• Sonuç bulunamadı

Ayak- ayak bileği  Diz  Kalça 

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ayak- ayak bileği  Diz  Kalça "

Copied!
26
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Kalça

Diz

Ayak- ayak bileği

(3)

Vücudun en büyük ve en stabil eklemidir.

Top soket tip eklem, eklemin bizzat kendisi stabilizasyon sağlar.

Yürüme-oturma-çömelme eylemlerini sağlar.

Labrumu sayesinde

asetabular kaviteyi

derinleştirir ve eklem

stabilizasyonunu artırır.

(4)

Femur boynunun femur şaftıyla oluşturduğu açı kalça ekleminin hareketini pelvis lateraline

yönlendirerek kolaylaştırır.

Boyun şaft açısı erişkinlerde 90-135 derece civarındadır.

125 derecenin üstü koksa valga

125 derecenin altı koksa vara olarak

adlandırılır.

(5)

Kalça eklemin kapsülü oldukça kalın ve güçlüdür.

Ayrıca çeşitli ligamanlarla bu stabilizasyon artırılmıştır.

İliofemoral ligaman tüm ligamanlar içinde

en güçlü olanıdır.

(6)

İliofemoral ligaman ters Y şeklinde olup ayakta durma sırasında pelvisin femur üzerindeki posterior hareketini engeller.

Femurun uzun ekseni etrafında

rotasyonunu engeller.

(7)

Kalça eklemi içerisindeki negatif basınç vakum etkisi ile kalça ekleminin

stabilizasyonunu destekler.

Bu basınç ligaman ve kas yardımı olmaksızın tüm bacağın ağırlığını taşıyabilir.

Kalça eklemini destekleyen tüm

ligamanlar ve kaslar çıkarılsa bile femur

başı kalça eklemi içerisinde kalır.

(8)

Diz ekstansiyona alındığında ise hamstring kaslarının gerginliği ile kalça fleksiyonu 70- 90º kadardır.

Kalça ekstansiyonu ise iliofemoral ligaman

tarafından sınırlanır ve 10º kadardır.

(9)

Kalça eklemi 90 derece fleksiyon, hafif rotasyon ve abdüksiyonda maksimal stabilizasyona sahiptir.

Bacağın bacak üzerine atıldığı

adduksiyon ve fleksiyon pozisyonu ise

kalça stabilizasyonunun en zayıf olduğu

pozisyondur.

(10)

Günlük yaşamda kalça eklemi fleksiyon- ekstansiyon yönünde oldukça geniş

hareket açıklığına ihtiyaç duyar.

Sandalyeye oturup kalkmak için yaklaşık

80-100 derece, merdiven inmek için 30

derece, çıkmak için 60 derecelik açılara

ihtiyaç duyar.

(11)

Yürüyüş için 35-40 derecelik fleksiyon hareketine gerek olup bu topuk

yürüyüşünden hemen önceki salınım fazında gerekli olmaktadır.Topuk kalkışı esnasında da kalça tam ekstansiyondadır

20 derecelik kalça abduksiyonu günlük

yaşam aktiviteleri için yeterlidir.

(12)

M. İliopspas

Bu kas özel bir başlangıç bölgesi olan iki ayrı parçadan oluşmuştur.

Bunlar m.psoas major-minor ve m.iliacus

tur.

(13)
(14)

İşlevi uyluğa fleksiyon ve abduksiyon yaptırmaktır.

Destek bacağı bölgesinde ise pelvisi ve

gövdeyi öne eğer.

(15)
(16)

M. Adduktor brevis → ADDUKSİYON ve

M. Adduktor longus → FLEKSİYON

M. Grasilis →yaptırırlar

M. Adduktor magnus →ADDUKSİYON ve

EKSTANSİYON yaptırırlar.

(17)
(18)

Birincil işlevi kalçanın ekstansiyonudur.

Vücudun en güçlü kaslarından biridir.

Superior lifleri abduksiyon inferior lifleri ise

adduksiyon yaptırır.

(19)

Pelvisin stabilizasyonunda da önemli bir rolü vardır.

Ayrıca dış rotasyona da katkısı vardır.

(20)

Fonksiyonu abduksiyondur. Ancak kasın ön bölümü internal rotasyon, arka bölümü ise eksternal rotasyonda rol alır.

Ayakta durma ve yürümede düzgün postürün en önemli parçasıdır.

Alt ekstremiteye yük aktarıldığında gluteus medius kası pelvisin stabilizasyonunu

sağlayan en önemli kastır.

Stabilizasyonun yetersizliğinde karşı

pelviste düşme gözlenir.

(21)

Kalçanın iç rotatoru ve adduktorudur.

(22)

Biceps femoris, semimembranosus, semitendinosus kaslarıdır.

Biceps femoris lateralde olup uzun başı iki eklemlidir. Kısa başı ise hamstring grubuna ait tek eklemi olan tek kastır.

Semimembranosus ve semitendinosus medial kompartmandadır.

Kalçaya ekstansiyon, dize fleksiyon

yaptırırlar.

(23)

Diz ekstansiyondayken ve kalça

fleksiyondayken hamstringlerin ekstansiyon kuvveti artar.

İskial tuberösitası aşağı doğru çekerek

posterior pelvik tilte ve pelvisin kontrolüne

yardım ederler.

(24)

Femurun acetabulume tutunmasını

sağlayan bu kaslar uyluğa dış rotasyon yaptırır.

Bu kaslar:

- m. Piriformis

- m. Gemellus superior ve inferior

- m. Obturator externus ve internus

- m. Quadratus femoris

(25)

Kalça eklemine yansıyan yükler erkeklerde yürüyüşün fazlarına göre değişiklik

gösterir.

Basma fazında kalça abduktörleri pelvisi stabilize etmek için kasılır ve topuk

vuruşundan sonra kalçaya vücut ağırlığının

dört katı, parmak kalkışından hemen önce

ise vücut ağırlığının yedi katı yük biner.

(26)

Yürüyüş esnasında kalçaya binen yükler kadınlar ve erkeklerde benzer patern izler.

Ancak kadınlarda kalçaya binen yük daha

azdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

omuzlarınızdan biraz daha geniş açın. Kollarınızı yanlara doğru uzatın. Sağ ayağınız dışa bakacak şekilde duruşunuzu ayarlayın. Sağ elinizi sağ kalçanıza koyun ve

 Distal tibia ve fibulanın talus ile yaptığı bir eklemdir.Bu eklem yük verme esnasında kuvvetin ayağa iletimini sağlar.Bu kuvvet vücut ağırlığının on katına

Materyal ve Metod: Acil servise başvuran ayak bileği travma- sı olan 124 hasta Ottowa ayak bileği değerlendirme kriterleri- ne göre ve radyolojik olarak incelendi.. Hastalara

Bizim yaptığımız çalışmada adım uzunluğunda anlamlı bir değişim olmadı, unilateral AFO kullanımı çıplak ayakla karşılaştırıldığında kadansta anlamlı bir

Bilimadamları rekor sıcaklık artışını, küresel ısınmanın daha önceki öngörülerde küçümsendiği ve tehdidin çok daha büyük olduğu şeklinde yorumluyor.. K ısa

[r]

Diz eklemi fleksiyon, internal rotasyon, eksternal rotasyon hareket genişlikleri; ayak bileği ekleminde ise dorsal fleksiyon, plantar fleksiyon, inversiyon ve eversiyon

• Fonksiyonel açıdan menteşe tipi eklemdir ve frontal eksende ayak bileği ekleminde plantar ve dorsi fleksiyon