Deli-Сool II G

Tam metin

(1)

V1/1009

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool III

700.203G

(2)

1. Genel bilgiler 146

1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 146

1.2 Sembol tanımı 146

1.3 Mükellefiyet ve Garanti 147

1.4Telif hakkın korunması 147

1.5 Uygunluk açıklaması 147

2. Emniyet 148

2.1 Genel bilgiler 148

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri 148-149

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı 149

3. Nakil, Paketleme ve Kullanılışı 150

3.1 Nakil Kontrolü 150

3.2 Paketleme 150

3.3 Depolama 150

4. Teknik Veriler 151

4.1 Teknik Bilgiler 151-152

4.2 Cihazın alt takımları 152

5. Kurulması ve Kullanılması 153

5.1 Emniyet bilgileri 153

5.2 Kurulması ve Bağlanması 153-154

5.3 Kullanımı 154-156

6. Temizliği ve Bakımı 156

6.1 Emniyet bilgileri 156

6.2 Temizliği 156-157

6.3 Bakımına işilkin emniyet bilgileri 157

7. Vitrin çalışmasındaki muhtemel arızaları 157-158

8. Arındırma 159

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

(3)

1. Genel bilgiler

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler

Bu Kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

1.2 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.

UYARI!

Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.

Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.

DIKKAT!

Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.

TALİMAT!

Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir.

(4)

1.3 Mükellefiyet ve Garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan

açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.

TALİMAT!

Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef değildir.

Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

1.4 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.

TALİMAT!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır.

Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

1.5 Uygunluk açıklaması

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

(5)

2. Emniyet

Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.

İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir. Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir.

Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.

2.1 Genel bilgiler

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.

Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.

Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir.

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri

İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır.

Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.

(6)

DİKKAT!

o Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.

o Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

o Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız. Cihaz üçüncü bir kişiye verilecek olursa bu kullanma kılavuzu da beraberinde verilmelidir.

o Bu cihazı kullanacak olan her kişi bu kullanma kılavuzundaki bilgilere uymalı ve emniyet bilgilerini dikkate almalıdır.

o Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

DIKKAT!

Makine, kalifiye elemanlarca kullanılmak üzere hazırlanmıştır ve yalnızca kalifiye personelce lokanta gibi mekanlarda kullanılabilir.

Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.

Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir.

Soğutucu vitrin, sadece meşrubat ve yemekleri soğutmak için dizayn edilmiştir.

Aşağıda belirtilen maddeler için vitrin kullanılmamalıdır:

- eter, neft, tutkal gibi yanabilen ve patlayıcı maddeler

- eczacılık maddeleri, (kan transfüzyonu için kullanılacak) konserve kan

DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

Kuralına uygun kullanımına kurulma, kullanma, bakım ve temizlik kurallarına kesin uyulması da dahil edilmektedir.

(7)

3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil Kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin.

Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız. Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin.

Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.

TALİMAT!

Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar

çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- Açık havada muhafaza etmeyin.

- Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.

- Agresif maddelere maruz bırakmayın.

- Güneş ışınlarından koruyun.

- Mekanik sarsılmaları önleyin.

- Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin. Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

(8)

4. Teknik Veriler 4.1 Cihazın alt takımları.

LED aydınlatma sistemi

LED aydınlatma sistemi, soğutucu vitrinin üst kısmında bulunur, ihtiyaca göre devreye alınabilir, devre dışı da edilebilir.

Cam sürmeli kapı

Arkada bulunan cam kapı sayesinde yemekleri kolayca yerleştirebilir ve çıkarabilirsiniz.

Izgara raflar

Izgara rafların yerleştirilmesindeki yükseklik seçme olanağı sayesinde vitrinde çeşitli yüksekliklere sahip nesneleri bulundurabilirsiniz. Rafların konsolları ön montelidir. Rafları, konsollara – istediğiniz yükseklikte – koyunuz.

Hava çıkışı

Hava çıkışı sayesinde devredeki soğutma havası çıkabilir. Hava çıkışı her zaman açık olmalıdır.

Hava girişi

Hava girişinde devredeki soğutma havası emilir, bu yüzden hava girişi her zaman açık olmalıdır.

Hava girişi

Hava çıkışı

Izgara raflar

Cam sürmeli kapı

LED aydınlatma sistemi

(9)

Dijital sıcaklık regülatörü

Sıcaklık regülatörü cihazın arka duvarında bulunmaktadır.

1 - Isı düşürme butonu 2 - Isı artırma butonu 3 - Kompresör LCD göstergesi 4 - Kar eritme (defrost) LCD göstergesi 5 - LED aydınlatma butonu

6 - Bilgi/bellek talep butonu 7 - Isı göstergesi

4.2 Teknik Bilgiler

Adı Soğutucu vitrin

"Deli-Cool II" "Deli-Cool III"

Ürün no:

700.202G 700.203G

Hacmi: 120 litre 160 litre

Soğutucu araç: R600a

Çalışma sıcaklığı: 2 – 12° C

Besleme gücü: 230 V ~ 50 Hz 0,16 kW Ebadı: genişliği: 710 x derinliği: 575 x

yüksekliği: 685 mm genişliği: 885 x derinliği: 575 x yüksekliği: 685 mm

Ağırlığı: 57,0 kg 68,4 kg

Aksesuar:

2 ızgara raf Ebadı (mm):

genişliği: 635 x derinliği: 340 genişliği: 635 x derinliği: 370

2 ızgara raf Ebadı (mm):

genişliği: 810 x derinliği: 370 genişliği: 810 x derinliği: 400 Teknik değişiklikleri yapma hakkımız mahfuzdur!

5 6 2

1

3 4

7

(10)

5. Kurulması ve Kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir.

Fişi kablosundan çekerek elektrik prizinden çıkarmayınız.

Kablo sıcak parçalarla temas etmemelidir.

Kablonun ısı yayan kaynaklarla, ayrıca keskin kenarlarla temas etmemesine dikkat ediniz. Kabloyu masa yada tezgahtan aşağıya sarkıtmayın.

Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız.

Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır.

Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.

Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir.

Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır.

Cihazı çalışırken hareket ettirmeyiniz ve devirmeyiniz.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).

Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

Emniyet bilgilerine uyunuz!

5.2 Kurulması ve Bağlanması

DIKKAT!

Makinenin kurulması ve bakımı yalnızca kalifiye elemanlarca yapılabilir!

İlk olarak cihazı ambalajından çıkarınız ve ardından tüm ambalaj malzemesini uzağa alınız.

Makineyi, yassı, sağlam – ağırlığını çekebilecek ve devrilmesine neden olmayacak bir yere koyunuz.

Cihazı ASLA yanıcı olan zeminlere koymayınız (örneğin: Masa örtüsü, halı, vs. gibi).

(11)

Makineyi, açık ateş, elektrikli ocak, soba ya da diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyiniz (güneş ışınlarına maruz olan yerler gibi). Isıdan dolayı makinenin yüzeyi bozulabilir, ısı, soğutma performansını olumsuz şekilde etkileyebildiği gibi enerji tüketimini de artırabilir.

Kompresörün arızalanmasından kaçınmak için makinenin, yerleştirilir ya da taşınırken (nakliye esnasında) eğilme derecesi 45°’den fazla olmamalıdır.

Makine, gerekli hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu sayede makinenin soğutma özellikleri sağlanacaktır. Makine ile duvarlar ya da diğer nesneler arasındaki mesafe hiç olmazsa 10 cm olmalıdır.

Makine, nemlilik oranı yüksek ya da sıcaklığı yüksek olan yerlere koymayınız. Aksi halde makine bozulabilir.

İlk kullanıştan önce makine hiç olmazsa 2 saat boyunca yerleştirileceği yerde bekletilmeli. Ancak bu süreden sonra makine elektriğe bağlanabilir.

Prizdeki elektrik devre, hiç olmazsa 16A ile korunmalıdır. Makine direkt olarak duvardaki prize bağlanmalı.Çoklu fiş ya da prizler yasaktır.

Cihaz fişe ulaşılabilir şekilde kurulmalıdır.

5.3 Kullanımı.

İlk kullanıştan önce cihazı temizleyiniz.

Izgara rafları, soğutucu vitrine yerleştirmeden önce sıcak suda yumuşak bir deterjanla yıkayınız.

Cihazın içi ve dışını nemli ve yumuşak bir bezle temizleyiniz. Sonra iyice kurulayınız.

Fişi, topraklamalı tekli prize sokunuz.

Meşrubat ve yemeklerinizi, ancak gerekli set edilmiş sıcaklık elde edilince vitrine koyunuz.

Sıcaklık set etme

• Optimal sıcaklık, 2°C (alt limit) ile 6 °C (üst limit) arasında fabrikada set edilmiştir.

Bu set değerler, soğutucu vitrindeki çalışma sıcaklığının 2° – 12°C arasına tekabül eder.

DİKKAT!

Fabrika ayarlı değerler kullanıcı tarafından değiştirilemez!

• Displeyde gösterilen sıcaklık değeri, termometrik sensoru çalışma alanı içerisindeki değerdir.

• Kullanıcı her şeye rağmen fabrika değerlerini değiştirmek isterse müşteri servisine başvurmalıdır.

(12)

Aydınlatma

• Cihaz, LED ray sistemli aydınlatma ile teçhiz eilmistir.

• Vitrindeki aydınlatma sistemini devreye almak için 1 saniye için „ “ butonuna basmak lazımdır. „ “ butonuna tekrar basıldığında aydınlatma devre dışı edilir.

LCD göstergeleri

Kompresör LCD göstergesi:

Kontrol lambası soğutma işlemi olduğunda yanar, soğutma hücresi sabit kaldığında lamba yanmaz, kompresör fazla uzun süre devre dışı kaldığında yanıp söner.

LCD kar eritme (defrost) göstergesi:

Kontrol lambası, kar eritme (defrost) işlemi yapıldığında yanar, kar eritme bittiğinde söner ve cihazdaki kar fazla uzun bir süre eritilmiyorsa (defrost yapılmıyorsa) sönüp yanar.

Otomatik defrost

Cihaz 24 saatte 4 defa otomatikman defrost edilir.

Elle yapılan defrost

Soğutma performansı düştüğünde (mesela cihaz kapağı fazla uzun bir süre boyunca açık kaldığında) defrostun elle yapılması gerekir. O zaman „ “ butonuna 6 saniye boyunca basılır. Defrost „ “ göstergesi yanmaya başlar.

Kullanıcı için tavsiyeler

Soğutma açısından kayıpları önlemek için cam kapı sadece kısa süre için açınız.

Gerekli olan vakalar dışında cam sürmeli kapı sıkça açılmamalıdır.

Hava giriş ve çıkışını kapamayın. Hava iyi bir sirkülasyona sahip olmalı ki soğutma randımanlı olsun.

Vitrine yerleştirilen yemekler, birbirlerine fazla yakın olmamalıdır. Mesafe az olduğunda soğutma performansı azalır.

Izgara rafların yüksekliği yemeklerin yüksekliklerine göre ayarlı olmalıdır.

Sıcak yemekler, vitrine koyulmadan önce oda sıcaklığına kadar soğutulmalıdır.

Ani elektrik kesintisi olduğunda sürmeli kapı soğutulmuş havanın kaybını önlemek için (mümkünse) açılmamalı.

(13)

Elektrik kesintisi bitince ya da fişi prizden aldığınızda cihazı hiç olmazsa 5 dakika boyunca devreye almayınız.

UYARI! Yanma tehlikesi!

Kompresör yüzeyi, normal kullanımda çok sıcak olabilir. Dolayısıyla bu yüzeye elle dokunmayınız.

6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri

o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin.

o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.

o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için ASLA cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.

DİKKAT!

Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır!

6.2 Temizliği

o Soğutucu vitrin sistematik bir şekilde temizlenmelidir.

o Izgara rafları çıkarıp yumuşak ve hafif bir deterjanla yıkayınız, yumuşak bir bezle kurulayınız.

o Soğutucu vitrini içten ve dıştan, sıcak su ile, nemli bir bez ve yumuşak bir deterjan kullanarak temizleyiniz.

o Temiz su ile durulayınız.

o Cihazın yüzeylerini çizebilecek ya da alkol, tiner ihtiva eden agresif deterjanları kullanmayınız. Bu tür deterjanlar cihazın plastik parçalarını ve / ya da boyasını bozabilirler.

o Temizlikten sonra, cihazı kurulamak ve parlatmak için kuru bir bez kullanınız.

(14)

Eğer soğutucu vitrin uzun bir süre boyunca kullanılmamakta ise:

o fişi besleme prizinden çıkarınız

o vitrinden bütün yemekler ve meşrubatlarınızı alınız o vitrini içten ve dıştan temizleyiniz

o Vitrinin cam sürmeli kapısını açık bırakın ki vitrin iyice kurusun

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri

o Arada bir, şebeke kablosunun bozuk olup olmadığını kontrol ediniz. Kablo bozuksa makineyi kullanmayınız. Kablo bozuksa servis ya da yetkili eleman tarafından değiştirilmelidir. Bu şekilde tehlikeden korunmuş olursunuz.

o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın.

o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.

7. Vitrin çalışmasındaki muhtemel arızaları

Sorun Muhtemel nedeni Çözümü

Soğutma performansı yetersiz

Vitrine güneş ışınları vuruyor ya da yakınında ısı kaynağı var

Vitrin etrafında hava sirkülasyonu yetersiz

Kapı iyice kapalı değil, ya da fazla uzun bir süre boyunca açıktı.

Kapı contalari bozuk ya da deforme

Vitrinde bulunan yemekler arasındaki mesafe az, ya da vitrinde fazla yemek bulunur.

Hava girişi ve/ya da çıkışı kapalı

Vitrini ısı kaynağından uzaklaştırınız

Vitrin ile oda duvarları arasında ya da vitrin ile diğer nesneler arasında yeteri kadar mesafe sağlayınız

Kapıyı iyice kapayınız, kapı açma süresini kısaltınız

Satıcı ile temasa geçiniz

Vitrindeki yemekler arasında yeteri kadar mesafe sağlayınız, fazla yemekleri vitrinden alınız

Hava girişi/çıkışını kapayan yemekleri/diğer nesneleri alınız

(15)

Sorun Muhtemel nedeni Çözümü

Soğutma yok

Fiş prize takılı değil

Sigorta bozuk

Elektrik kesintisi

Isı regülatörü bozuk

Fişi gerektiği gibi takınız

Elektriğin gelip gelmediğini kontrol ediniz

Elektriğin gelip gelmediğini kontrol ediniz

Satıcı ile temasa geçiniz

Vitrin yüksek sesli çalışıyor

Soğutucu vitrin düz bir zemin üzerinde durmuyor

Vitrin oda duvarlarına ya da diğer nesnelere değiyor

Vitrini düz bir zemin üzerine yerleştiriniz

Vitrin ile oda duvarları arasında ya da vitrin ile diğer nesneler arasında yeteri kadar mesafe sağlayınız

Kompresör otomatikman devre disi edilmiyor

Vitrin fazla doludur

Cam sürmeli kapı fazla uzun bir süre açıktı

Fazla yemekleri vitrinden aliniz.

Mümkün olduğu kadar kapı açma süresini kısaltınız.

Yukarıda örnekler bir fikir edinilmesi açısından verilmiştir. Böyle ya da benzeri bir problem ortaya çıktığında aleti hemen devre dışı ediniz ve çalışmasını durdurunuz.

Hiç zaman kaybetmeden uzmanla veya satıcıyla bağlantı kurunuz.

Display ekranında beliren hatalar hakkındaki bildiriler

Bildiri Hata tarifi Sonuçlar Yardım

„HH“

Aşırı ısınma (45°C üstü) ya da oda sıcaklığı sensorunda

kısa devre

Kompresör 45 dakika için makineyi devreye alır, sonrasında 15 dakika için

devre dışı eder

Satıcı ile temasa geçiniz.

„LL“

Sıcaklık fazla düşük Açık devre (oda sıcaklığı sensoru

ile bağlantı yok)

Kompresör 45 dakika için makineyi devreye alır, sonrasında 15 dakika için

devre dışı eder

Satıcı ile temasa geçiniz.

(16)

8. Arındırma Eski cihazlar

Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.

UYARI!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik

şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.

TALİMAT!

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :