• Sonuç bulunamadı

5. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME DEYİMLER Mustafa KAFA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME DEYİMLER Mustafa KAFA"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

5. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME

DEYİMLER Mustafa KAFA

KONU ANLATIMI ……….….. : DEYİMLER

Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir.

Örnek

sırt: Boyundan bele kadarki bölüm yer: Bir şeyin kapladığı boşluk, mekan.

gelmek: ulaşmak, varmak.

» Sırtı yere gelmemek: Güçlü olmak, sarsılmamak,

Deyimlerin Özellikleri

1. Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş anlamlıları bile getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Bu şekilde bir kullanım anlatım bozukluğuna yol açar.

Örnek

» Sürahiden boşanırcasına yağmak (Yanlış)

» Bardaktan boşanırcasına yağmak (Doğru) 2. Deyimler şahsa ve zamana göre çekimlenebilir.

» Ödevimi yapınca öğretmenin gözüne girdim. (Ben)

» Ödevimizi yapınca öğretmenin gözüne girdik. (Biz) 3. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır.

» “Kök söktürmek” deyimi “bir bitkinin kökünü çıkarttırmak” değil, “güçlük çıkarmak, uğraştırmak”

anlamındadır.

4. Bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır.

» Sır saklamak: Sırrı açıklamamak

» El sürmemek: Değmemek, dokunmamak

5. Deyimler bir kavramı ya da bir durumu anlatmak için kullanılır. Ders verme amacı taşımaz.

» “Burun kıvırmak” deyimi, beğenmeyip küçümsemek anlamını içermektedir. Herhangi bir ders verme amacı taşımamaktadır.

6. Deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde bulunabilir.

» Ağzı kulaklarına varmak (sözcük grubu)

» İğne atsan yere düşmez (cümle)

: ……… ALIŞTIRMA

Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz.

1. Hırsızların geldiğini duyunca yüreği ağzına geldi.

2. Bu şarkı dilime dolandı kaldı.

3. Dört gözle arkadaşının gelmesini bekliyordu.

4. Çocuklar susmayınca tepesi attı.

5. Buradan taşındığından beri burnu büyüdü.

6. El ele verip bütün işleri hallettiler.

7. Hatice Hanım misafirlerini el üstüde tutuyor.

8. Gözüm üstünde olacak bundan sonra.

9. Damarına basmak için bu sözleri söyledi.

10. Elindeki kitaba şöyle bir göz attı.

11. Bu işi elinden kaçırmamalısın.

12. Vitrindeki bisiklette gözü kaldı.

13. Beşiktaş formasını dünyalara değişmez.

14. Bu gördükleri kafasını karıştırmıştı.

15. Acısını çıkarmıştı kendisine yapılan kötülüğün.

16. Aklına yatan konularda soru sormadı.

17. Topladığı incirleri tadına vararak yedi.

18. Arkadaşı hakkında sürekli atıp tutuyordu.

19. Boş bulunarak olmadık sorunlar yaşadı.

20. Memleketi gözünde tütüyordu.

21. Okuduğu kitabı anlatırken göklere çıkarıyordu.

22. Kardeşi doğunca pabucu dama atıldı.

(2)

TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİK ……… :

Aşağıdaki deyimleri açıklamalarıyla eşleştiriniz.

1- Meydan okumak:

2- Modası geçmek:

3- Saman altından su yürütmek:

4- Ağzı kulaklarına varmak:

5- Hasret çekmek 6- Su yüzüne çıkmak 7- Aklı çıkmak 8- Gözünde tütmek

[ ] Çok korkmak

[ ] Korkmadığını ve çekinmediğini açıkça bildirmek [ ] Çok özlemek

[ ] Belli etmeden gizli işler çevirmek [ ] Özlem duymak

[ ] Önemini yitirmek

[ ] Belli olmak, ortaya çıkmak [ ] Çok sevinmek

Aşağıdaki deyimlerin anlamını bularak bir cümle içerisinde kullanınız.

Sinek avlamak

Anlamı: ………..

Cümle: ………

………...

Kafa yormak

Anlamı: ………..

Cümle: ………

………...

Ziyan etmek

Anlamı: ………..

Cümle: ………

………...

: ……….. TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerin- den biri değildir?

A) Deyimi oluşturan sözcüklerin yeri değiştirilemez.

B) Deyimler, öğüt vermek için kullanılır.

C) Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş an- lamlısı kullanılamaz.

D) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir.

2. “Su” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?

A) Bir bardak su verir misin kızım?

B) Elindeki oyuncağı suya düşürdü.

C) Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.

D) Pencereden su dökmek yasak burada.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) Elden ayaktan düşünce kimse onu aramadı.

(kendi işini göremez hâle gelmek)

B) Bu işlerde kimse eline su dökemez. (bir konuda herkesten üstün olmak)

C) Bıraksalar kızı bir kaşık suda boğacaktı. (bir kimseye çok öfkelenmek)

D) Patron değişince ağzımızın tadı kaçtı. (yemeğin tadını alamamak)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Telaştan iki ayağım bir pabuca girdi.

B) Bu konuda bir şey söylemeyeceğim.

C) Sağ ol kızım, yüreğime su serptin.

D) Al bu senin olsun, tepe tepe kullan!

1. Bir eşya almadan kılı kırk yarar.

2. Her kafadan bir ses çıkınca toplantı bitti.

3. Her işte böyle ince eleyip sık dokur.

4. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı.

5. Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde aynı anlama gelen deyimler kullanılmıştır?

A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 1 - 3 D) 2 - 4

Referanslar

Benzer Belgeler

Görsel, yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, afiş, sembol, şekil, işaret, harita, tablo, grafik, karikatür vb. kavramlara verilen genel bir isimdir. Yazılı

5N-1K kuralı KİM, NE, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NEDEN (NİÇİN) sorularına göre haberin oluşturulması anlamına gelir. ÖRNEK: Yangın Nedeniyle Binada Mahsur Kaldı

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. yan yana bulunmaz. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz doğruysa başına D, yanlışsa Y yazınız. [ ]

Simit kelimesine gelen –ci eki bu kelimeye yeni bir anlam kazandırdığı için sözcük türemesi meydana gelmiştir.. Söz: Kelime, anlam ifade

A) Bazı seslerin düştüğünü göstermek için konulur. B) Sayılara ek getirildi için konulur. C) Satır sonunda yarım kalan sözcüğü ayırma için konur. D) Şehir

“insanlaştırma” çabası içerir. Yani burada insan dışında bir varlık ve bu varlığa yüklenecek bir insan özelliği gereklidir. * Peki, insanlar kişileştirilemez mi?

alışkanlıklar insanın iradesinin önüne geçerse insana zarar vermeye başlar. İnsan farkında olmadan alışkanlıklarının kölesi olur. Doğru karar verme yeteneğini zamanla

Sonuç: Ormanların önemini belirtin (mesaj). Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. ifadeler yer alır. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Yazıların