• Sonuç bulunamadı

[Fahrelnissa Zeid'in de aralarında bulunduğu 1917 - 1986 yılları arasında çekilmiş fotoğraflar]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Fahrelnissa Zeid'in de aralarında bulunduğu 1917 - 1986 yılları arasında çekilmiş fotoğraflar]"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Şirin Devrim, Kral Hüseyin ile (Amman-Aralık 1987).

Jacc]™«1 Chir-ıc'iIe ¡/9y/J

S“ °" d Automne’da

sergisini onurlandıran Paris şehri Belediye Başkanı Fahrünnissa Hanım, ilk eşi İzzet Melih ile balayı gezisinde (Venedik-1919).

(2)

Fahrünnissa Zeid, Amman'da açtığı sergide Kral Hüseyin ile.

Fahrünnissa Hanım sokak kıyafeti (Çarşaf) ile (1917)

Fahrünnissa Hanım, ikinci eşi Bağdad Emiri Zeid oğlu Nejat ve kızı Şirin ile Büyükada’daki köşkün bahçesinde (1935 yazı).

Faharünnissa Hanım, Bağdad’ta aba giyerken

Kraliçesi'Tl" F h İ S ! ^ Kra' İÇf Nur/ia ^ vc ° S lu Emir (™lda) ile birlikte İngiltere Kraliçesi II. Llızabeth ın Urdun u ziyareti dolayısıyle Amman’da verilen resmi kabulde (1986).

(1938).

Şakir Paşa’nın kızlan Fahrünnissa (ayakta) ve Aliye (oturan) hanımlar (1933).

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Alt kattaki resim galerisindeki “ Üç- Şehir” temalı sergide, sanatçının Antibes, İstanbul ve Paris çalışmalarını içeren altmış yapıtı yer alıyon, Bu resimlerin

Bu kumaş desenleri, klâsik Türk sanatının minyatürleri, çinileri ve halıları kadar çizgi, renk ve kompozisyon zevki veren eserlerdir.. Esa­ sen, kumaşlarda

[r]

It was revealed that the oil-gas-condensate filtrate samples did not contain significant Pu isotopes content (<0.02 Bq/1), and this enables to suppose Pu isotopes to be

Ünlü gezgin ve Türk dostu Pierre Loti Aziyade’yi 113 y ıl önce yazmıştı Bir tutkunun romanı.. P ie rre Loti’nin 37 cildi bulan yapıtlarının bir bölümü

Bizim o zaman öğrendiğimize göre, ittihatçılar Harbiye Nazın Nazım Paşa ile anlaşıp, Sadrazam Kâmil Paşa'yı düşürerek yerine Nazım Paşa’yı

Bana kalırsa, Yaşarın İçtimaî şiir­ leri şahsî şiirlerinden daha kuvetli d eğ ild ir; ancak, kendinden evelki şairlerden ayrılan en bariz cephe­ si, şahsî

Satürn: Gün batımından önce doğudan yükselmiş olan gezegen gecenin büyük bölümünde gözlenebiliyor. 6 Temmuz’da dolunay evresindeki Ay’la yakın