• Sonuç bulunamadı

6. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME GERÇEK VE MECAZ ANLAM Mustafa KAFA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME GERÇEK VE MECAZ ANLAM Mustafa KAFA"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

6. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME

GERÇEK VE MECAZ ANLAM Mustafa KAFA

KONU ANLATIMI……….……… : Gerçek (Temel) Anlam

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam adı verilir. Kelimelerin sözlükteki ilk

anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

» Karabaş, bir şeyin kokusunu aldı.

(koku: Nesnelerden yayılan zerrelerin burunda uyandırdığı duygu)

» Kör adama kimse yardım etmedi.

(kör: Görme engeli)

» Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi.

(boş: İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan)

Mecaz (Değişmece) Anlam

Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir.

Bir eliyle çantasını diğeriyle kitabını tutuyor.

Tutmak (Elde bulundurmak, ele almak) GERÇEK

Yeni çıkan kitabı öncekinden çok tuttu.

Tutmak (Bir sanat eseri geniş ilgi görmek.) MECAZ

Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.

» Ortalıkta savaş kokusu vardı.

(koku: Belirti, işaret)

» Olaylara karşı kör ve sağırdır.

(kör: Duyarlılığını yitirmiş)

» Boş sözlerle beni oyalamayın.

(boş: Bir işe yaramayan)

* Kelimelerin anlamı cümledeki kullanılışına göre belirlenmelidir. Kelime tek başına mecaz anlam oluşturmaz cümle içinde oluşturur.

: ……….………ALIŞTIRMALAR

🔹 Cümlelerde ki altı çizili olan kelimelerin sözcük anlamını karşılarına yazınız.

Bu seferki çok dişli bir rakip. (……….) Çürük dişi bu akşam ağrıdı. (……….) Feribota yetişemezsem yandım. (……….) Elindeki kuru bezle camları sildi. (……….……….) Boynunda gümüş bir kolye taşıyordu. (………..…..) Konuşmasında kuru ifadeler kullandı. (………….……….) Arkadaşım açık fikirli bir insandı. (……….) Açık pencereden denizi seyretti. (……….)

Yıkanınca kazağın rengi açıldı. (……….……….) Adam ağır poşetleri taşıyamıyordu. (……….….) Son günlerde işlerimiz çok durgun. (……….……….) Yeni başarılarını duydum. (……….……….) Dolar bu hafta çok düştü. (……….……….)

Yolun karşısında komşumu gördüm. (………….……….)

Yaşlı adam hastalıktan çok çekti. (……….) Çocuk gözlerini kısarak baktı. (……….……….) Soğuk hava evin sıcağını kırdı. (……….……….) Çay demlemiş beni bekliyorlardı. (……….……….) Duvara yeni resimler asılmıştı. (…………..…….….)

Bu soğuk davranışlarınla bizi üzüyorsun. (…….…….….) Çuval dolunca eteğine doldurdu. (……….….) Atam kasaba bin lira borç takmış. (………) Ağır sözlerini tamir etmeye çalışıyor. (………) Soldaki sokak bir yere çıkmıyor. ( ………..)

(2)

TÜRKÇE DERSİ

ETKİNLİKLER………..……… :

🔹 Kelimeleri verilen anlama uygun olarak cümle içerisinde kullanınız.

Oyun (mecaz)

………..

Oyun (gerçek)

………..

Ser-(mecaz)

………..

Ser- (gerçek)

………..

Sık- (gerçek)

………..

Sık- (mecaz)

………..

🔹 Aşağıdaki cümlelerde yer alan mecaz anlamlı kelimelerin altını çiziniz.

Suçluları ortaya çıkararak güzel temizlik yaptılar.

Beni kırdığı için özür dilemeye gelmiş.

Allah seni sevdiklerine bağışlasın.

İlk defa geldiği gurbet ona çok acı geldi.

Annesi çocuğu bir güzel haşlamıştı.

İnce davranışlarıyla insanları etkiledi.

Konuşmasıyla tüm ilgileri üstüne çekti.

Yaşananların üstünü örtmeye çalıştı.

Bu sıkıntılardan çok büyük iz kalmıştı.

Hatalarını tamir etmek için çok uğraştı.

İçi dolu sözler söylemelisiniz insanlara.

Son olaydan sonra derslerine sarılmıştı.

Zekası sayesinde parasını ikiye katladı.

Derslerini saldı uzaktan eğitim döneminde.

: ………..………..………TEST

Anadolu kilimlerinde çizgiler, sert; renkler, canlıdır.

1 2 3 4 1. Yukarıdaki numaralandırılmış kelimelerden hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) 1-2 B) 2-4 C) 1-3 D) 3-4 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük vardır?

A) Gözlerinde yaş, kalbinde sızı vardı.

B) Türkülerde beni çarpan bir söyleyiş var.

C) Evin tüm perdelerini yenilemiş.

D) Boğaza karşı çay içmenin keyfi başkadır.

Basit insanların tekdüze bir hayatı varken büyük insanların her zaman eğlenceli ve renkli hayatı olur.

3. Yukarıdaki sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) hayat renkli B) tekdüze zaman C) basit eğlenceli D) basit renkli 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili

sözcüklerden hangisi anlam özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Kürsüdeki çocuk şiirini okuyup yerine geçti.

B) Toplantı çok uzayınca katılanlar sıkıntıdan patladı.

C) Aykut, kimseye görünmeden süzülüp dışarı çıktı.

D) Bu planda onun da parmağı olduğu kesin.

5. "Kurumak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Ağaçlar aşırı sıcaktan kurudu.

B) Yıllarca akan dereler bir ayda kurudu.

C) Ekinler susuzluktan kurudu.

D) Yaşlı adam hastalıktan kurudu.

6. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük bulunmamaktadır?

A) Annemin ördüğü renkli çorapları seviyorum.

B) Ailemle aramızdaki bağı hiçbir olay koparamaz.

C) Şiirlerindeki incelik yaşamından geliyordu.

D) Düğün günü evimiz misafirlerle dolup taştı.

Referanslar

Benzer Belgeler

Çekinmek / ……….. Ben söylediğin sözlere çok kırıldım. Dostlar kötü günler için vardır. Bu yarışmaya katılmaktansa sınıfta oturmayı yeğlerim. Utancından

» Kışın Sivas, İstanbul’dan daha soğuktur. » Televizyon da sinema kadar etkilidir. » Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. » Yeni şiirler eski şiirlere göre

Bugün THY’nin 327 sayılı seferiyle uçuyorum. Stratejiler konusunda Alb.’ın da görüşleri alındı. Yeni kanunlar için TBMM’ye önemli görevler düşüyor. Facebook

A) İhtiyarlar birbirlerine gizlice "Böyle kış olmamıştı." diyorlardı. C) Önümdeki küçük sarı vazoda kırmızı güller vardı. D) Boyuna boşuna kurban olduğum