2.Sınıf Matematik Geometrik Cisimler ve Özellikleri Etkinlik-6 » Leventyagmuroglu.com

70  Download (23)

Full text

AĢağıdaki geometrik cisimlerin adlarını yazarak köĢe, ayrıt ve yüz sayılarını belirtiniz. Yüzeylerini sarı, köĢelerini kırmızı ve ayrıtlarını mavi renge boyayınız.. . GEOMETRĠK ġEKĠL ġEKLĠN ADI ÖZELLĠKLERĠ. ……………………….. ……………………….. Adım …………… tür. ………. tane köşem vardır. ………. tane yüzüm vardır. ………. tane ayrıtım vardır. Yüzlerim …………………….……… bölgedir.. ……………………….. ……………………….. Adım ……………………...……..………… dır. ………. tane köşem vardır. ………. tane yüzüm vardır. ………. tane ayrıtım vardır. Yan yüzlerim …………………….……bölge, alt ve üst yüzeylerim ……………..……… bölgedir.. ……………………….. ……………………….. Adım ……………………………………… dır. ………. tane köşem vardır. ………. tane yüzüm vardır. ………. tane ayrıtım vardır.. Bütün yüzlerim …………...……………..bölgedir.. ……………………….. ……………………….. Adım …………………………………… tür. ………. tane köşem vardır. ………. tane yüzüm vardır. ………. tane ayrıtım vardır. Yan yüzlerim …………………..……..……bölge, alt ve üst yüzeylerim ……………...…… bölgedir.. ……………………….. ……………………….. Adım ……………………… dir. . Ayrıtı vardır. Ayrıtı yoktur. . Köşesi vardır. Köşesi yoktur.. ……………………….. ……………………….. Adım …………………dir. . Ayrıtım vardır. Ayrıtım yoktur. . Köşem vardır. Köşem yoktur.. ……………………….. ……………………….. Adım …………………………………… dir. . Ayrıtım vardır. Ayrıtım yoktur. . Köşem vardır. Köşem yoktur.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATİK GEOMETRİK CİSİMLER VE ÖZELLİKLERİ. Adı:………………..….……… Soyadı:………………...…… Sınıfı ve No:…..….…..…... ETKİNLİK-6. http://www.leventyagmuroglu.com/. AĢağıdaki cümlelerin bilgi yönünden doğru olması için noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak tamamlayınız.. ★ Küpün birbirine eş uzunlukta…………….…ayrıtı vardır.. ★ Kare prizmanın taban yüzleri……………..,yan yüzleri…………………….……..bölgedir.. ★ Üçgen prizma modelinin birbirine eş iki…………….. bölgeden ve üç dikdörtgensel bölgeden. oluşan yüzü vardır.. ★ Silindir modelinin hem……………., hem de………………… yüzü vardır.. ★ Prizma modellerinin yan yüzeyleri ……………………………….. bölgedir.. ★ Küp modelinin bir yüzü boyanarak kâğıt üzerine baskı yapılırsa………………………bölge elde. edilir.. ★ Silindir modelinin tabanı, kâğıt üzerine konulup etrafı çizilirse……………...…….bölge elde edilir.. ★ Küre modeli olan futbol topunun………………….. ve köşesi yoktur.. ★ Kibrit kutusunun bir yüzü, kâğıt üzerine konulup etrafı çizilirse …………………….. bölge oluşur.. ★ Dikdörtgenler prizması modelinin…………… köşesi ve …………….ayrıtı vardır.. ★ Üçgen prizmanın alt ve üst tabanları…………..………..bölgedir.. ★ Küpün altı yüzü de eş………………………bölgedir.. ★ Koninin düz yüzünden yararlanarak…….……………..bölge çizilebilir.. ★ Koninin ayrıt ve köşesi………………….. ★ Kibrit kutusunun yüzeylerinden yararlanarak karesel bölge………………….. ★ Üçgen prizmanın yan yüzleri…………………….bölgedir.. ★ Kare prizma ile dikdörtgenler prizmasının ayrıt ve köşe sayıları …………………….. ★ Silindirin ……..…… tane yüzeyi vardır.. ★ Koninin alt yüzeyi ………………. şeklindedir. Üst tarafı eğri yüzeydir.. ★ Alt ve üst yüzeyleri üçgen olan prizmalara ………………….. prizma denir.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. ★ dairesel ★ üçgensel ★ karesel ★ dikdörtgensel ★ dikdörtgensel ★ düz, eğri ★ üçgensel ★ aynıdır ★ dikdörtgensel ★ sekiz, on iki ★ on iki ★ karesel ★ dairesel ★ çizemeyiz ★ karesel, dikdörtgensel ★ dikdörtgensel ★ üç ★ daire ★ üçgen ★ ayrıtı ★ yoktur . 2.SINIF MATEMATİK GEOMETRİK CİSİMLER VE ÖZELLİKLERİ. Adı:………………..….……… Soyadı:………………...…… Sınıfı ve No:…..….…..…... ETKİNLİK-6. http://www.leventyagmuroglu.com/

Figure

Updating...

References

Related subjects :