• Sonuç bulunamadı

Ak Çaylak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ak Çaylak"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bilim ve Teknik Mart 2017

Ak Çaylak

Gündüz yırtıcıları olarak gruplandırılan kartallar, şahinler, doğanlar, deliceler, kerkenezler, atmacalar ve çaylaklar, doğaseverler başta olmak üzere hemen hemen herkesin az çok bilgi sahibi olduğu ya da daha çok bilgi sahibi olmak istediği canlılardır. Avcı olmaları, avlanırken hızla dalmaları, yüksek manevra kabiliyetleri, devamlı strateji geliştirmeleri ilgiyle takip edilir. Ancak ak çaylak olarak adlandırılan bir tür, belki de en az bilinen gündüz yırtıcısıdır. Ak çaylak (Elanus caeruleus) beyaz rengiyle diğer yırtıcılardan kolaylıkla ayrılabilir. Sırt kısımları gri ya da mavimsi gri, kanatlarının ön kısımları siyah, vücutlarının büyük bir kısmı beyazdır. Boyları 30-35 cm’dir, kanat açıklığı 80-90 cm’ye kadar ulaşabilir. Başlıca avları kemiriciler, diğer küçük memeliler, ötücü kuşlar ve sürüngenlerdir. Avlanırken ya havada asılı dururlar ya da yüksek bir yerde beklerler. Avlarını yakaladıktan sonra ağaçların yüksek ve güvenilir bir yerinde yerler. Soyları tehlike altında olan türler listesinde olmamalarına karşın yaşam alanlarının bozulması ve tarımsal ilaçlama gibi nedenlerle her an o listeye girebilirler.

kaynak:http://www.trakus.org Dr. Bülent Gözcelioğlu

[

turkiye.dogasi@tubitak.gov.tr

Fauna

Türkiye Doğası

(2)

89

Referanslar

Benzer Belgeler

Elde edilen sonuçlardan incelenen agrega ocaklarına ilişkin agregaların granülometrik dağılımının uygun olmadığı, diğer özelliklerinin ise beton üretimi

By using the new Wired-AND Current-Mode Logic (WCML) circuit technique in CMOS technology, low- noise digital circuits can be designed, and they can be mixed with the high

Physical Layer: WATA does not specify the wireless physical layer (air interface) to be used to transport the data.. Hence, it is possible to use any type of wireless physical layer

During the 1905 revolution, a nationalist-revolutionary movement emerged among the Crimean Tatar intelligentsia, whose members were called the "Young Tatars."

Açık kaynak kodlu QGIS CBS yazılımı ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP yöntemi kullanılarak Edirne sanayisinin deprem tehlikesi

Şekil 3.1 Taguchi kalite kontrol sistemi. Tibial komponent için tasarım parametreleri. Ansys mühendislik gerilmeleri analizi montaj tasarımı [62]... Polietilen insert

Tablo Tde de gi\rlildiigii gibi IiI' oram arttlk<;a borulardaki su kaybulda azalma olmaktadlL $ekil 2'de IiI' oranlanna bagh olarak beton borularda meydana gelen su

Hem Osmanlı Hükümeti’nin hem de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin eğitim konusunda gerçekleştirmeyi düşündüğü yeniliklerden birisi de cemaat okullarında görev