• Sonuç bulunamadı

6.2. Personel Sağlığı ve İş Güvenliği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6.2. Personel Sağlığı ve İş Güvenliği"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

6.2. Personel Sağlığı ve İş Güvenliği

6.2. Personel Sağlığı ve İş Güvenliği

(2)

6.2. Personel Sağlığı ve İş Güvenliği 6.2. Personel Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Güvenliği:

Çalışanların, işin görülmesi sırasında kaynaklanabilecek tehlike ve risklerden korunmasını sağlamaya yönelik

önlemlerdir.

İş Güvenliği:

Çalışanların, işin görülmesi sırasında kaynaklanabilecek tehlike ve risklerden korunmasını sağlamaya yönelik

önlemlerdir.

(3)

İş Kazaları Nedenleri:

1. Şans Faktörü: Yöneticinin kontrolü dışında meydana gelen kazalara ilişkindir; bu nedenle bu faktöre ilişkin söylenecek bir şey yoktur.

2. Emniyetsiz Koşullar:

Arızalı makine ve teçhizatlar

Yanlış korunan makine ve teçhizatlar

Depolama hataları

Yetersiz veya yanlış aydınlatma

Aşırı Gürültü

İş Kazaları Nedenleri:

1. Şans Faktörü: Yöneticinin kontrolü dışında meydana gelen kazalara ilişkindir; bu nedenle bu faktöre ilişkin söylenecek bir şey yoktur.

2. Emniyetsiz Koşullar:

Arızalı makine ve teçhizatlar

Yanlış korunan makine ve teçhizatlar

Depolama hataları

Yetersiz veya yanlış aydınlatma

Aşırı Gürültü

(4)

3. Emniyetsiz Davranışlar

Makine ve teçhizatın güvenliğini sağlayamama

Makine ve teçhizatı yanlış kullanma

Kullanılması tehlikeli olan bir makine ve teçhizatı kullanma

Yükleme, yerleştirme ve montajda güvenilir olmayan yöntemleri kullanma vb.

3. Emniyetsiz Davranışlar

Makine ve teçhizatın güvenliğini sağlayamama

Makine ve teçhizatı yanlış kullanma

Kullanılması tehlikeli olan bir makine ve teçhizatı kullanma

Yükleme, yerleştirme ve montajda güvenilir

olmayan yöntemleri kullanma vb.

(5)

İş kazalarının işletmeye yüklediği maliyetler:

Kazaya uğrayan işçiye yapılacak yardım

Kaza nedeniyle makine ve teçhizatta meydana gelen zararlar

Meydana gelen kaza, kazaya uğrayan personelin moralini olumsuz etkileyebileceği gibi diğer personel açısından da bir huzursuzluk ortamı yaratır ve moralin düşmesine neden olur.

Kazaya uğrayan personel çalışamaz duruma gelmesi İş kazalarının işletmeye yüklediği maliyetler:

Kazaya uğrayan işçiye yapılacak yardım

Kaza nedeniyle makine ve teçhizatta meydana gelen zararlar

Meydana gelen kaza, kazaya uğrayan personelin moralini olumsuz etkileyebileceği gibi diğer personel açısından da bir huzursuzluk ortamı yaratır ve moralin düşmesine neden olur.

Kazaya uğrayan personel çalışamaz duruma gelmesi

(6)

Örgütte Personel Güvenlik Programı

Meydana gelen en küçük bir kazanın bile hem personele hem de örgüte büyük bir maliyeti vardır.Bu maliyetler, yönetim kadrolarını güvenlik ve sağlık problemleri ile daha yakından ilgilenmeye davet eder.

Zorunluluklar işletmeleri “güvenlik programları” oluşturmaya zorlar.

Başarılı bir güvenlik programı için aşağıdaki unsurlara gerek duyulur:

Güvenlik programlarının etkili olabilmesi için tüm yönetsel kademlerin ve öncelikle de üst yönetimin desteğine ihtiyaç vardır.

İş güvenliği ile ilgilenen bir birime veya bir kişiye gereksinim vardır.

Kazaya eğilimli personeli işe almayı engelleyici personel seçme tekniği kullanmak gerekir.

Personelin eğitilmesi, iş kazalarını önlemede en etkili yollardan biridir.

Yönetim ve personel temsilcilerini içeren “iş güvenliği komiteleri”nin kurulması da çalışanların iş güvenliği konusunda sorumluluk almalarını sağlayabilir.

Kazaların teşhisi ve kontrolü de mutlaka yapılması gereken bir

Örgütte Personel Güvenlik Programı

Meydana gelen en küçük bir kazanın bile hem personele hem de örgüte büyük bir maliyeti vardır.Bu maliyetler, yönetim kadrolarını güvenlik ve sağlık problemleri ile daha yakından ilgilenmeye davet eder.

Zorunluluklar işletmeleri “güvenlik programları” oluşturmaya zorlar.

Başarılı bir güvenlik programı için aşağıdaki unsurlara gerek duyulur:

Güvenlik programlarının etkili olabilmesi için tüm yönetsel kademlerin ve öncelikle de üst yönetimin desteğine ihtiyaç vardır.

İş güvenliği ile ilgilenen bir birime veya bir kişiye gereksinim vardır.

Kazaya eğilimli personeli işe almayı engelleyici personel seçme tekniği kullanmak gerekir.

Personelin eğitilmesi, iş kazalarını önlemede en etkili yollardan biridir.

Yönetim ve personel temsilcilerini içeren “iş güvenliği komiteleri”nin kurulması da çalışanların iş güvenliği konusunda sorumluluk almalarını sağlayabilir.

Kazaların teşhisi ve kontrolü de mutlaka yapılması gereken bir

(7)

Personel Sağlık Programı

Örgütlerde insan faktörünün varlığı, belirli sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını gerekli kılar, bu nedenle işletmelerde sağlık programı yürütme zorunluluğu ortaya çıkar.

Günümüzde pek çok örgüt, personelin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak amacıyla yoğun programlar geliştirmişlerdir.

Bu programların bazıları sadece yöneticilere Personel Sağlık Programı

Örgütlerde insan faktörünün varlığı, belirli sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını gerekli kılar, bu nedenle işletmelerde sağlık programı yürütme zorunluluğu ortaya çıkar.

Günümüzde pek çok örgüt, personelin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak amacıyla yoğun programlar geliştirmişlerdir.

Bu programların bazıları sadece yöneticilere

(8)

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Etmen ve Sonuçları İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Etmen ve Sonuçları

KAYNAKLAR KOŞULLAR ÇIKTILAR

Fiziksel İş Çevresi Fiziksel-Psikolojik Yüksek personel devri

İş kazaları Organ kaybı Tatminsizlik

Meslek hastalıkları Kanser-lösemi Sosyal-psikolojik Çevre psikolojik İş yaşam kalitesinin

düşüklüğü Tatminsizlik Düşük verimlilik-tedavi

istekleri-düşük etkililik Örgütsel stres Duygusuzluk- karmaşa Yüksek tazminat

maliyetleri- işe ilginin azalması

(9)

 TEŞEKKÜRLER…

Referanslar

Benzer Belgeler

Sıbyan mektebinde ilimlere giriş derslerini aldığı, rüşdiyye mektebinde ise Arapça dilbilgisi, Gülistan, coğrafya okuduğu, Türkçe ve Fransızca okuyup

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilimdalı Bulent Ecevit University, Faculty of Education, Department of Turkish Education

c) YDS, e-YDS veya KPDS İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik

 Bu düzenlemeler, yönetim sistemleri, ürünler, hizmetler, personel ve diğer benzer uygunluk değerlendirme programları alanlarında Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)

Personel güçlendirme sürecinin başarılı olabilmesi için işletmelerde pay- laşılan bir vizyon oluşturulmalı, personele eğitim olanağı verilmeli, güç- lendirmeyi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yayınları Kitaplar Serisi Yayın No:1 , 4... Et Bilimi

Aşı nakil kabı yerleştirilirken; ısıya hassas olan nakil kabı yerleştirilirken; ısıya hassas olan kızamık, BCG ve oral polio aşıları kenarlara, kızamık,

 Aşağıda belirtilmiş olan işlerde, sorumlu eczacının Aşağıda belirtilmiş olan işlerde, sorumlu eczacının talimat ve onayı çerçevesinde yardımcı olmak.. talimat