Gigaset S820H - Touch & Type

Tam metin

(1)

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adamış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.

(2)
(3)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset S820H - Touch & Type

Gigaset S820H - Touch & Type

Ð òô ó V

Â

˜

Nis

26

Per

Durum çubuğu (

¢

s. 10)

Semboller (

¢

s. 31)telefonun güncel ayarlarını ve işle- tim durumunu gösterir. Durum çubuğuna basmanız durumunda durum sayfası (

¢

s. 10) açılır.

v Menü tuşu

Ana menüyü açma/bekleme ekranına geri gitme (

¢

s. 8)

a Kapatma/Sonlandırma tuşu

Kısaca basın: görüşme/çağrı tuşunu sonlandırma, dahili çağrıyı reddetme, bekleme durumuna geri gitme uzun süre basın: el cihazı açma/kapama

Dokunmatik ekran / ekran

El cihazındaki tuşlar

Yön tuşları

Ses düzeyini görüşme sırasında ayarlama

Mini USB bağlantısı yuvası

El cihazını PC'nize bağlama (Gigaset QuickSync) Bekleme ekranı (

¢

s. 7) veya menü sayfası (

¢

s. 8)

Yıldız tuşu

Uzun süre basın: zil sesini açma/kapatma (

¢

s. 19)

Kare tuşu

Uzun süre basın: tuş/Ekran kilidini açmak/kapatmak (

¢

s. 11)

Mesaj tuşu

Mesaj sayfasını çağırma (

¢

s. 9)

R tuşu Danışma (Flaş),

uzun süre basın: seçim beklemeyi girme c Cevaplama tuşu

Gösterilen numarayı aramak, görüşme kabul etmek, Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapmak kısaca basın: tekrar arama listesini açma, uzun süre basın: seçme özelliğini devreye sokma

Açıklama

(4)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

İçindekiler

İçindekiler

Gigaset S820H - Touch & Type . . . 1

Güvenlik bilgileri . . . 3

Başlangıç . . . 4

Ekran sayfaları . . . 7

Telefonu kullanma . . . 11

Telefon görüşmesi . . . 14

Telefonu ayarlama . . . 17

ECO DECT . . . 20

Şebeke telesekreteri . . . 20

Bluetooth cihazları . . . 21

Telefon rehberi (Adres defteri) . . . 23

Aramalar listesi . . . 26

Takvim . . . 26

Çalar saat . . . 28

Bebek telsizi . . . 28

PC'niz ile senkronizasyon (Gigaset QuickSync) . . . 30

Ekran simgeleri . . . 31

Ayarlama olanakları . . . 33

Müşteri Hizmeti ve Yardım . . . 35

Çevre . . . 44

Ek . . . 45

Dizin . . . 48

(5)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Güvenlik bilgileri

Güvenlik bilgileri

Dikkat

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımdaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.

Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Sadece spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller yerleştirin (bakınız „Teknik özellikler“), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.

Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşul- larına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).

Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiği- nizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garanti edilemez.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.

Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.

Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullan- mayın.

Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.

Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.

Notlar

u Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

u

(6)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Başlangıç

Başlangıç

Ambalaj içeriğini kontrol edin

Bir Gigaset el cihazı, bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı), iki adet pil, AC adaptörlü bir şarj istas- yonu, kemer klipsi, USB bağlantısı için lastik parça, bir kullanım kılavuzu

Şarj istasyonunun kurulumu

Şarj istasyonu, +5 °C ila +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasar- lanmıştır.

¤

Şarj istasyonunu düz, kaymaz bir zemine yerleştirin veya şarj istasyonunu duvara sabitleyin.

Normal şartlarda cihazın ayakları bulundukları yüzeyde iz bırakmazlar. Fakat mobilyalarda kulla- nılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Lütfen unutmayın:

u Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

u Gigaset'inizi ıslaklık, toz, buhar ve tahriş edici sıvılara karşı koruyun.

Şarj istasyonunun bağlanması

Açıklama

Baz istasyonunun kapsama alanına dikkat edin. Kapsama alanı açık arazide 50 m'ye, bina içle- rinde 300 m'ye kadardır. Kapsama alanı ECO DECT (

¢

s. 20) devredeyken azalır.

¤

Adaptörün yassı soketini bağlayın .

¤

Adaptörü prize takın .

Fişi şarj istasyonundan tekrar sökmeniz gerektiğinde:

¤

Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.

¤

Kilit açma düğmesine basın ve fişi çekin . 1

2

3 4

2 1

3 4

(7)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Başlangıç

El cihazını çalıştırma

El cihazının ekran ve tuş takımı bir folyoyla korunmuştur.

Lütfen koruma folyosunu çıkarın!

USB bağlantı yuvası için lastik parça kullanılır

Pil kapağı açıkken lastik parçayı girintiye yerleştirin.

Pili takma ve pil kapağını kapatma

Kemer klipsini takma

El cihazının yanlarında kemer klipsini takmak için boşluklar vardır.

Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulaklarının çentiklere oturmasını sağlayın.

Dikkat

El cihazını kullanırken hiçbir dokunmatik ekran çubuğu kullanmayın!

Başka üreticilerin koruyucu kılıflarını/folyolarını kullanmayın, bu el cihazınızın kullanılabilirliğini kısıtlayabilir.

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (

¢

s. 45)

kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

¤

Pilleri doğru olarak takın.

Kutuplar pil yuvasında işaretlenmiştir.

¤

Pil kapağını üstten oturtun.

¤

Ardından tam olarak otu- runcaya kadar kapağı itin.

Eğer pili değiştirmek için pil kapağını tekrar açmak zorunda kalacak olursanız:

¤

Kapağın üst tarafındaki yivleri kavrayın ve aşağı doğru itin.

(8)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Başlangıç

Pili şarj etmek

Pil kısmen şarjlı olarak teslim edilir. Şimşek simgesi ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.

¤

El cihazını 14,5 saat boyunca şarj cihazında tutun.

El cihazını kaydetme

El cihazınız yeterince şarj olduğunda, kayıt işlemine başla- yabilirsiniz. Kayıt ekranı görüntülenir.

Ekran dilini değiştirme:

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

° Dil + Konum

¤

Ekran Dili

¤

Dil seçimi (´ = seçili)

¤

è

¤

Kayıt ekranına geri gitme: a tuşuna kısa süreli basın.

Kayıt işlemi baz istasyonuna bağlıdır:

u El cihazının otomatik Basis Gigaset S820/S820A kaydı:

¤

El cihazını baz istasyonuna bırakın.

Otomatik kayıt işlemi çalışmazsa, el cihazını manuel olarak kaydetmeniz gerekir u El cihazını manuel olarak kaydetme:

¤

Baz istasyonunda: kayıt/paging tuşuna uzun (yakl. 3 san.) basın.

¤

S820H el cihazı üzerinde Kayıt et öğesine basın veya

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

É El cihazı + Baz istasy.

¤

Kayıt et

Ekranda Kayıt modunda olan bir baz aranıyor görüntülenir. Baz istasyonuna bağlantı yapılandırılıyor, bu biraz zaman alabilir.

¤

Gerekirse sistem PIN kodunu girin (varsayılan ayar: 0000)

¤

PIN ileè onaylayın.

Kayıt sırasındaki ekran gösterimi: El cihazı kaydoluyor Başarılı kayıt sonrasındaki ekran gösterimi: El cihazı kaydedildi

Başarılı bir kayıttan sonra kurulum yardımcısı başlatılır. Temel ayarları yapmanızda size yar- dımcı olacaktır.

El cihazınız, dört ayrı baz ünitesine kaydedilebilir. El cihazının birden fazla baz istasyonuyla kul- lanımı ve el cihazının kaydının kaldırılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen baz istasyonunu- nuzun kullanım kılavuzunu okuyun.

Notlar

u El cihazı sadece buna ait baz istasyonu Gigaset S820/S820A veya şarj istasyonu içine yer- leştirilmelidir.

u Pil şarj etme sırasında ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.

u Pilin şarj tutma kapasitesi teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

14,5 s

Telefon hiçbir baz istasyonuna

kayıtlı değil Kayıt et

+

(9)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Ekran sayfaları

Ekran sayfaları

Bekleme ekranı (ayrı olarak ayarlanabilir)

Bekleme ekranını kişisel olarak düzenleyebilirsiniz. Bir "Touch (dokunma" ile direk olarak bek- leme konumundan başlatabileceğiniz önemli kullanımları bir araya getirin.

Bekleme ekranına adaptasyon

Konfigürasyon moduna geçiş:

Uzun süre (yaklaşık 2 san.) konfigüre edilebilir bölgenin herhangi boş bir yerine ekran üzerinden basın.

Arzu edilen kullanımları/işlevleri seçme:

Kullanılabilir işlevlerin/kullanımların mevcut olduğu bir seçim çubuğu görünür. Liste içerisinde başka kayıtları göstermek için, liste içerisinde kaydırın. Bekleme ekranında görmek istediğiniz işlevleri/kullanımları işaretleyin.

Bekleme ekranına geri gitme:

'a basın veya kısa süreli kapat tuşuna a basın. Seçim alınır.

Seçilebilir uygulamalar ve işlevler

Bilgi alanı için Kullanım alanı için

m Saat œ Rehber (

¢

s. 23)

Ü Çalar saat (

¢

s. 28) Çağrı Listesi (

¢

s. 26)

} Takvim (

¢

s. 26) Dahili Çağrı (

¢

s. 16)

· SMS Yaz (baz istasyonuna bağlı) Ç Oda Dinleme (

¢

s. 28)

T Tek Tıkla Arama (

¢

s. 15)

3 Ulaşılabilirlik Bilgi alanı

(azami 3 ele- man ile konfi- güre edilebilir)

Bekleme konumu Yapılandırma modu

Uygulamaları Göster

l

Saat

Ù

Çalar saat

Takvim

ÂRehber L

Ð òô ó V

Â

˜

Kullanım alanı (azami 6 ele- man ile konfi- güre edilebilir)

3 1

Nis

26

Per

uzun süreli basın

Kaydırma sütunu 2

1

2

3

(10)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Ekran sayfaları

Menü sayfaları (baz istasyonuna bağlı) *

Bekleme ekranından Menü sayfası Uygulamalar ve geriye gitme:

¤

Kısa süreli menü tuşuna v basın.

Menü sayfaları arasında geçiş yapmak:

¤

Başlık satırında arzu edilen sayfaya basın.

Menü içerisinde herhangi bir yerden bekleme ekranına geri:

¤

a tuşuna kısa süreli basın.

Gösterilebilenden daha fazla elemanın mevcut olması durumunda:

Ekranın sağında bir kaydırma sütunu görünür.

¤

Göstergeyi kaydırmak için basınçla ekran üzerinde dikey olarak itin.

*Not: sayfaya erişilemeyen (örn. el cihazı baz istasyonunun erişim alanının dışında olması nedeniyle) kullanım- lar/ayarlar gri renkte gösterilir.

Açıklama

Burada gösterilen uygulamalar/ayarlar, Gigaset S820/S820A bazın çalıştırılması için geçerli- dir. Farklı bir bazla çalıştırırken, tüm uygulamalar/ayarlar kullanılabilir olmayabilir.

Telefonun kullanımlarını başlatma İhtiyaçlarınıza göre telefon ayarlarını adapte etme

"Ayarlar"

"Uygulamalar"

Uygulamalar Ayarlar Uygulamalar Ayarlar

˜

Çağrı Listesi

Dizin

Â

SMS Yaz

¾

Oda İzleme

Á

Takvim

Çalar saat

Ù

Ulaşıla- bilirlik

Š

Tek Tıkla Çağrı

ž

Dahili Çağrı

å ã

Servisleri Seç

Çağrı KorumaSistem

Ï

Tarih + Saat

á

Dil + Konum

Æ

El cihazı + Baz istasy.

Î

Ekran

i

Ses Ayarları

ï

Hızlı Arama

í

Uygulamalar Ayarlar

Şebeke Gel. Kut.

n

Bluetooth

»

Servisleri Seç

ã

Telefon

ª

SMS

Ë

Hızlı Arama

í

Çağrı Koruma(11)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Ekran sayfaları

Mesaj sayfası

Mesajlar sayfasının ve listelerin içeriği baz istasyonuna bağlıdır. Ekranınızdaki gösterim, bu kıla- vuzdaki gösterimden farklı olabilir.

Mesajlar sayfalarını klavye üzerindeki mesajlar tuşuna d basmak suretiyle çağırın. Aşağıdaki mesajlar listelerine erişebilirsiniz:

u 5 Şebeke telesekreteri, eğer şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreteri telefon numarası kaydedilmişse

u . SMS gelen listesi

u Õ Cevapsız çağrılar listesi (bkz. "Aramalar listesi"

¢

s. 26)

u \ Cevapsız randevular listesi (

¢

s. 27)

Mesaj sayfası (örnek)

Cevapsız aramalar listesi daima gösterilir. Şebeke telesekreteri için simge, bunun telefon numa- rası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

¤

İlgili listeyi açmak bir simgenin üzerine dokunun.

İstisna: şebeke telesekreterinin sembolüne basmanız durumunda, şebeke telesekreterinin numarası çevrilir (

¢

s. 20). Ekranda herhangi bir liste açılmaz.

Mesajlar Pop-Up

Listelerden birine bir yeni giriş geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Ek olarak, mesaj tuşu yanıp söner (etkinleştiril- mişse, baz istasyonunun kullanım talimatlarına bakın).

Mesajlar Pop-Up gösterilir ve kısmen bekleme ekranının da kapsar.

Sembollerin altında yeni mesajların sayısı söz konusu liste içerisinde görünür.

¤

Pop-Up'u kapatma: é (üstte sağda) üzerine dokunun.

¤

Liste açma: liste simgesinin üzerine dokunun.

Mesajlar LED'i, bir liste veya mesajlar sayfası açılana kadar yanıp söner (aktifleştirilmişse, baz istasyonunun kullanım kılavuzuna bakın).

Mesaj Merkezi

Listedeki yeni mesaj sayısı Listenin çeşidi (bkz. y.) Listedeki eski mesaj sayısı

Yeni mesajlar mevcut değil Listedeki eski mesaj sayısı 3

1

1 19

[

2

¾ ™

Alınanlar:

À

1

3

¾

1

™ Ã

2

Şebeke telesekreteri Mesajlar Pop-Up (örnek)

(12)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Ekran sayfaları

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

u Liste çeşidi (başlık satırında) u Giriş türü için simge:

- Çağrı listesi: ™ (Cevapsız), › (Alınan), š (Yapılan) - SMS listesi: Œ (okunmamış), † (okunmuş) Yeni (okunmamış) kayıtlarda sembol kırmızıdır.

u Arayanın numarası. Telefonun rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isimler ve numara tipleri (Ev,Ofis,Cep) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir

u Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa) Ayrıntılı görünüş açma: bir kayda dokunun. Tüm kullanıla- bilir bilgiler gösterilir. SMS giriş listesinde SMS metni göste- rilir. Kaydı silebilirsiniz veya kaydın numarasını telefon reh- berine geçirebilirsiniz (

¢

s. 25).

Arayanların çağrı listesinden geri aranması Detaylı görünümde isme veya numaraya kısa süreli dokunun.

Listeleri silmek

Münferit listelerin içeriğinin tamamını silebilirsiniz:

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

ÊSistem

¤

Listeyi Temizle

¤

İstenen liste tipin- den,

¤

istenen listeye basın ve

¤

Evet onaya basın.

Durum çubuğu ve durum sayfası

Bekleme ekranının en üstündeki satır konum çubuğu olarak açıklanır. Telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir (Sembollerin anlamı,

¢

s. 31).

Durum sayfası:

Baz istasyonu ayarlarına bağlı olarak durum sayfasından ECO DECT (

¹

), ve Bluetooth ara birimi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

¤

Durum çubuğunun üzerine dokunduğunuzda durum sayfası açılır

¤

Elemanları açmak veya kapatmak için, kumanda alanlarına basın.

¤

Bluetooth basmanız durumunda, bir sayfa açılır ve bu sayfadan bu bileşenler ayarlanabilir.

¤

simgesine dokunun Bekleme ekranına geri dönmek için, başlık satırına veya kapat/bitti tuşuna a basın.

Açıklama

Bir listeyi açtıktan sonra c tuşuna basmanız durumunda, yeşil nokta ile işaretlenmiş olan kaydın numarası seçilir.

Cevapsız Çağrılar

ý James Foster

™ 18:30, Ev 01712233445566

™ 11.06., 18:30

L Tümünügöster Türe göregöster Arama listesi (örnek)

Ð òô ó V

W

Maks. Aralık

Radyasy. Yok

ò Bluetooth

¹

on

off

on

W

(13)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Telefonu kullanma

Telefonu kullanma

Gigaset el cihazı S820H, yenilikçi bir kumanda konseptine sahiptir. Dokunma ekranın avantajla- rını olağan bir klavyeninkiyle kombine etmektedir. Menü ayarına ve kullanımlara yönlendirme ve işlevlerinin devreye sokulması/devreden çıkarılması dokunmatik ekran üzerinden olup, rakamlar ve harfler klavye üzerinden girilmelidir.

El cihazı açma/kapama

¤

Bitir tuşuna a uzunca basın. Bir melodi duyarsınız.

Kapatmak sadece bekleme konumunda mümkündür.

Bekleme konumuna dönme

¤

Bitirme tuşuna a kısaca basın.

¤

Hiçbir butona basmazsanız ve ekrana dokunmazsanız: ekran yaklaşık 3 dakika sonra otoma- tik olarak bekleme konumuna geçer.

Tuş ve ekran kilidi

Tuş ve ekran kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını engeller. Kilit devredeyken ekrana dokunmanız durumunda birşey olmaz. Bir tuşa basmanız durumunda, söz konusu bir mesaj görünür.

Tuş/Ekran kilidini açmak/kapatmak

¤

# tuşuna uzunca basın.

Taşınabilir parçada bir çağrı gösterildiğinde, tuş /ekran kilidi otomatik olarak kapanır. Çağrıyı kar- şılayabilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Otomatik tuş/ekran kilidini açmak/kapatmak

Ekran bir konuşma esnasında veya telesekreterdeki mesajı dinleme sırasında istenmeden dokunmaya karşı otomatik olarak kilitli haldedir. Telefonu kısa süreli olarak ekran üzerinden kumanda edebilmek için, kilidi 5 saniyeliğine kaldırabilirsiniz. Bunun ardından kilit tekrar dev- reye girer.

Kilidi açmak için ekran üzerinde baskı uygulayarak alttaki satırda soldan sağa doğru itin.

Açıklama

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

]

Açmak için kaydır

^

Kilit kaldırıldı

^

(14)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Telefonu kullanma

Dokunmatik ekranın kullanımı

Ekranda gösterilen simgeler, liste girişleri, butonlar ve seçim alanları, hassas yüzeylerdir. Bu alan- lara basmak suretiyle işlevleri ayarlayabilir, başlatabilir ve farklı ekran göstergeleri (sayfaları) ara- sında yönlendirme yapabilirsiniz.

Fonksiyon / listeler girişi seçmek

Liste noktasını (telefon rehberi, alt menüler, arama listeleri) seçmek veya bir işlevi devreye sok- mak/devreden çıkarmak için, parmağınız ile listeler girişine veya söz konusu simgeye basın.

Listeler ve menüler içerisinde gezinme (dikey olarak sayfaları çevirme)

Gösterilebilenden daha çok elemanın mevcut olması durumunda, ekranın sağında bir kaydırma sütunu görünür. Bu, görünür alanın boyutunu ve konumunu gösterir. Göstergeyi kaydırmak için basınçla ekran üzerinde dikey olarak itin.

Ayarları değiştirme (kumanda elemanları)

Menü sayfalarının birinde bir simgeye tıklarsanız, ona ait kullanım/işlev açılır. Ekran ayarlanabilir parametreyi ve de onların güncel ayarlarını (turuncu renkte işaretlenmiş), seçim olanaklarını veya kullanım/işlevi açma/kapama şalterini gösterir.

Buton: fonksiyonu açma/kapatma (etkinleştirme/etkinliği kaldırma) veya seçme

Bir şaltere kısa süreli basmak suretiyle işlevleri aktif hale

getirebilir/devreden çıkarabilir veya seçebilir/seçimi iptal edebilirsiniz.

Kumanda alanının turuncu renkte olması durumunda (metin on) veya açık gri (sembol ), işlev aktif halde veya seçilmiştir.

Zil Sesleri (Ahize) Ses Seviyesi

Artan Dahili Çagrılar 16 Mellow Harici Çagrılar 06 Gigaset

L off

Bir önceki ekran göstergesine geri, ayarlar kilitlenir Buton:

fonksiyonu açma/kapatma

Ayarları yapmak için alt menü- leri çağırma

Fonksiyon

Ayarın yapılması (Ó/Ô üzerine basın)

Güncel ayarlama şunun için Harici Çagrılar

Güncel ayarlama şunun için Dahili Çagrılar

Örnek:

aktif halde/

seçildi Veya devre dışı seçim değiştirildi

on ‰

off

(15)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Telefonu kullanma

Seçim alanları

Bir parametre için iki veya üç alternatif ayarın söz konusu olması durumunda bunlar seçim alanlarında gösterilir.

Güncel ayar turuncu renk ile işaretlenmiştir.

¤

Değiştirmek için kısa süreli arzu edilen seçme alanına basın.

Bir parametrenin ayarı için alt menüyü açmak

¤

Alt menüyü açmak için kısa süreli parametre alanına basın.

Seçenekler ve seçenek çubuğu

Birçok ekran göstergesinin alt tarafında bir seçenek çubuğu bulunmaktadır. Bunun içinde geçerli bağlamda uygulayabileceğiniz tüm eylemler gösterilmektedir.

¤

Söz konusu eylemin gerçekleşebilmesi için bir seçeneğe basın veya başka seçeneklerle bir listeyi açmak için Seçenekler öğesine basın.

Önceki ekran gösterimine geri

Birçok sayfada sembolünü bulabilirsiniz.

¤

Önceki ekran gösterimine geri dönmek için simgenin üzerine dokunun

Numaraları ve metni girin

İşaretleri klavye üzerinden girebilirsiniz.

Yanlış girişleri düzeltme

İmleçten önceki karakteri silmek için $ üzerine kısa süre veya kelimeyi silmek için $ üzerine uzun süre basın.

Metin girme

u 0 ile O arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır. İşaretler klavyeye basıldıktan sonra ekranın alt bölümünde bir seçim çubuğunda gösterilir.

Seçilen karakter belirgindir. İstediğiniz harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa peş peşe kısaca basın.

u Harfler/karakterler imlecin yanına eklenir. Giriş alanında

arzu edilen konuma basmak suretiyle imlecin yerini değiştirebilirsiniz.

u Abc§: sonraki harf için küçük ve büyük harf arasında geçiş yapmak için.

u Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.

u §123§: rakam girişi için. §Abc§ ile harf tuşlarına (büyük/küçük harf ) geri dönülür.

u §;-@§: özel karakterler tablosu açılır; basarak özel karakteri girin. Söz konusu harf tuşuna birçok defa basmak suretiyle özel harfleri (işaretli/vurgu imli karakterler örn.çift noktalı harfler) girin, bkz. Karakter tabloları

¢

s. 47.

Çağrı Yönlendir.

SMS Bildirimi Seçim alanı Ulaşılabilirlik (Örnek)

h feransKon- Seçenek-ler Seçenek çubuğu (örnek)

Düzenle Ad

Soyad

L ‰

ç

James

Abc 123 ;-@

(16)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Telefon görüşmesi

Telefon görüşmesi

Harici arama

¤

Numarayı girme, kısaca c üzerine basın.

a ile aramayı iptal edebilirsiniz.

Telefon rehberiyle arama

Menü tuşu v

¤

œRehber

¤

Arzu edilen kayıt gösterilene kadar telefon rehberi içerisinde gezinin.

¤

Bir kaydın ismine basın, detaylı görünüm açılır.

¤

c üzerine basın. Yeşil nokta ile işaretlenmiş girişin numarası seçilir.

Veya:

¤

Arzu edilen numaraya basın.

Tekrar arama listesinden arama yapma

¤

Tekrar arama listesini açmak için, c tuşuna kısaca basın.

¤

c üzerine basın. En son aranılan numara (yeşil nokta ile işaretlenmiş) çevrilir.

Veya:

¤

Bir kayda basın, detaylı görünüm açılır.

¤

c üzerine basın. Yeşil nokta ile işaretlenmiş girişin numarası seçilir.

Veya:

¤

Arzu edilen numaraya basın.

Arama listesinden seçme

Menü tuşu v

¤

Çağrı Listesi

¤

c üzerine basın. Yeşil nokta ile işaretlenmiş girişin numarası seçilir.

Veya:

¤

Bir kayda basın, detaylı görünüm açılır.

¤

c üzerine basın. Numara (yeşil nokta ile işaretlen- miş) çevrilir.

Veya:

¤

Yeşil noktalı alana basın.

- Telefon rehberi kaydı mevcut değil: arama başlayacaktır.

Açıklama

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son yirmi telefon numarası bulunur. Telefonu- nuzun mesajlar listesine benzeri şekilde idare edebilirsiniz:

¤

Ayrıntılı görünüş açma: kayda dokunun. Tüm kullanılabilir bilgiler gösterilir. Ayrıntılı görünüşte girişi silebilir veya numarayı telefon rehberine devralabilirsiniz (

¢

s. 25).

Tüm Çağrılar

ý James Foster

™ 18:30, Ev 01712233445566

™ 11.06., 18:30 0168123477945

š 10.06., 17:13

L Tümünügöster Türe göregöster Arama listesi (örnek)

(17)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Telefon görüşmesi

- Telefon rehberi kaydı mevcut: ayrıntı görünümü açılır.

¤

c üzerine basın. Numara (yeşil nokta ile işaretlenmiş) çevrilir.

Veya:

¤

Arzu edilen numaraya basın.

Doğrudan arama

Telefonunuzu, herhangi bir tuşa basılması halinde, önceden kaydedilmiş bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşu v

¤

TTek Tıkla Arama

¤

f üzerine basın. Aranacak olan numarayı girin veya kaydedilmiş bir numarayı silin.

¤

on ile direk aramayı aktif hale getirin. Henüz bir numara kaydedilmemişse, menü numara kaydı için açılır. Bekleme ekranında aktif hale gelmiş direk arama gösterilir.

Direk arama modunu sonlandırma: # tuşuna uzunca basın.

Kısayol yapılandırma/seçme

Ön şart: telefon rehberi en az bir kayıt içermektedir.

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

¥ Hızlı Arama

¤

Arzu edilen kısayol tuşuna basın.

Henüz bir numara kaydedilmemişse:

¤

Telefon rehberi açılır

¤

Numarayı seçin.

Bir numara kaydedilmişse:

¤

Numarayı silme: þ.

veya:

¤

Numarayı değiştirme: Değiştir

¤

Telefon rehberi açılır

¤

Numarayı seçin.

Numarayı seçme: dinlenme durumunda söz konusu tuşu uzun süreli dokunun.

Aramayı cevapla

Aşağıdakilerden seçim yapabilirsiniz:

¤

c üzerine basın.

¤

Otom.Cevapl. devrede olması durumunda, (

¢

s. 18), el cihazını şarj istasyonundan çıkarın.

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bir görüşme esnasında telefon gelmesi durumunda bir tıklama duyarsınız ve ekran üzerinde söz konusu bir mesaj görürsünüz. Bununla ilgili olarak lütfen baz istasyonunuzun kılavuzunu okuyun.

Açıklama

Yeni mesajların mevcut olması durumunda, arama listesini Mesajlar Pop-Up veya Mesajlar sayfası üzerinden de açabilirsiniz.

Açıklama

Telefon rehberinde bir numarayı değiştirmeniz/silmeniz durumunda, numara otomatik ola- rak hızlı arama listesinde de değişir/silinir.

(18)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Telefon görüşmesi

Arama göstergesi

Telefon, arayanın numarası görünecek şekilde ayarlanmış olarak teslim edilir. Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa, ilgili numara tipi ve isim görünür. Arayana bir resim düzenlemiş olmanız durumunda (

¢

s. 23), bu da görünür. Arayan kimliği engellenmiş veya kısıtlanmışsa, Harici, Sınırlı veya Ulaşılamıyor ekranı görüntülenir.

CLIP hakkında bilgi için;

¤

www.gigaset.com/service

Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Menü tuşu v

¤

‡ Dahili Çağrı

¤

Gerekirse liste içerisinden el cihazını seçin veya Tüm Tele- fonlar (kollektif çağrı) öğesine basın.

Listeyi açtıktan sonra c üzerine basın, doğrudan tüm el cihazlarına toplu bir arama başlatılır.

Dahili danışma / dahili aktarma

Bir harici kişi ile görüşüyorsunuz ve bu görüşmeyi başka bir dahili kişiye iletmek istiyorsunuz veya onunla geri görüşmek istiyorsunuz.

¤

Danışma

¤

Dahili

¤

Eğer baz istasyonunda ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa, bir el cihazı Tümü seçin.

Konferans görüşmesi: dahili kişi ile görüşüyorsunuz ve harici görüşmenize geri döneceksiniz:

¤

Bitir öğesine basın.

Harici aramayı iletme: görüşmeyi iletmek için iki seçeneğiniz mevcut:

¤

Aranan taraf cevaplayana kadar beklemek için

¤

a öğesine basın.

Veya:

¤

Karşı taraf cevap vermeden önce a tuşuna basın.

Diğer kişi telefonu açmayacak olursa veya görüşme alınamıyorsa, Bitir ile geri aramayı sonlandırın.

Geçiş yapma / konferans oluşturma

Bir görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme gerçekleşiyor. Her iki kişi ekranda görünür.

¤

Geçiş yapma: konuşmak istediğiniz görüşme partnerinin üzerine dokunun.

Veya:

¤

3'lü konferans oluşturma: Konferans öğesine basın.

Konferansı sonlandırma: Knf. Bitir öğesine basın. “Geçiş yapma” konumuna geri dönersiniz ve yeniden konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye bağlanırsınız.

Görüştüğünüz kişilerden her biri, bitirme tuşuna basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

(19)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Telefonu ayarlama

Hoparlör üzerinden görüşme

Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Seçme sırasında hoparlörden görüşme devrede

¤

Numarayı girin, 2 defa c tuşu üzerine basın.

Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma

Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken (baz istasyonuna bağlı):

¤

c üzerine basın.

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

¤

c'ye yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutun.

Ahize, hoparlör ve kulaklık ses düzeyini değiştirme

Güncel olarak kullanılmış olan modun ses seviyesini (eller serbest görüşme, kulaklık, Headset) bir görüşme sırasında Ô / Ó (

¢

s. 1) sayfalar tuşuyla ayarlarsınız. Ekranda güncel ayarlama görünür e. Ayar işlemi otomatik olarak yaklaşık 2 saniye sonra kaydedilir ve ekran tekrar bir önceki göstergeye geçer.

Mikrofonu açma/kapama (sessize alma)

Bir görüşme esnasında mikrofonu kapatmanız durumunda, karşıdaki kişi artık sesinizi duyamaz.

¤

Mikrofonu açmak/kapatmak için – üzerine basın.

Telefonu ayarlama

Mobil el cihazınız önceden ayarlanmıştır. Bir konuşma sırasında veya bekleme durumunda ayar- ları ayrı olarak Ayarlar menü sayfası üzerinden değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirme

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

° Dil + Konum

¤

Ekran Dili

¤

Dil seçimi (´ = seçili)

¤

è

Ülke ve kendi alan kodunuzu ayarlayın

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

° Dil + Konum

El cihazı adını değiştirme

Birden fazla el cihazının kayıt işlemi sırasında bunlara otomatik olarak "INT 1", "INT 2" şeklinde isimler atanır. Bunu değiştirmek için:

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

É El cihazı + Baz istasy.

¤

Kullanılan el cihazının adını değiştirme: Bu Telefon öğesine basın veya

Başka bir el cihazının adını değiştirme: Kayıtlı Telefonlar öğesine basın

¤

El cihazını seçin

¤

Değiştirilecek isme basın.

¤ ¤

(20)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Telefonu ayarlama

Ekran koruyucu/Slayt Göst. ayarlama

Seçim için analog saat/dijital saat/resim/diya gösterisi seçilebilir. Resimleri Gigaset QuickSync (

¢

s. 30) yazılımı yardımıyla el cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Bekleme ekranını tekrar göstermek için, kısaca a veya ekran üzerine basın.

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

g Ekran

¤

Ekran koruyucu

- Ekran koruyucuyu şalter üzerinden açın veya kapatın.

- Ekran koruyucu seçme:

¤

Seçim

¤

Başlık satırında ê veya ë ile seçimler

¤

Seç arasında gezinin veya ‘ ile kaydetmeden geri dönün.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

Ekran aydınlatması, bir tuşu basılır basılmaz, ekrana dokunulur dokunulmaz veya el cihazı baz istasyonundan/şarj istasyonundan alınana kadar devreye girer. Bekleme durumunda hangi süre- den sonra ekran aydınlatmasının kapatılacağını belirleyebilirsiniz. Aksi durumda ekran sürekli olarak yarı aydınlık yanar.

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

g Ekran

¤

Aydınlatma

Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz bunu şarj istasyonundan alır almaz gelen bir çağ- rıyı karşılar.

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

« Telefon

¤

Otom.Cevapl. on/off

El cihazını şarj istasyonuna takar takmaz, Otom.Cevapl. ayarından bağımsız olarak bağlantı son- landırılır. İstisna: c'ye yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutun.

Açıklama

Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Ekran koruyucu

Etkinlestirme Seçim Analog Saat

L

on

(21)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Telefonu ayarlama

Zil sesini ayarlama

Ses düzeyini/melodiyi ayarlama

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

ì Ses Ayarları

¤

Zil Sesleri (Ahize)

tüm aramalar için zil sesi seviyesi

¤

Ses düzeyini ayarlamak için gerekiyorsa birkaç defa Ô/

Ó üzerine basın.

veya

¤

Artan anahtarıyla, Crescendo aramayı (artan zil sesi seviyesi) açabilir/kapatabilirsiniz.

Aktif haldeki Crescendo sadece zil seslerinde etkili olur. Bir melodinin çalınması etkilenmez.

Harici/dahili aramalar için zil sesini ayarlama

¤

Dahili Çagrılar / Harici Çagrılar

¤

Zil sesi melodisini seçme

¤

ile geri.

Başka zil sesi melodilerini Gigaset QuickSync (

¢

s. 30)

yazılımı yardımıyla el cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Zil sesi açma/kapama

¤

Zil sesini sürekli olarak açma/kapatma: Yıldız tuşuna * uzun süreli basın.

Durum satırında kapalı zil sesi durumunda ” görünür.

¤

Geçerli çağrılar için kapatma: Sessiz

Zil uyarı sesini açma/kapatma

Zil sesi yerine bir zil uyarı sesini etkinleştirebilirsiniz.

¤

Yıldız tuşuna * uzun süreli basın ve 3 saniye içinde

¤

Bip.

Durum satırında açık zil sesi durumunda dikkat çekme zili ¯ görünür.

¤

Uzun süre yıldız tuşuna * basmak suretiyle dikkat çekme zil sesini tekrar devre dışı bırakın.

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

ì Ses Ayarları

¤

Uyarı Tonları

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kişisel ayarları geri alabilirsiniz.

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

ÊSistem

¤

Sıfırlamalar

¤

Tel.i Sıfırlama Aşağıdakiler sıfırlama işleminden etkilenmez:

u Tarih ve saat

u Baz istasyonuna el cihazlarını kaydettirme ve güncel olarak baz istasyonunu seçme u Sistem PIN

Zil Sesleri (Ahize) Ses Seviyesi

Artan Dahili Çagrılar 16 Mellow Harici Çagrılar 06 Gigaset

L off

(22)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

ECO DECT

u Tekrar arama listesi

u Bebek telsizi için kaydedilmiş harici ve dahili hedef numaraları (Alarm tekrar Harici olarak ayarlanır)

u Arama yönlendirme için hedef numara.

El cihazını (Tel.i Sıfırlama) geri ayarlama durumunda ayarlanabilir sayfa (

¢

s. 7) ayarlarınız ve audio ve ekran ayarları silinir.

ECO DECT

ECO DECT düşük miktardaki elektrik tüketimi ve düşük telsiz performansı içindir.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması (baz istasyona bağlı)

Radyo dalgalarının azaltılması, yalnızca baz istasyonunuzun bu fonksiyonu desteklemesi durumunda mümkündür.

Telefonunuzun sinyal gönderme gücü, el cihazının baz istasyona uzaklığına bağlı olarak otoma- tik bir şekilde azalır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını aşağıdaki işlevlerle ayrıca azaltabilirsiniz u Maks. Aralık kapatma,

u Radyasy. Yok açma.

Daha fazla ayrıntı için, lütfen baz istasyonunun talimatlarına bakın.

Şebeke telesekreteri

Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için servis sağlayıcınıza talimat vermeniz ve şebeke telesekreterinin numarasını telefonunuza kaydetmiş olmanız gerekir.

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

Sebeke Posta Kutu.

¤

Şebeke telesekreteri numarasını girin: Erişim Numarası

¤

Şebeke telesekreteri numarasını girin

¤

è ile onaylayın.

¤

Şebeke telesekreterini şalter ile devreye sokun/devreden çıkarın (şayet şebeke sunucunuz bu işlevi destekliyorsa).

Telefon numarasının kaydedilmesinden sonra mesajlar sayfasında şu simge gösterilir:

Şebeke telesekreteri mesajlarını dinleme

¤

Mesajlar tuşu d

¤

5

Veya:

¤

tuşuna uzun süre basın.

Şebeke telesekreteriniz doğrudan aranır. Mesajları dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajlar (ağ sunucunuz bu uygulamayı desteklediğinde) 1

4

1

(23)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Bluetooth cihazları

Bluetooth cihazları

5 adete kadar veri cihazı (PC, PDA, cep telefonları) ve bir Bluetooth kulaklık kaydedebilirsiniz. El cihazında Bluetooth'ı etkinleştirmeniz, gerekiyorsa cihazları görünür kılmanız ve sonra el ciha- zına kaydetmeniz gerekir.

Veri cihazlarıyla telefon rehberi kayıtlarını değiş tokuş edebilir ve Gigaset QuickSync (

¢

s. 30)

yazılımı yardımıyla zil melodilerini ve resimleri el cihazına yükleyebilirsiniz.

Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bluetooth modunu durum sayfası üzerinden (

¢

s. 10) veya aşağıdaki kısımdan açıp/kapatabilirsiniz:

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

³ Bluetooth

¤

Etkinlestirme on/off Bluetooth etkinse:

u ³ durum satırında gösterilir (

¢

s. 31),

u el cihazı Bilinen Cihazlar listesindeki tüm cihazlarla ileti- şim kurabilir,

u el cihazı kendi menzilindeki Bluetooth cihazları için görünürdür,

u bilinen cihazlar arasında bir kulaklık bulunuyorsa, el cihazı bununla bağlantı kurar.

Bluetooth cihazlarını arama ve kaydetme (tanıtma)

El cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.

Aramayı başlat

¤

Cihazları Ara üzerinden Bluetooth alt menüsüyle aramayı başlatın.

el cihazı kendi menzilindeki Bluetooth cihazlarını arar. Bulunan tüm cihazlar Bulunan cihazlar listesine eklenir.

Cihaz tanıtma - bilinen cihazlar listesine ekleme

¤

Bulunan cihazlar listesinden cihazı seçin

¤

Tanınan Cih.

¤

Gerekirse eklenecek olan cihazın PIN'ini girin ve è ile onaylayın.

u Bir veri cihazının PIN kodu: herhangi bir PIN kodunu el cihazına ve ardından veri cihazına da

Notlar

u Bir kulaklık, Headset veya Handsfree Profile özelliğine sahip olmalıdır. Handsfree Profil tercihen kullanılmaktadır.

u Bir kulaklık ile bağlantı kurulması 5 saniyeyi bulabilir.

Notlar

u Eğer bir kulaklık setini kaydederseniz, muhtemelen kayıtlı bir kulaklık cihazı silinir.

u Başka bir cihaza bir kulaklık tanıtıldığında, kayıt işlemini başlatmadan önce bağlantıyı devre dışı bırakın.

Bluetooth Etkinlestirme

Cihazları Ara

Bilinen Cihazlar

İsim

James’ Borneo L

on

(24)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Bluetooth cihazları

Bir kulaklığın PIN kodu: genellikle 0000 olarak önayarlıdır. Bu nedenle PIN kodunu sadece istisnai durumlarda girmeniz gerekir.

u Eğer Bilinen Cihazlar halihazırda 6 kayıt içeriyorsa, son kaydın üzerine yazılır. İstisna: kulaklık sadece bir kulaklığı siler.

Aramayı sonlandırma

¤

ile Bulunan cihazlar listesinden çıkın veya Aramayı Durdur öğesine basın.

Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

Listede cihaz isminin yanındaki bir ô bir kulaklığı ve = bir veri cihazını belirtir.

¤

Bilinen Cihazlar listesini açma

¤

Cihaz seçimi

¤

Cihaz bilgisi görüntüleme

¤

ü ile cihaz silme

¤

Evet ile onaylama

Veya:

¤

İsim alanına basın

¤

Ismi değiştirin ve è ile onaylayın.

Kaydedilmemiş Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Bilinmeyen bir Bluetooth cihazı bir bağlantı kurmayı denerse, cihaz PIN'ini girmeniz istenir (Bonding).

¤

Reddetme: öğesine veya a öğesine basın.

Veya:

¤

Kabul etme: cihazın PIN'ini girin

¤

è ile onaylayın.

¤

Evet: Bilinen Cihazlar listesine girin veya

¤

Hayır: cihazı geçici kullanma.

El cihazının Bluetooth adını değiştirme

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

³ Bluetooth

¤

Kendi Cihazım (Bluetooth devre dışıysa, etkinleştirilir.)

¤

İsmin üzerine tıklayın

¤

Gerekirse önceki ismi ç ile silin

¤

Yeni ismi

girin

¤

è ile onaylayın.

Görüşmeyi el cihazından Bluetooth kulaklığında devam ettirme

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık ile el cihazı arasında bağlantı mevcut.

¤

Kulaklık cevaplama tuşuna basın.

El cihazı ile bağlantı kurulması 5 saniyeyi bulabilir.

Sayfalar tuşu (

¢

s. 1) ile ses seviyesini ayarlayın.

Kulaklık setinizle ilgili ayrıntılı bilgi için kulaklık kullanım kılavuzuna bakın.

Aramanın Bluetooth kulaklık setinden kabul edilmesi

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık ile el cihazı arasında bağlantı mevcut.

Kulaklıktaki cevaplama tuşuna, ancak kulaklık çalmaya başladıktan sonra basın.

Kulaklık setinizle ilgili ayrıntılı bilgi için kulaklık kullanım kılavuzuna bakın.

(25)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Telefon rehberi (Adres defteri)

Telefon rehberi (Adres defteri)

Bir telefon rehberine dört numara, isim ve soyadı, E-posta, doğumgünleri/yıldönümlerini sinyal, VİP zil sesi, arayanın resmi ile kaydedebilirsiniz. Telefon rehberini PC adres defterinin Outlook ile- tişim bilgileri ile dengeleyebilirsiniz veya el cihazınıza zil sesleri ve resimler yükleyebilirsiniz (

¢

s. 30).

Telefon defterini (500 kadar kayıt) her bir el cihazınız için ayrı ayrı kişisel olarak düzenleyebilirsi- niz. Ancak listeyi ve girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz (

¢

s. 24).

Telefon rehberini açma

Menü tuşu v

¤

œRehber veya bir görüşme sırasında duruma bağlı olarakœ veya Seçe- nekler

¤

Rehber

Yeni giriş oluşturun

¤

Telefon rehberini açın.

Şayet herhangi bir kayıt mevcut değilse

¤

Yeni Kayıt, aksi takdirde

¤

Seçenekler

¤

Yeni Kayıt

¤

Her alana, kaydın ilgili bileşenini girin.

Diğer elemanları göstermek için gerekirse aşağıya doğru kaydırın.

Bir giriş oluşturmak için en azından bir telefon numarası gir- meniz gerekir.

E-posta alanına kayıt: 0 tuşuna birden fazla basmak suretiyle sıkça ihtiyaç duyulan işaretleri girme: @ . - 0 _ Mevcutsa, her bileşeni è ile onaylayın. ‘ ile kaydetmeden menüyü terk edebilirsiniz (istisnalar: zil sesleri ve arayanın resmi).

En üstteki numara kayda istinaden otomatik olarak yeşil renkte işaretlenir (ý). Telefon rehberi kaydını açmanız ve kaldır tuşuna basmak suretiyle bu numara seçilir.

¤

Kaydet öğesine basın.

Girişe bakmak (ayrıntılı görünüm)

¤

Telefon rehberini açma

¤

Arzu edilen kayda basın.

Girişi değiştir

¤

N öğesine basın.

u İsim, soyadı, telefon numarasını veya E-mail'i değiştirme/silme: kayda basın

¤

Gerekirse ilgili alana basın

¤

Bilgileri ç ile silin

¤

Gerekirse bilgileri yeniden girin

¤

è ile onaylayın. ‘ ile kaydetmeden menüyü terk edebilirsiniz.

u Bir arayan resmini düzenleme veya bir zil sesini silme: söz konusu kayda basın

¤

Resim Yok/

Melodi Yok

u Doğumgününü silme: Doğumgünü alanına basın

¤

þ

Yeni Kayıt İsim

Numara Ekle

E-posta ekle

Melodi Ekle

L Kaydet

(26)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Telefon rehberi (Adres defteri)

Girişi silmek

¤

Detaylı görünüm: Seçenekler

¤

Sil

¤

Evet ile onaylayın.

Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi:

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

ÊSistem

¤

Listeyi Temizle

¤

Rehber

¤

Tüm dizin girişlerini sil

¤

Evet ile onaylayın.

Telefon rehberindeki boş girişlerin sayısının gösterilmesi

¤

Telefon rehberini açma

¤

Seçenekler

¤

Bellek

Telefon rehberi girişlerindeki sıralamayı saptama

Girişlerin ad veya soyadlara göre düzenlenmesini belirleyebilirsiniz.

Menü tuşu v

¤

œRehber

¤

Ad veya Soyada göre listele öğesine basın.

Eğer hiçbir ad girilmemişse, telefon numarası, soyadı alanına yeşil nokta ile devralınır. Bu girişler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Tanzim sıralaması şöyledir:

Boşluk | rakamlar (0-9) | harfler (alfabetik) | kalan karakterler.

Telefon rehberi kaydını seçme, telefon rehberinde dolaşma

Telefon rehberinizin 4'den fazla kayda sahip olması durumunda, sağ tarafta bir kaydırma çubuğu gösterilir. O zaman şu olanaklara sahip olursunuz:

u Aranılan isme kadar kaydırın.

u Başlangıç harflerini klavye ile girin.

Girişi/telefon rehberini başka bir el cihazına aktarmak Ön şartlar:

u Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz ünitesine tanıtılmış olmalıdır.

u Diğer el cihazı ve baz istasyonu telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Tek kayıtların aktarılması

¤

Girişin ayrıntılı görünüşünü açma (

¢

s. 23)

¤

Seçenekler

¤

Kopyala

¤

Dahili

¤

Alıcı el cihazını seçin.

Başarılı bir transfer sonrasında:

¤

Başka bir girişin gönderilmesi gerekiyorsa Evet öğesine basın. Hayır öğesine basın.

Notlar

u Harici bir arama aktarımı iptal eder.

u Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Doğum gününün sadece tarihi aktarılır.

u İki vCard el cihazı arasında bir girişin aktarılması:

Alıcıda isim ile henüz bir giriş mevcut değilse, yeni bir giriş oluşturulur.

İsme sahip bir giriş halihazırda mevcutsa, bu giriş yeni bir numarayla genişletilir. Top- lamda 8'in üzerinde numara durumunda aynı isimle ikinci bir giriş oluşturulur.

u Alıcı bir vCard el cihazı değilse: Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

u El cihazınız bir vCard olmayan el cihazından girişler alıyor: Halihazırda kaydedilmiş numa- ralara sahip girişler çöpe atılır, aksi taktirde yeni bir giriş oluşturulur.

(27)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Telefon rehberi (Adres defteri)

Tüm telefon defterinin aktarılması

¤

Telefon rehberini açma (

¢

s. 23)

¤

Seçenekler

¤

Listeyi Kopyala

¤

Dahili

¤

Alıcı el cihazını seçin.

Telefon rehberini Bluetooth ile vCard olarak aktarma

Tüm telefon rehberi:

Menü tuşu v

¤

œRehber

¤

Seçenekler

¤

Listeyi Kopyala Veya:

Her bir kayıt:

Menü tuşu v

¤

œRehber

¤

Açılan girişin detaylı görünümü

¤

Seçenekler

¤

Kopyala

¤

Sorgulamayı Bluetooth Cihaz ile cevaplandırın. Bluetooth gerekirse etkinleştirilir.

¤

Alıcıyı Bilinen Cihazlar (

¢

s. 22) listesinden seçin veya Bul üzerine basın ve alıcıyı Bulunan cihazlar listesinden seçin. Alıcının PIN kodunu girin ve è öğesine basın.

vCard’ın Bluetooth ile alınması

Önkoşul: el cihazı bekleme konumunda. Bluetooth etkinleştirilmiş.

¤

Verici Bilinen Cihazlar (

¢

s. 22) listesinde bulunuyorsa, o zaman alış otomatik gerçekleşir.

¤

Verici Bilinen Cihazlar listesinde yer almıyorsa, vericinin cihaz PIN kodunu girin ve è öğesine basın. vCard transferinin ardından cihazın Bilinen Cihazlar listesinde yer alıp (Evet) almaya- cağını (Hayır) girin.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede örneğin arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde veya bir SMS içerisinde görüntülenen numaraları ve de henüz seçmiş olduğunuz numaraları telefon rehberine devralabilirsiniz.

¤

Arzu edilen numaraya basın.

¤

¬ öğesine basın.

¤

Yeni Kayıt: Numara, Ev numara tipiyle girişin ilk numarası olarak devralınır.

veya:

¤

Girişi seçin ve

- Numarayı ekleyin:

¤

ekle öğesine basın.

veya:

- Numaranın üzerine yazın:

¤

İstenen numarayı seçin

¤

Evet öğesine basın.

Numarayı telefon rehberinden devralma

Bazı kumanda durumlarında, bir numarayı almak için, örn. SMS göndermek veya, telefon rehbe- rini açabilirsiniz (bir uzantıyı girdikten sonra da).

¤

Kullanım durumuna göre telefon rehberini œRehber veya œ ile açın

¤

Bir telefon rehberi girişine basın

¤

Alınacak numaranın üzerine basın.

(28)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Aramalar listesi

Aramalar listesi

Telefonunuz farklı arama türlerini kaydeder.

¤

Mesajlar sayfası (

¢

s. 9) veya Mesajlar Pop-Up (

¢

s. 9) üzerinden arama listesini açın, Cevapsız Çağ- rılar listesini çağırın.

¤

Uygulamalar menü sayfası üzerinden arama listesini açın, tüm aramaların toplam listesini çağırın.

Farklı bir listeyi görüntülemek üzere çağırabilirsiniz.

Tümünü göster veya Türe göre göster seçin.

Takvim

El cihazınız size en fazla 30 randevu hatırlatabilir. Telefon rehberindeki doğum günleri takvime devralınır.

Güncel gün takvim içerisinde beyaz renkte olup, hatırlatma günleri ise renkli sütunlar halinde işaretlenir. Bir günün seçimi esnasında bu kısa süreli renkli olarak gösterilir.

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme

Ön şart: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Menü tuşu v

¤

} Takvim

¤

Ay / ayarlayın

¤

İstenen gün üzerine basın

¤

Yeni

Kayıt

Aşağıdaki bilgiler mümkündür:

- Metin: randevunun ismi (ö rn. Akşam yemeği, toplantı).

- Saat: randevunun zamanı (saat ve dakika).

- Hatırlatıcı: randevuya bir hafta kalana kadar hatır- latma özelliğini ayarlayabilirsiniz.

- Sesli Sinyal: kumanda alanı ile sesli sinyali devreye sokma/devreden çıkarma.

¤

Kaydet öğesine basın.

Cevapsız Çağrılar

ý James Foster

™ 18:30, Ev 01712233445566

™ 11.06., 18:30

L Tümünügöster Türe göregöster Arama listesi (örnek)

f Ağustos 2012 g

P S Ç P C C P

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

6

06. Ağustos 2012 Metin

Toplantı Saat 16:00 Hatırlatıcı 0 dak.

Sesli Sinyal

L Kaydet

on

f g

(29)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Takvim

Hatırlatma sinyalinin tonunu ve ses seviyesini ayarlama

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

ì Ses Ayarları

¤

Hatırlatıcı Melodi

¤

Ses seviyesini Ô / Ó ile veya Artan arkasındaki şalter ile ayarlayabilirsiniz.

¤

Sinyal

¤

Zil sesi melodisini seçme

¤

ile geri.

Hatırlatma, doğum günleri sinyalinin verilmesi

Bir randevu/doğumgünü bekleme konumunda gösterilir ve 60 san. boyunca seçilmiş zil melodi- siyle ve ses seviyesiyle bildirilir.

Hatırlatma çağrısını devreden çıkarabilir ve bir SMS ile yanıt verebilirsiniz:

¤

Hatırlatmayı onaylamak ve kapatmak için Kapalı üzerine basın.

veya:

¤

SMS Yaz üzerine basın. SMS editörü açılır.

Telefonla görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı tek seferlik bir uyarı sesiyle el cihazından bildirilir.

Onaylanmamış randevuları/doğumgünlerini gösterme

Aşağıdaki randevuları ve doğum günleri Hatırlatıcılar / Etkinlikler listesinde kaydedilir:

u Randevu/doğumgünü çağrısı onaylanmamış.

u Randevu/doğum günü sinyali bir görüşme sırasında verilmiş.

u El cihazı bir randevu/doğumgünü sırasında kapalı.

Son 20 giriş görüntülenir.

Hatırlatıcılar / Etkinlikler listesi mesajlar sayfa- sında (

¢

s. 9) bir sembol ile gösterilir.

¤

Liste açma: mesajlar tuşu ile d Mesajlar sayfasını çağırın ve \ öğesine basın.

Kaydedilmiş randevuları gösterme/silme

Menü tuşu v

¤

} Takvim

¤

Arzu edilen güne basın, randevu listesi görüntülenecektir

¤

Arzu edilen randevuya basın

¤

Randevu silme þ veya giriş seçme, değiştirme ve kaydetme.

Tüm süresi geçmiş hatırlatmaları silme:

Menü tuşu v

¤

Menü sayfası Ayarlar

¤

ÊSistem

¤

Listeyi Temizle

¤

Randevular

¤

Tüm geçmiş rande- vuları sil

¤

Evet ile onaylayın.

Yeni mesaj adedi 2

[

1 Eski kayıtların sayısı

(30)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

Çalar saat

Çalar saat

Ön şart: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati aşağıdaki gibi devreye sokabilir/devreden çıkarabilir ve ayarlayabilirsiniz:

Menü tuşu v

¤

Ü Çalarsaat

¤

on/off

¤

Çalar saatin ayarlarını değiştirmek için N öğesi üzerine basın:

- Saat

¤

Çalar saatin saat ve dakikasını ayarlayın - Aktif Günler

¤

Çalar saatin çalacağı günleri seçin - Melodi

¤

Çalar saat için bir zil melodisi seçin

¤

Kaydet öğesine basın ve güvenlik sorgulamasını onaylayın.

Bir alarm, ekranda ve seçilen zil sesi melodisiyle azami 60 san. boyunca bildirilir. Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme

¤

Çalar saati kapatma: Kapalı öğesine basın.

¤

Erteleme Modu: Ertele öğesine basın. Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarla- nır. İkinci tekrardan sonra çalar saat 24 saatliğine kapatılır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır.

Bir harici numaraya dair bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra kesilir. Bebek telefonunun dev- rede olması durumunda kaldırma ve menü tuşu kilitlenir. El cihazının hoparlörü İki yönlü konuşma işlevi üzerinden devreye sokulur veya devreden çıkarılır. Kapı telefonu devredeyse, bebek alarmına cevap verebilirsiniz.

Bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (zil sesi olmadan) gösterilir. Ekran aydın- latması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır.

Gelen bir aramayı cevapladığınızda, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, ancak fonksiyon etkin kalmaya devam eder. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.

Açıklama

Uyandırma çağrısı zamanla daha yüksek açlar (sabit olarak ayarlanmıştır).

Çalar saat Saat

07:10 Aktif Günler Pzt Sal Çar Per Cum Melodi

03

L Kaydet

(31)

rneo, Version 1, 21.06.2012

Bebek telsizi

Ayarları değiştir

Menü tuşu v

¤

Ç Oda İzleme

¤

f

¤

Alarm (Dahili veya Harici), İki yönlü konuşma on/off, Hassaslık (Yüksek veya Düşük) ayarlayın

¤

Kaydet

u Dahili: liste içerisinden dahili el cihazını seçme.

u Harici: hedef numarayı girin

¤

è ile onaylayın.

Bebek telsizini devreye sokma/devreden çıkarma

¤

Açma: menü tuşu v

¤

Ç Oda İzleme

¤

on

¤

Kapatma: dinleme ekranındaki şalteri devreden çıkarma.

Bebek alarmını iptal et/kapat

Bir bebek alarmı sırasında iptal etme: a üzerine basın.

Bebek telsizini dışarıdan kapatma

Ön şartlar: bebek alarmı harici bir hedef telefon numarasına gider. Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

¤

Bebek alarmı çağrısını cevaplayın ve 9 ; tuşlarına basın.

Çağrı sonlandırılır. Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır.

Dikkat

u Cihazı açtığınızda fonksiyonun çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin hassasiyetini test edin. Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde bağ- lantının kurulup kurulmadığını test edin. Bebek telsizinin ancak açıldıktan 20 saniye sonra etkinleştiğine dikkat edin.

u Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. El ciha- zını gerekiyorsa şarj istasyonuna koyun.

u El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1-2 metre olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

u Hedef numara üzerinde herhangi bir telesekreter çalıştırılmamalıdır.

(32)

e Borneo, Version 1, 21.06.2012

PC'niz ile senkronizasyon (Gigaset QuickSync)

PC'niz ile senkronizasyon (Gigaset QuickSync)

Şunu yapabilirsiniz:

u Çevrimiçi Cloud (bulut) kullanarak mobil cihazınızın telefon rehberini Google bağlantılarınızla senkronize edebilirsiniz.

u Taşınabilir aygıtınızın telefon defteriyle bilgisayarınızdaki Outlook kayıtları eşleştirme, u Çağrı resimlerini bilgisayardan taşınabilir aygıta yükleme,

u Bilgisayardaki resimleri ekran koruyucu olarak taşınabilir aygıta yükleme.

u Bilgisayarınızdan sesleri (zil sesleri melodileri) taşınabilir aygıta yükleyebilirsiniz.

u Giden çağrıları iletebilir, gelen çağrıları karşılayabilirsiniz. Taşınabilir aygıt ekranında bu sırada sanki doğrudan taşınabilir aygıttan konuşuluyormuş gibi gösterim yapılır.

u Gigaset S820 el cihazınızın Firmware'ini güncelleme (sadece USB üzerinden).

El cihazınızın bir bilgisayarla iletişim kurabilmesi için, "Gigaset QuickSync (sürüm 7 veya üzeri)"

programı bilgisayarınızda kurulmuş olmalıdır (ücretsiz indirme ve daha fazla bilgi için, www.gigaset.com/gigasets820). Bu program ile Bluetooth (

¢

s. 21) veya USB üzerinden PC ve el cihazınız (

¢

s. 1) arasında bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

Detaylı bir açıklama için Gigaset QuickSync yardım dosyasına bakın.

Notlar

u Firmware güncellemesi sadece bir USB bağlantısı üzerinden mümkündür.

u Eğer USB veri kablosu takılıysa, hiçbir Bluetooth bağlantısı oluşturulamaz. Eğer bu mev- cut bir Bluetooth bağlantısı sırasında takılırsa, bu kesilir.

Şekil

Updating...

Benzer konular :