• Sonuç bulunamadı

DUVAR RESMİ SANATI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DUVAR RESMİ SANATI"

Copied!
23
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Resim Nedir?

• Gauguin’e göre:”Çizgi ve renklerle kaplı düz

bir yüzey”

• A. Turani’ye göre: “Çizgi ve renlerle düz

yüzey üzerine doğadan bir görünüm veya

ressamın iç dünyasını yansıttığı bir çalışma”

• E. Akurgal’a göre: “Üç boyutlu bir cismin iki

boyutlu bir düzlem üzerinde gösterilmesi.”

Resim, Paleolitik dönemden bu güne kadar gelişimini sürdürmüş ve tarihi gelişim süreçlerinde farklı önem ve anlam yüklenmiştir. Ancak resim, günümüzde en az örnek ile temsil edilen insan emeğidir. Bu nedenle resimle ilgili tarihsel değerlendirme yapılırken, arkeolojik malzemeden daha çok antik kaynaklardan faydalanılmaktadır.

(3)

• Fransa’nın

Solütre

Köyü’nde

günümüzden 21 bin yıl öncesine ait

mağara duvarına yapılmış duvar

resimleri bulunmuştur.

• Fransa’da

Laskauz

mağarasında

günümüzden 17 bin yıl öncesine

tarihlenen duvar resmi.

• Fransa’da Chauvet (Şove)

• İspanya Altamira

(4)
(5)

• Paleolitik dönemde renklendirici olarak kullanılan

malzemeler doğrudan doğruya boya olarak

tanımlanmamalıdır. Paleolitik mağara duvar resimlerinde kullanılan boylara daha çok doğada hazır olarak bulunan ve herhangi bir işlemden geçirilmeden doğrudan doğruya kaya yüzeyine uygulanabilecek malzemelerden oluşmaktadır.

• Paleolitik resimlerde kullanılan başlıca pigmentler doğal demir, manganez ve oksitlerdir; bu pigmentlerden kahverengiden sarıya uzanan renkler elde edilmiş, bazen bunlara kemikten elde edilen siyah ve olasılıkla bir tür kil olan beyaz eklenmiştir.

(6)
(7)
(8)
(9)

Altamira-Kuş kemiklerinden ufleçler. Mağara duvarlarına boya uygulamak için yapılmış.

(10)

Üst Paleolitik Mağara Duvar Resimleri

(11)
(12)
(13)

http://www.youtube.com/watch?v=qyIfPbn0RDs

http://museodealtamira.mcu.es/web/docs/Altamira_

Adoranten.pdf

(14)
(15)

The Chauvet

(16)
(17)

• Chauvet ‘te toksik seviyeler

sınırında olan radon ve

karbondioksit nedeni ile bir insanın birkaç saatten fazla kalamayacağı alanlara

(18)
(19)

Lascaux

(20)
(21)

Lascaux Cave. These drawings are over 17,000 years old. They are suggested to have astronomical relevance.

(22)

• Lascaux mağarasına internet üzerinden sanal tur

yapmak isteyenlere

http://www.lascaux.culture.fr/index.php?lng=en#

/fr/02_00.xml

(23)

Referanslar

Benzer Belgeler

Mavi benekli topun fazladan z›plama özelli¤i oldu¤undan, topa uygulanan daha az güç bile topun h›zlanmas›na yeter.. Bu nedenle bu spo- ra yeni bafllayanlar ve kendi

Anahtar Kelimeler: Bulanık k¨ume, sezgisel bulanık k¨ume, neutrosophic k¨ume, topo- lojik uzay, neutrosophic topolojik uzay, neutrosophic fonksiyon, neutrosophic biles¸ke

damarlarına yürüyerek lahiti kahverengi bir kabuk, ben yol sokak yağdı, nereye gitti o kadar uçurtma, sen yol.. kuşlar üşür, şehir sevinir, sen kal gölgemi

Duvarı çeken Çevre Bakanlığı, turizm için yapt ığı yolu su taşkınlarından korumayı amaçlıyor.. Uzungöl’de yaşayanlar, duvarın doğal yaşamı tehdit ettiğini

çeşitli kısımlarının veya onlardan elde edilen etkili maddelerin dahilen veya haricen insan ve hayvanlarda görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkilere Tıbbi

Doğada hazır olarak bulunan malzemelerin birbiri içine katılarak işlenmesi sonucunda oluşan boyaya ilişkin en erken örnek Çatalhöyük’de bir taş kap içinde ele geçirilmiş

Bu kitap, Kadıköy Gençlik Kitabe - vi’nin kurucusu ve sahibi Celal Güner’in 50 yıllık kitapçılık serüvenidir.. Kitapçılık gibi uğraşın “zor zanaat”

haftaları 37 olan 42 yenidoğan bebeğin yer aldığı bir başka çalışmada en sık görülen nedenler sepsis ve perinatal hipoksi olurken, biliyer atrezi ve