• Sonuç bulunamadı

KÖK KANAL TEDAVİSİ ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYON LARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖK KANAL TEDAVİSİ ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYON LARI"

Copied!
38
0
0

Tam metin

(1)

Prof. Dr. Fatmagül ZIRAMAN

KÖK KANAL TEDAVİSİ

ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYON

LARI

(2)

Kök kanal tedavisi; kron ve kök kısmındaki pulpa dokusu çıkartıldıktan sonra kök kanallarının mekanik olarak genişletilip, irrigasyon yapılarak mikroorganizmalardan arındırılması ve kök ucuna kadar tamamen doldurulması işlemidir. Koronal restorasyonun yapılması ile tedavi prosedürü tamamlanmış olur.

Endodontik tedavinin başarılı olabilmesinde ‘’doğru teşhis’’

konulması temel faktördür.

(3)

I-Doğru teşhis,

(4)

II-Pulpa boşluğunun

tamamen temizlenip,

genişletilmesi

(5)

lll- Hazırlanan pulpa boşluğunun çok iyi doldurulması,

(6)

Kök kanal tedavisinin amacı pulpa ve/veya periapikal doku hastalığına bağlı oluşan semptomların giderilmesi ve pulpa kaynaklı periapikal doku hastalıklarının iyileştirilmesidir.

Pulpa ve periapikal dokuların tedavi öncesi durumu, periapikal lezyonun boyutu ve lokalizasyonu, hekimin deneyimi kök kanal tedavisinin prognozunda etkili faktörlerdir.

Nekrotik pulpalı ve periapikal radyolüsensi görülen dişlerde endodontik tedavi prognozu vital pulpalı dişlere oranla daha kötü olabilir.

Bu gibi komplike vakalarda kök kanal sistemini işgal eden bakteriler ve onların inflamatuvar ürünleri daha uzun tedavi prosedürü ile kanaldan uzaklaştırılmalıdır.

(7)

Pulpanın iltihaplı olduğu durumlarda

Pulpanın nekroze veya gangrenli olduğu

durumlarda

Kök kanal tedavisi

endikasyonları

(8)

 Çürük, atrizyon, erozyon, abrazyon veya travma gibi nedenlerle pulpanın açıldığı ve direkt kuafaj yada amputasyon tedavisinin endike olmadığı durumlarda

(9)

 Kuafaj ve amputasyon tedavilerinin başarısız olduğu durumlarda

 İnternal rezorbsiyonlarda periodonsiyuma kadar açılan büyük bir lezyon yok ise

(10)

 Periradiküler dokuların iltihabı

 Tekrarlayan tedaviler

(11)

 İatrojenik nedenlerle veya kron preparasyonu sırasında pulpanın perforasyonunda

(12)

 Post-core restorasyonu uygulanması gerektiğinde

(13)

 Protetik tedavilerde fazla uzamış, yandaki boşluğa doğru eğilmiş dişler var olduğunda veya diş dudak tarafına doğru fazla eğilmişse bu dişleri normal seviyeye getirmek için fazla miktarda kesmek gerektiğinde

(14)

Kök kanal tedavisinin kontrendikasyonları;

I- Hasta ile ilgili faktörler a) Hastanın

Yaşı

a) Hastanın Yaşı

Yaşla beraber dokuların tamir yeteneğinin azalması

Yaşla beraber dokuların tamir yeteneğinin azalması

Pulpa odası, kök kanalı ve foramen apikalenin daralması, tıkanması

Pulpa odası, kök kanalı ve foramen apikalenin daralması, tıkanması

(15)

b)Hastanın genel sağlık durumu b)Hastanın genel sağlık durumu

Dokuların tamir yeteneğini azaltan hastalıklar (Ateşli romatizmal hastalıklar, kanser, lösemi, sifiliz, diyabet ve tüberküloz gibi) endodontik tedavinin de prognozunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Dokuların tamir yeteneğini azaltan hastalıklar (Ateşli romatizmal hastalıklar, kanser, lösemi, sifiliz, diyabet ve tüberküloz gibi) endodontik tedavinin de prognozunu olumsuz yönde etkilemektedir.

(16)

II- Diş ve çevre dokular ile ilgili faktörler

a) Yetersiz periodontal destek a) Yetersiz periodontal destek

(17)

b) Kanal genişletilmesinin yapılamadığı durumlar

b) Kanal genişletilmesinin yapılamadığı durumlar

I-Alet kırıkları I-Alet kırıkları

II-Kanalda

kalsifikasyon ve periapikal lezyon bulunduğu durumlar II-Kanalda

kalsifikasyon ve periapikal lezyon bulunduğu durumlar

(18)

III- Aşırı dilasere kanallar

III- Aşırı dilasere kanallar

IV- Ekstra kanallar ve dallanmalar

IV- Ekstra kanallar ve dallanmalar

(19)

c) Onarımı

yapılamayan dişler c) Onarımı

yapılamayan dişler

İnternal olarak zayıflamış dişler İnternal olarak zayıflamış dişler Furkasyon çürükleri Furkasyon çürükleri

Derin kök çürükleri Derin kök çürükleri

(20)

d) Geniş rezorbsiyonlar (İç-Dış) d) Geniş rezorbsiyonlar (İç-Dış)

Diş yapısının geniş bir bölümünü içeren büyük bir defekt varsa çekim endikedir.

Diş yapısının geniş bir bölümünü içeren büyük bir defekt varsa çekim endikedir.

(21)

e) Ağız planlaması açısından önem taşımayan dişler

e) Ağız planlaması açısından önem taşımayan dişler

(22)

f) Vertikal kırıklar, çatlak dişler

f) Vertikal kırıklar, çatlak dişler

(23)

g) Önceki kök kanal tedavisi g) Önceki kök kanal tedavisi

(24)

Tek Seans

Endodontik Tedavi

Endikasyonları

(25)

Kök kanal sisteminin kemo-mekanik preparasyonu ve kanal dolgusunun tek seansta yapıldığı endodontik tedavi şeklidir. Hekimimin deneyimli olması ve yeterli zamanının bulunması gerekir.

Tüm ön hazırlıklar yapılarak ve gerektiğinde yardımcı personelle çalışarak süre kısaltılmalıdır. Her şeyden önemlisi de vaka seçiminde endikasyonlar ve kontraendikasyonlar gözden geçirilmelidir.

(26)

Kron kısmında fazla madde kaybı olan dolaysıyla dişin izalosyonu ve hermetik olarak geçici dolgu yerleştirilmesinin

zor olduğu durumlar

1- İ̇zolasyon ve hermetik bir geçici dolgu

yerleştirilmesinin olanaksız olduğu vital pulpalı dişler

(27)

2-Canlı pulpanın açıldığı durumlarda ve

semptomatik pulpitisin erken evrelerinde:

Travma, çürük veya iyatrojenik nedenlerle meydana gelen pulpa açılmalarında tek seansta kanal tedavisi uygulanabilir. Böyle dişlerde soğuk ve sıcak duyarlılığı olabilir ancak perküsyon duyarlılığının bulunmaması gerekir.

(28)

3- Protetik ve Restoratif Amaçlarla

“Overdenture” olgularında kök kanallarından yararlanılmadan restorasyonun yapılabilme şansının bulunmadığı dişlerde, yine kron köprü çalışmalarında estetik amaçla pulpanın irreversible olarak hasar göreceği düşünülen dişlerde tek seansta kanal tedavisine başvurulur.

(29)

4-Ön grup dişlerdeki estetik problemler

Travma sonucu dişeti hizasında horizontal olarak kırılan dişler bu grup altında toplanabilirler. Böyle dişler çok seanslı olarak tedavi edildiklerinde izolasyon ve estetik sorunlar ön plana çıkar. Tek seansta tedavi yapıldığında geçici bir post ve üzerine geçici bir kron çabuk olarak hazırlanabilir.

(30)

Bununla beraber ön dişlerde aşağıdaki durumlardan bazıları bulunduğunda tek seansta tedavi yapılmamalıdır:

Ağız boşluğuna açılmış canlı olamayan bir pulpa

bulunduğunda,

Periapikal semptomlar mevcut olduğunda,

Alveolar hasar bulunduğunda

(31)

5-Semptomsuz devital dişler

Tek seanslı tedavilere itirazlar uygulamalar sonrası ağrı insidansının arttığı durumlarda fazlalaşmaktadır.

Bununla beraber periapikal radyolusentliğin bulunduğu veya bulunmadığı devital dişlerde tek seanslı tedavilerde postoperatif ağrı sıklığının çok seanslı tedavilerden daha fazla olmadığı ileri sürülmüştür.

Devital dişlerde kemo-mekanik preparasyon daha dikkatli yapılmalıdır.

(32)

Tek

Seans

Kök kanal tedavisi

Kontrendikasyonları

(33)

1-Periapikal semptomlar:

Vital veya devital pulpası olan dişlerde periapikal duyarlılığın gözlendiği durumlarda tek seansta kanal tedavisin yapılması kontrendikedir. Periapikal duyarlılık periapikal dokular içinde kök kanal sisteminin sınırları dışına yayılmış iltihabi bir proçesin klinik bir işaretidir. Bu iltihabi durum hasta tarafından hissedilmeden önce mikroskobik seviyede meydana gelir ve daha sonradan dişhekimi tarafından perküsyonda ağrı olarak gözlenir. Bu gibi durumlarda yapılacak acil tedavi, kök kanal sisteminin içeriklerinin boşaltılarak etkenin uzaklaştırılması ve kemo-mekanik preparasyonun yapılmasıdır.

(34)

2- Anatomik problemler:

Bazı kök kanal anatomisi problemleri bu güçlüklerin ortadan kaldırılması için uzun zaman gerektirebildiğinden tek seansta tedavi yapılmasını güçleştirebilir. Bu duruma örnek olarak kalsifiye kanallar ve aşırı eğri kanalları söyleyebiliriz.

(35)

3-Çok köklü dişler:

Azı dişlerin kök kanallarındaki sapmalardan dolayı (ekstra kanallar, aşırı kurvatürler, kalsifikasyonlar, kanal ağızlarının konumu, hastanın ağzını açabilme derecesi gibi) ve fazla sayıdaki kanallarda uzun, yorucu preparasyonlar yada dolgu işlemleri gibi işlemler çok zaman gerektirebilir.

(36)

Tek seansta yapılan kök kanal tedavileri geçici dolgu sökümü izalosyon ve geçici kaplamalar gibi işlemlerin olmaması nedeniyle maliyet, emek ve zaman yönünden avantaj sağlanmaktadır. Ayrıca geçici dolgu uygulaması olmaması nedeniyle bakteriyel kontaminasyon (mikro-sızıntı) ve akut alevlenme görülme riski de azalacaktır.

(37)

Çok

Seanslı

Kök kanal tedavisi

(38)

İleri düzeyde enfekte dişler,

Periapikal lezyonlu dişler,

Semptomatik nekrotik pulpalı dişler,

Kurutulamayan ıslak kanallar,

İnsizyon ve drenaj gerektiren akut apikal apse

Fistül yolu varlığı,

Zaman ve hastanın sabrını aşan olgular gibi durumlarda çok seanslı kök kanal tedavisi yapılması gerekir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bürklein ve arkadaşları 8 Reciproc eğeleri ve iki farklı döner eğe sistemi ile kök kanal şekillendirmesi sonrası meydana gelen dentin çatlaklarının insidansını

AMAÇ: Self –adjusting file, LightSpeed LSX, ProTaper ve H- tipi el eğesi ile genişletilen daimi insan alt küçük azı dişlerinde genişletme sisteminin kök kanal

Kök kanal tedavisinde en önemli başarısızlık sebebinin kök kanal sistemindeki mikroorganizmalar olduğu, 1 bunun yanında; artık nekrotik pulpa dokusu, kırık aletler,

Her 3 gruba günde 1gr kalsiyum ilave edilmifl risedronat gruplar›nda 2 y›l sonundaki spinal ve femur kemik yo¤unlu¤unda artma istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›fl, 3

Üstte bulunan mandibulanın kesilerek ağız boşluğunun açılması ve dilin çıkarılması - Kaslar temizlenir ve simfizis mandibula kesilir.. -Serbest kalan üst ramus

Çalışmada MOD Kano modeli sınıflandırma bulgularını doğrulamak, elde edilen sonuçların örtüşüp örtüşmediğini görmek ve hizmet niteliklerinin konuk

Cell cultures have been used to investigate the electrophysiological properties of vestibular ganglion cells (8), the effects of growth factors on their development (9), and

Europian Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 19(1), 39-42. Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a vital-microscopic study in

Soğuk lateral kompaksiyon ve termoplastik enjeksiyon kanal dolum teknikleri ile doldurulan örneklere üç farklı retreatment prosedürü uygulanan bu tez çalışmasında ise;

Bu tez çalışmasında erişkin insan diş pulpası dokusundan izole edilen mezenkimal kök hücrelerin karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirildikten sonra in vitro

Yaşlanmanın dental pulpa kök hücrelerine etkisi (25). Inflamasyonun sebepleri ile fiziksel ve patolojik sonuçları.. A) Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Bölümü’nde çekilen

‹lk olarak ö¤retim elemanlar› ve ö¤rencilerin ö¤retim elemanlar›n›n e¤itim-ö¤retim sorumluluklar› ve ö¤rencilere karfl› sorumlu- luklar› ile ilgili etik

İzmir ve çevresinin Yunan birlik- leri tarafından işgalinin ertesi günü 16 Mayıs 1919 tarihinde yapılan görüş- mede, padişahın Mustafa Kemal Paşa’ya şimdiye dek

Biraz daha özelleşmiş olan bu kök hücrelere çok yetili anlamına gelen multipotent hücre denir.

Kök kanal tedavisi, kron ve kök pulpasının, yani pulpa dokusunun tamamının veya tamamına yakın bir bölümünün anestezi altında çıkarılmasının

Diş hekimliğinde kullanımı, antibakteriyel olması, doku çözücü özelliği, sert doku oluşumunu uyarması, kök rezorbsiyonu üzerinde tedavi edici etkisi, onarım

Gereç ve Yöntem: Kronik periodontitis teşhisi konulmuş hastalara ait ortopantomograf f ilmler incelenerek kök kanal tedavili büyük azı dişler simetriğinde kök kanal

Günümüzde endodontide kök kanal dolgu materyali olarak kullanılan patların büyük çoğunluğunun içerisinde ana bileşen olarak çinko oksit

3.Hafta o Erişkin sürekli dişlerde travmatik yaralanmalar ve endodontik yaklaşım. 4.Hafta o Erişkin sürekli dişlerde travmatik yaralanmalar ve

Parça yanından apikale doğru geçilerek normal endodontik tedavi uygulanır Kırık parçanın koronal tarafında normal endodontik tedavi uygulanarak apikal kısım, retrograd

7.Hafta o Pulpanın ekstirpasyonu ve çalışma boyutunun belirlenmesi (Radyografik ve elektronik). 8.hafta o Pulpanın ekstirpasyonu ve çalışma boyutunun belirlenmesi (Radyografik

Apikal bölgede yaklaşık 2-5 mm’lik bir alanda, #08-25 numara kanal eğeleri ile foramen apikalden koronale doğru, ilk önce K tipi eğe ile kazıma hareketi daha sonrada

Bu şekilde açılan giriş kavitesi ile mesialde olabilecek 4’üncü bir kanalın bulunması ya da mesio-distal yönde geniş bir palatinal kanal olduğunda pulpanın