722 LEVHA 50

10  Download (0)

Tam metin

(1)

Figür 1. Katalog 25’den detayı Figür 2. Katalog 4’den detayı

Figür 3. Katalog 28’den detay Figür 4. Katalog 42’den detay

Figür 5. Katalog 44’den detay

Figür 6. Katalog 15’den detay Figür 7. Katalog 36’den detay

Figür 8. Katalog 3’den detay

Figür 9. Katalog 12’den detay Figür 10. Katalog 37’den detay

Figür 11.Katalog 10’den detay

HACIBAYRAMLAR 1 NOLU YAPI YANAL SİMA BEZEĞİ KABARTMA ION KYMATİONU

(2)

Figür 4. Larissa’dan Figür 5. Sardeis’den Figür 6. Koranza

Figür 7. Kebren’den Figür 8. Miletos’dan Figür 9. Magnesia’dan

Figür 10. Didyma’dan Figür 11. Didyma’dan

Figür 12. Delphi’de Apollon Tapınağı’ndan Ion kymationu

Figür 13-14. Klazomenai lahitlerinden Ion kymationları

Figür 15-16. Kabartmalı vazolar üzerinde Ion kymationları HACIBAYRAMLAR 1 NOLU YAPI YANAL SİMA BEZEĞİ

KABARTMA ION KYMATİONU KARŞILAŞTIRMA

(3)

Figür 1. Katalog 1’den detay Figür 2. Katalog 3’den detay

Figür 3. Katalog 25’den detay Figür 4. Katalog 41’den detay

Figür 1-4. 1 No.lu Yapı aslan betimli yanal sima inci-boncuk dizisi

Figür 5. Katalog 5’den detay

Figür 6. Katalog 7’den detay

Figür 7.Katalog 28’den detay

Figür 5-7. 1 No.lu Yapı boğa betimli yanal sima inci-boncuk dizisi

Figür 8. Katalog 10’dan detay Figür 9. Katalog 11’den detay

Figür 8-9. 1 No.lu Yapı Anadolu Parsı betimli yanal sima inci-boncuk dizisi

Figür 10. Katalog 15’den detay

Figür 11. Katalog 16’dan detay

Figür 12. Katalog 36’dan detay

Figür 10-12. 1 No.lu Yapı Yaban Domuzu betimli yanal sima inci-boncuk dizisi

HACIBAYRAMLAR 1 NOLU YAPI YANAL SİMA BEZEĞİ KABARTMA İNCİ-BONCUK DİZİSİ

(4)

Figür 1. Larissa at araba yarışı sahneli frizden 2. Larissa kline sahneli frizden

Figür 3. Sardeis’den Figür 4. Khios'dan Figür 5. Delphi’den

Figür 6. Myus’dan inci-boncuk dizisi Figür 7. Miletos’dan altar üzerinde inci-boncuk dizisi

Figür 8. Didyma'dan Figür 9. Delphi’den Figür 10. Labraunda’dan

Figür 11-12. Klazomenai lahitlerinden inci-boncuk dizisi

Figür 13-14. Kabartmalı vazolar üzerinde Ion kymationları ve inci-boncuk dizileri

HACIBAYRAMLAR 1 NOLU YAPI YANAL SİMA BEZEĞİ KABARTMA İNCİ – BONCUK DİZİSİ KARŞILAŞTIRMA

(5)

Figür 1. Katalog 1’den detay Figür 2. Katalog 5’den detay

Figür 3. Katalog 9’dan detay Figür 4. Katalog 16’dan detay

Figür 5. Katalog 27’den detay Figür 6. Katalog 32’den detay

Figür 7. Katalog 40’dan detay Figür 8. Katalog 45’den detay

HACIBAYRAMLAR 1 NOLU YAPI YANAL SİMA BEZEĞİ KABARTMA GİYOŞ MOTİFİ

(6)

Figür 1. Asur sanatından Figür 2. Euromos’dan

Figür 3. Miletos’dan Figür 4. Didyma’dan Figür 5. Panionion’dan

Figür 6. Miletos’dan Figür 7. Miletos’dan

Figür 8–9. Euromos lotuslu antefiks bezeği giyoş Figür 10. Euromos’dan

Figür 11. Koranza’dan Figür 12. Larissa’dan Figür 13. Akalan’dan

Figür 14. Olympia’dan Figür 15. Korinthos’dan Figür 16. Toskana’dan

Figür 17. Naukratis’den Figür 18. Yanal simalarda nokta dizisi Figür 19. Miletos’dan

Figür 20-21. Klazomenai lahitlerinden Figür 22. Klazomenai lahtinden HACIBAYRAMLAR 1 NOLU YAPI YANAL SİMA BEZEĞİ

KABARTMA GİYOŞ MOTİFİ KARŞILAŞTIRMA

(7)

Figür 1. Katalog 6’dan detay Figür 2. Katalog 10’dan detay Figür 3. Katalog 15’den detay

Figür 4. Samos Figür 5. Samos Figür 6. Caere Figür 7. Daskyleion'dan Figür 8. Tarquinia’dan kyliksden kantharosdan hydriasından

Figür 9. Katalog 7’dan detay Figür 10. Katalog 16’dan detay

Figür 11. Samos’dan Figür 12. Siana’dan Figür 13. Karia’dandan Figür 14.Klazomenai lahdinden HACIBAYRAMLAR

1

NO.LU YAPI YANAL SİMALARINDA BOYAYLA

YAPILMIŞ BEZEKLER

(8)

Figür 1. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi’ndeki 3368. I numaralı plaka – Katalog 18

Figür 2. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi’ndeki 3368.II numaralı plaka – Katalog 19

Figür 3. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi’ndeki 3368.III numaralı plaka – Katalog 20

Figür 4. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi’ndeki 3368.XIV numaralı plaka – Katalog 21

Figür 5. Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi’ndeki Envanter numaralı bilinmeyen plaka

Katalog 18

Figür 6. 1 No.lu Yapı Anadolu Parsı betimli eğimli simanın Autodesk 3ds Studio Max perspektif renderı

HACIBAYRAMLAR 1 NO.LU YAPI ANADOLU PARSI BETİMLİ EĞİMLİ SİMA PLAKALARI

(9)

Figür 1. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Korunan, Anadolu Parsı Betimli Eğimli Sima Parçası Katalog 49

Figür 2. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Korunan, Anadolu Parsı Betimli Eğimli Sima Parçası Katalog 50

Figür 3. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Korunan, Anadolu Parsı Betimli Eğimli Sima Parçası Katalog 51

Figür 4. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Korunan, Anadolu Parsı Betimli Eğimli Sima Parçası Katalog 52

HACIBAYRAMLAR 1 NO.LU YAPI ANADOLU PARSI BETİMLİ EĞİMLİ SİMA PARÇALARI

(10)

Figür 1- 2. Klazomenai lahitlerinde Anadolu Parsları

Figür 3. Katalog 10’dan Figür 4. Katalog 11’den Figür 5. Klazomenai lahdinden

Figür 6. Katalog 18’den Figür 7. Katalog 22’den Figür 8. Klazomenai lahdinden

Figür 9. Tarquinia’daki bir oda mezarın duvar resminde Anadolu Parsları

HACIBAYRAMLAR 1 NO.LU YAPI ANADOLU PARSI BETİMLİ EĞİMLİ SİMALAR KARŞILAŞTIRMA

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :