Verksamhetsresultat tertial 1/2013

Tam metin

(1)

Landstingsdirektörens stab BILD 1

Verksamhetsresultat tertial 1/2013

Vårdval Norrbotten

(2)

Antal listade per vård-/hälsocentral 30/4 2013

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

(3)

Landstingsdirektörens stab

Andel aktivt listade per vård-/hälsocentral 30/4 2013

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

(4)

Förändring antal listade 30/4 2013 vs 31/12 2012

-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

(5)

Landstingsdirektörens stab BILD 5

Ålderskapiteringskvot (relation kapiterade/antal listade) 30/4 2013

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

(6)

CNI-kvot 30/4 2013

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

(7)

Landstingsdirektörens stab

ACG-kvot 30/4 2013

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

(8)

Antal listade individer som fått FaR recept under tertial 1/2013

0 50 100 150 200 250 300 350

(9)

Landstingsdirektörens stab

Antal listade som haft en dokumenterad uppföljning av FaR under tertial 1/2013

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(10)

Antal listade individer som fått kvalificerad tobaksavvänjning under tertial 1/2013

0 5 10 15 20 25 30 35

(11)

Landstingsdirektörens stab BILD 11

Andel listade > 65 år som vaccinerats mot säsongsinfluensa, säsong 2012- 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

(12)

Diagnossättningsgrad, läkarbesök, tertial 1/2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(13)

Landstingsdirektörens stab BILD 13 Diagnossättningsgrad övriga vårdgivare, besök, tertial 1/2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(14)

Täckningsgrad 30/4 2013 (tidsperiod 365 dagar, mål 80%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

(15)

Landstingsdirektörens stab BILD 15 Vårdgarantin 0:an, telefontillgänglighet tertial 1/2013

*Hortlax vårdcentrals telefontillgänglighet från vårdcentralens egen statistik, de övrigas från Infoview

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

(16)

Vårdgarantin, läkarbesök inom sju dagar, tertial 1/2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :