• Sonuç bulunamadı

Almanya da Enerji Altında Çalışma (GaÇ) Uygulamaları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Almanya da Enerji Altında Çalışma (GaÇ) Uygulamaları"

Copied!
31
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Almanya’da Enerji Altında

Çalışma (GaÇ) Uygulamaları

Dr.-Ing. Thomas Jordan

I.ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOGRESİ”

25 Şubat 2016, Antalya

(2)

İçerik

GaÇ’nin Almanya’daki gelişimi

GaÇ için Almanya’daki güncel motivasyon

Alçak gerilim tesislerinde GaÇ

Tipik çalışma mekanları

Çalışma metotları ve ekipmanlar

Orta gerilim tesislerinde GaÇ

Tipik çalışma mekanları

Çalışma metotları ve ekipmanlar

(3)

GaÇ’nin Almanya’daki gelişimi

 AG kablolarda GaÇ için belgelenmiş ilk iş talimatı: 1932’den beri

 Doğu Almanya’da GaÇ’nin bütün gerilim seviyelerinde yaygınlaşması: 1971’den itibaren

 GaÇ-teknolojileri 1995’ten itibaren Almanya genelinde devamlı bir yaygınlaşma trendine girmiştir

 Günümüz: Almanya alçak gerilim dağıtım şebekesinde GaÇ hemen hemen 100% yaygınlaşmıştır

 Orta gerilim şebekelerinde GaÇ (kapalı mekan ve havai hat tesislerinde) hemen hemen bütün büyük Alman enerji dağıtım şirketlerinde yerleşmektedir

  GaÇ şebeke işletiminin vazgeçilmez bir unsuru oluyor

(4)

GaÇ için Almanya’daki güncel motivasyon

 AG tesislerde GaÇ (U

n

< 1000 V AC)

 Alman tüketicinin kesintilere olan tahammülsüzlüğü

 Meşakkatli kesinti bildirimlerinin gereksiz kılınması

 Düzenleyici kurum tarafından kalite faktörü üzerinden uygulanan iktisadi baskı (SAIDI)

 Ekipman ve eğitime nispeten düşük yatırımlar gerektirmesi

 Hafta sonu ve gece vardiyalarının azaltılmasıyla personel giderlerinin indirilmesi

 Şebekedeki planlı işlerin yüzde 90’dan fazlası gerilim altında

 Yıllardır olumlu deneyimler, çok düşük kaza sıklığı

(5)

GaÇ için Almanya’daki güncel motivasyon

 OG tesislerde GaÇ (U

n

= 10…20…30 kV)

 İktisadi baskı, Kalite faktörü (ASIDI)

 Durum idamesi (temizlik ve bakım) kesintisiz mümkün

 OG tesislerde yapılan GaÇ’nin kesintiden etkilenen son tüketici sayısı üzerindeki olumlu etkisi daha fazladır

 Bazen GaÇ-montajları kesinti altında yapılan montajlarla aynı süratte ve dolayısıyla daha ekonomik (OG havai hatlara kuş koruma yerleştirilmesi)

 Seyyar yardımcı üreteç gruplarının belirgin bir şekilde azaltılması veya hiç kullanılmaması (Yedek güç)

 Gece ve hafta sonu vardiyalarının azaltılması

(6)

GaÇ için Almanya’daki güncel motivasyon

 YG tesislerde GaÇ (U

n

≥ 110 kV)

 n-1-kriterine (kaynak yedeklemeleri) her zaman uyulur

 Tesis durumu ve varlık kalitesi yeteri kadar iyidir

 Tesislerin standardizasyon seviyesi yüksek değil, tesisler GaÇ’ye uygun değil!

 Geniş çaplı son GaÇ montaj işlemi 20 sene önce yapıldı

 Günümüzde kullanımı belirgin bir şekilde azaldı.

(7)

Alçak gerilim tesislerinde GaÇ Çalışma mekanları

 Plastik izoleli kablo, Yağ kağıt izoleli kablo

Abone girişlerinin ve bağlantıların montajı

(8)

Alçak gerilim tesislerinde GaÇ Çalışma mekanları

 Şalt tesisleri

Kablo bağlantısı, eklemeler, değişimler, temizlik

(9)

Alçak gerilim tesislerinde GaÇ Çalışma mekanları

 Havai hat

Ekler, aktif parçaların yakınında çalışma için izole örtülerin takılması, tamiratlar, yeni abone bağlantıları

(10)

Alçak gerilim tesislerinde GaÇ Çalışma mekanları

 Sokak aydınlatma

Bağlantı, tamirat

(11)

Alçak gerilim tesislerinde GaÇ Çalışma mekanları

 Sayaç tesisleri

Sayaç değişimi, kesme işlemleri

(12)

Alçak gerilim tesislerinde GaÇ Çalışma mekanları

 Ölçüm ve kontrol tesisleri

Klempleme, temizlik

(13)

İzole eldiven ve zemin izolasyonuyla çalışma

AG-tesislerde yapılan GaÇ’de tercih edilen çalışma metodudur!

 Zemin izolasyonu

Halı, ayakkabı, sepet

 İzole eldiven

 Ark KKD

Koruyucu giysi, yüz koruma

 İzole ve izole edici el aletleri

 İzole edici yardımcı ekipmanlar

Örtüler, kapaklar, ataçlar

(14)

İzole eldiven ve zemin izolasyonuyla çalışma

Video

(15)

 İzole ve izole edici el aletleri, örn.

 Tornavida

 Anahtarlar

 Penseler, vs.

AG tesislerde GaÇ için ekipmanlar

(16)

 Yardımcı ekipman örn.:

 İzole halı, örtüler

 İzo. kauçuk tüpler

 Ataçlar

 Eldivenler Kl.0 / Kl. 00

AG tesislerde GaÇ için ekipmanlar

(17)

Orta gerilim tesislerinde GaÇ Kapalı tesislerde yapılan işlemler

 Trafolar

Temizlik, yağ değişimi

(18)

Orta gerilim tesislerinde GaÇ Kapalı tesislerde yapılan işlemler

 OG-Şalt tesisleri

Temizlik, şalter bakımı, kablo uçlarının dolumu, teftiş

(19)

Orta gerilim tesislerinde GaÇ Kapalı tesislerde yapılan işlemler

 OG-Şalt tesisleri

Hücrelerin bypass edilmesi

(20)

Kapalı tesislerin temizliği

Önce Sonra

(21)

Önce Sonra

Kapalı tesislerin temizliği

(22)

GaÇ- çalışma metodu Mesafede çalışma

 Yüz koruma

 Koruyucu giysi

 Eldivenler

min. 525 mm

 Manevra stankası asgari izolasyon mesafesine sahip olmalıdır

 Sınırlama diski

 Kırmızı çember

 Atlamaya karşı güvenli çalışma kafası

(23)

GaÇ- çalışma metodu Mesafede çalışma

Video

(24)

OG-kapalı tesislerde GaÇ için

ekipmanlar

(25)

İzolatör değişimi, iletken tamiratı

Orta gerilim havai hatlarda GaÇ

 İzole eldiven ve izole çalışma sepeti ile yapılan işlemler

(26)

Orta gerilim havai hatlarda GaÇ

Direk değişimi Şebeke ayırıcılarının montajı

 İzole eldiven ve izole çalışma sepeti ile yapılan işlemler

(27)

Orta gerilim havai hatlarda GaÇ

Kuş koruma tedbirlerinin montajı

Kuş koruma kapaklarının oturtulması

 Mesafede çalışma

(28)

Orta gerilim havai hatlarda GaÇ

 Mesafede çalışma

Kule istasyonların bypass edilmesi

(29)

OG-havai hatlarda GaÇ için ekipmanlar

Mesafede çalışma İzole eldivenle çalışma

İzole değil! İzole!

Kl. 2 / 3 / 4

(30)

Özet

 Bu sunum Almanya’da kullanılan temel GaÇ-teknolojileri ve

uygulanan çalışma metotları hakkında sadece kısa ve yüzeysel bir tanıtma yapma amaçlıydı.

 AG- ve OG-dağıtım şebekelerinde mevcut olan ekipmanlar ve yapı tipleri, hangi GaÇ-teknolojilerinin kullanılabileceğini belirler.

 Ekonomik değerlendirme GaÇ’nin iktisadi yararlılığı hakkında ipuçları verebilir.

 Bütün teknolojilerin güvenli uygulanması, o teknolojinin kullanımı hakkında eğitilmiş personelin varlığını, yeterli ve test edilmiş GaÇ- ekipmanının bulundurulması ile üzerinde çalışma yapılacak elektrik tesisinin güvenli olmasını şart koşar.

(31)

Değerli vaktiniz için teşekkür ederim!

t.jordan@bsd-dresden.de

Referanslar

Benzer Belgeler

或禿髮(女性雄性禿)、經期不正常、聲音變低沉沙啞、皮膚皺折處變黑的現象,這種情

mümkün görülmesini veya makine, araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işleri, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması durumlarını zorunlu neden olarak

In this section the stability method presented in [9] is going to be described briefly. Compared to the Hermite Biehler theorem, this method is suitable for the systems

By using the new Wired-AND Current-Mode Logic (WCML) circuit technique in CMOS technology, low- noise digital circuits can be designed, and they can be mixed with the high

Physical Layer: WATA does not specify the wireless physical layer (air interface) to be used to transport the data.. Hence, it is possible to use any type of wireless physical layer

Şekil 3.1 Taguchi kalite kontrol sistemi. Tibial komponent için tasarım parametreleri. Ansys mühendislik gerilmeleri analizi montaj tasarımı [62]... Polietilen insert

Tablo Tde de gi\rlildiigii gibi IiI' oram arttlk&lt;;a borulardaki su kaybulda azalma olmaktadlL $ekil 2'de IiI' oranlanna bagh olarak beton borularda meydana gelen su

Hem Osmanlı Hükümeti’nin hem de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin eğitim konusunda gerçekleştirmeyi düşündüğü yeniliklerden birisi de cemaat okullarında görev