• Sonuç bulunamadı

KEMİK DOKUSU VE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KEMİK DOKUSU VE"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KEMİK DOKUSU VE

DEKALSİFİKASYON

• Kemik ve patolojik olarak kalsifiye olmuş yumuşak dokuların genellikle kesit almadan önce kalsiyum tuzlarının uzaklaştırılması gerekirken dekalsifiye

edilmemiş kemiklerin ve dişlerin preperasyonunun özel yöntem ve aletlerle yapılması mümkündür.

(2)

• Histolojik araştırma için seçilen kemik hemen ince parçalara ayrılmalıdır.

• Bu iki nedenden dolayı gereklidir.

• Yoğun doku içine fiksatifin girişine izin vermek için, • Dekalsifiye için gerekli süreyi azaltmak için.

(3)

• Yassı, sert kemikler en azından 48 saat ya da daha fazla fikse edilmelidir.

• %10’luk nötral formal–salin dekalsifikasyondan önce yeterlidir.

• Dokuları radyoopak yaparak , dekalsifikasyon için bir test olan x-ray kullanımını da engellese de formal–sublimat da primer fiksatif olarak tavsiye edilmektedir.

• Acil kesite gereksinim varsa fiksasyon kısa olmalıdır ve çok ince kemik parçaları (2-3 mm) 600C’de %10’luk

(4)

Dekalsifikasyon

• Dekalsifikasyon sıvısı, dokudan en azından 50-100 kat fazla hacimde olmalıdır.

• Bloklar dekalsifikasyon sıvısından süreç tamamlanır tamamlanmaz çıkartılmalıdır.

• Aksi taktirde kesim ve boyama aşaması zorlaşacaktır. • X–ray incelenmesi ile dekalsifikasyon tamamlanıp

(5)

ASİT DEKALSİFİKASYON SIVILARI:

• Birçok yöntem olmasına karşın en çok nitrik asit, formik asit ve trikloroasetik asit karışımları kullanılmaktadır. • 1-Nitrik Asit: Çok hızlı dekalsifiye eder fakat dokuda

(6)

• 2-Formik asit: Nitrik asitten daha yavaş etki yapar,

dokuya daha az zarar verir ve boyamayı fazla etkilemez. • Rutin kullanım için distile su ile hazırlanmış %10’luk

formik asit tavsiye edilir.

• Daha yüksek kontrasyonlar (%30’luğa kadar) daha hızlı dekalsifikasyonu sağlarken, boyamada bozulma olabilir. • Dekalsifikasyon sıvısı çok bol olmalı ve 48 saatte bir

yenilenmelidir.

• Küçük süngerimsi kemik parçaları 2 günde, daha büyük, dens kompakt kemikler ise 20 günde dekalsifiye olurlar. • Dekalsifikasyondan sonra parçalar direkt olarak %70’lik

(7)

• 3-Trikloroasetik asit:

• Özellikle dişlerin dekalsifikasyonu için önerilmektedir. • Trikloroasetik asitin %5’lik sulu çözeltisi taze olarak

hazırlanır.

• Aynı konsantrasyondaki formik asitten kısmen daha hızlı hareket eder.

• Boyama sonuçları iyidir.

Referanslar

Benzer Belgeler

2-) Elif okula ulaştığında saat 08.30 ‘dur. Ev ile okul arasındaki uzaklık 40 dakika sürdüğüne göre Elif evden saat kaçta çıkmıştır?. 3-) Karagöz ile Hacivat

Tarlada 177 ağaç olduğuna göre kaç tane mandalina ağacı

Şu anda doğal olarak seçim sürecine kilitlenen İstanbullular, 23 Temmuz itibarıyla susuz bir İstanbul'a uyanabilir.. İstanbul'a su sağlayan barajlarda altı aylık su kalması

Tuvaletlerde rezervuarlar ın içine suyun miktarını azaltmak için tuğla ve kola şişesinin içerisine suyu doldurup içine bırakmalarını öneriyorum.. Böylece her basınçta

Kemik dokusunun hücreler arası maddesinin içinde kollajen teller ve inorganik elemanlar bulunur.. • İnorganik elemanlar hidroksiapatit kristalleri

Kenar uzunlukları 120m ve 105m olan dikdörtgen biçimindeki zemin üzerine, yandaki şekilde olduğu gibi kare şeklinde ve eşit büyüklükte fayanslar yerleştirilecektir?.

•  Normal apoptotik hücre ölümü ve yerine yeni hücre yapımının (tissue remodelling) günde yaklaşık 1x10 11 hücreyi bulduğu hesaplanmaktadır... •  DNA

 Tüm küçük azı dişleri arasında kök boyu Tüm küçük azı dişleri arasında kök boyu en uzun olanıdır.. en