• Sonuç bulunamadı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ"

Copied!
50
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Sayfa 1 / 50

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

(2)

DEĞERLİ GENÇLER

ATATÜRK ilke ve inkılâpları ışığında toplumun temel değerleri ile barışık, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış toplumsal sorumluluk bilincine sahip, katılımcı ve insan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmeyi Üniversitelerin görev ve sorumluluğu olarak görüyoruz.

Ülkemizde genç nüfusun spor alanında yetenekli, yeterli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Antrenör ve Spor Yöneticisine ihtiyacı vardır. Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri, toplumumuza evrensel etik değerlere bağlı, dinamik ve öncü spor elemanı yetiştiren birimlerdir.

Sınavlarımızda insan etkisine imkân vermeyen, elektronik ölçümlerin yapıldığı zamana dayalı sınav sistemleri tercih edilmiştir. Bu amaçla şeffaf bir sınav yapılacağından kuşkunuz olmasın.

Kontenjanlarımız kadar adayı, üniversitemizde görebilmek, ortaya koyabildiğiniz performanslarınıza göre mümkün olacaktır. Sınav denetimini olumsuzluğa meydan vermeden titizlikle gerçekleştirmek için sizlerden de anlayış beklemekteyiz. Özel yetenek sınavlarına yönelik hazırlanan bu kitapçık, sizlere sınavın tüm aşamalarında rehber olacaktır.

Üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizlere sınavlarda ve yaşamınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör

(3)

Sayfa 3 / 50

Spor Yüksekokulumuzun Değerli Öğrenci Adayları;

Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, eğitim ve hizmet alanlarında çalışmalar yapmayı ve bunları toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Bu hedefler doğrultusunda bu yıl Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 75, Antrenörlük Eğitimi 1. ve 2. öğretime 60’şar, Spor yöneticiliği 1. ve 2. öğretime 60’şar olmak üzere toplam 315 öğrenci alınacaktır.

Sınav kitapçığımızda ayrıntılarını bulacağınız 2013–2014 Özel Yetenek Giriş Sınav Programımız, sizlerin seçtiği programlarda en hassas ve objektif değerlendirmeyi yapmak ve sizlere sınavın tüm aşamalarında yol göstermek üzere uzmanlarımızca hazırlanmıştır. Seçme sınavlarında insan etkisine imkân vermeyen, elektronik sistemlerle ölçülen, zamana dayalı objektif değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Bu kitapçığı dikkatle okumanız yararınıza olacaktır.

Ön kayıtlarda tüm adayların sesli, görüntülü dijital kayıtları yapılmakta ve parmak izleri alınmaktadır. Sınav zamanında bu bilgiler kontrol edilmekte ve tüm sınav süresi kaydedilirken aynı zamanda da ailelere görüntülü izleme imkânı sunulmaktadır. Amacımız sizleri, ortaya koyabildiğiniz performanslarınıza göre en hassas şekilde en iyiden itibaren sıralamak ve kontenjanlarımızın elverdiği kadar adayı Yüksekokulumuz öğrencisi yapmaktır. Sınavlarda tüm performansınızı ortaya koyarak, sizleri doğru ve hatasız değerlendirebilmemize fırsat vereceğinizi umar, sizlere, gireceğiniz özel yetenek sınavlarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

(4)

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE YÜKSEKOKULU

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1- Bu kılavuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- Bu kılavuzda adı geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

A- Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümünün özel yetenek eleme sınavından oluşan giriş sınavıdır.

B- I. Aşama Branş Sınavı: OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne girecek adayların kayıt esnasında seçtikleri branştan girecekleri sınavdır.

C- II. Aşama Beceri Koordinasyon Sınavı: OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için yapılan I. Aşama Branş Sınavında başarılı olan adayların girebileceği beceri koordinasyon sınavıdır. Ancak milli sporcular I.aşama branş sınavına girmeden bu sınava girebilir.

Giriş Esasları

MADDE 3- OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. eğitim-öğretim ve Spor Yöneticiliği I. ve II. eğitim-öğretim programına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin kontenjanları Tablo (1)’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Kontenjanları.

BÖLÜM Gruplar Bayan Erkek Toplam Bölüm Genel Toplam 1 Beden Eğitimi ve

Spor Öğretmenliği

l. Öğretim 22 33 55

75

Milli 20* 20

2 Antrenörlük Eğitimi Bölümü

l. Öğretim 20 35 55

Milli 5* 5 120

ll. Öğretim 20 40 60

3 Spor Yöneticiliği Bölümü

l. Öğretim 20 35 55

Milli 5* 5 120

ll. Öğretim 25 35 60

BESYO GENEL TOPLAM 315

* "Milli Sporcular" sadece l. öğretime alınacaktır.

(5)

Sayfa 5 / 50

MADDE 4- Ön kayıt için başvuracak adayların;

a) Yüksekokulumuz bölümlerine müracaat edecek adayların 2013 YGS’de puan türlerinin herhangi birinden en az 140 veya daha üzerinde puan alması gerekmektedir.

b) Milli sporcu kontenjanlarından başvuranların, 2013 YGS puanlarının herhangi birinden 140 ve üzeri puan alması ve Milli Sporcu olmaları gerekmektedir. Milli sporcular Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nden, milli futbolcuların Türkiye Futbol Federasyonu’ndan almış oldukları milli sporcu belgelerinin aslını teslim etmemeleri halinde adaylar bu haktan yararlanamazlar.

MADDE 5- Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. Öğretim ile Spor Yöneticiliği Bölümü I.

ve II. Öğretim için adaylar formlarda tercihlerini belirtmek zorundadırlar.

Ön kayıt tarihi ve ön kayıt için gerekli bilgiler

MADDE 6- Ön kayıtlar 08 – 26 Temmuz 2013 tarihleri arasında, OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kurupelit Kampüsü’nde yapılacaktır. Eksik belge veya ilan edilen süre dışında (adayın parmak izi ve kamera kaydı yapılacağından) posta ile veya vekâleten kayıt yaptırılamaz.

Ön kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

1) 2013 YGS sonuç belgesi 2) Nüfus cüzdan fotokopisi

3) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4) Kurs ücretini yatırdığına dair banka dekontu (TR 14 0001 0014 7909 7123 9551 20 nolu Ziraat Bankası Üniversite Şubesine 150,00 TL yatırılacaktır.)

5) Sağlık Raporu ("Beden Eğitimi Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur" ibaresi taşımalı) 6) Milli sporcular için "Millilik Belgesi"

MADDE 7- 2012-ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları içinde uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2012-ÖSYS de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

MADDE 8- Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Her bölüm ve branş için yedek ilan edilecektir. Milli adaylar kendi içinde değerlendirileceklerdir.

MADDE 9- Sınavlar 30 Temmuz- 03 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Zorunlu durumlarda sınav üst komisyonu sınav süresini uzatabilir.

MADDE 10- OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavları OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tesislerinde yapılacaktır. Ancak gerek duyulması halinde sınavlar önceden adaylara duyurularak başka tesislerde yapılabilir.

Sınav Üst Kurulunun Görevleri

MADDE 11- Sınav Üst Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Adayların özel yetenek giriş sınavı programlarının, yer ve zamanının belirlenmesi, b) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,

c) Sınav güvenliği için önlem alınması,

(6)

d) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması,

e) Gerektiğinde alt kurullar oluşturmak ve görevlendirmenin yapılması, f) Anlaşmazlık durumlarını karara bağlanması,

g) Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

MADDE 12- Adaylara sınav sabahı fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk damgalı özel kimlik belgelerini (T.C Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen kimliklerle hiçbir aday sınava alınamaz. Adaylar, sınava girdikleri branşla uyumlu spor kıyafeti ile geleceklerdir.

MADDE 13- Adayların seçtikleri bölüme, spor branşları ve sıra numaralarına göre ilan edilen yer ve saatte sınav komisyonu önünde hazır bulunmaları gereklidir. Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınav haklarını kaybetmiş sayılırlar.

MADDE 14- Sınavlar sırasında üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem yapılacak ve verilen zarar kendilerinden tazmin edilecektir. Sınav sırasında sportmenliğe uygun olmayan davranışlarda bulunan adaylar sınav üst kurulu tarafından diskalifiye edilerek sınav alanından çıkarılacak ve değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu kişilerin ödedikleri ücret iade edilmeyecektir.

MADDE 15- OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınav sonuçları Kurupelit Yerleşkesi Spor Tesislerinde ve Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet sayfasından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca ve şahsen duyuru yapılmaz. Kesin kayıt işlemleri ilan edilen süre içerisinde ilgili bölümlerin öğrenci işleri bürosunda yapılır.

İtirazlar

MADDE 16- Bazı adayların yapmış oldukları itirazların sınav jürisini gereksiz yere meşgul etmesi nedeniyle matbu itiraz dilekçesi düzenlenmiştir. İtiraz eden adaylardan tutanak karşılığı 150 TL ücret alınacaktır. İtirazları yerinde bulunan adaylara ödedikleri bedel iade edilecek, itirazları geçersiz sayılan adaylardan alınan ücretler ise iade edilmeyecektir.

MADDE 17- Sınav Giriş Kimliğini kaybeden adaylardan yeni kimlik bedeli olarak 20 TL alınacaktır.

MADDE 18- Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlarda Sınav Üst Kurulu Kararları uygulanır.

Sınav Türleri:

MADDE 19- Sınav şunlardan oluşur;

I' inci Aşama: Branş Sınavı: OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümleri I. Aşama Branş Sınavları ortak olarak aşağıda belirtilen branşlarda ve açıklanan şekilde yapılacaktır.

a) Basketbol b) Futbol c) Hentbol d) Güreş e) Judo f) Voleybol

Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği I.ve II. Eğitime aşağıdaki branşlarda da öğrenci alınacaktır. Bu branşlarda Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci

(7)

Sayfa 7 / 50

alınmayacaktır.

a) Yüzme b) Atletizm c) Badminton e) Karate f) Taekwondo g) Okçuluk

II. Aşama Beceri Koordinasyon Testi'nden oluşur.

Sınav Puanının Katkısı;

OMÜ Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu II. Aşama Beceri Koordinasyon Sınavına her branş için ilan edilen kontenjan miktarının 4 katı kadar aday en yüksek puandan başlayarak alınacaktır. Branş sınavlarında 58 ve daha az puan alanlar kontenjan miktarının 4 katı dolmasa bile II. Aşama Sınavına giremezler. Kontenjan sayısının en az 2 katı kadar adayın barajı geçememesi halinde o branşla ilgili baraj, sınav üst kurulunun kararı ile 40’a kadar düşürülebilir.

Milli Kontenjana başvuracak Adayların Değerlendirilmesi

MADDE 20- (1) Milli kontenjana başvuracak adayların başvuru sırasında özgeçmişlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Milli adaylar Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Bölümü I. Eğitime ve Spor Yöneticiliği l. Eğitim kontenjan miktarı kadar alınacaktır.

(2) Milli kontenjana başvuran adaylar II. Aşama Sınavı olan “beceri koordinasyon” parkuruna gireceklerdir.

(3) Beceri Koordinasyon sınavından sonra milli kontenjana başvuran adaylar mülakata alınacaktır.

(4) Milli sporcular istedikleri takdirde sınavlara girerek milli olmayan kontenjanlarda yarışabilirler.

(5) Puan değerlendirmesi, beceri koordinasyon puanının %50’si ve mülakat puanının %50’si alınarak belirlenecektir.

(6) Milli kontenjandan başvuru sayısı kontenjan sayısını doldurmadığı takdirde kalan kontenjanlar sınav üst kurulu kararı ile diğer branşlara dağıtılacaktır.

(8)

Tablo – 2: Bölümlere alınacak öğrencilerin bayan, erkek ve branşlara göre dağılımı

Y.D. BESYO Y.D. BESYO Y.D. BESYO Y.D. BESYO Y.D. BESYO

BED.EĞT.ÖĞRT.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SPOR YÖNETİCLİĞİ

SPOR YÖNETİCLİĞİ

(I.Öğretim) (II. Öğretim) (I. Öğretim) (II. Öğretim)

BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK

Futbol 2 6 4 10 3 11 2 9 2 9

F.Kalecisi 1 2 2 1 1

Basketbol 2 3 3 4 4 5 3 3 3 3

Voleybol 2 3 4 4 4 5 3 3 3 3

Hentbol 2 3 3 4 3 5 2 3 2 2

Yüzme 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2

Güreş 2 3 2 4 2 4 1 2 1 2

Judo 2 3 2 4 2 4 1 2 2 2

Atletizm 2 2 - - - - 2 3 3 2

Badminton 1 2 - - - - 1 1 3 3

Karate 2 2 - - - - 1 2 2 2

Taekwondo 2 2 - - - - 2 2 2 2

Okçuluk 1 1 - - - - 1 2 1 2

TOPLAM 22 33 20 35 20 40 20 35 25 35

Milli 20 5 --- 5 ---

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü kazanan öğrenciler, girdikleri branştan uzmanlık alacaklardır.

Kontenjanlar dolmadığı takdirde:

1- Önce bayan erkek olarak kendi branş içinde aktarma yapılır.

2- Bayan erkek aktarmasında yine kontenjan dolmaz ise eksik kalan kontenjan için yüksek puan alan diğer branşlardaki adaylar arasından seçim yapılır. Eksik kontenjan bayan ise bayanlar ve erkek ise erkekler arasından tamamlanır.

(9)

Sayfa 9 / 50

BRANŞ SINAVLARI FUTBOL SINAV TESTİ

Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuru yapan adaylar aynı futbol testine alınacaktır. Spor salonunda yapılacak olan futbol testi toplam 7 ( yedi ) istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır. Aday, parkurun başlangıcına kurulu olan fotosele girişle teste başlayacak ve parkurun sonundaki çıkış fotosel kapısından geçtikten sonra testi tamamlayacaktır. Süre otomatik olarak skorboarda yansıyacaktır.

SINAV PARKURU

GİRİŞ: Aday, hazır olduğunda teste fotosel aralığından geçerek başlar.

1- İstasyon: Aday, işaretli alan içerisindeki topu alır ve “pas tahtası” ile duvar pası yapar.

2- İstasyon: Aday, top ile beraber slalom çubuklarının arasından geçer. Eğer aday slalom atlarsa ve atladığı slaloma dönmez, slalom devirirse atladığı veya devirdiği slalom sayısı kadar saniye (bir slalom çubuğu devirir veya atlarsa 1 sn, iki çubuk devirir veya atlarsa 2 sn.) ceza puanı alır. Aday kasıtlı olarak slalomları devirir veya atlarsa (düz geçerse) testten diskalifiye edilir.

3- İstasyon: Aday, topu birinci engelin altından atar, engelin üzerinden sıçrar ve yakaladığı topu ikinci engelin altından atar, engelin üzerinden sıçrar ve tekrar yakaladığı topu üçüncü engelin altından atar, engelin üzerinden sıçrar. Aday tüm engelleri bu şekilde geçerek bitirir. Eğer aday herhangi bir engeli geçmez, ya da topu engelin altından geçirmez yahut kendisi engelin üstünden sıçrayarak geçmezse her hata için 1 sn ceza puanı ile cezalandırılır.

4- İstasyon: Aday, topu ayağı ile havaya kaldırır. Daha sonra topu ayağı ya da dizi ile kafasına alarak istasyonda iki anten ile sınırlandırılmış file üstünden (antenler arasından) kafa vuruşu ile diğer tarafa atar ve kendisi filenin altından geçerek topu filenin diğer tarafına geçirir. Eğer aday topu filenin üzerinden geçiremezse istenilen şekilde geçirinceye kadar istasyona devam eder (Aday bu istasyonda topu kaçırdığı takdirde, kaçırdığı topu alarak istasyonu belirtilen şekilde geçmek zorundadır).

5- İstasyon: Aday 4. İstasyondan getirdiği topu, belirtilen alanı (şekilde belirtilen çizgi) geçmeden karşısındaki minyatür kaleye gol yapar. Eğer aday belirtilen alanı ihlal etmeden vuruş yapar ve gol olmazsa 4 sn ceza puanı ile cezalandırılır. Ancak aday belirtilen alanı ihlal eder ve vuruş yaparsa 2 sn ceza puanı alır (bu durumda vuruş gol olsa bile aday 2 sn ceza puanı alır ve vuruş gol sayılmadığından 4 sn ceza puanı daha eklenerek toplam 6 sn. ceza puanı alır.

6- İstasyon: Aday dizili iki topa sırasıyla önündeki fileyi aşırtarak kaleye gol yapmaya çalışır. Aday her iki topa da vuruş yapmak zorundadır. Aday ilk vuruşu tercih ettiği topa 5.

İstasyondan gelerek yapar ikinci vuruşu yapmak için toplardan 2 metre geride bulunan huninin arkasından dolanarak ikinci vuruşu yapar ve istasyonu tamamlar. Aday vuruş sonrası gol yapamadığı her top için 5 sn ceza puanı ile cezalandırılır. Aday ikinci topa vurmadan önce huninin arkasından dönmek zorundadır, dönmediği takdirde 5 sn ceza puanı uygulanır.

7- İstasyon: Aday, dizili iki topu sırasıyla topların ön tarafına yerleştirilmiş engel üzerinden karşısındaki hentbol kalesine gol yapmaya çalışır. Vuruş sonrasında top ya doğrudan, ya da bir kez yere temas ettikten (iki yahut daha fazla değil) sonra gol olmalıdır. Aday iki topa da vurmak zorundadır. Aday vuruş sonrası gol yapamadığı her top için 4 sn ceza puanı ile cezalandırılır.

Aday son vuruşunu yaptıktan sonra çıkış fotoseline koşar belirtilen alandan çıkarak parkuru bitirir. Varsa ceza puanı da eklenerek adayın bitirme derecesi belirlenir.

(10)

UYARI:

1- İstasyonlar atlandığında veya Sınav kılavuzunda belirtildiği gibi yapılmadığında adayın testi geçersiz sayılacak ve sıfır (0) puan verilecektir.

2- Test zamana karşı olduğundan adaylar vuruşları çabuk yapmalı ve topun gol olup olmadığını izlememelidir. Aksi takdirde aday zaman kaybına uğrayacaktır.

Şekil-1:Futbol Branş Sınavı Parkuru

(11)

Sayfa 11 / 50

Tablo-3:Futbol Testi Puanlama Tablosu (Kaleciler hariç)

Erkek Bayan

Sn Puan Sn Puan

30 ve altı 100 37 ve altı 100

31 97 38 97

32 94 39 94

33 91 40 91

34 88 41 88

35 85 42 85

36 82 43 82

37 79 44 79

38 76 45 76

39 73 46 73

40 70 47 70

41 67 48 67

42 64 49 64

43 61 50 61

44 58 51 58

45 55 52 55

46 52 53 52

47 49 54 49

48 46 55 46

49 43 56 43

50 40 57 40

51 37 58 37

52 34 59 34

53 31 60 31

54 28 61 28

55 25 62 25

56 22 63 22

57 19 64 19

58 16 65 16

59 13 66 13

60 10 67 10

61 7 68 7

62 4 69 4

63 1 70 1

64 0 71 0

(12)

FUTBOL KALECİ SINAV TESTİ

Spor salonunda yapılacak olan kaleci testi zamana karşı yapılan bir testtir. Bu sınava sadece futbol dalında lisansı olan kaleciler başvurabilir. Bu adayların futbolculuk lisanslarının yanında kaleci olduğunu gösteren, futbol il temsilciliği onaylı en az üç farklı müsabaka listesini de (esame listesi) kayıt esnasında vermek zorundadır.

Parkur toplam 6 ( altı ) istasyondan oluşur. Adaylar, parkurun başlangıcına kurulu olan fotosele girişle teste başlayacak ve parkurun sonundaki çıkış fotosel kapısından geçtikten sonra testi tamamlayacak ve bitirme süresi otomatik olarak skorboarda yansıyacaktır.

SINAV PARKURU

GİRİŞ: Aday, hazır olduğunda teste fotosel aralığından geçerek başlar.

1- İstasyon: Aday, belirtilen alan içerisindeki futbol topunu alarak öne yukarı atar, cimnastik minderinde düz takla yaparak attığı topu yakalar. Aday düz takla sonrası öne yukarı attığı topu yere düşürmeden yakalamak zorundadır. Topu yakalayamaz ise teste devam eder, yakalayamadığı top için 2 sn ceza puanı alır.

2- İstasyon: Aday, 1. istasyondan getirdiği top ile beraber top elinde slalom çubuklarının arasından geçer. Eğer aday slalom atlarsa ve atladığı slaloma dönmez, slalom devirir ise atladığı veya devirdiği slalom sayısı kadar saniye (bir slalom çubuğu devirir veya atlarsa 1 sn.; iki çubuk devirir veya atlarsa 2 sn.) ceza puanı alır. Aday kasıtlı olarak slalomları devirir veya atlarsa (düz geçerse) testten diskalifiye edilir.

3- İstasyon: Aday, önündeki engelin üstünden top elinde sıçrayarak geçer elindeki topu bırakır. Önce sol taraftaki engelin üzerinden mankenin elinde bulunan topa plonjon yapar (Plonjon, engelin arkasındaki minderin üzerinde manken tarafından belli bir yükseklikte sabit tutulan topa yapılır). Daha sonra sağ tarafta bulunan mankenin elindeki topa engelin üzerinden plonjon yapar.

Engellere temas edilmesi halinde 2 sn. ceza puanı verilir.

4- İstasyon: Aday, 3. istasyondan çıktıktan sonra orta önündeki engelden(son engel) sıçrayarak sol tarafında bulunan cimnastik minderindeki topa uzanarak el ile çelme hareketi yapar.

Aynı hareketi sağ tarafta bulunan minder üzerindeki topa da uygular. Eğer çelme hareketinde el

topa temas etmez ise 2 sn. ceza puanı alır.

5- İstasyon: 4. istasyondan çıkan aday belirtilen bölgede duran topu minyatür futbol kalesine ayak vuruşu ile gol yapar. Eğer vuruş gol olmaz ise 3 sn. ceza puanı alır.

6- İstasyon: Aday, belirtilen bölgede bulunan 2 topu el degajı ile karşı kaleye gönderir.

Sonra işaretli bölgedeki bir topu ayak ile karşı kaleye gönderir. Çıkış fotoselinden geçerek parkuru tamamlar.

Atılan topların gol olarak geçerlilik kazanabilmesi için ya doğrudan doğruya kaleye girmesi ya da bir kez yere temas ettikten (iki yahut daha fazla değil) sonra gol olması gerekmektedir. El degajları ve ayak vuruşu gol olmadığı takdirde aday her atış (top) için 2 sn. ceza puanı alır.

UYARI:

1-İstasyonlar atlandığında veya Sınav Kılavuzuna uyulmadığında adayın testi geçersiz sayılacak ve sıfır (0) puan verilecektir.

2-Test zamana karşı olduğundan adaylar vuruşları çabuk yapmalı ve topun gol olup olmadığını izlememelidir. Aksi takdirde aday zaman kaybına uğrayacaktır.

3-Adaylar Sınav Komisyonu’nun uyarılarına uymak zorundadır.

(13)

Sayfa 13 / 50

Şekil-2:Futbol Branş Sınavı (Kaleci)

Tablo-4: Futbol Kaleci Testi Puanlama Tablosu

Sn Puan Sn Puan

30 ve altı 100 48 46

31 97 49 43

32 94 50 40

33 91 51 37

34 88 52 34

35 85 53 31

36 82 54 28

37 79 55 25

38 76 56 22

39 73 57 19

40 70 58 16

41 67 59 13

42 64 60 10

43 61 61 7

44 58 62 4

45 55 63 1

46 52 64 0

47 49

(14)

VOLEYBOL BRANŞ SINAVI

Spor salonunda yapılacak olan voleybol sınavı toplam 4 istasyonun yer aldığı ve zamana karşı yapılan bir parkurdan oluşmaktadır. Adaylar giriş çizgisini geçtikten sonra fotosel devreye girer ve bitiş çizgisini geçtiklerinde durur. Adayların saniye cinsinden elde ettikleri değer aşağıda verilen tabloya göre değerlendirilir. Adaylar istasyonlarda istenilen hareketlerin aynı zamanda teknik özelliklerini de göstermek zorundadır.

Aday, istasyonlarda belirtilen bölgelere yapamadığı her vuruşu ve teknik özelliği yanlış olan hareketleri için HATA şeklinde uyarılacaktır. Ancak aday istasyonları bitirene kadar durmayacak yaptığı her hata istasyondaki değerine göre bitiriş zamanına artı zaman olarak eklenecektir.

SERVİS TESTİ:

Aday 1 numaralı bölgenin hemen gerisinde duran başlangıç çizgisinden geçerek fotoseli çalıştıracak ve şekilde belirtilen alandan karşı sahanın 1 numaralı bölgesinde işaretlenen bölgeye 3 adet servis atacaktır. Adayların kullanacağı servis türü üstten servistir (Baş üzerinden kullanılan servistir).

Bir öğretim elemanı tarafından servis hedefine isabet etmeyen atışlar sesli olarak duyurulacaktır.

Pas geçilen istasyonda adaylar diskalifiye edilecektir.

SERVİS TESTİ CEZA PUANI

Servis Atış Hatası (baş üzerinden atılmayan servis, atış anında çizgiye basma, topun fileyi geçmemesi) yapan aday, topun işaretlenen bölgeye isabet edip etmediğine bakılmaksızın, her bir atış için 2 sn teknik ceza puanı alacaktır.

Servis atış hatası yapmayan aday, topu işaretlenen bölgeye isabet ettiremediğinde her bir atış için 1 sn ceza puanı alacaktır.

Servis istasyonundan adayın alabileceği ceza puanı en fazla 6 saniyedir.

PARMAK PAS TESTİ:

Aday 3 adet servis atışını gerçekleştirdikten hemen sonra 2 numaralı bölgede 3 m çizgisinin hemen gerisinde duran 1. topu alarak karşı sahada belirlenen hedefe doğru parmak pas vuruşu yapacaktır. Yani aday yerden aldığı topu yukarı doğru (topu alın mesafesinden yukarı doğru) atar ve kontrol pas yapar; ardından parmak pas vuruşunu karşı sahadaki hedeflenen bölgeye doğru gerçekleştirir. Kontrol pasın yüksekliği 30-40 cm başın üstüne doğru yapılmalıdır. Ancak parmak pas vuruşu kontrol pas yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Sonra yana kayarak 3 numaralı bölgede duran topu alarak 2 inci kontrol pas ve ardından parmak pasını yapar. En son 4 numaralı bölgeden 3 üncü kontrol pas ve ardından parmak pasını yapar.

Parmak pasını yaparken 3m çizgisine basılması hata olarak değerlendirilecektir.

Tekniğe uygun yapılmayan vuruşlar hata olarak sesli duyurulacaktır.

Adaylar istenen 3 adet vuruşu tamamlamadan istasyonu terk eder ve diğer istasyona geçerse diskalifiye edilecektir.

PARMAK PAS TESTİ CEZA PUANI

Parmak Pas Vuruş Hatası: Kontrol pasın baş üstünden yapılmaması durumunda 2 sn, vuruş anında 3 m çizgisine basma ve/veya topun fileyi geçmemesi durumunda ise 1 sn olmak üzere, topun belirlenen hedefe isabet edip etmediğine bakılmaksızın toplamda 3 sn ceza verilir.

Parmak Pas Vuruş Hatası yapmayan aday, topu belirlenen hedefe isabet ettiremediğinde her bir vuruş için 1 sn çizgi ceza puanı alır.

Parmak pas istasyonundan adayın alabileceği ceza puanı en fazla 9 saniyedir.

(15)

Sayfa 15 / 50

SMAÇ TESTİ:

Aday parmak pas testinde 4 numaralı bölgeden son vuruşunu yaptıktan sonra direğin yanından koşarak karşı sahanın 2 numaralı bölgesine geçer. (Eğer aday file altından geçerse 2 sn ceza puanı alır) Önce 3 metre çizgisi dışında duran topu alarak kendi attığı topa karşı sahanın 1 numaralı bölgesine doğru (2 numaradan çapraza) hedef alana ilk smaç vuruşunu gerçekleştirir. 2.

vuruşu için 3 numaralı bölgeye gelir ve sahada istediği bölgeye kendi attığı topa smaç vuruşu yapar.

Son olarak 4 numaralı bölgeye geçer ve oradan kendi attığı topa karşı sahanın 5 numaralı bölgesinde (4 numaradan çapraza) hedef alana doğru smaç vuruşunu yapar.

Smaç vuruşlarını yaparken smaç tekniği dışında yapılan hiçbir vuruş smaç vuruşu olarak değerlendirilmeyecektir.

Smaç vuruşları filenin üzerinden yapılmalıdır. Filenin altından yapılan vuruşlar hata olarak değerlendirilecektir.

Adayın belirlenen hedeflerde çizgiye temas eden vuruşlar adayın lehine dahil olarak değerlendirilecektir.

3 vuruşu gerçekleştirmeyen adaylar diskalifiye edilecektir.

SMAÇ TESTİ CEZA PUANI:

Smaç Vuruş Hatası: Top taşıma, plase, smaç plase, topun fileyi geçmemesi, file ve çizgi hatası, vuruş sonrası saha ihlali, file altından smaç vuruşu, (yani topa file seviyesinin üzerinden vurulacaktır) yapan aday topun belirlenen hedefe isabet edip etmediğine bakılmaksızın, her bir vuruş için 2 sn teknik ceza puanı alacaktır.

Smaç Vuruş Hatası yapmayan aday, topu belirlenen hedefe isabet ettiremediğinde her bir vuruş için 1 sn ceza puanı alır.

Smaç Vuruşu istasyonundan adayın alabileceği ceza puanı en fazla 6 saniyedir.

MANŞET PAS TESTİ:

Aday 4 numaralı bölgeden en son yaptığı smaç vuruşu sonrasında geriye dönerek hızlı bir şekilde koşarak manşet testi için duvar önüne geçer. Duvardan 2,5 metre uzaklıkta yerde duran 50 cm eninde 2 m boyunda ve 25 cm yüksekliğindeki kasanın hemen gerisinde duran topu alır ve duvarda yerden 2,5 m yükseklikteki çizilen çizginin üzerinden manşet vuruşlarını gerçekleştirir.

Aday duvardan 3 m uzaklıkta durmuş olacaktır. Aday 15 vuruş yapacaktır. Geçerli 15 vuruş sonunda hızlı koşarak 5 m. uzağında duran fotoseli durduracaktır.

Aday önünde duran kasanın gerisinden manşet vuruşlarını yapmak zorundadır.

Duvarda çizilen çizginin altına inmemek kaydıyla manşet vuruşları yapılacaktır.

Vuruş sırasında kasaya basma, üzerinden atlama yâda ayakla itekleme yapılırsa o vuruşlar 1 sn ceza ile değerlendirilecektir.

Bir öğretim elemanı vuruşları sesli olarak sayacak ve hatalı vuruşları duyuracaktır.

15 vuruşu tamamlamayan adaylar diskalifiye edilecektir.

Genel Uyarı:

Test zamana karşı yapıldığından özellikle servis ve smaç vuruşlarının hedefe isabet edip etmediğini takip etmek adaya zaman kaybettirir. Bu yüzden vuruş seri şekilde yapılır. Her aday tarafından takip edilmez.

(16)

3m

SERVİS

TESTİ 2,5m

PARMAK PAS TESTİ

SMAÇ TESTİ

MANŞET TESTİ

2,5m

25cm

Şekil-3: Voleybol Sınav Parkuru

2,5m

(17)

Sayfa 17 / 50

Tablo-5: Voleybol Branş Sınavı Puan Tablosu

BAYAN BAY

Sn. Puan Sn. Puan

61 ve altı 100 57 ve altı 100

62 97 58 97

63 94 59 94

64 91 60 91

65 88 61 88

66 85 62 85

67 82 63 82

68 79 64 79

69 76 65 76

70 73 66 73

71 70 67 70

72 67 68 67

73 64 69 64

74 61 70 61

75 58 71 58

76 55 72 55

77 52 73 52

78 49 74 49

79 46 75 46

80 43 76 43

81 40 77 40

82 37 78 37

83 34 79 34

84 31 80 31

85 28 81 28

86 25 82 25

87 22 83 22

88 19 84 19

89 16 85 16

90 13 86 13

91 10 87 10

92 7 88 7

93 4 89 4

94 1 90 1

95 0 91 0

(18)

BASKETBOL BRANŞ SINAVI

Yerdeki top başlayacak olan sınav serisi sırası ile ve kesintisiz olarak basketbol oyun kurallarına uygun biçimde yapılmalıdır. Adaylar fotoselden geçerek sürelerini kendileri başlatıp kendileri bitireceklerdir. Yapılmadan geçilen istasyondan diğer istasyona geçildiği takdirde aday branş sınavından sıfır puan almış sayılacaktır.

1. İstasyon Ribaunt ve pota altı atış: Aday fotoselden geçerek 3 sn. koridoru içinde bulunan topu alarak panyaya çarptırır ve ribauntu (topu havada yakalar) alır. Takiben pota altında başarılmış iki sağ ve iki sol atışı yapar (Mutlaka sağ ve soldan 2 şer atış olmak üzere toplam 4 atış sayı olmalıdır)

2. İstasyon: Arkadan Yön Değiştirme

Sol elle top sürülerek top arkadan sağ ele alınır ve hareket yavaşlatılmadan el değiştirilmesi gerekmektedir. El değiştirme yapıldıktan sonra çubukların arasından geçerek devam edilir. Top kaybında aday kaçırdığı topu tekrar sol ele alıp arkadan yön değiştirme tekniğini tekrar göstererek 3. istasyona sağ elle top sürerek geçmelidir. Aday arkadan yön değiştirme hareketini tekniğe uygun yapmadığı taktirde 2 sn. ceza puanı verilir.

3. İstasyon: Bacak Arası Yön Değiştirme

Top sağ elde iken sağ ayak geride sol ayak önde bacak arası yön değiştirme yapılarak top sol ele alınır. El değiştirme yapıldıktan sonra çubukların arasından geçerek devam edilir. Top kaybında kaçırılan top tekrar sağ ele alınıp bacak arası yön değiştirme tekniği tekrar gösterilip 4.

istasyona sol elle top sürülerek geçilmelidir. Aday bacak arası yön değiştirme hareketini tekniğe uygun yapmadığı taktirde 2 sn. ceza puanı verilir.

4. İstasyon: Reverse (Ters dönüş)

Bu istasyonda top sol elde iken sağ ayak (pivot ayak) önde sol ayak arkada iken dönüş yapılır. Dönüş esnasında top taşınarak el değiştirmeden dönüş yapılacaktır. El değiştirme yaptıktan sonra harekete çubukların arasından geçilerek devam edilir. Top kaybında kaçırılan top tekrar sol ele alınıp Reverse tekniği tekrar gösterilip 5. istasyona top sağ elle sürülerek geçilmelidir. Aday reverse hareketini tekniğe uygun yapmadığı taktirde 2 sn. ceza puanı verilir.

5. İstasyon: Sağ Turnike

Bu istasyonda aday sırasıyla sağ adım, sol adım ve sol ayağın üzerinde sıçrayarak sağ elle sayı yapar. Sol ayakla başlayıp ve sol elle atış yapılmaz. Sağ turnikeden sonra potadan dönen top alınıp sol elle top sürülerek sol turnike için belirlenen çubuğun arkasından dönülür.

Turnikenin sayı olmadığı durumda ve tekniğe uygun olmadan yapılan harekete 2 sn. ceza puanı verilir.

6. İstasyon: Sol Turnike

Sol turnikede aday sol adım, sağ adım ve sağ ayağın üzerinde sıçrayarak sol el ile sayı yapar. Sağ ayakla başlayıp sağ elle atış yapılamaz. Turnikenin sayı olmadığı durumda ve tekniğe uygun olmadan yapılan harekete 2 sn. ceza puanı verilir.

7. İstasyon: Engeller Arası Top Sürme Slalom Testi

Turnikeden sonra top istenilen ele alınarak aralıklarla dizilen 6 adet savunma oyuncusunu temsil eden çubuklar arasından geçilerek, top eldeyken çıkış çizgisine gelinir ve fotosel durdurularak sınav bitirilir. Top kontrolü kaybedildiğinde aday kaldığı çubuktan devam edecektir. Aday ve top çubuklar arasından geçmek zorundadır Devrilen ve atlanılan her çubuk için toplam süreye 1sn. ceza puanı verilir.

(19)

Sayfa 19 / 50

Şekil-4: Basketbol sınav parkuru

(20)

Tablo-6: Basketbol Branşı Puan Tablosu

BAY BAYAN

Süre(sn) Puan Süre(sn) Puan 27 ve altı 100 33 ve altı 100

28 97 34 97

29 94 35 94

30 91 36 91

31 88 37 88

32 85 38 85

33 82 39 82

34 79 40 79

35 76 41 76

36 73 42 73

37 70 43 70

38 67 44 67

39 64 45 64

40 61 46 61

41 58 47 58

42 55 48 55

43 52 49 52

44 49 50 49

45 46 51 46

46 43 52 43

47 40 53 40

48 37 54 37

49 34 55 34

50 31 56 31

51 28 57 28

52 25 58 25

53 22 59 22

54 19 60 19

55 16 61 16

56 13 62 13

57 10 63 10

58 7 64 7

59 4 65 4

60 1 66 1

61 0 67 0

(21)

Sayfa 21 / 50

HENTBOL BRANŞI SINAVI

Sınav 4 temel istasyondan oluşmaktadır. Bunlar;

1. Sahanın bir tarafına sıralanan çubuklar arasından top sürerek gidip gelinir ve belirlenen koridor içinden topu sürmek suretiyle 2. İstasyona (duvara pas) geçilir

2. Duvara pas (6 atış)

3. Sahanın diğer tarafına sıralanan çubuklar arasından slalom yaparak geçilir ve belirlenen bir engel üzerinden sıçrayarak hedef noktalara atış kullanılır.

4. Kaleden kaleye atış ve fotosel arasından koşarak bitiriş.

1. İstasyon:

Şekilde gösterildiği gibi adaylar fotoselden geçerek zamanı başlatır ve ilk slolom çubuğunun sağ tarafından top sürmeye başlar. Aday çubuklar arasından top sürerek gider ve gelir (son çubuğu geçmez). Müteakiben belirlenen koridor içinden topu sürerek ‘’duvara pas’’

istasyonuna ulaşılır.

Adaylara bu istasyonda verilecek ceza puanları; topu kepçeleme (her bir kepçeleme için 1 sn. ceza puanı kesilir), taşıma (her bir taşıma için 1 sn. ceza puanı kesilir), çubuklar arasından geçmeme (her bir çubuklar arasından geçmeme için 1 sn. ceza puanı kesilir), çubuk atlama (her bir çubuk için 1 sn. ceza puanı kesilir) olmak üzere 4 kategoride toplanmıştır.

Slalom esnasında top elden kaçırıldığında, aday kaldığı çubuktan tekrar devam eder.

2. İstasyon:

Aday, slalom yaparken kullandığı topla beraber duvara pas için belirlenmiş alana gelir 4 m. mesafeden karşı duvara 6 temel pas yapar. Duvardan dönen top yere değdirilmeksizin tutularak tekrar aynı mesafeden atışlara devam edilir (attı-tuttu 1 atış). Aksi durumda adayın tekrar atışa devam ettirilerek 6 atışın tamamlanması sağlanır.

Aday, duvara pas sırasında topu elinden kaçırırsa, kaçırdığı topu bulunduğu noktadan alır ve eski yerine gelip istasyona kaldığı yerden devam eder.

3. İstasyon:

Aday, duvara pas istasyonunda kullandığı topla beraber belirtilen alandan slalom yaparak geçip, kaleye şut atmak üzere şekildeki bölgeye ulaşır ve şekilde gösterilen bantın üzerinden atış yapmak kaydıyla sıçrayarak kalede işaretlenmiş bölgeye atışını yapar. Bu atış başarılı olsun veya olmasın aday, ikinci atış için ilgili alanda bulunan kasadan ikinci topu alıp atışını yapar. Aday topu kalelerin köşelerindeki belirlenmiş bölgelere (deliklere) sokamazsa her bir atış için 3 sn. ceza puanı alır. Tüm bu atışlar esnasında hentbol oyun kuralları geçerlidir.

4. İstasyon: Kaleden Kaleye Atış ve Bitiriş

Aday, kalenin yanına bırakılmış iki adet topu sırasıyla kullanarak kaleden kaleye iki atış yapılacaktır.

Bayan adaylar serbest atış (9 m kesik çizgi) çizgisinden 2 m ilerde belirlenen çizgiden, erkek adaylar ise serbest atış (9 m kesik çizgi) çizgisini geçmeden diğer kaleye direk olarak veya topu en fazla bir defa yere çarptırarak gol atacaklardır.

Adaylar her atışta kale çizgisinden 4 m uzaktaki çizgiyi iki ayağı ile geçerek atışı tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde dön işareti ile atış tekrar ettirilecektir.

Adayın ayağı bayanlarda 9 m, erkeklerde 11 m çizgisine (erkek kaleden kaleye atış çizgisi) basması durumunda atış gol olsa bile iptal edilir ve atış tekrar ettirilir. Eğer aday, ilk atışını gol yapmayı başarırsa, ikinci topu kullanmadan fotoselden geçip parkuru tamamlar. İlk atışı gol olmayan adaylar geri gelip ikinci topu kullandıktan sonra fotoselin arasından geçip parkuru tamamlar. Gol olmayan her top için aday 3 sn. ceza puanı alacaktır.

(22)

Şekil-5: Hentbol Sınav Parkuru

(23)

Sayfa 23 / 50

Tablo-7: Hentbol Branşı Puan Tablosu

Bay Bayan

Süre (sn.) Puan Süre (sn.) Puan

38 ve altı 100 43 ve altı 100

39 97 44 97

40 94 45 94

41 91 46 91

42 88 47 88

43 85 48 85

44 82 49 82

45 79 50 79

46 76 51 76

47 73 52 73

48 70 53 70

49 67 54 67

50 64 55 64

51 61 56 61

52 58 57 58

53 55 58 55

54 52 59 52

55 49 60 49

56 46 61 46

57 43 62 43

58 40 63 40

59 37 64 37

60 34 65 34

61 31 66 31

62 28 67 28

63 25 68 25

64 22 69 22

65 19 70 19

66 16 71 16

67 13 72 13

68 10 73 10

69 7 74 7

70 4 75 4

71 1 76 1

72 0 77 0

(24)

GÜREŞ BRANŞI SINAVI

Güreş testi erkekler ve bayan adaylar için 5 istasyonun yer aldığı bir parkurdan oluşmaktadır. Adayın parkurun başlangıcına kurulu olan fotosele girişi ile sınav süresi başlayacak ve parkur tamamlandığında süre sona erecektir. Parkurla ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

Aday hazır olduğunda güreş testine fotosel aralığından geçerek başlar.

1- Üçlü Kombine: Mankeni yerden kaldırarak ayakta tek salto, çırpma, künde tekniklerini uygular. Sonra diğer sete geçer.

2- Piolet: Ayaktan köprüye 3 kez ön, 3 kez arkaya düşer. Sonra diğer istasyona geçer.

3- Halat: 96 kg’a kadar olan erkek adaylar 6 m tırmanacaktır. 96 kg üzeri olan erkek adaylar ile bayan adaylar 3 m tırmanacaktır. Tırmanışlar da isteyen aday ayaklarını kullanabilir.

4- Alın kipesi: Erkek ve bayan adaylar aynı yöne 3 defa alın kipesi yapacaklardır.

5- Grant teknik (Subleks, çift salto, çipe): Aday sporcu subleks, çift salto ve çipe oyunlarından seçtiği 1 tane tekniği yapar.

UYARI

1- Üçlü Kombine: Aday sporcu 1 tekniği yapamazsa 3 sn. ceza puanı, 2 tekniği yapamazsa 6 sn. ceza puanı, 3 tekniği yapamazsa 9 sn. ceza puanı alır. Ayrıca kombine de akış estetiği sağlanmaz ise 2 sn. ceza puanı da verilir.

2- Piolet (öne arkaya köprü atma): Düzgün ve uyumlu düşüş olmadığı takdirde ceza puanı alır. Her düzgün ve uyumlu olmayan piolet için 2 sn. ceza puanı alır.

3- Halat: Aday sporcular belirtilen bölgelerin tamamına çıkamazsa ceza alırlar. Bayan ve erkek adaylar tırmanamadığı her 1 m için 2 sn. ceza puanı alırlar.

4- Alın kipesi: Düzgün ve uyumsuz düşüş olduğunda ceza puanı alır. Her düzgün ve uyumlu olmayan alın kipesi için 2 sn. ceza puanı alır.

5- Grant teknik (Subleks, Çift salto, Çipe): Adayın yapacağı subleks, çift salto ve çipe oyunlarından seçtiği birini hatalı yaparsa 5 sn. ceza puanı alır.

6- Yapılmadan geçilen (istasyon pas geçildiğinde) her bir istasyon için 20 sn. ceza puanı alır.

Açıklama: Her istasyondaki değerlendirmeyi farklı bir öğretim elemanı yapacaktır.

(25)

Sayfa 25 / 50

Şekil-6:Güreş Sınav Parkuru

(26)

Tablo-8: Güreş Sınavı Puan Tablosu

BAY BAYAN

Süre (sn) Puan Süre (sn) Puan

40 ve altı 100 50 ve altı 100

41 98 51 98

42 96 52 96

43 94 53 94

44 92 54 92

45 90 55 90

46 88 56 88

47 86 57 86

48 84 58 84

49 82 59 82

50 80 60 80

51 78 61 78

52 76 62 76

53 74 63 74

54 72 64 72

55 70 65 70

56 68 66 68

57 66 67 66

58 64 68 64

59 62 69 62

60 60 70 60

61 58 71 58

62 56 72 56

63 54 73 54

64 52 74 52

65 50 75 50

66 48 76 48

67 46 77 46

68 44 78 44

69 42 79 42

70 40 80 40

71 38 81 38

72 36 82 36

73 34 83 34

74 32 84 32

75 30 85 30

76 28 86 28

77 26 87 26

78 24 88 24

79 22 89 22

80 20 90 20

81 18 91 18

82 16 92 16

83 14 93 14

84 12 94 12

85 10 95 10

86 8 96 8

87 6 97 6

88 4 98 4

89 2 99 2

90 ve üstü 0 100 ve üstü 0

(27)

Sayfa 27 / 50

JUDO BRANŞI SINAVI

1-Bu branşa Judo Federasyonu tarafından verilmiş turuncu ve üzeri kemer sahibi adaylar girebilir. Aday kayıt esnasında Judo Federasyonu onaylı belgeyi ibraz etmek zorundadır.

2-Sınavda IJF’ nin kabul etiği teknikler uygulanacaktır.

3-Aday, parkurun başlangıcına kurulu olan fotoseli, fotoselin bulunduğu kapıdan geçişle birlikte başlatacak ve sonda yer alan koşu ile de parkuru bitirdiğinde fotosel otomatik olarak kapanacaktır. Parkurun tamamlanma süresi otomatik olarak kaydedilecektir. Saniye cinsinden elde edilen puanlar geçerli olacaktır. Sıralama bay- bayan adaylar için ayrı ayrı yapılacaktır.

4-Aday aşağıda sıralanmış sınav uygulamasını yapar.

a) Aday fotoselden giriş yapar, ilk öne yuvarlanarak judo düşüşü (sağ zempo kaitten ukemi) yapar ve ardından geriye dönerek tekrar “zempo kaitten ukemi” yapar.

b) Önceden belirlenen 4 adet ukeye 2 tur sırasıyla aşağıdaki teknikler uygulanır.

1 nolu ukeye nage-waza tekniklerinden ipon-seonage ile gake (atış ve kontrol) yapılır,

2 nolu ukeye nage-waza tekniklerinden tai-otoshi ile gake (atış ve kontrol) ve osea-waza tekniklerinden kesa-gatame yapılır,

3 nolu ukeye nage-waza tekniklerinden herhangi birisi ile gake (atış ve kontrol) ve kansetsu- waza yapılır,

4 nolu ukeye nage-waza tekniklerinden herhangi birisi ile gake (atış ve kontrol) ve shime-waza yapılır,

c) Aday çıkış fotoselli kapıdan çıkış yapar.

UYARILAR:

1-Tekniklerin uygulanmasında her bir hata için 3 sn ceza puanı eklenir. Uke’ye teknik yapmadan geçen aday diskalifiye olur.

2-Sınavda uygulanacak tekniklerin Judo Prensiplerine uygun biçimde uygulanması ve judogi giyilmesi zorunludur. (Kuzushi, Taisabaki, Tusukuri ve Gake prensipleri aranır) 3-Her bir ukeye (teknik uygulanılan eş) yapılan nage-waza teknikleri birbirinden farklı olmak ve ikinci turda aynı teknikler ters istikametten yapılmak (sağ-sol) zorundadır.

AÇIKLAMA: Her bir istasyonda ayrı bir öğretim elemanı değerlendirme yapacaktır.

(28)

Şekil-7: Judo Sınav Parkuru

5 m

5 m

Zempo Kaitten Ukemi Kaitten Ukemi

ÇIKIŞ 3

4 1

3 3m

3m

GİRİŞ

2

Zempo Kaitten Ukemi

3 m

(29)

Sayfa 29 / 50

Tablo-8: Judo Sınavı Puan Tablosu

BAYAN BAY

Süre(sn) Puan Süre(sn) Puan

36 100 30 100

37 97 31 97

38 94 32 94

39 91 33 91

40 88 34 88

41 85 35 85

42 82 36 82

43 79 37 79

44 76 38 76

45 73 39 73

46 70 40 70

47 67 41 67

48 64 42 64

49 61 43 61

50 58 44 58

51 55 45 55

52 52 46 52

53 49 47 49

54 46 48 46

55 43 49 43

56 40 50 40

57 37 51 37

58 34 52 34

59 31 53 31

60 28 54 28

61 25 55 25

62 22 56 22

63 19 57 19

64 16 58 16

65 13 59 13

66 10 60 10

67 7 61 7

68 4 62 4

69 1 63 1

70 0 64 0

(30)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ İLAVE BRANŞLAR

ATLETİZM BRANŞI

Atletizm seçme sınavları Yüksekokulumuzca belirlenecek atletizm sahasında yapılacaktır. Her aday aşağıdaki herhangi iki branşı seçerek toplam iki branştan sınava girecektir. Seçmeli branşlar; gülle atma, disk atma, yüksek atlama, uzun atlama, üç adım uzun atlama 100 m., 400 m. 100 m. engel, 110 m. engel, 400 m. engel koşu 800 m. ve 1500 m koşusudur.

Adaylar seçtikleri branşları tekniklerine uygun yapacaklardır. Ön kayıt esnasında tercih edecekleri branşlar daha sonradan değiştirilemeyeceği için bu tercihlerini dikkatli yapmaları önemlidir. Adayların her iki branştan aldıkları puan toplamı adayların atletizm branşındaki toplam puanlarını belirleyecektir.

Atletizm yarışmalarında IAAF’ın (Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu) Uluslararası Yarışma Kuralları uygulanacaktır. Atletizm branş sınavlarında alınacak olan puanlar tabloda verilmiştir.

a) Atletizm Branş Sınavında, kitapçıkta tablolar halinde verilen dereceler ve puanlama dikkate alınacaktır.

b) Koşularda, her adaya bir kez yarışma hakkı verilecektir.

c) Bayanlar ve Erkekler 800 m., 1500 m. koşu değerlendirmelerinde saliseler puanlamaya dahil edilmeyecektir.

d) Kısa mesafe koşuları kulvarlı yapılacaktır.

e) Gülle ve disk atmada her adaya 3 kez atma hakkı verilecek ve bu haklardan herhangi birinden elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır.

f) Uzun atlama ve üç adım uzun atlamada her adaya 3 hak verilecek ve bu haklardan elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır.

g) Yüksek atlamada her yükseklik için 3 hak verilecek ve bu haklardan elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır. Çıta yüksekliği bayanlarda 1.31 cm’ den başlayarak 1.55 cm’ ye kadar her tur 2 cm yükseklik artışı ile devam edilecektir. Çıta yüksekliği erkeklerde 1.61 cm’ den başlayarak 1.85 cm’ ye kadar her tur 2 cm yükseklik artışı ile devam edilecektir. Pas geçecek adaylar, hangi yükseklikten başlayacağını, jüri üyelerine yarıș öncesi yazdıracaktır.

h) Kurallara uygun olmayan atışlara ve atlayışlara puan verilmeyecek ve verilen hak geçersiz sayılacaktır.

Gülle Bayanlarda: 4.000 gram, Erkeklerde: 6.000 gram olacaktır.

100 Engel: 76,2 cm 110 Engel: 91,4 cm.

Üç adım uzun atlamada basma tahtasının kum havuzuna olan uzaklığı Bayanlarda: 9 metredir. Erkeklerde: 11 metre Disk atma: Bayanlar:1000gram olacaktır. Erkekler: 1.750gram

(31)

Sayfa 31 / 50

Tablo-10: Atletizm Koşular Puan Tablosu

Puan

100 metre 400 metre 800 metre 100

metre engelli

110 metre engelli

400 metre engelli

Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek

50 12,50 11,10 60,00 50,00 2,20 2,00 16,00 16,00 67,00 56,00

48 12,60 11,15 60,50 50,30 2,21 2,01 16,20 16,20 67,50 56,50

46 12,70 11,20 61,00 50,60 2,22 2,02 16,40 16,40 68,00 57,00

44 12,80 11,25 61,50 50,90 2,23 2,03 16,60 16,60 68,50 57,50

42 12,90 11,30 62,00 51,20 2,24 2,04 16,80 16,80 69,00 58,00

40 13,00 11,35 62,50 51,50 2,25 2,05 17,00 17,00 69,50 58,50

38 13,10 11,40 63,00 51,80 2,26 2,06 17,20 17,20 70,00 59,00

36 13,20 11,45 63,50 52,10 2,27 2,07 17,40 17,40 70,50 59,50

34 13,30 11,50 64,00 52,30 2,28 2,08 17,60 17,60 71,00 60,00

32 13,40 11,60 64,50 52,60 2,29 2,09 17,80 17,80 71,50 60,50

30 13,50 11,70 65,00 52,90 2,30 2,10 18,00 18,00 72,00 61,00

28 13,60 11,80 65,50 53,20 2,31 2,11 18,10 18,10 72,50 61,50

26 13,70 11,90 66,00 53,50 2,32 2,12 18,20 18,20 73,00 62,00

24 13,80 12,00 66,50 53,80 2,33 2,13 18,30 18,30 73,50 62,50

22 13,90 12,10 67,00 54,10 2,34 2,14 18,40 18,40 74,00 63,00

20 14,00 12,20 67,50 54,40 2,35 2,15 18,50 18,50 74,50 63,50

18 14,10 12,30 68,00 54,70 2,36 2,16 18,60 18,60 75,00 64,00

16 14,30 12,50 68,50 55,00 2,37 2,17 18,70 18,70 75,50 64,50

14 14,50 12,70 69,00 55,30 2,38 2,18 18,80 18,80 76,00 65,00

12 14,70 12,90 69,50 55,60 2,39 2,19 18,90 18,90 76,50 65,50

10 14,90 13,10 70,00 55,90 2,40 2,20 19,00 19,00 77,00 66,00

8 15,10 13,30 70,50 56,20 2,41 2,21 19,10 19,10 77,50 66,50

6 15,30 13,50 71,00 56,50 2,42 2,22 19,20 19,20 78,00 67,00

4 15,50 13,70 71,50 56,80 2,43 2,23 19,30 19,30 78,50 67,50

2 15,70 13,90 72,00 57,10 2,44 2,24 19,40 19,40 79,00 68,00

0 15,90 14,10 72,50 57,40 2,45 2,25 19,50 19,50 79,50 68,50

Tablo-11: Atletizm Atma ve Atlama Puan Tablosu

Puan Gülle atma Yüksek atlama Uzun atlama

Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek

50 10,00 ve üstü 13,00 ve űstű 1,55 1,85 5,20 ve üstü 6,40 ve üstü

48 09,99-09,80 12,99-12,80 ; ; 5,19-5,10 6,36-6,30

46 09,79-09,60 12,79-12,60 1,53 1,83 5,09-5,00 6,29-6,20

44 09,59-09,40 12,59-12,40 ; ; 4,99-4,90 6,16-6,10

42 09,39-09,20 12,39-12,20 1,51 1,81 4,89-4,80 6,09-6,00

40 09,19-09,00 12,19-12,00 ; ; 4,79-4,70 5,99-5,90

38 08,99-08,80 11,99-11,80 1,49 1,79 4,69-4,60 5,89-5,80

36 08,79-08,60 11,79-11,60 ; ; 4,59-4,50 5,79-5,70

34 08,59-08,40 11,59-11,40 1,47 1,77 4,49-4,40 5,69-5,60

32 08,39-08,20 11,39-11,20 ; ; 4,39-4,30 5,59-5,50

30 08,19-08,00 11,19-11,00 1,45 1,75 4,29-4,20 5,49-5,45

28 07,99-07,90 10,99-10,90 ; ; 4,19-4,10 5,44-5,40

26 07,89-07,80 10,89-10,80 1,43 1,73 4,09-4,05 5,39-5,35

24 07,79-07,70 10,79-10,70 ; ; 4,04-4,00 5,34-5,30

22 07,69 -07,60 10,69-10,60 1,41 1,71 3,99-3,95 5,29-5,25

20 07,59-07,50 10,59-10,50 ; ; 3,94-3,90 5,24-5,20

18 07,49-07,40 10,49-10,40 1,39 1,69 3,89-3,85 5,19-5,15

16 07,39-07,30 10,39-10,30 ; ; 3,84-3,80 5,14-5,10

14 07,29-0720 10,29-10,20 1,37 1,67 3,79-3,75 5,09-5,05

12 07,19-07,00 10,19-10,10 ; ; 3,74-3,70 5,04-5,00

10 06,99-06,80 10,09-10,00 1,35 1,65 3,69-3,65 4,99-4,95

8 06,79-06,60 09,99-09,90 ; ; 3,64-3,60 4,94-4,90

6 06,59-06,40 09,89-09,80 1,33 1,63 3,59-3,55 4,89-4,85

4 06,39-06,20 09,79-09,70 ; ; 3,54-3,50 4,84-4,80

2 06,19-06,00 09,69-09,60 1,31 1,61 3,49-3,45 4,79-4,75

0 05,99 ve altı 09,59 ve altı 1,31 ve altı 1,61 ve altı 3,44 ve altı 4,74 ve altı

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir tanımlama sistemi, kişi sisteme, sistemde kayıtlı biri olduğunu iddia etmeden, kişinin kim olduğunu bulur( Ya da kişi sistemde kayıtlı değilse hata verir.) (Ben kimim?)..

Daha az çaba → daha yüksek ilgililik → «casus».. Açık ifadeler ve eksik belirleme.. ii.

Özellikle toplumda yüksek öğrenim kademesinde eğitim alan öğrencilerin bu konuda, toplumun diğer bireylerinden daha fazla duyarlı olmaları beklenmekte olduğundan,

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu

Kuru şeffaf ve beyaz renkli bantların yapışkan yüzeyleri ile cam, plastik, metal, poşet, seramik vb.. tüm kuru gözeneksiz

hallerinde proje iptal edilebilir. Projenin iptal edilmesi halinde, proje koordinatörü tarafından iptal tarihine kadar proje kapsamında yapılan faaliyetleri içeren Sonuç

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmuş ve ilk Yüzde On'a girmiş olan ikinci öğretim bölüm/programlarındaki öğrenciler

hd filmler indir tek link.3576858310325739.mafia 2 oyunu full tek link indir.Bilgisayara kamera kayıt programı indir - gta san andreas polis cleo 4 indir.Bilgisayara kamera

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (OMÜ-YÖS), Türkiye’de üniversite öğrenimi görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularında kabul

Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı Tarım Makineleri Önlisans Programı Mimari Dekoratif Sanatlar Önlisans Programı Seracılık Önlisans Programı Basım ve

Gerçekten, geçmişte tüzüklerde “genel başkandan belge alma” veya “icra kurulunca seçilme” koşuluna bağlanan doğal delegelikler (Çelik, 1979:302,378;

Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanmış testleri içermektedir. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla

- Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından Öğrenci Bilgi Sistemleri ve YÖKSİS

Gerektiği durumda açılacak sertifika programı ile ilgili haber metni hazırlanarak Kurumsal İletişim Birimine mail yolu ile gönderilir.. Sürekli

Kişisel kimlik duygusu bir değer olarak kişinin bilincine yerleşir, bu da en temel ihtiyaçlardan olan kişinin hem kendisinin gözünde hem de toplumun gözünde değerli

Maddesinin (4) bendine göre doktora derslerini tamamlayan, seminerini veren, “Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Sosyal

Destekli IP Telefon gibi uç cihazların QoS ve Vlan gibi ayarlarının otomatik olarak yapılabilmesi için LLDP-MED protokolü desteği bulunmalıdır.. IEEE 802.1p trafik

maddesine göre “Domates Hasat Atıklarından Yapılan Silaj ve Peletlerin Yem Değerinin In vivo ve In vitro Yöntemlerle Belirlenmesi ” konulu tez

d- PP.1.2.R.0001 Akran Değerlendirme Raporu (ADR), belirlenen ölçütler dikkate alınarak akran değerlendirme komisyonu tarafından ilgili program için

- Yetkili kullanıcılardan birinin parmağını okutunuz, önce “ONAY İŞARETİ” daha sonra göstergede “ENROLL / TANITMA” belirecektir.. - “ENROLL / TANITMA” kodu

İttihaıl ve Terakki’nin 1400 kişiye varan sürgünleri tahliye edip Çorum’a göndermek üzere destebaşı olarak ayırdığı 28 kişi içinde yine

New York ve Michigan Üniversi- telerinden bir grup araştırmacının yayımladığı makaleye göre, yapay zekâ tarafından üretilen özel bir parmak izi âdeta dijital bir

İris, retina ve damar geometrisi, ses, kulak yapısı, parmak izi, yüz, avuç içi gibi fiziksel; klavye kullanımı, konuşma, el yazısı ve imza gibi davranışsal; DNA,