• Sonuç bulunamadı

Bir ev

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir ev"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Nezahat ARIKOĞLU Mimar D. G. S. A.

Bir ev

Amerika Birleşik Devletlerinde bir aile-lik ev anlamına, çevre, yapı sistemi kolay-lığı, en az işçilik masraflarına uyarak hazır-lanan plan 5 ayda realize edilmiştir. İnşaat çelik iskelet esasına göre bir plan ve karak-ter göskarak-termiştir.

İki aore (800C m- kadar) lık oldukça meyilli ve çok güzel bir orman ve manza-raya sahip olan bu arazi bir mimar için vazgeçilmesi güç bir topraktı. Platonun dar-lığı bizi yıldırmadı. Ev alanını genişletme çaresi arandı. Çelik iskelete gidilerek gü-neyde 4 kuzeyde 2 feet lik konsollar ile is-tenilen bina yamaca yerleşti. Çalışma ve sonııç eğlenceli ve zevkli oldu.

Güneye ve manzaraya açılan geniş ve çift camlı duvarlar evin en rahat yaşama köşelerini verdi. Kuzeyde ise pencere anla-mında hemen hemen bir açıklık bırakılmadı. Mutfağa, misafir yatak odası ve giyinme odasına birer ince uzun ışıklık verildi. Böy-lece evin azamî hususiyeti sağlandı. Isı kaybı da en aza indirildi.

Hizmetçisiz denebilecek ve fertleri çalı-şan 4 kişilik bir ailenin kendine ve yatılı ~ isafirlerinin ihtiyaçlarına cevap olarak şun-lar yapıldı: Mutfak geniş ve yemek yenile-bilecek çapta tutuldu. Acele yemek ve tatlı-tlar için fırın ve eviye çift yapıldı. Çöp öğü-tücü ilâve edildi, bulaşık makinesi ve

elek-trikli bütün araçlar kullanıldı. Dolapların yapımı bu iste uğraşan bir firmaya verildi. En az zaman ve iş ile gıda hazırlanması sağ-landı.

Temizleme işi de merkezî bir (vacum) aracı ve 5 yerdeki bağlama boruları ağzı yardımı ile sıhhî ve az zahmetli bir hale so-kuldu. Çöp deposu egzcsu açıkhavaya veri-len bu sistemle tozsuz bir temizleme müm-kün oldu. Depo taşımak ve sık sık boşalt-maktan kurtulundu.

Banyolarda sıra bekleme ve zaman kaybı, 4 kişiye 3 yıkanma imkânı verildi-ğinden ortadan kalktı. Diğer elektrikli araç-ların kullanılması ile iki üç işi birden yap-mak dömestik konuda az uğraşmış olyap-mak

(2)
(3)

: sağlandı. Isıtma soğutma aracı gürültü yap-mayacak kadar yatak kısmından uzakta bıra-kıldı. Böylece bina en az ile en çoğun anlaş-tığı modern bir yapı örneği olmuş oldu.

Yapı Eratları: 1 inci katta dış duvar-lar çıplak tıığla kaplama, izolasyon, beton blok ve lambri üst katlarda çelik iskelet ara-ları ahşap bölme dışarıda çimento sıva ve renksiz (suya karşı) badana, içeride, alçı prese levha, lambri, fayans, plâstik kumaş. Döşsnıe: Esas kirişler çelik. Tâli kiriş-ahşap. Üzeri (1 inch) lik kontrplak, halı vinyl veya mozaik seramik ile bitirilmiştir.

İşıklandırma: Tavana gömülü (Eye bali) lâmbaları.

Renk: Bütün duvarlar beyaz - tavan-lar beyaz. Banyotavan-lar ve yatak odası kısım-larının halıları: Kanarya sarısı. Salonda yaprak yeşili.

Ahjap renkleri: Tabiî ceviz (mutfak dolapları, lambri ve oturma kısmındaki ah-şaplar).

Eşya: Kısmen (Knoll) firmasından alınmıştır.

Ev Arıkoğlu ailesi için yapılmıştır. (Mi-marı olarak) 2 - 3 senelik tecrübeden sonra görülen kusurları şunlardır: Batı pencereleri fazla tutulmuştur, panjur lüzumludur. Açık çelik inşaat her iki senede bir boya ister. Pek yakında boya istemeyen ve paslanmayan inşaat çeliği piyasaya çıktı.

Diğer bakandan tavsiye edebileceğimiz iki şey: Çöp öğütücü (aracın işe çok yara-ması bakımından), çatıya açılan plâstik kub-beli pencerelerin evin koridor ve banyola-rına güzel bir gündüz ışığı sağlamasından, ısı kaybı ve sızıntı yapmamasından arkadaş-lara kullanmalarını tavsiye ettiğimiz iki araç olacaktır. N. ARIKOĞLU Kesit ü ü ü ü ü a WOQJ> -JSÛF.V

Referanslar

Benzer Belgeler

kameralara en yakın model. Bu modelde Camera Obscura’ya lens eklenmiştir... 24-90) Doğal Tarih adlı eserinde ışığa duyarlı, güneşte ve ay ışığında kararan

7 Basit nakış temel iğne teknikleriyle ürün oluşturup, ürünü kullanıma hazır hale getirme işlemlerini yapar.. 8 Kasnak sız makine nakışları ile ürün

mavi sarı turuncu yeşil gördüğümüz bütün renkler aslında güneşin aynaya bakışıdır benim aşktan anladığım bir dal çatırtısıdır ve yaktığımız bütün ateşler

Şekil 1a: Tip ııı açık tibiya kırığı nedeniyle plak vida tespiti uygulanan hastanın ön arka grafisi, b: ameliyat sonrası gelişen enfeksiyon nedeniy- le implantın

Yaralanmalar, deri bütünlüğünün bozulduğu açık yara özelliğinde olabileceği gibi vücut üzerinde gözle görülür herhangi bir belirti göstermeden künt yaralanma şeklinde

Plâstik sanatların esasını teşkil eden, mimarî, resim, heykeltraşi arasında işbirliğini temin ederek, Ürbanizmden Objeye kadar, yani, en büyük mikyastaki işten en

Milletlerarası Sanat Münekkitleri Cemiyetinin İstanbul Kon- gresi münasebetiyle açılmış olan Modern Türk resim ve heyke. sergisinde teşhir edilmiş ve geçen nüshamızda

Bologna Süreci Birim Koordinatörü - Ankara Üniversitesi Ayaş MYO (Eylül 2017 – Şubat 2019) Müdür Yardımcısı – Ankara Üniversitesi Ayaş MYO (Eylül 2017 – Ekim