA DipCon 2006,10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, September 18 – 22, 2006, Istanbul, Turkey

9. Yildizci, A.C., Yuzer, E., Gunduz, S., Citil, E., Kucukmehmetoglu, M., “Limits to Growth:

Natural Resources an Thresholds of Istanbul”, ISOCARP(International Society of City and Regional Planners)14-18 September 2006 Post Congress Activity: Istanbul Workshop Mobile Workshop in Istanbul Connecting Cities, Connecting Istanbul, Istanbul Metropolitan Planning and Urban Design Center, 19-20 September, 2006, Istanbul, Turkey

10. Yildizci, A.C., Gunduz,S., Guler, G., Citil, E., “The Impact of Natural Thresholds for Urban Landscape Planning of the City of Istanbul”, International Seminar Urban Landscapes:

Common Challenges - Shared Strategies, Le Notre Spring Meeting, May 18-21, 2006, Vienna University of Technology, Vienna, Austria

11. Kınacı C., İnanc B., Aydın A. F., Yüksel E., Sevimli M. F., Arıkan O. A., Citil E. and Topacık D. (2001). "Quality of The Bottom Sediment Prior To Dredging in The Golden Horn of Istanbul", IWA The Fourth Middle East Conference on The Role of Environmental Awareness in Waste Management, 10 - 12 November 2001, State of Kuwait

12. Alp K., Yazgan M.S., Citil E., Toros H., Reis B., "Atmospheric Wet Deposition and Its Effects on Drinking Water Resources of Istanbul", International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment, Turkish Water Foundations, 223-232, July 11-13, 2001, Istanbul, Turkey

13. Rombardo,F., Citil,E., Karanfil,T., “Formation and Speciation of Disinfection by-products in the presence of Chlorine and Chloramine.”, 11th South Carolina Environmental Conference, March 18-21, 2001, Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A.

14. Koyuncu,I., Sevimli,M.F., Citil,E., Ozturk,I., “Advanced Treatment of Biologically Treated Effluents from Fermentation Industry by Membrane(UF + RO) and Ozone Technologies”, International Specialized Conference on Membrane Technology in Environmental Management, November 1-4, 1999, Tokyo, Japan

(7)

ÖZGEÇMiŞ ERCAN ÇİTİL

7 Şubat 2016

15. Akca,L., Sevimli,M.F., Citil,E., Demir,A., “Physicochemical Treatment and Dewaterability of Septage”, 10th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region”, October 2-6, 1999, Alicante, Spain(poster)

16. Kinaci,C., Citil,E., Sevimli,M.F., Aydin,A.F., Yuksel,E., Arikan,O.A., Inanc,B., Topacik,D.,

“Characterization of Sediment Quality in the Golden Horn of Istanbul before and after the Dredging Works”, 10th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region”, October 2-6, 1999, Alicante, Spain(poster)

17. Alp,K., Citil,E., Aydin,A.F., “Wastewater Treatment Plants as A New Air Pollution Source in Istanbul”, 10th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region”, October 2-6, 1999, Alicante, Spain(poster)

18. Alp,K., Bassari,A., Citil,E., Yuksel,E., “The Effort of Explanation of the Atmospheric Heavy Metal Pollution in Bayrampasa District of Istanbul via Source Receptor Relationship”, 10th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region”, October 2-6, 1999, Alicante, Spain(poster)

19. Eroglu,V., Sarikaya,H.Z., Citil,E., “Recent Efforts and Achievements to Solve Long Standing Water Supply and Environmental Problems in Istanbul City” , Water Supply Symposium, Tokyo’98, November 19-20,1998, Japan(poster)

20. Sarikaya,H.Z., Sevimli,M.F., Citil,E., “ Region-Wide Assessment of the Land Based Sources of Pollution of the Black Sea” Second Black Sea International Conference , Environment Protection Technologies for Coastal Areas, October 21-23, 1998, Varna, Bulgaria

21. Toroz,I., Alp,K., Demir,A., Citil,E., “Monitoring of Industrial Wastewaters in Istanbul:

Evaluation of the Results of Wastewater Analysis in Chemical Sector”, 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, October 5-7, 1998 Konya, Turkey(poster)

22. Sarikaya,H.Z., Citil,E., “ The Control of Total Dissolved Solids Build-up in Industrial Wastewater Recycle : A Case Study in Textile Industry” , 2nd International Conference Advanced Wastewater Treatment , Recycling and Reuse, September 14-16, 1998, Milano, Italy(poster)

23. Citil,E., Hisanaga,T., Tanaka,K., “Photocatalytic Degradation of Trichloroethylene and 1,1,1-Trichloroethane in Gaseous State”, Seventh Asian Chemical Congress, May 16-20, 1997, Hiroshima, Japan

24. Citil,E., Altay,A., Akca,L., "Effect of Sludge Settleability on the Optimum Design of Wastewater Treatment Plants", 8th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 8th to 12,1995, Rhodos, Greece, (poster).

Türkçe Bildiriler

1. Görgün, E., Karahan, Ö., Hanedar, A., Çitil, E., “Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim ve Su Minimizasyonu Yaklaşımları”, I.Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi, Tekirdağ.

2. Çitil, E., Kınacı, C., “Katı Atık Yönetiminde Ekonomik Araçların Kullanımı: Türkiye’den Bir Örnek” IWES 2010, 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, p.96-100, WOW Convention Center, İstanbul, 4-5 Kasım 2010.

(8)

3. Görgün, E., Ertürk, M.C., Çitil, E., Karahan, Ö., “Türkiye’deki Düzensiz Çöp Döküm Sahalarının Islahı ve Finansmanı: Trabzon Örneği”, UKAY 2010 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, p.208-219. Mersin Üniversitesi, Mersin, 18-20 Ekim 2010.

4. Çitil, E., Kınacı, C., Kayalıca, Ö., “Katı Atık Dışsallıklarının Parasal Karşılıklarının IMPACT 2002+ Yöntemiyle Hesaplanması”, UKAY 2010 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, p.174-183. Mersin Üniversitesi, Mersin, 18-20 Ekim 2010.

5. Şeker, D.Z., Tavşan, Ç, Tanık A., Levent T.B., Çitil, E., Öztürk, İ., “Konumsal Planlama Çalışmalarında Önem ve Kırılganlık Analizleri: Akçakoca İlçesi [Düzce] Uygulama Örneği”

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu 2008, Taksim The Marmara Oteli- 3- 6 Kasım 2008.

6. Çitil,E., Görgün, E., Kınacı, C., “Endüstri Kaynaklı Deniz Kirliliğini Önlemeye Yönelik Ekonomik Araçlar”, İ.T.Ü. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu’06, 7-9, Mayıs 2006, İstanbul, 1-7

7. Alp,K., Toröz, I., Uyak, V., Çitil, E., “İstanbul’da Taşocakları ve Hava Kirlenmesi”, İ.T.Ü. 8.

Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu’02, 18-20 Eylül 2002, İstanbul

8. Alp,K., Çitil,E., Kayış,M., Kunter,B., “İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde Karayolu Kaynaklı Kirlenmenin Toprak ve Liken Numuneleri Yardımıyla Belirlenmesi”, 18 Mayıs 2001, Y.T.Ü., İstanbul.

9. Başsarı,A., Alp,K., Çitil,E., Yüksel,E., Yılmaz, N., Akyüz,T., “İstanbul Atmosferinde Toksik ve Eser Elementlerin EDXRF Kullanılarak Kontrolü”, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu,11-12 Kasım 2000, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul

10. Alp,K, Başsarı,A., Çitil,E., Akyüz,T., “İstanbul Sütlüce’deki Beyoğlu Adliye Sarayı Üzerinde Trafik Kaynaklı Kirlenmenin İncelenmesi”, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 27-29 Eylül 1999, İzmir

11. Alp,K, Çitil,E., Eldem,N., Bayhan,H., “Yoğun Taşıt Trafiğine Sahip Bölgelerde Hava Kalitesinin İzlenmesi: İstanbul Zincirlikuyu Caddesi Örneği”, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 27-29 Eylül 1999, İzmir

12. Alp,K., Yüksel,E., Çitil,E., Başsarı,A., Ak,N., “İstanbul’da Kent İçinde Kalan Endüstri Tesisleri ve Bölgesel Hava Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Bayrampaşa Sarıdökümcüler Sitesi Örneği”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ Genel Müdürlüğü-Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul

13. Alp,K., Çitil,E., “Kentlerde Hava Kalitesi Yönetimi Modelleri: İstanbul Örneği”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ Genel Müdürlüğü-Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul

14. Alp,K., Çitil,E., Aydın,A.F., “Atıksu Arıtma Sistemleri ve Koku Problemi”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ Genel Müdürlüğü-Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul

15. Alp,K., Çitil,E., Tarakçı,Ö., Kimençe,T., “İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bağlantı Yollarında Ulaşımdan Kaynaklanan Ağır Metal Kirlenmesi”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ Genel Müdürlüğü-Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul

16. Kınacı,C., Sevimli,M.F., İnanç,B., Çitil,E., Arıkan,O.A., Yüksel,E., Aydın,A.F., Karpuzcu,M.,

“Haliç’in Islah Öncesi Kirlilik Durumu”, Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, 18-20 Kasım 1998, İstanbul

(9)

ÖZGEÇMiŞ ERCAN ÇİTİL

9 Şubat 2016

17. Sarıkaya,H.Z., Okuş,E., Çitil,E., Sevimli,M.F., “Karadeniz’e gelen Kirlilik Yükleri ve Marmara-Karadeniz Etkileşimi”, Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, 18-20 Kasım 1998, İstanbul

18. Altay,D.A., Aydın,A.F., Çitil,E., Yüksel,E., “Endüstrilerde Oluşan Gürültü Seviyesinin Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü. 6. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu’98, 3-5 Haziran 1998, İstanbul

19. Tünay,O., Alp,K., Toröz,İ., Çitil,E., “Matbaacılık Sektöründe Tifdruk Baskı Makinelerinde Emisyon Ölçümlerinin Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü. 6. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu’98, 3-5 Haziran 1998, İstanbul

20. Alp,K., Toröz,İ., Çitil,E., “İkincil Bakır Endüstrisi Hava Kirletici Emisyonları”, İ.T.Ü. 6.

Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu’98, 3-5 Haziran 1998, İstanbul

21. Topacık,D., Turan,M., Çitil,E., “Su Kaçağı Kontrolünün Organizasyonu ve Ekonomik Analizi”, İçme Suyu Sempozyumu,7-10 Ekim 1996, İSKİ, İstanbul

22. Tüfekçi,N., Akça,L. Çitil,E., “Hastane Atıklarının Toplanması ve Bertarafı”, I.Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Bursa

23. Tüfekçi,N., Akça,L., Çitil,E., “İstanbul Katı Atıklarının Özellikleri ve Uygun Bertaraf Yöntemleri”, I.Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Bursa 24. Akça,L., Çitil,E., Tüfekçi,N., "Arıtma Çamurlarının Tarım Alanlarında Değerlendirilmesi",

Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1996, Mersin

25. Muslu,Y., Çitil,E., "Çevre Mühendisliğinde Gözlem veya Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler İkinci Teknik Kongre,18-20 Eylül 1995, Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul

26. Muslu,Y., Çitil,E., "Biyolojik Reaktör Kinetiğinde Korelasyon-Regresyon Analizinin Kullanılması", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler İkinci Teknik Kongre, 18-20 Eylül 1995, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

27. Altay,D.A., Çitil,E., “Altyapıda Geçerli Yönetmeliklerin Kritiği”, Çevre’92 Uluslararası Sempozyumu , 15-16 Ekim 1992, İstanbul

Referanslar

Benzer Belgeler

UNESCO/International Social Science Council (ISSC) 5th International Conference; Comparative Research in Social Sciences: Field Studies.. Stimulating International

Uluslararası Üstün / Özel Yeteneklilerin Eğitimi Konferansı 28-29 Kasım 2015 İstanbul Aydın Üniversitesi / Florya Yerleşkesi.

Amatör futbolcularda bazı fiziksel, fizyolojik ve solunum değerleri üzerine vitamin B ve C’nin etkileri.. Türk Fizyolojik Bilimler

Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa.. “Karamanoğlu Mehmetbey Doğum ve Çocuk Bakımevi

“Sürdürülebilir Yaşam & Çocuklar: Sürdürülebilir Gelişme ve Mimarlık İçin Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı”, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini

Çırpan Erdal Panayırcı ve Erdinç Çekli, “Maximum Likelihood Blind Channel Estimation for Space- Time Coding Systems,” EURASIP Journal on Applied Signal Processing: Special Issue

Ali Hakan Ulusoy, Ahmet Rizaner, Kadri Hacioglu and Hasan Amca, “Performance Analysis of Adaptive Path Selective Decorrelating Detector with Channel Estimation

INTERNATİONAL SOCİETY FOR MAGNETİC RESONANCE İN MEDİCİNE, May 2019 The cerebral blood flow changes of executive dysfunction in Parkinson’s disease measured by