2.Sınıf Matematik Geometrik Cisimler ve Özellikleri Etkinlik-7 » Leventyagmuroglu.com

503  Download (15)

Full text

Aşağıda verilen geometrik cisimlerle ilgili istenen bilgileri yazınız.. . . . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. . . Şeklin Adı:. …………..……. Adım:………………..……. Kaç köşem var?................ Kaç ayrıtım var?............... Kaç yüzüm var?................ Kaç karesel bölgem var?................................... Kaç dikdörtgensel bölgem var?...................... Kaç üçgensel bölgem var?................................... . . Şeklin Adı:. …………..……. Adım:………………..……. Kaç köşem var?................ Kaç ayrıtım var?............... Kaç yüzüm var?................ Kaç karesel bölgem var?................................... Kaç dikdörtgensel bölgem var?...................... Kaç üçgensel bölgem var?................................... . . Şeklin Adı:. …………..……. Adım:………………..……. Kaç köşem var?................ Kaç ayrıtım var?............... Kaç yüzüm var?................ Kaç karesel bölgem var?................................... Kaç dikdörtgensel bölgem var?...................... Kaç üçgensel bölgem var?................................... . . Şeklin Adı:. …………..……. Adım:………………..……. Kaç köşem var?................ Kaç ayrıtım var?............... Kaç yüzüm var?................ Kaç karesel bölgem var?................................... Kaç dikdörtgensel bölgem var?...................... Kaç üçgensel bölgem var?................................... . . Şeklin Adı:. …………..……. Adım:………………..……. Kaç köşem var?................ Kaç ayrıtım var?............... Kaç yüzüm var?................ Kaç karesel bölgem var?................................... Kaç dikdörtgensel bölgem var?...................... Kaç dairesel bölgem var?................................... . . Şeklin Adı:. …………..……. Adım:………………..……. Kaç köşem var?................ Kaç ayrıtım var?............... Kaç yüzüm var?................ Kaç karesel bölgem var?................................... Kaç dikdörtgensel bölgem var?...................... Kaç dairesel bölgem var?................................... w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATĠK GEOMETRĠK CĠSĠMLER VE ÖZELLĠKLERĠ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKĠNLĠK-7. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıdaki nesneler hangi geometrik cisme benziyor? Altlarına yazınız.. ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. . ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. Aşağıdaki nesneler hangi geometrik cisme benziyor? Altlarına yazınız.. . ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. ………………….. …………………….. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. . . Şeklin Adı:. ………....……. Adım:………………..……. Kaç köşem var?................ Kaç ayrıtım var?............... Kaç yüzüm var?................ Kaç karesel bölgem var?................................... Kaç dikdörtgensel bölgem var?...................... Kaç dairesel bölgem var?................................... w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATĠK GEOMETRĠK CĠSĠMLER VE ÖZELLĠKLERĠ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKĠNLĠK-7. http://www.leventyagmuroglu.com/

Figure

Updating...

References

Related subjects :