• Sonuç bulunamadı

Stresle başa çıkma yöntemleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stresle başa çıkma yöntemleri"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Stresle başa çıkma yöntemleri

Dr. Mert OCAK

Öğretim Görevlisi

(2)

 Stres kavramı, kelime anlamı olarak Latince “estrica”

ve eski Fransızca’dan “estrece” kelimelerinden

türemiştir. Kökeni İngiliz dilinden gelerek kullanılan bir kelimedir. Kelime anlamı olarak “baskı, gerilme,

zorlama” anlamlarına gelir.

 Stres bireysel veya örgütsel faktörlere bağlı olarak gelişmekte ve bireysel ve örgütsel sonuçlar

geliştirmektedir. Yaş, cinsiyet, medeni durum, kişilik, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve çevresel faktörler

bireysel stresi etkileyen faktörler olarak göze çarpmaktadır

2

(3)

Hastanelerdeki stres faktörleri genel olarak;

 İletişim yetersizliği,

 Belirsiz ve karmaşık rol tanımları,

 Mesleki riskler

 İş güvenliği

 Yetki ve sorumluluklardaki yetersizlik ve karmaşalar,

 Yönetimsel kararlara katılımda eksiklik,

 Hiyerarşi,

 Liyakatsizlik,

 Kariyer imkanlarının kısıtlı olması,

 Eğitim eksikliği,

 Yönetimden beklentilerin karşılanamaması,

 Ekip çalışmasının etkin olamayışı,

 İş doyumunun düşmesi olarak ifade edilebilir.

3

(4)

Stresle Başa Çıkma - Sosyalleşme

- Egzersiz

- Sağlıklı Beslenme

 Kendini geliştirme ve vakit ayırma

 Stres kaynağı ile mücadele

 Yardım isteyin!

4

Referanslar

Benzer Belgeler

Tarihi, İstanbul.kadar eski olan Kızkulesi, salt Üsküdar’ın değil, tüm İstanbul’un, Türkiye’nin, in­ sanlığın malı olan bir kültür anıtıdır..

Ülkenizde yaklaşık on altı manastır ve kilise ile “evangelist ve havarisel yaşam’’ adı altında ihtiyaç duyulan her alana girerek misyonerlik faaliyetlerine

Bu amaçla Türkiye’deki 30 büyük şehir, şehir sürdürülebilirliği kavra- mının ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını açıklayan temel göstergeleri yardı- mıyla

The best time to visit Australia is in January and February because it is usually warmer and sunnier at that time.. You can do many

Experiences created with virtual reality applications are used in the travel and tourism industry for various purposes such as virtual environmental trips, virtual hotel

Atılgan, özellikle romanlarında bireyin bu ruhsal çal- kantılarını, çaresizliğini ve yalnızlığını derinlemesine işlerken öykülerinde, gün- delik yaşam pratikleri

Adaoğlu (2006), 1994- 1999 yılları arasında İstanbul Hisse Senetleri Borsasında olumlu ve olumsuz duyuruların hisse senetleri piyasasına olan etkilerini

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara, Türkiye *Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs