• Sonuç bulunamadı

4.HAREKET SİSTEMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.HAREKET SİSTEMİ"

Copied!
17
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

4.HAREKET SİSTEMİ

TERİMLERİ

Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı

Tıbbi Terminoloji Dersi

(2)

HAREKET SİSTEMİ

 Kemikler,  Kaslar,  Eklemler,

 Destek yapıları (Bağ doku, damarlar, sinirler)

(3)

Hareket Sisteminde Anatomik Terimler

1. Kemik Terimleri:

Periosteum (G) (peryosteum, periost): Kemiğin dış yüzeyini sıkıca saran zar.Endosteum (G) (endosteum): Kemik içindeki boşlukta yüzeyi örten zar.

Substantia compacta (L) (substansiya kompakta): Sıkı (kompakt), içerisinde

boşluk veya kovuk olmayan kemik yapısı.

Substantia (L) spongiosa (G) (substansiya spongiyosa): Spongiyos (süngersi)

kemik.

(4)

Os longum (L) (os longum): Uzun kemik.

Os breve (L) (os breve): Kısa kemik.

Os planum (L) (os planum): Yassı kemik.

Os irregulare (L) (os irregular): Düzensiz

kemik.

Facies articularis (L) (fasiyes artikularis):

Eklem yüzü.

Cavitas medullaris (L) (kavitas medullaris):

Kemiklerin ortasındaki ilik boşluğu. Medulla.

Foramen nutriens (L) (foramen nutriyens):

Kemik yüzeyindeki ince delikler. Beslenme

(5)

Osteoblastocytus (osteo+blastos+kytos (G)) (osteoblast): Kemik yapan hücre.Osteocytus (osteo+kytos (G)) (osteosit): Kemik hücresi.

Osteoclastocytus (osteo+klastos+kytos (G)) (osteoklast): Kemik yiyen (yıkan)

hücre.

(6)

Vücuttaki Bazı Önemli Kemikler:

Os parietale (L) (os pariyetal): Yan kafa kemiği. İki tanedir.Os occipitale (L) (os oksipital): Arka kafa kemiği.

Os frontale (L) (os frontal): Alın kemiği.

Os temporale (L) (os temporal): Şakak kemiği.

Os sphenoidale (G) (os sfenoid): Kafanın orta-taban bölümündeki, temel veya

taban kemik.

(7)

Os (L) ethmoidale (G) (os etmoid): Kalbur kemik.Os nasale (L) (os nazal): Burun kemiği.

Os maxilla (L) (os maksilla): Üst çene kemiği.

Os mandibula (L) (os mandibula): Alt çene kemiği.Os palatinum (L) (os palatinum): Damak kemiği.

Os (L) zygomaticum (G) (os zigomatikum): Elmacık kemiği.

(8)

Os lacrimale (L) (os lakrimal): Gözyaşı kemiği.Os vomer (L) (os vomer): Sapan kemiği.

Calivaria (L) (kalvarya): Kafa tavanı.

Orbita (L) (orbita): Gözlerin bulunduğu boşluk.Fonticulus (L) (fontikulus): Bıngıldak. Fontanella.

Paranazal sinüsler: Maksilla, etmoid, sfenoid ve frontal kemiklerin içindeki

boşluklar.

(9)

Columna vertebralis (L) (kolumna vertebralis): Omurga.Rachis (G) (rakis): Omurga.

Cervical vertebra (L) (servikal vertebra): Boyun omuru. C1, C2, C3…Thoracal (G) vertebra (L) (torakal vertebra): Göğüs omuru. T1, T2, T3…Lumbal vertebra (L) (lumbal vertebra): Bel omuru. L1, L2, L3…

(10)

Os sacrum (L) (os sakrum): Sağrı omuru. S1, S2, S3…Os (L) coccyx (G) (os koksiks): Kuyruk sokumu kemiği.Coxa (L) (koksa):Kalça.

Pelvis (L) (pelvis): Leğen kemiği.Femur (L) (femur): Uyluk kemiği.Crus (L) (krus): Bacak.

Patella (L) (patella): Diz kapağı kemiği.

(11)

Tibia (L) (tibia): Kaval kemiği.

Fibula (L) (fibula):Kamış kemiği. Kaval kemiğinin lateralindeki kemik.Ossa tarsi (L) (ossa tarsi): Ayak bileği kemiklerinin genel adı.

Talus (L) (talus): Aşık kemiği. Topuk kemiğinin önündeki kemik.Calcaneus (L) (kalkaneus): Topuk kemiği.

Ossa (L) metatarsi (meta (G)+tarsi (L)) (ossa metatarsi): Ayak tarağı kemikleri.

(12)

Pes, pedis (L) (pes, pedis): Ayak.Podos (G) (podos): Ayak.

Phalanx (G) (falanks): Parmak kemiği.Digitus (L) (dijitus): Parmak.

Dactylus (G) (daktilus): Parmak.Costa (L) (kosta): Kaburga.

Sternum (L) (sternum): Gögüs kemiği.Clavicula (L) (klavikula):Köprücük kemiği.Scapula (L) (skapula):Kürek kemiği.

(13)

Humerus (L) (humerus): Kol kemiği.

Radius (L) (radius): Önkolda döner kemik. El baş parmağı hizasındaki önkol

kemiği.

Ulna (L) (ulna): Önkolda dirsek kemiği. Beşinci parmak hizasındaki önkol kemiği.Ossa (L) carpi (G) (ossa karpi): Elbileği kemiklerinin genel adı.

Ossa (L) metacarpi (G) (ossa metakarpi): El tarağı kemikleri.

Ossa digitorum manus (L) (ossa digitorum manus): El parmak kemikleri.

(14)

2. Eklem Terimleri:

Articulatio (L) (artikulasyo): Eklem. Kısaltma: «art.»; Çoğul: «articulationes».Arthron (G) (arton): Eklem.

Arthrologia (G) ( Artroloji): Eklem bilimi.

Ligamentum (L) (ligamentum): Eklem bağı. Kısaltma: «lig.»; Çoğul:

«ligamenta», «ligg.».

Sutura (L) (sutur): Kısa kemiklerde eklem yapan testere benzeri dişli kısım.

(15)

Gomphosis (G) (gomfozis): Dişlerle çene kemikleri arasındaki eklem.Cartilago articularis (L) (kartilago artikularis): Eklem kıkırdağı.

Capsula articularis (L) (kapsula artikularis): Eklem kapsülü.Cavitas articularis (L) (kavitas artikularis): Eklem boşluğu.

(16)

Synovia (G) (sinovya): Eklem sıvısı.

Articulatio (L) synovialis (G) (artikulasyo sinovyalis): Sinovyal eklem. Oynar

eklem.

Discus (G) intervertebralis (inter+vertebra (L)) (diskus intervertebralis):

Vertebralar arasındaki eklemleşmeyi sağlayan disk.

(17)

3. Kas Terimleri:

Musculus (L) (muskulus): Kas. Kısaltma: «M., m.»;

Çoğul: «musculi», çoğulun kısaltması: «Mm., mm.»

Myos (G) (mios): Kas.

Tendon (L) (tendon): İskelet kaslarının kemiklere

tutunmasını sağlayan bağ, kas kirişi.

Fascia (L) (fasya): Kasları birbirinden ayıran ince

saydam zar.

Referanslar

Benzer Belgeler

Uygun klinik ortam (Sepsis, gastrik içerik aspirasyonu, multipl transfüzyon, DİC, multiple kemik kırıkları, yanıklar, pulmoner konfüzyon, pankreatit, yakıcı gaz inhalasyonu,

Zigomatik kemik Maksiller kemik Lakrimal kemik Etmoid kemik Palatin Kemik Sfenoid kemik... Orbİtal kemİkler Frontal kemİk

Araştırmacılar daha sonra farelerde osteokalsin proteinini kod- layan geni etkisiz hâle getirdiler ve hayvanların kalp ritminin artması, kan şekeri seviyesinin yükselmesi

Türk’ün yüce dostlarından hem de, kara gün­ lerin birer dehşet verici, çok umutsuzluğa düşürücü bir dö­ neminin: Türk-Bulgar Savaşın­ da bize olan

film, levha, boru, hortum, ev eşyası, kablo, döşeme, ayak- kabı v.s. gibi çeşitli eşyaların yanımı için gerekli ham mad- deler; lâstik ve kauçuk sa­

The aim of this survey is to investigate the current practices and problems on software project scheduling at Malaysian Public, Private and Semi-Private Sector.The questions in

Ön ve arka kemikleşme noktalarından gelişen kemik kütleleri arasındaki bu boşluğa sutura. incisivo-kanin

o VISCEROCRANIUM KEMİKLERİ 11.Hafta OSSA CRANII o VISCEROCRANIUM KEMİKLERİ o ORBİTA 12.Hafta KAFA İSKELETİNİN BÜTÜNÜ o CAVITAS NASI o CAVITAS ORIS o FOSSA