Fatih Belediyesi, mahkemenin "kamu yarar

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fatih Belediyesi, mahkemenin "kamu yararı yok" deyip kentsel dönüşüm projesini iptal ettiği Fener, Balat, Ayvansaray'da Bakanlar Kurulu'ndan acele kamulaştırma kararı çıkarttı.

Fatih Belediyesi, Fener Balat ve Ayvansaray'da mahkeme kararına rağmen kentsel dönüşüm için acele kamulaştırma çıkarttırdı.

Bakanlar Kurulu, Belediye'nin isteği üzerine Kamulaştırma Kanunu'nun "Yurt savunması veya olağanüstü durumlarda " uygulanan 27. maddesini gerekçe göstererek acil kamulaştırma kararı aldı.

Afet Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra çıkan "acil kamulaştırma" kararı daha önce Tarlabaşı ve Sulukule'de de çıkartılmıştı.

Mahkeme projeyi iptal etmişti

Fener Balat Ayvansaray bölgesinde belediyenin hazırladığı kentsel dönüşüm projesini mahkeme Haziran ayında mahalle kültürünü yok ettiği, tarihsel dokuya zarar verdiği, kamu yararı olmadığı gerekçeleri ile iptal etmişti. Acele kamulaştırma kararı da iptal edilen projenin olduğu Molla Aşkı, Balat Karabaş, Atik Mustafa Paşa, Tahta Minare mahallelerini kapsıyor.

Fatih Belediyesi'nin Sulukule'de yaptığı ve inşaatları bitmek üzere olan projesi için de mahkeme iptal kararı vermişti. Belediye mahkemenin itirazlarını gidermeyen yeni bir proje hazırlayıp onaylatmıştı.

Figure

Updating...

References

Related subjects :