• Sonuç bulunamadı

9.Sınıf Sağlık Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (3)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "9.Sınıf Sağlık Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (3)"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

https://yazilidayim.net/ADI: SOYADI: SINIFI: 1)Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden çevresel etmenlerden değildir? A)Cep telefonu B) Gürültü C)Hava kirliliği D)Radyasyon E)Hormonlar

https://www.sorubak.com

2)Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? A)Kulak temizliği için pamuklu çubuk kullanmak B)Saçlar haftada en az 2 kere yıkanmalıdır C)En az 15 günde bir nevresim çarşaf yastık kılıfı değiştirilmeli D)Pamuklu çorap yiyilmeli ve hergün değiştirilmeli E)Banyo suyu 35- 40 derece arasında olmalıdır

3)Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? A) el tırnaklarını küt kesilmesi B) Ayak tırnaklarının ay şeklinde kesilmesi C) Sık sık şampuan değiştirilmesi D)6 Ayda bir diş doktoruna görünmek E)Tarak ve havluyu ortak kullanmak

4)Aşağıdakilerden hangisi engellilik türlerinden değildir? A)Görme b) ortopedik c) işitme d) zihinsel e) dokunma

5)Aşağıdakilerden hangisi hasta hak ve sorumluluklarından biri değildir? A)Bilgi isteme B)Ziyaretçi ve refakatçı bulundurma C)Tedaviyi reddetme D)Öncelik hakkı E) Güvenlik hakkı 6)Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanmamanın sonuçlarından değildir? A)Hastaların tedaviye uygunluğunun azalması B)İlaç etkileşimlerine neden olması C)Bağışıklığın artması D) Hastalığın uzaması E)Tedavi maliyetinin artması 7)Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımına örnek teşkil eder? A)İlaç kullanma talimatına uygun kullanılmalı B) Ilaçlar buzlukta saklanmalı C)İlacı istersek kırıp çiğneyerekte tüketebilmeli D)ilaç çocukların erişebileceği yerde olmalı E) antibiyotik kullanmayı kendimizi iyi hissettğimizde kesmeli 8)Doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yeteneklerin kaybedilmesine ne denir? A) Sağlık B) Engellilik C) Hastalık D) Vektör E)GDO 9)Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı giyinme için gerekli özellik değildir? A)İklime uygunluk B)Temiz olması C)Şık olması D)Rahat olması E)Sağlıklı malzemelerden üretilmesi 10) Ülkemizde ilaçların tüketimi üretimi satışı hangi bakanlık tarafından denetlenir? A)Sanayi bakanı B)Çevre ve Orman bakanlığı C)Savunma bakanlığı D)Sağlık bakanlığı E)Maliye bakanlığı 11) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinden değildir? A)Bağışıklanma B) Aile planlaması C)Sağlık eğitimi D)İlaçla koruma E)Rehabilitasyon 12)Hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini verenlerden biri değildir? A)Hemşire B) Kimyager C)Veteriner D) Gıda mühendisi E)Çevre mühendisi

(2)

13)Sağlık hizmetleri 3 aşamadan oluşur. Bunlar; 1……….……… 2………..……….. 3………..………..dır. 14)Rehabilite edici sağlık hizmetleri ………..……… ve ……….. olmak üzere ikiye ayrılır. 15)Eller ne zaman yıkanmalıdır?(5 madde yazın) https://www.sorubak.com

BAŞARILAR DİLERİM NOT: TEST SORULARI 5 PUAN BOŞLUKLAR 3 PUAN 15. SORU 25 PUANDIR.

Referanslar

Benzer Belgeler

Erkeklerin akılcı, kadınların ise duygusal olduğu yönündeki toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, kadınların ev içi işlere ayırmak zorunda kaldıkları zamanla

The effect of cuff size on the blood pressure in individuals with large arm diameter Gülengün TÜRK, Şebnem ÇINAR-YÜCEL, Elem KOCAÇAL-GÜLER, İsmet EŞER, Leyla KHORSHID ... 21

maternal education level affected children’s ability to perceive their weight status accurately; children whose mothers’ education level was high school or higher perceived

Geçerlik çalışması, kapsam geçerliği, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile; güvenirliği ise madde toplam puan korelasyonu, iç tutarlılık ve

Çözülmesi veya tedavi edilmesi gereken farklı alanlarda çok sayıda sağlık sorununa, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı sağlık sorunlarının eklenmesi toplum

Çalışmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan ve hastaların sosyo-demografik bilgileri ve basınç yarası gelişimini etkileyebilecek özellikleri içeren

Table 2 shows the correlation between the quality of work life and working conditions (academic title, salary, total number of years in the organisation, total number of years at the

Çalışmada kadınların demografik değişkenlere göre ölçek puan ortalamaları arasında farklılık olmadığı fakat evlilik süreleri arttıkça çift uyumlarının