Tillägg till Aktieägaravtal (AÄA) i Arctic Business Incubator AB med org.nr 556668–3198

Tam metin

(1)

Kontakt-uppgifter (för digitalt utskick)

1. Åsa Andersson asa.andersson@skebo.se

2. Niklas Jonsson <niklas.jonsson@norrlandsfonden.se>

3. Gry Holmgren gry.holmgren@ltubusiness.se 4. helena.stenberg@pitea.se

5. anna.lindh.wikblad@lulea.se

6.

anna-stina.nordmark-nilsson@norrbotten.se 7.

(2)

2021-04-16

Tillägg till Aktieägaravtal (AÄA) i Arctic Business Incubator AB med org.nr 556668–3198

Detta avtal kompletterar och ersätter delar i AÄA daterat 2018-01-31 i samband med att Piteå kommun träder in som ny delägare och är signerat av samtliga parter som omfattas av tidigare AÄA och detta Tillägg.

Följande delar kompletteras eller ersätts i det existerande AÄA enligt nedan.

Korrigering Part 1.

Korrekt organisationsnummer för part 1) Luleå Kommun skall vara 212000–2742.

Ny Part under AÄA

Piteå kommun org.-nr 212000–2759 kompletterar och utgör part 6.

Part 2, 3, 5, och 6 utgör nu Minoritetsägare samt part 1 och 4 Majoritetsägare.

Ny §1.2

Parterna äger idag aktierna i Bolaget med följande procentuella fördelning:

Part Ägande

1 LTU Holding AB 31%

2 Skellefteå Industrihus AB 16%

3 Luleå Kommun 16%

4 Stiftelsen Norrlandsfonden 20%

5 Norrbottens Läns Landsting 9%

6 Piteå Kommun 8%

Summa 100%

Detta avtal har upprättats i 7 exemplar och varje part samt bolaget har tagit var sitt.

(3)

Signatursida

Anna Lindh Wikblad Åsa Andersson

Luleå kommun Skellefteå Industrihus AB org.nr 212000–2742 org.nr 556086–8217

Anna-Stina Nordmark Nilsson Gry Holmgren Hafskjold Norrbottens Läns Landsting LTU Holding AB

org.nr 232100–0230 org.nr 556504–4616

Niklas Jonsson Helena Stenberg

Stiftelsen Norrlandsfonden Piteå kommun org.nr 897000–3003 org.nr 212000–2759

(4)

Överlåtelse av aktier i Arctic Business Incubator AB

Luleå kommun, org. nr 212000–2742 äger idag 200 stamaktier motsvarande 20% av det totala antalet aktier i Arctic Business Incubator AB, org.nr 556668–3198.

Arctic Business Incubator AB har ett aktiekapital på 100 000 kronor fördelat på 1 000 stamaktier om kvotvärde på 100 kr/aktie.

Med detta avtal överlåter Luleå Kommun 40 stamaktier till Piteå kommun för en köpeskilling om 100 kr/aktie eller totalt summa om 4 000 kr.

Tillträde sker under förutsättning att köpeskillingen i sin helhet erlagts och att Piteå kommun trätt in som part under det existerande Aktieägaravtal (från 2018-01-31) och tillägg till detta daterat 2021-04-16.

Inbetalningen av 4 000 kr till Luleå kommun görs till plusgiro 60200-3. Som referens på inbetalningen anges ”Aktier ABI”.

Luleå Kommun skall direkt efter tillträde meddela Arctic Business Incubator AB styrelse om att uppdatera aktiebok i enlighet med detta.

Detta avtal har upprättats i tre kopior vara Luleå Kommun, Piteå kommun och Arctic Business Incubator AB erhållit var sin kopia.

Luleå Piteå

2021-04- 2021-04-

Anna Lindh Wikblad Helena Stenberg

Luleå kommun Piteå kommun

(5)

Överlåtelse av aktier i Arctic Business Incubator AB

Skellefteå Industrihus AB, org.nr. 556086–8217 äger idag 200 stamaktier motsvarande 20% av det totala antalet aktier i Arctic Business Incubator AB, org.nr 556668–3198.

Arctic Business Incubator AB har ett aktiekapital på 100 000 kronor fördelat på 1 000 stamaktier om kvotvärde på 100 kr/aktie.

Med detta avtal överlåter Skellefteå Industrihus 40 stamaktier till Piteå kommun för en köpeskilling om 100 kr/aktie eller totalt summa om 4 000 kr.

Tillträde sker under förutsättning att köpeskillingen i sin helhet erlagts och att Piteå kommun trätt in som part under det existerande Aktieägaravtal (från 2018-01-31) och tillägg till detta daterat 2021-04-16.

Skellefteå Industrihus skall direkt efter tillträde meddela Arctic Business Incubator AB styrelse om att uppdatera aktiebok i enlighet med detta.

Detta avtal har upprättats i tre kopior vara Skellefteå Industrihus, Piteå Kommun och Arctic Business Incubator AB erhållit var sin kopia.

Skellefteå Piteå

2021-04- 2021-04-

Åsa Andersson Helena Stenberg

Skellefteå Industrihus AB Piteå Kommun

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :