• Sonuç bulunamadı

çindekiler 25. ANKEM Kongresi Başkanı Prof Dr Halit ÖZSÜT ün mesajı...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "çindekiler 25. ANKEM Kongresi Başkanı Prof Dr Halit ÖZSÜT ün mesajı..."

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

25. ANKEM Kongresi Başkanı Prof Dr Halit ÖZSÜT’ün mesajı...

25.ANKEM Kongresi Kurulları, ANKEM Derneği Yönetim Kurulu, ANKEM Dergisi ve ANKEM Derneği Merkezi...

Kongre Hakkında Önemli Bilgiler...

Oturumlar Hakkında Bilgiler...

Kongre Programı

28 Nisan 2010 Çarşamba ...

29 Nisan 2010 Perşembe...

30 Nisan 2010 Cuma ...

01 Mayıs 2010 Cumartesi...

02 Mayıs 2010 Pazar...

Kurs Programları...

Sözel Sunu Özetleri (S)...

Poster Özetleri (P)...

Kongreye Konuşmacı, Oturum Başkanı, Tartışmacı olarak ya da Sunu veya Poster ile Katılanlar ve Sunu veya Posterlerde adı bulunanlar...

II

III IV V

VIIVIII XXII XIV XV 17

XVII ANKEM Derg 2010;24(Ek 1)

‹çindekiler

Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği Society of Antimicrobial

Chemotherapy

Sa hi bi / Ow ner

An ti bi yo tik ve Ke mo te ra pi Der ne ği adı na Der nek Başka nı Prof. Dr. Bü lent GÜR LER (On be half of the So ci ety of An ti mic ro bi al Che mot he rapy)

Yazı İşleri Müdürü Editör / Editor

Prof. Dr. Kurtuluş TÖRECİ

Yardımcı Editörler / Associate Editors Prof. Dr. Derya AYDIN Doç. Dr. Gökhan AYGÜN

Yazışma Adresi /

Correspondence Address Prof. Dr. Kurtuluş TÖRECİ ANKEM Derneği

Rumeli Cad. İpek Ap. No. 70 K.7 Osmanbey, 34363 İSTANBUL Tel : (0212) 219 93 39 / 40 Faks: (0212) 219 93 41 e-posta: ankem@ankemdernegi.org.tr : torecik@ankemdernegi.org.tr www.ankemdernegi.org.tr

I

(2)

Değerli meslekdaşlarımız

ANKEM Derneği’nin düzenlediği 25.ANKEM Gümüş Yılı Kongresine hoş geldiniz.

ANKEM Kongreleri, multidisipliner bir yaklaşım içinde infeksiyon hasta- lıkları tedavisi konusundaki güncel gelişmeleri ve yapılan bilimsel çalış- maları ülkenin her yanından kongrelere gelen hekimlerle çeyrek asırdır paylaşmaktadır.

Antibiyotik eğitimini üniversite-eğitim hastanesi dışında, eğitici kapsam- da yoğun ele alan, antibiyotik kullanımı konusunda yoğun eğitim veren ANKEM Kongre’leri ülkemizin en köklü kongrelerinden biridir.

ANKEM Kongre’lerinin Gümüş Yılı’nda hep birlikte interaktif, yoğun bilimsel programın yaşandığı farklı bir kongre programı gerçekleştirmeyi istiyoruz.

Kongremiz antimikrobik kemoterapi gündemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese açıktır.

25.ANKEM Kongresi’nde konuşma yapacak bilim adamlarına çok değerli katkıları için şimdiden gönülden teşekkür ediyoruz.

Bilime olan katkıları için İlaç Endüstrisi’ne çok teşekkür ediyor ve destek- lerini arttırarak devam ettirmelerini diliyoruz.

25.ANKEM Kongresi bir emek ürünüdür, bu emeğin karşılığını kongreye katılan hekimlerle karşılaşacak hastaların almasını diliyoruz.

Dileriz ANKEM Kongresi 25.yılında ülkemiz bilim tarihine geçecek şekil- de gerçekleşir.

Kongre’de buluşmanın heyecanıyla saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof Dr Halit ÖZSÜT 25.ANKEM Kongresi Başkanı Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği

Society of Antimicrobial Chemotherapy

Yıldız Posta Cad. Sinan Apt. No. 36 D.66/67 34349 Gayrettepe-İstanbul Tel: (0212) 288 05 41-(0212) 288 50 22 Faks: (0212) 211 61 85

e-mail: logos@logos.com.tr http://www.logos.com.tr

Yılda 1. sayı Mart, 2. sayı Eylül, 3. sayı Ekim-Kasım, 4. sayı Aralık olmak üzere 4 sayı + ANKEM Kongreleri ile ilgili 2 ek (Supplement) yayınlanır.

ISSN 1301 - 3114

Yayın türü: Yaygın süreli

Y A Y I N C I L I K

Hazırlık ve Baskı:

II

(3)

25. ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ KURULLARI

Düzenleme Kurulu

Başkanlar Prof Dr Halit ÖZSÜT Genel Sekreter Prof Dr Derya AYDIN Başkan Yardımcısı Prof Dr Esin ŞENOL Genel Sekreter Yardımcıları Doç Dr Gökhan AYGÜN

Doç Dr A.Atahan ÇAĞATAY

Üyeler

Prof Dr Halis AKALIN Prof Dr Filiz AKATA Prof Dr Murat AKOVA

Prof Dr Şükran ATAMER ŞİMŞEK Prof Dr Mehmet BAKIR

Prof Dr Nedim ÇAKIR Prof Dr Ahmet DİNÇÇAĞ Prof Dr Bülent GÜRLER

Prof Dr Nezahat GÜRLER

Prof Dr Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU Prof Dr Çiğdem KAYACAN

Prof Dr Volkan KORTEN

Prof Dr Güven KÜLEKÇİ Prof Dr Latife MAMIKOĞLU

Prof Dr Lütfiye MÜLAZIMOĞLU

Prof Dr Recep ÖZTÜRK Prof Dr F.Tansu SALMAN Prof Dr Nuran SALMAN Prof Dr Ayper SOMER Prof Dr Fehmi TABAK Prof Dr Sercan ULUSOY Prof Dr Serhat ÜNAL

Bilimsel Danışma Kurulu Prof Dr Ayhan AKBULUT Doç Dr Sıla AKHAN Doç Dr Bilgin ARDA Doç Dr Alpay AZAP Prof Dr Selim BADUR Prof Dr İsmail BALIK Prof Dr Yılmaz BAŞAR Doç Dr Yaşar BAYINDIR Prof Dr Mehmet CEYHAN Prof Dr Metin ÇAKMAKÇI Doç Dr Güven ÇELEBİ Prof Dr Mehmet DOĞANAY Prof Dr Rıza DURMAZ Doç Dr Önder ERGÖNÜL Prof Dr Cafer EROĞLU Doç Dr Serpil EROL

Doç Dr Yasemin ERSOY Doç Dr Şaban ESEN Prof Dr Zeynep GÜLAY Prof Dr Meral GÜLTEKİN Prof Dr Murat GÜNAYDIN Prof Dr Deniz GÜR Prof Dr Mine Sibel GÜRÜN Prof Dr Salih HOŞOĞLU Doç Dr Ateş KARA Prof Dr Arif KAYGUSUZ Prof Dr İftihar KÖKSAL

Uzm Dr Orhan Kaya KÖKSALAN Doç Dr Figen KULOĞLU Prof Dr Halil KURT

Prof Dr Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof Dr Ali MERT

Doç Dr Serkan ÖNCÜ Doç Dr Oral ÖNCÜL Prof Dr Mehmet PARLAK Doç Dr Rabin SABA Prof Dr Ahmet SANİÇ Uzm Dr Engin SEBER Prof Dr Müjgan SIDAL Prof Dr Yeşim TAŞOVA Prof Dr Mustafa TİRELİ Prof Dr Hüseyin TURGUT Prof Dr Onur URAL Prof Dr Gaye USLUER Prof Dr Nedret UZEL Uzm Dr Cengiz UZUN Prof Dr Ömrüm UZUN Prof Dr Güler YAYLI

ANKEM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

ANKEM DERGİSİ

Editör: Prof Dr Kurtuluş TÖRECİ Yardımcı Editör: Prof Dr Derya AYDIN Yardımcı Editör: Doç Dr Gökhan AYGÜN

ANKEM DERNEĞİ MERKEZİ

Rumeli Cad. İpek Apt. No.70 Kat.7, Osmanbey, 34363 İSTANBUL Tel: (0212) 219 93 39 - 219 93 40; Faks: (0212) 219 93 41

e-posta: ankem@ankemdernegi.org.tr Website: http://www.ankemdernegi.org.tr

III

Başkan Prof Dr Bülent GÜRLER

Başkan Yardımcısı Prof Dr Halit ÖZSÜT Genel Sekreter Prof Dr Derya AYDIN

Sayman Prof Dr F.Tansu SALMAN

Üyeler Prof Dr Ahmet DİNÇÇAĞ Prof Dr Nezahat GÜRLER Prof Dr Nuran SALMAN Prof Dr Ayper SOMER Prof Dr Sercan ULUSOY 25.Yıl / Gümüş Yıl Onur Kurulu

Prof Dr Kurtuluş TÖRECİ (Onursal Başkan) Prof Dr H.Erdal AKALIN

Prof Dr Semih BASKAN Prof Dr Semra ÇALANGU

Prof Dr Tuğrul ÇAVDAR Prof Dr Lütfiye EROĞLU Prof Dr Emin KANSU

Prof Dr Emine KOÇYİĞİT Prof Dr İskender SAYEK

(4)

KONGRE HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Tarih: 28 Nisan – 02 Mayıs 2010

Yer: Kaya Artemis Oteli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kayıt: 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 08.30'da Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptıran ve katılım formunu göndermiş olan Ankemistler kayıt masasından çanta ve kongre dökümanlarını alabilecekler- dir. Bu üyelerin kayıt sırasında kongre kayıt makbuzlarını göstermeleri gerekmektedir. Kongrenin diğer günlerin- de de yeni kayıt yapılması mümkün olacaktır; çanta ve diğer dökümanlar ise ancak kalmışsa verilecektir.

Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçıların kongre boyun- ca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde YAKA KARTINIZI TAKMANIZI önemle rica ederiz.

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN ETKİNLİKLER 1. Açılış kokteyli

2. Kongrenin tüm bilimsel oturumlarına katılabilme 3. Poster sunularını izleme

4. Kongre çantası, program ve özet dergisi (Ek 1), sunu metinleri dergisi (Ek 2) 5. Firmaların düzenlediği sergi ve standları izleme ve aktivitelerine katılabilme 6. Bilimsel program aralarındaki ikrama katılabilme

KONAKLAMA

Konaklama Kaya Artemis Otelinde 4 gece her şey dahil bazında olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyatı aynen uygulanacaktır. Otele giriş 28 Nisan 2010 Çarşamba saat 14.00, ayrılış 02 Mayıs 2010 Pazar saat 12.00’dir.

ORGANİZATÖR KURULUŞ

25.ANKEM Kongresi ile ilgili kayıt, seyahat ve konaklama organizasyonlarının, kongre süresince yapılacak tüm sosyal aktivitelerin, havaalanı ve otel transferlerinin kongreyi organize eden SymCon Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd.

Şti. tarafından yapılması Düzenleme Kurulunca uygun görülmüştür.

SymCon Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd Şti.

Keskin İş Merkezi, Atatürk Mah. Girne Cad.

Şengül Sok. No:23 Ataşehir-Kadıköy, 34758 İSTANBUL Tel: (0216) 580 90 00 pbx

Faks: (0216) 580 90 90

e-posta: hmustafaoglu@symcon.com.tr www.symcon.com.tr

IV

(5)

OTURUMLAR HAKKINDA BİLGİLER

ENVER TALİ ÇETİN KONFERANSI

ANKEM Derneği Yönetim Kurulu, ülkemizde antibiyotik kullanımının daha bilinçli uygulanmasına, antibiyotiklere direnç gelişmesinin geciktirilmesine, infeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinin en iyi koşullarda gerçekleşmesine olan büyük katkılarından dolayı, derneğimiz kurucusu Prof Dr Enver Tali ÇETİN adına her kong- rede bir konferans düzenlenmesine 1999 yılında karar vermiştir. Bu yılki konferans Prof Dr F.Tansu SALMAN tarafından verilecektir.

ANKEM MEYDANI

“ANKEM Meydanı” oturumunda güncel bir konu açık oturum şeklinde ele alınacaktır. Tartışmacıların vereceği bilgilerden sonra konu dinleyicilerin de katkısıyla irdelenecektir.

GENEL OTURUM (GO)

Temel konuların ele alınacağı ve tüm kongre üyelerinin katılımını sağlamak için tek olarak büyük salon- da yapılacak Genel Oturumlara 75-90 dakika ayrılmıştır. Oturum Başkanı konuşmacıların konuşmalarını süresin- de bitirmelerine titizlikle özen gösterecek, dinleyicilerin katkı ve soruları için tartışma süresi bırakacaktır.

Sunum metinlerini göndermiş olan konuşmacıların metinleri çantanızdaki ANKEM Derg 2010;24(Ek 2)’de bulunacaktır.

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR (EZO)

Konuşmacıların kaynak bilgileri yanında kendi deneyimlerini ve son yenilikleri de gündeme getirecek- leri Eş Zamanlı Oturumlar için 60-75 dakika ayrılmıştır. Oturum Başkanı konuşmacıların konuşmalarını süresinde bitirmelerine titizlikle özen gösterecek, dinleyicilerin katkı ve soruları için tartışma süresi bırakacaktır.

Sunum metinlerini göndermiş olan konuşmacıların metinleri çantanızdaki ANKEM Derg 2010;24(Ek 2)’de bulunacaktır.

KAHVALTILI İNTERAKTİF OTURUMLAR (KİO)

Salonlarda sunulacak konuşmalar kahvaltı eşliğinde izlenebilecektir. 60 dakika süreli, spesifik konuları kapsayan bu oturumlarda, güncel problemler sohbet ortamında tartışılacak, oturum yöneticisi toplantının katılım- cı konuşmalarla sürdürülmesine özen gösterecektir. Oturum sırasında en fazla beş slayt kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Yöneticilerin oturumdaki soru ve katkıları da dikkate alarak hazırlayacağı metinler ANKEM Dergisinin sonraki sayılarında yayınlanacaktır.

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

Gönderilen serbest bildiriler arasından seçilenler konularla ilgili uzmanların bulunacağı oturumda sunu- lacak ve tartışılacaktır. Sunum en fazla 6 dakika içinde tamamlanmalıdır. Sunum sonunda çalışmalar konunun uzmanları tarafından tartışılacak ve dinleyicilere soru ve katkılar için söz verilecektir. Sözel bildiri özetleri ANKEM Dergisinin bu ek sayısında bulunmaktadır.

POSTERLER

Posterler Kongre süresince sergilenecek, 01 Mayıs 2010 günü 17.00-18.00 arasında poster başında Poster Tartışması yapılacaktır. Posterlerin asılmasında poster sahiplerine yardımcı olacak görevliler hazır bulunacaktır.

Poster özetleri ANKEM Dergisinin bu ek sayısında bulunmaktadır.

V

(6)

FİRMA STANDLARI

Bilim İlaç A.Ş.

Deva Holding A.Ş.

Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd. Şti.

&

Schering-Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş.

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.

Unilever San. Tic. Türk A.Ş.

VI KONGRE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

25. ANKEM Kongresine gönderilen bildiriler, sunucunun isteği ve uzman değerlendirmesi sonrasında sözel veya poster sunuları şeklinde ikiye ayrılmıştır.

Sözel ve poster sunumu olarak kabul edilmiş bildirilerden ön incelemede ödüle uygun görülenler, kon- grede sunum sonrası yeniden hakemlerce değerlendirilecek ve üç sözel bildiri ve üç postere ödül verilecektir.

Ödül sözel bildirilerin her biri için 1000 TL, poster sunumlarının her biri için 500 TL'dır. Ödüle layık görülen çalış- malar birden fazla araştırmacı tarafından gerçekleştirildiyse, ödül araştırmacılar arasında kendilerince paylaştırı- lacaktır. Ödül kazanan çalışmalara ödülleri kongre kapanış töreninde verilecektir. Olgu sunumları ödül değerlen- dirmesine alınmayacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerin (olgu sunumları dahil) en kısa zamanda ANKEM Dergisi’ne tam metin halinde gönderilmesi ve bilimsel hakem süzgecinden geçtikten sonra Dergide yayınlanması arzu edilmektedir.

KURSLAR

Kurs konuları öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından anlatılacak, sunumlar katılımcılara basılı olarak verilecek ve uygulamalar yapılacaktır. Kurslar sınırlı katılımcı ile gerçekleştirileceği için başvurularda gecikilme- mesi önerilir. Katılanlardan kurs ücreti alınmayacaktır. Kurs sonunda katılımcıya katılım belgesi verilecektir. Kurs programları XV-XVI. sayfalarda verilmiştir.

KREDİ DEĞERLENDİRMESİ

25. ANKEM Kongresi ve kursları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Komisyonu tarafından 27 kredi ile kredilendirilmiştir.

VİDEO PROJEKTÖR (BARKOVİZYON), SLAYT

Kongre oturumlarında video projektör kullanılabilecektir. Video projektör kullanmak için power-point programı ile hazırlanmış sunular USB flash disklere veya CD'lere kaydedilmiş olmalıdır. Tüm sunu materyalleri, oturumundan en az 30 dakika önce konuşmacı tarafından sunum kontrol odasına teslim edilmelidir.

ÇEŞİTLİ KATKILAR

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Celtis İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş.

GlaxoSmithKline İlaçları A.Ş.

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.

(7)

08.30-19.00

16.00-17.30

17.30-18.00 18.00-18.15

18.15-19.00

19.00 21.30-23.00

25. ANKEM

ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ

28 Nisan-02 Mayıs 2010 Kaya Artemis Oteli - KKTC

28 NİSAN 2010, ÇARŞAMBA

Kayıt: Kongre merkezi Kurslar (K 1, 2, 3)

(Kurslar hakkında detaylı programlar XV-XVI. sayfalardadır)

ANKEM Meydanı (Tartışmalı toplantı) TIP SANATI VE EKONOMİ

Yöneten: Esin ŞENOL

H. Erdal AKALIN: Sağlık ekonomisi ve etik İlaç ve tetkiklerin ne kadarı ödenmeli ?

Tıp sanatına ödeme kurumları ne kadar karışmalı ? İskender SAYEK (TTB Temsilcisi)

Figen ŞAHBAZ: (Pratisyen Hekimler Derneği Temsilcisi) Aile Hekimleri Derneği Temsilcisi

SGK Temsilcisi

Özel Hastaneler Derneği Temsilcisi Kahve-çay ikramı

KONGRE AÇILIŞI

ANKEM Derneği Başkanı: Bülent GÜRLER Kongre Başkanı: Halit ÖZSÜT

Kongre Genel Sekreteri: Derya AYDIN 11.Enver Tali ÇETİN Konferansı Oturum Başkanı: Akgün HİÇSÖNMEZ İNFEKSİYON VE CERRAHLAR

F.Tansu SALMAN Hoşgeldiniz Kokteyli

GÜMÜŞ YIL SOHBET TOPLANTISI ANKEM’DE 25 YIL / 25.YAŞINDA ANKEM (GÜZELLİKLER – ANILAR – KAYIPLAR) Yöneten: Halit ÖZSÜT

H.Erdal AKALIN Semih BASKAN Semra ÇALANGU Tuğrul ÇAVDAR Lütfiye EROĞLU Bülent GÜRLER Nezahat GÜRLER Emine KOÇYİĞİT Ülker ÖNEŞ F.Tansu SALMAN Nuran SALMAN İskender SAYEK Kurtuluş TÖRECİ

S

ALON A

VII

25.

ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ

ANKEM

KONGRESI

(8)

08.30-17.00 08.00-09.00

09.00-10.15

10.15-10.45 10.45-12.15

12.15-14.00

29 NİSAN 2010, PERŞEMBE

Kayıt: Kongre merkezi

Kahvaltılı İnteraktif Oturumlar (KİO 1, 2, YİK 1A)

Genel Oturum (GO 1)

1986’DAN 2010’A ANTİBİYOTİKLER 1 Yöneten: Semra ÇALANGU

Parenteral sefalosporinler (1986-2010) Semra ÇALANGU

1986’dan 2010’a oral sefalosporinler Halit ÖZSÜT

1986’dan 2010’a makrolidler Yaşar BAYINDIR

Tartışma

Kahve-çay ikramı Genel Oturum (GO 2)

1986’DAN 2010’A ANTİBİYOTİKLER 2 Yöneten: Latife MAMIKOĞLU

1986’dan 2010’a beta-laktamaz inhibitörleri Uluhan SİLİ, Ali MERT

1986’dan günümüze karbapenemler Lütfiye MÜLAZIMOĞLU

Tetrasiklinden tigesikline Yeşim TAŞOVA

Tartışma Yemek arası

KİO 1- KANSER VE İNFEKSİYONLAR

Yöneten: Esin ŞENOL KİO 2- PEDİATRİDE ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA SORUNLAR

Yönetenler: Ayper SOMER, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

S

ALON A

VIII

S

ALON C

S

ALON D

YATAY İNTERAKTİF KURS 1A- POSTOPERATİF PNÖMONİ 1:

TANI METODLARI VE ETİYOLOJİ

Yöneten: F.Tansu SALMAN Tartışmacılar: Adnan İŞGÖR Nezahat GÜRLER

S

ALON E

(9)

14.00-15.30

15.30-16.00 16.00-17.30

17.00-18.00

Genel Oturum (GO 3) AŞILAR VE AŞILAMA: 2010 Yöneten: Nuran SALMAN HIV / VZV aşıları Volkan KORTEN Pnömokok aşıları Mehmet CEYHAN Aşı etkinliği

Hakan LEBLEBİCİOĞLU Tartışma

Kahve-çay ikramı

Eş Zamanlı Oturumlar (EZO 1, 2)

Eş Zamanlı Oturumlar (EZO 3, Sözel sunular)

S

ALON A

S

ALON A

EZO 1- TÜBERKÜLOZ MİKROBİYOLOJİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Yöneten: Engin SEBER Tüberkülozun dünü Engin SEBER

Günümüzde tüberküloz tanısı/güçlükleri Orhan Kaya KÖKSALAN

Mycobacterium tuberculosis suşlarında direncin belirlenmesinde moleküler yöntemler/son gelişmeler Rıza DURMAZ

Tartışma

EZO 2- MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİDE İNFEKSİYON RİSKİ

Yöneten: Ahmet DİNÇÇAĞ

Minimal invazif cerrahide infeksiyon riski Umut BARBAROS

Kadın hastalıkları ve doğumda Süleyman Engin AKHAN Tartışma

S

ALON B

S

ALON A

EZO 3- OLGU SUNUMLARI Yöneten: Ali MERT

Çok ilaca dirençli Acitobacter baumannii olgusu Bilgin ARDA

Klebsiella olgusu Alpay AZAP

Vankomisine dirençli enterokok olguları Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN

Tartışma

SÖZEL SUNULAR

Yönetenler: Emine KOÇYİĞİT Ayşe WILLKE

IX

S

ALON B

(10)

08.00-09.00

09.00-10.15

10.15-10.45 10.45-12.15

12.15-13.30

30 NİSAN 2010, CUMA

Kahvaltılı İnteraktif Oturumlar (KİO 3,4, YİK 1B)

Genel oturum (GO 4)

POSTOPERATİF ATEŞ VE İNFEKSİYONLAR Yöneten: A.Atahan ÇAĞATAY

Yoğun bakımda non-infektif ateş İbrahim Özkan AKINCI, Umut ACAR Postoperatif ateş: İnfeksiyon kaynaklı ateş Serkan ÖNCÜ

Yoğun bakım ünitesinde postoperatif ateş Perihan ERGİN ÖZCAN

Tartışma

Kahve-çay ikramı Genel Oturum (GO 5)

1986’DAN 2010’A ANTİBİYOTİKLER 3 Yöneten: Sercan ULUSOY

1986’dan 2010’a kinolonlar Sercan ULUSOY

Vankomisin ve teikoplanin hikayesi Oral ÖNCÜL

2010’da daptomisin Fehmi TABAK Linezolid Gaye USLUER Tartışma Yemek arası

KİO 3- KRONİK HEPATİTLER

Yöneten: Kenan HIZEL KİO 4- SALGIN ANALİZİ Yöneten: Rahmet GÜNER

S

ALON A

X

S

ALON C

S

ALON D

YATAY İNTERAKTİF KURS 1B- POSTOPERATİF PNÖMONİ 2:

ÖNLEM METODLARI VE DESTEK TEDAVİ

Yöneten: F.Tansu SALMAN Tartışmacılar: Semih BASKAN

Kubilay DEMİRAĞ

S

ALON E

(11)

13.30-14.30

21.30-22.30

Genel Oturum (GO 6)

HASTANE İNFEKSİYONLARI 2010:

MEVCUT DURUM VE YENİ HEDEFLER Yöneten: Recep ÖZTÜRK

Hastane infeksiyonları: Dünya'da ve Türkiye'de mevcut durum ve yeni hedefler Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Cerrahlar hastane infeksiyonlarının neresinde ? Hasan KALAFAT

Tartışma

Kültür Konferansı: HİPNOZUN TIPTAKİ YERİ Ali Özden ÖZTÜRK

S

ALON A

XI

(12)

08.00-09.00

09.00-10.15

10.15-10.45 10.45-12.15

12.15.14.00

01 MAYIS 2010, CUMARTESİ

Kahvaltılı İnteraktif Oturumlar (KİO 5, 6, YİK 1C)

Genel Oturum (GO 7)

MANTAR İNFEKSİYONLARI YELPAZESİ Yöneten: Ömrüm UZUN

İnvazif mantar infeksiyonlarının epidemiyolojisi: Nereden nereye ? Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

Mukormikoz artık daha sık mı ? Halis AKALIN

Antifungaller: Nereden nereye ? Ömrüm UZUN

Tartışma

Kahve-çay ikramı Genel Oturum (GO 8) SORUNLU İNFEKSİYONLAR Yöneten: Halit ÖZSÜT Total protez infeksiyonları Halit ÖZSÜT

İntraabdominal infeksiyonların antibiyotik tedavisi Seniha BAŞARAN

Diyabetik ayak infeksiyonları Murat DİZBAY

Tartışma Yemek arası

KİO 5- DENEY TÜPÜNDEN ECZANE RAFINA ANTİBİYOTİK GELİŞİMİ

Yöneten: Nedim ÇAKIR

KİO 6- DAS İŞLEMLERİ-2010 Yönetenler: Murat GÜNAYDIN Duygu PERÇİN

S

ALON A

XII

S

ALON C

S

ALON D

YATAY İNTERAKTİF KURS 1C- POSTOPERATİF PNÖMONİ 3:

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ VE PROGNOZ

Yöneten: F.Tansu SALMAN Tartışmacılar: İftihar KÖKSAL Kubilay DEMİRAĞ

S

ALON E

(13)

14.00-15.30

15.15-15.45 15.45-17.00

17.00-18.00

20.30-23.30

Genel Oturum (GO 9)

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE Yöneten: Çiğdem KAYACAN

CLSI M100-S20 dökümanındaki değişiklikler Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Antibiyotikler ve in-vitro parametreler Deniz GÜR

Antibiyotik duyarlılık testleri: Laboratuvardan kliniğe (İn-vitro parametrelerin kliniğe yansımaları) İftihar KÖKSAL

Tartışma

Kahve-çay ikramı

Eş zamanlı oturumlar (EZO 4, 5)

Eş Zamanlı Oturumlar (EZO 6, Poster Tartışması)

Gala Gecesi

S

ALON A

EZO 6- İNFEKSİYONLARDA ENFLAMATUAR YANIT: 2010 Yöneten: Emin KANSU

Akut ve kronik infeksiyonlarda immün yanıt Emin KANSU

NLRP3 inflamazom aktivasyonu Dicle GÜÇ

Enflamasyonda doğal öldürücü (NK) hücrelerin etkisi Bilkay BAŞTÜRK

Tartışma

Poster Tartışması Yönetenler: Halis AKALIN

Derya AYDIN Gökhan AYGÜN Bülent BAYSAL Halil KURT Güler YAYLI

P

OSTER

B

AI

XIII

S

ALON A

EZO 4- PEDİATRİDE SORUNLU İNFEKSİYONLAR Yöneten: Işık YALÇIN

Nedeni bilinmeyen ateşe yaklaşım Ateş KARA

Çocuklarda periyodik ateş sendromları Emin ÜNÜVAR

Yenidoğan sepsisi: Tanı ve tedavi yaklaşımları Emin Sami ARISOY

Tartışma

EZO 5- AKUT APANDİSİTTE ANTİBİYOTERAPİNİN YERİ Yöneten: Mustafa TİRELİ Akut apandisitte antibiyoterapinin yeri var mı?

Mustafa TİRELİ, Ahmet Nuray TURHAN Tartışma

S

ALON B

S

ALON A

(14)

09.00-10.15

10.15-10.45 10.45-11.30

02 MAYIS 2010, PAZAR

Genel Oturum (GO 10) H1N1 PANDEMİSİ - 2010 Yöneten: Serhat ÜNAL H1N1 epidemiyolojisi ve virüs Selim BADUR

H1N1: Klinik görünümler

Neşe SALTOĞLU, İlker İnanç BALKAN H1N1 aşısı: Yapılsın mı? Yapılmasın mı ? Firdevs AKTAŞ

Tartışma

Kahve-çay ikramı

KAPANIŞ OTURUMU

Yönetenler: Bülent GÜRLER, Halit ÖZSÜT Derya AYDIN

Ahmet DİNÇÇAĞ Nezahat GÜRLER F.Tansu SALMAN Nuran SALMAN Ayper SOMER Esin ŞENOL Sercan ULUSOY Kurtuluş TÖRECİ

ve TÜM KONGRE KATILIMCILARI

XIV

S

ALON A

(15)

10.00-15.30 Üst solunum yolu infeksiyonları Esin ŞENOL

Alt solunum yolu infeksiyonları Hakan ERDEM

Üriner sistem infeksiyonları Filiz AKATA

Deri-yumuşak doku infeksiyonları Latife MAMIKOĞLU

Akut infeksiyöz ishaller Fatma ULUTAN

Akılcı antibiyotik kullanımı Dilek ARMAN

KURS PROGRAMLARI

KURS 1

BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİKTE İNFEKSİYON YÖNETİMİ 28 Nisan 2010, Çarşamba

Düzenleyen: Esin ŞENOL

S

ALON C

XV 09.00-09.30

09.30-10.15

10.15-11.00

11.00-11.15 11.15-12.00

12.00-13.00 13.00-13.30

13.30-14.15

14.15-15.00

15.00-15.30

Tanışma ekzersizi Haluk PEKTAŞ Geriatride diş hekimliği İlknur TANBOĞA Geriatride ilaç kullanımı Şükran ATAMER ŞİMŞEK Kahve-çay ikramı

Geriatride akılcı ilaç kullanımında hekim-eczacı işbirliği Timsal HAVSA KORKMAZ

Yemek arası Isınma ekzersizi Haluk PEKTAŞ

Kadında klimakterik dönemde cinsellik Süleyman Engin AKHAN

Yaş alırken genç kalmada antioksidan, vitamin ve minarellerin yeri Mine Sibel GÜRÜN

Kapanış konuşmaları

KURS 2

9. ECZACILIK KURSU 28 Nisan 2010, Çarşamba

Düzenleyen: Şükran ATAMER ŞİMŞEK, Moderatör: Mine Sibel GÜRÜN

S

ALON D

(16)

09.30 09.40

10.00

11.15 11.35

13.00 14.00

15.00 15.15

16.15

16.30

16.45 17.00

Açılış

Diş hekimliğinde infeksiyon ve infeksiyon kontrolü kavramı:

Tükürük kırmızı olsaydı ? Güven KÜLEKÇİ

Diş hekimliğinde bulaşabilir infeksiyonlar:

Kan yoluyla bulaşan patojenler: HBV, HCV, HIV Aerosollerle bulaşma: Tüberküloz ve legionelloz Mevsimsel ve pandemik influenza

Diş hekimliğinde prionlar

Selim BADUR, Oktay DÜLGER, Nursen TOPCUOĞLU Kahve-çay ikramı

Kişisel korunma yöntemleri:

Aşılanma

İş kısıtlaması gerektiren durumlar

Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve kullanımı:

Önlük, maske, koruyucu gözlük, siperlik, eldiven Kontakt dermatit ve lateks aşırı duyarlılığı

El hijyeni

Yaralanmadan çalışma, yaralanma sonrası yapılması gerekenler

Nursen TOPÇUOĞLU, Aslan GÖKBUGET, Serdar ÇİNTAN, Güven KÜLEKÇİ Yemek arası

Dezenfeksiyon:

Yeniden kullanılabilir ve tek kullanımlık alet araç ve gereçler Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları

Diş protez laboratuvarı ile klinik arasında infeksiyon kontrolü Diş ünit su sistemleri, suyun kalitesi ve kontrolü (izlenmesi) Çevre yüzeylerinde infeksiyon kontrolü

Diş hekimliğinde atık

Oktay DÜLGER, Güven KÜLEKÇİ, Nursen TOPCUOĞLU, Serdar ÇİNTAN Kahve-çay ikramı

Sterilizasyon:

Sterilizasyon odası ve uygun çalışma düzeni Sterilizasyon öncesi alet temizliği:

Ultrasonik temizleyici ve yıkayıcı dezenfektör Otoklav sterilizasyonu:

Otoklav tipleri, paketleme, saklama Sterilizasyonun izlenmesi

Başlıkların sterilizasyonu

Nursen TOPÇUOĞLU, Oktay DÜLGER, Aslan GÖKBUGET İnfeksiyon kontrol programı-kayıt, değerlendirme ve güncelleme Güven KÜLEKÇİ

Hastaların infeksiyon kontrolünden haberdar edilmesi Oktay DÜLGER

Tartışma

Kapanış ve sertifika dağıtımı

KURS 3

8. DİŞ HEKİMLİĞİ KURSU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROLÜNDE SON DURUM 01 Mayıs 2010 Cumartesi

Düzenleyen: Güven KÜLEKÇİ

XVI

Kurs ücretsizdir. ANKEM Derneği ile Kıbrıs Türk Dişhekimleri Odası tarafından eğitime katılım sertifikası verilecektir.

S

ALON E

Referanslar

Benzer Belgeler

Üyeler Prof Dr Ahmet DİNÇÇAĞ Prof Dr Nezahat GÜRLER Prof Dr Nuran SALMAN Prof Dr Ayper SOMER Prof Dr Sercan ULUSOY Onursal Başkan Prof Dr Kurtuluş TÖRECİ.. Prof Dr Recep

Erdal AKALIN Prof Dr Murat AKOVA Prof Dr Dilek ARMAN Prof Dr Derya AYDIN Prof Dr Semih BASKAN Prof Dr Lütfiye EROĞLU Prof Dr Ahmet DİNÇÇAĞ Prof Dr Murat GÜNAYDIN Prof Dr

Sonraki y›llarda, iki yeni rotavirus afl›s›n›n [monovalan human rotavirus afl›s› (HRV, Rotarix) ve pentavalan human-bovine reassortant rotavirus afl›s› (PRV,

Asl›nda her yap›lan bir iflte, her projede ve üre- tilen bir üründe elde ettiklerimize bakarsak bu iki unsurun sonuçlar› çok etkilemifl oldu¤unu fark ederiz. Çok unsurlu

Prof Dr H.Erdal AKALIN Prof Dr Lütfiye ERO⁄LU Prof Dr F.Tansu SALMAN Prof Dr Murat AKOVA Prof Dr Nezahat GÜRLER Prof Dr Nuran SALMAN Prof Dr Selim BADUR Prof Dr Emin KANSU Prof Dr

Prof Dr Selim BADUR Prof Dr Meral GÜLTEK‹N Prof Dr Recep ÖZTÜRK Prof Dr Çi¤dem BAL Prof Dr Bülent GÜRLER Prof Dr Nuran SALMAN Prof Dr Alp BOZBORA Prof Dr Volkan KORTEN Prof Dr

Daha evvel servikal intraepitelya neoplazis olan kad›nlar›n afl›lanmas›: Daha evvel bu patalojisi olan kad›nlarda afl›n›n faydalar›.. k›s›tl›d›r ve servikal

Doç Dr Ayper SOMER, Dr Duygu GÜR, Prof Dr Iık YALÇIN, Prof Dr Nuran SALMAN, Prof Dr Betigül ÖNGEN, Prof Dr Nezahat GÜRLER. * Kan örneklerinden soyutlanan stafilokok