KV 270L V1/0414

Tam metin

(1)

KV 270L

700551

(2)

TÜRKÇE

Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir

Kullanmadan önce ilgili talimatnameyi okuyun, kolay ulaşılan bir yerde bulundurun!

1. Genel bilgiler ... 146

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler ... 146

1.2 Sembol tanımı ... 146

1.3 Mükellefiyet ve garanti ... 147

1.4 Telif hakkın korunması ... 147

1.5 Uygunluk açıklaması ... 147

2. Emniyet ... 148

2.1 Genel bilgiler ... 148

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri ... 148

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı... 149

3. Nakil, Paketleme ve Depolama ... 150

3.1 Nakil kontrolü ... 150

3.2 Paketleme ... 150

3.3 Depolama ... 150

4. Teknik veriler ... 151

4.1 Cihazın alt takımları ... 151

4.2 Teknik bilgiler ... 152

5. Kurulması ve kullanılması ... 153

5.1 Emniyet bilgileri ... 153

5.2 Kurulması ve bağlanması ... 153

5.3 Kullanımı ... 154

6. Temizliği ve Bakımı ... 157

6.1 Emniyet bilgileri ... 157

6.2 Temizliği ... 158

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri ... 158

7. Muhtemel arızalar ... 159

8. Arındırma ... 160

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

(3)

1. Genel bilgiler

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler

Bu kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

1.2 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.

UYARI!

Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.

Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.

DIKKAT!

Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.

TALİMAT!

Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir.

(4)

1.3 Mükellefiyet ve garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu.

Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan

açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.

TALİMAT!

Cihazın kullanımı ile alakalı herhangi bir faaliyete başlamadan ve özellikle cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun!

Üretici firma aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar ve arızalardan sorumlu değildir:

- Kullanım ve temizleme talimatlarına uyulmaması;

- Amaca uygun olmayan kullanım;

- Kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler;

- Uygun olmayan yedek parça kullanımı.

Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

1.4 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.

TALİMAT!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır.

Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

1.5 Uygunluk açıklaması

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

(5)

2. Emniyet

Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.

İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir.

Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir.

Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.

2.1 Genel bilgiler

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.

Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.

Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir.

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri

İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır.

Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.

(6)

DİKKAT!

o Tesis, gerekli gözetim yapılması şartıyla yaşı 8 üstü olan çocuklar tarafından kullanılabildiği gibi kısmi fiziksel, sensorik ve zihinsel engelli kişiler ya da ilgili tecrübeleri az olan kişiler tarafından da kullanılabilir. Ancak yukarıda belirtilen kişiler, tesisi kullanmadan önce tesisi nasıl emniyetli bir şekilde kullanmaları hakkında bilgilendirilmeli ve tesisin kullanılmasından doğabilecek tehlikeleri anlamalıdırlar.

o Çocuklar tesisle oynamamalı.

o Çocuklar, yaşları 8’den küçük ve gözetimsiz iseler tesisi temizlememeli, ilgili bakım işleri yapmamalıdır.

o Yasları 8’den küçük olan çocuklar tesisin ve ait olduğu elektrik kordonun yakınında bulunmamalı.

o İşbu talimatnameyi iyice saklayın. Tesisin üçüncü bir kişiye teslim edilmesi halinde tesisle birlikte talimatnameyi de teslim edin.

o Tesisi kullanan bütün kişiler, işbu talimatnamede bulunan tavsiye ve direktifleri bilmeli.

o Tesis sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir.

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.

Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir.

Soğutucu vitrin sadece yemekler (meze ve pasta) ve içecekleri soğutmak için dizayn edilmiş bir cihazdır.

Soğutucu vitrini aşağıda sıralı işler için kullanmayın:

- eter, alkol, neft, tutkal gibi yakıcı ya da patlayıcı maddelerin stoklanması;

- İspençiyari maddeler ya da kandan üretilmiş konserve ürünlerin stoklanması.

DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

(7)

3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız.

Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.

TALİMAT!

Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar çerçeve- sinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- Açık havada muhafaza etmeyin.

- Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.

- Agresif maddelere maruz bırakmayın.

- Güneş ışınlarından koruyun.

- Mekanik sarsılmaları önleyin.

- Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin.

Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

(8)

4. Teknik veriler 4.1 Cihazın alt takımları

Yan cam

Cam kapak

LED aydınlatma çubuğu (2)

Cam çerçevesi

Raflar (2)

Dönerli tekerlekler (4), frenli

tekerlekler (2)

Alt kullanım yüzeyi

Alt gövde

Ön cam

Hava giriş delikleri

Hava çıkış delikleri

① ②

(9)

Hava girişi

Emilen hava, soğutucu vitrinin içinde sirkule eder, bu şekilde vitrinde hava ile soğutma işleminin en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Hava giriş deliklerini herhangi bir nesne ile kapatmayın.

Hava çıkısı

Hava çıkışı sayesinde soğutucu dönüşüm havası dışarıya çıkar. Hava çıkışlarını yemeklerle kapatmayın, delikler havanın kolay bir şekilde seyredilmesini sağlar.

Raflar

Rafların bulunduğu yükseklik saklanan yemeklerin yüksekliklerine göre ayarlanabilir.

Rafları arzu ettiğiniz yükseklikte yerleştirin.

4.2 Teknik bilgiler

Adı KV 270L Soğutucu vitrin

Ürün no: 700551

Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik

Yapımı:

Bütün yanlar yüzeyler camdan, cifte dağılmaz camlar;

servis tarafı 2 kapaklı;

4 adet dönerli tekerlek, 2 adet frenli tekerlek

Soğutucu etken /miktarı R134a / 200 g

İklim sınıfı: 6

Çalışma ısısı: 2 °C – 8 °C

Hacmi: 270 litre

Enerji: 0,475 kW / 230 V 50 Hz

Ebadı: tesis: eni 913 x derinliği 680 x yüksekliği 1245 mm alt kullanım yüzeyi: eni: 840 x derinliği 360 mm

Ağırlığı: 126,0 kg

Aksesuar:

2 raf

ortada: eni 800 x derinliği 370 mm üstte: eni 800 x derinliği 310 mm Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

(10)

5. Kurulması ve kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir.

Fişi prizden güç kablosundan çekerek çıkarmamak gerekir, her zaman fişin başından tutarak çekmek gerekir.

• Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya takılıp düşmemesine dikkat edin.

• Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman tamamıyla açılmış olmalıdır.

• Tesis ya da diğer nesneleri besleme kablosu üzerine yerleştirmeyin.

• Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir.

Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır.

• Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız.

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır.

Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.

• Cihazı çalışırken hareket ettirmeyiniz ve devirmeyiniz.

5.2 Kurulması ve bağlanması

Tesis

• Makineyi ambalajından çıkarıp ambalaj malzemesini atın.

• Makineyi, emniyetli bir yerde, makinenin (içindeki gıda maddeleri dahil) ağırlığını çekecek zemin üzerinde yerleştirin.

Makineyi masa örtüsü ya da halı gibi yanıcı zemine asla yerleştirmeyin.

• Makineyi, açık ateş, elektrikli ocak, soba ya da diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyiniz (güneş ışınlarına maruz olan yerler gibi). Isıdan dolayı makinenin yüzeyi bozulabilir, ısı, soğutma performansını olumsuz şekilde etkileyebildiği gibi enerji tüketimini de artırabilir.

• Kompresörün bozulmaması için cihaz yerleştirilirken ya da nakliyesi esnasında eğim derecesi 45°’den fazla olmamalıdır. Kondansatör ya da kapak ile temas esnasında özellikle dikkat ediniz çünkü bu parçaların hasarlanması halinde cihaz çok hatalı işler.

(11)

• Cihazı, hava sirkülasyonunun olması için cihaz ile duvarlar ya da diğer nesneler arasındaki mesafe en az 10 santimetre olacak şekilde kurunuz.

• Cihazı, nem oranı yüksek ya da sıcaklık yüksek olan yerlere kurmayınız.

Bu tür nedenlerden dolayı cihaz bozulabilir.

• Makinede ve makine üzerinde delik açmayın, diğer nesneleri de monte etmeyin.

• Makine üzerine ağır nesneleri asla koymayın.

• Vitrini yerine yerleştirdikten sonra ön dönerli tekerlekleri frenlerle bloke edin.

Bağlama

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).

Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

Emniyet bilgilerine uyunuz!

• Makine eğer dikey konumda taşınmadıysa elektriğe bağlamadan önce hiç olmazsa 2 saat bekletin, bu sayede soğutucu etken gerektiği kadar dibe oturacak.

• Elektrik beslenmesi kaybı ya da fiş çıkarıldığında makine hiç olmazsa 5 dakika boyunca elektriğe bağlanmamalıdır.

• Elektrikli prize ait elektrik devresi hiç olmazsa 16 A ile emniyet altına alınmış olmalıdır. Fiş direkt olarak duvar prizine bağlanmalı. Çok girişli soket ya da çok girişli prizler kullanılmamalıdır.

• Tesisi, gerektiğinde, fişin süratli çıkarılabileceği şeklinde kurun.

5.3 Kullanımı

• Vitrini ambalajından çıkardıktan sonra ve elektrik sistemine bağlamadan önce vitrini 6.2 “Temizleme” maddesindeki tavsiyelere göre temizleyin.

• Vitrini tekli ve topraklamalı bir prize bağlayın.

• Arzu ettiğiniz değerleri, vitrinin arka duvarında bulunan servis unsurları vasıtasıyla set edebilirsiniz.

(12)

Servis unsurları (arka duvar)

AÇ/KAPA şalteri v entegre kırmızı kontrol lambası

Isı değerini yükseltme düğmesi

LED soğutma göstergesi

LED defrost göstergesi

LED aydınlatma düğmesi

Set değerler kontrol/kayıt düğmesi

Dijital ekran

Isı değerini düşürme düğmesi

LED göstergeleri

LED soğutma göstergesi

Bu gösterge, kompresör devrede iken yanar, iç sıcaklık set edilmiş değere ulaşınca – söner, gecikme evresinde sönüp yanar.

LED defrost göstergesi

Bu gösterge defrost evresinde yanar, defrost bitince söner, uzatılmış defrost esnasında sönüp yanar

⑮ ⑯

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑱ ⑰

(13)

Çalıştırma

Vitrini, servis panosunda bulunan AÇ/KAPA şalteri ile çalıştırın. O zaman şalter ile entegre edilmiş çalışma kontrol lambası yanacak.

• Dijital ekranda set edilmiş ısı değeri görünecek, LED soğutma göstergesi yanacak.

• Yemekler yerleştirilmeden önce vitrin set edilmiş ısıya ulaşmış olmalıdır.

Arzu edilen ısının set edilmesi

• Vitrine ait çalışma ısısı 2 °C ile 8 °C arasıdır.

• Arzu edilen değerin set edilmesi veya değiştirilmesi için:

düğmesine kısa bir süre ile basın, hemen sonra set edilmiş değer sönüp yanacak.

ihtiyaca göre değeri veya düğmesi ile artırın veya düşürün.

set edilmiş değeri düğmesi ile onaylayın.

• 10 saniye içinde hiç bir düğmeye basılmazsa dijital ekranda vitrin iç ısısı görünecek.

LED aydınlatma sistemini devreye alma/ devreden çıkarma

• Vitrin 2 adet LED aydınlatma çubuğu ile teçhiz edilmiştir (üst kısımda).

İhtiyaca göre vitrin içindeki LED aydınlatma sistemini, düğmesine kısa bir süre için basmak sureti ile çalıştırın.

• Aydınlatma sistemini kapatmak için düğmesine tekrar basın.

Defrost

Otomatik defrost

24 saat içinde vitrin 4 kere otomatik olarak defrost edilir.

Elle defrost

Defrost’un set edilmiş zamandan başka bir zamanda gerekli olması halinde defrost’un çalıştırılması için düğmesine 6 saniyeden uzun bir süre ile basın.

LED defrost göstergesi yanacak, defrost’un sonuna kadar yanıp sönecek.

(14)

Defrost bitince LED defrost göstergesi sönecek ve 6 saat geçince defrost tekrar başlayacak.

Vitrinin kullanılmasında bir ara olursa vitrini AÇ/KAPA şalteri ile devre dışı edin, besleme sisteminden kesin (fişi çıkarın!).

Kullanıcı için tavsiyeler

• Soğutma sürecinde kayıpları önlemek için sürme kapağı açma süresi mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Sürme kapağı sık sık açmayın.

• Soğutma vitrininde hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın. Hava, soğutma özelliklerinin gerektiği gibi olması için serbestçe dolaşabilmelidir.

• Vitrinde bulunan yemekler arasında uygun mesafe temin edilmelidir. Bu mesafeler kısa olursa soğutma performansı düşer.

• Raflar arasındaki mesafeler vitrindeki yemeklerin yüksekliklerine göre ayarlanmalıdır.

• Sıcak yemekleri önce oda sıcaklığına soğutun.

• Pasta, meze gibi yiyecekleri raflara dolaysız olarak koymayın, her zaman tabak veya tepsilere yerleştirin.

• Elektrik enerjisinin ani kaybı durumunda mümkün olduğunca sürme kapağı açmayın, bu sayede soğutulmuş havanın kayıplarını önlemiş olursunuz.

• Elektrik enerjisinin kaybında veya fişi çıkardıktan sonra vitrini hiç olmazsa 5 dakika boyunca besleme sistemine bağlamayın.

6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri

o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin.

o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.

o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için asla cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.

DİKKAT!

Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir.

Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır!

(15)

6.2 Temizliği

o Vitrini muntazam bir şekilde temizleyin.

o Temizliğin kolay olmasını sağlamak için sürme kapağı yukarı çekerek sökebilirsiniz.

o Gerekirse rafları da çıkarabilirsiniz. Sürme kapağın yüzeylerini ve rafları yumuşak bir deterjan ve yumuşak ve nemli bir bezle silin.

o Sıcak su, yumuşak bir bez ve yumuşak bir deterjan ile yan camların ve ön camın iç ve diş yüzeylerini temizleyin. Temizlenmiş yüzeyler temiz su ile durulanıp iyice kurulanmalıdır.

o Ovucu deterjanlar, alkol katkılı maddeler, tinerler gibi saldırgan temizleme malzemesi asla kullanmayın, bu tür malzeme vitrinin yüzeylerini bozabilir.

o Her zaman sadece yumuşak bezler kullanın, tel süngerleri asla kullanmayın, yüzeyleri bozabilir.

o Temizleme bitince yüzeyleri kurulayın, kuru bir bezle parlatın.

o Rafları arzu ettiğiniz yükseklikte monte edin ve cam sürme kapağı tekrar takın.

Vitrini uzunca bir süre kullanmayacaksanız:

o fişi prizden çıkarın

o vitrinde bulunan bütün yiyecekleri çıkarın o vitrini yukarıdaki tavsiyelere göre temizleyin

o kapağı açık bırakın, bu sayede vitrin gerektiği gibi kuruyacak

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri

o Besleme kablosunu muhtemel bozulma açısından periyodik olarak kontrol edin.

Besleme kablosu bozukken makineyi asla kullanmayın. Kablo bozukken tehlikeden kaçınmak için kablonun değişimini servis işletmesine ya da kalifiye bir elektrikciye yaptırın.

o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın.

Madde 7’de belirtilmiş hata arama direktiflerine dikkat ediniz.

o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.

(16)

7. Muhtemel arızalar

Sorun Nedeni Çözümü

Soğutma yok

• Fiş gerektiği gibi prize takılı değil

• Şebeke sigortası bozuk

• Elektrik besleme sistemi çalışmıyor

• Fişi gerektiği gibi prize takın

• Elektrik besleme sistemini kontrol edin

• Elektrik besleme sistemini kontrol edin

Soğutma performansı yetersiz

• Güneş ışınlarının dolaysız olarak vitrine vurması, vitrinin yakınında ısı kaynaklarının bulunması

• Vitrinde hava sirkülasyonunun yetersiz olması

• Sürme kapağın tümüyle kapanmış olmaması, sürme kapağın fazla uzun bir süre boyunca açık olması

• Vitrin içindeki yemekler arasındaki mesafelerin küçük olması, vitrinde fazla yemeklerin bulundurulması

• Hava giriş veya çıkışının bir nesne ile örtülmüş (kapanmış) olması

• Vitrini ısı kaynağından uzaklaştırın

• Vitrin ile duvar veya başka nesneler arasındaki mesafenin yeteri kadar olmasını sağlayın.

• Sürme kapağı tümüyle kapatın, açma süresini en aza indirin

• Yemekler arasındaki mesafenin yeteri kadar olmasını sağlayın, fazla yemekleri vitrinden çıkarın

• Hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayin

Vitrin yüksek sesli çalışıyor

• Vitrin yeteri kadar düz bir zemine kurulu değil

• Vitrin duvara veya başka nesnelere değiyor

• Vitrini düz bir zemine kurun

• Vitrin ile duvarlar veya başka nesneler arasında yeteri kadar mesafe sağlayın Yukarıda örnekler bir fikir edinilmesi açısından verilmiştir. Böyle ya da benzeri bir problem ortaya çıktığında aleti hemen devre dışı ediniz ve çalışmasını durdurunuz.

Hiç zaman kaybetmeden uzmanla veya satıcıyla bağlantı kurunuz.

Aşağıda sıralanan vakalar arıza belirtileridir:

1. Akan su hışırtısı. Bu ses normal çalışmada olur. Soğutma sisteminde bulunan soğutucu etkenin sesidir.

2. Cam duvarlarda (rutubet oranı yüksekken) buğulanma olayı normaldir.

Buğuyu kuru ir bez ile siliniz.

(17)

Display ekranında beliren hatalar hakkındaki bildiriler

Bildiri Hata tarifi Sonuçlar Yardım

„HH“

Aşırı ısınma (45 °C üstü) ya da oda

sıcaklığı sensorunda kısa devre

Kompresör 45 dakika için makineyi devreye alır, sonrasında 15 dakika için

devre dışı eder

Satıcı ile temasa geçiniz.

„LL“

Sıcaklık fazla düşük Açık devre (oda sıcaklığı sensoru

ile bağlantı yok)

Kompresör 45 dakika için makineyi devreye alır, sonrasında 15 dakika için

devre dışı eder

Satıcı ile temasa geçiniz.

8. Arındırma Eski cihazlar

Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.

UYARI!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik

şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.

TALİMAT!

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :