SERN styrelsemöte 8 mars 2014

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

8 APRIL 2014

1

SERN styrelsemöte 8 mars 2014

Den 8 mars vid styrelsemötet för SERN (Sweden-Emilia Romagna Network), träffades svenska och italienska kommunala och regionala politiker för att diskutera det framtida strategiska samarbetet. Från

Norrbotten deltog Kent Ögren och Åke Eltoft för landstingets del och Ann- Katrin Sämförs, Piteå kommun samt Jerry Johansson för Kommunförbundet Norrbotten.

Vid mötet beslutades om inträdet för nya medlemmar och till Norrbottens glädje så är nu Luleå kommun och Coompanion Norrbotten medlemmar i nätverket. Med dessa tillskott har nu SERN totalt 58 medlemmar, varav 27 från Sverige, däribland är även Norrbottens läns landsting en av de svenska medlemmarna.

Styrelsen godkände resultat- och balansräkning inför kommande

Generalförsamling. Beslutades också att sekretariatet ges i uppdrag att få in obetalda medlemsavgifter från Provinsen Reggio Emilia och kommunen Russi. Vidare gavs sekretariatet i uppdrag att se över strukturen för medlemsavgifter, med en eventuell indexhöjning och även differentiering beroende på vilken typ av aktör och storlek på ex kommun eller region.

Vidare presenterades ett kommande projekt ”50/50”, där kommuner och skolor har möjlighet att medverka för att inspirera elever och personal i arbetet med energibesparing i skolor. Besparingen delas sedan lika mellan skola och fastighetsägare. Projektet har en väl utarbetat och dokumenterad metod för sitt syfte. Nenet är intresserade av att koordinera detta projekt i Norrbotten.

Generalförsamling för SERN äger rum i Motala 10 maj och i samband med detta erbjuds även möjlighet till kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte under 8-9 maj genom studiebesök, tematiska seminarier samt projektutveckling. Motala kommun förväntar sig ett sjuttiotal deltagare.

Kent Ögren

Åke Eltoft

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :