• Sonuç bulunamadı

DUVAR RESMİ SANATI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DUVAR RESMİ SANATI"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Neolitik Çağ

Çatalhöyük’de Kutsal Mekanlar

Doğada hazır olarak bulunan malzemelerin birbiri içine katılarak işlenmesi sonucunda oluşan boyaya ilişkin en erken örnek Çatalhöyük’de bir taş kap içinde ele geçirilmiş olan ezilmiş boyalardır.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Aşıboyası veya okr boyanın elde edilişi arkeoatlas Sayı 1 2002 s 100

(16)

Referanslar

Benzer Belgeler

muhafazası için geniş ölçüde kullanılır ve suşların çoğu 5-10 hatta 20 yıl sonra canlı olarak elde edilebilir.  Uygun besiyerinde, örneğin eğri besiyerinde,

Paleolitik mağara duvar resimlerinde kullanılan boylara daha çok doğada hazır olarak bulunan ve herhangi bir işlemden geçirilmeden doğrudan doğruya kaya yüzeyine

Maarif Nezareti, Halep vilayetinden gelen bu haberi Müze-i Hümayûn Müdürlüğüne bildirmiştir. Bu kanaate varmasında daha önce orada memuren bulunmuş olan Bedri

Bazı yorumlara bıkılırsa o çağlarda müzikçi verem em iş Rusya'nın bu ek ­ siğini, Prokofiyef gidermeye çalışm ış, günümüz yaşamını dudağında alaycı

Bu yazıda, geçirilmiş sezaryen öyküsü bulunan ve ikinci trimesterde olan bir hastada fetal kardiyak anomali nedeniyle uygulanan gebelik terminasyonu sırasında meydana gelen

Yapılan çalışma ile sanayide yaygın olarak kullanılan ve işlenilmesinde güçlüklerle karşılaşılan 1.2379 soğuk-iş takım çeliği, 1.2080 soğuk-iş takım

Bu çalıĢmada, yüksek alaĢımlı çeliklerde borlama iĢlemi esnasında oluĢan tek katmanlı borür tabakasının (Fe 2 B) , parça üzerinde oluĢturduğu artık ısıl gerilmeler

 Köy Enstitülerinin Okul Yönetimi Yapısına bakıldığında; köy enstitülerinin yapısını oluĢturan yasaların oldukça fazla olduğu ve zaman ve koĢullara