Verksamhetsresultat tertial 2/2013

Tam metin

(1)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Verksamhetsresultat tertial 2/2013

Vårdval Norrbotten

(2)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Antal listade per hälsocentral 31/8 2013

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

BILD 2

(3)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Förändring antal listade 31/8 2013 vs 31/12 2012

-12000 -7000 -2000 3000 8000 13000

BILD 3

(4)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Ålderkapiteringskvot 31/8 2013

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

BILD 4

(5)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

CNI-kvot 31/8 2013

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

BILD 5

(6)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

ACG-kvot 31/8 2013

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

BILD 6

(7)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Antal listade individer som fått FaR recept, antal uppföljningar av FaR, januari-augusti 2013

0 50 100 150 200 250 300 350 400

BILD 7

(8)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Antal listade individer som fått kvalificerad tobaksavvänjning januari-augusti 2013

0 10 20 30 40 50 60

BILD 8

(9)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Antal listade individer som fått journalförd åtgärd riktad mot alkoholvanor januari-augusti 2013

0 10 20 30 40 50 60 70

BILD 9

(10)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Antal listade individer som fått journalförd åtgärd riktad mot matvanor januari-augusti 2013

0 50 100 150 200 250 300 350

BILD 10

(11)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Antal listade 30-åringar som genomfört hälsosamtal januari-augusti 2013

0 2 4 6 8 10 12 14 16

BILD 11

(12)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Andel gravida som röker/snusar i graviditetsvecka 32, år 2012

BILD 12 0%

5%

10%

15%

20%

25%

(13)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Andel förstagångs föräldrar (ena eller båda)som deltagit i föräldrastödgrupp, år 2012

BILD 13 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

(14)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Diagnossättningsgrad, läkarbesök januari-augusti 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BILD 14

(15)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Diagnossättningsgrad övriga vårdgivare, besök januari-augusti 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BILD 15

(16)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Täckningsgrad 31/8 2013 (tidsperiod 365 dagar, mål 80%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

BILD 16

(17)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Vårdgarantin 0:an, telefontillgänglighet januari-augusti 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BILD 17

(18)

DIVISION

Landstingsdirektörens stab

Vårdgarantin, läkarbesök inom sju dagar, januari-augusti 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BILD 18

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :