• Sonuç bulunamadı

Yaralarda İlk Yardım

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yaralarda İlk Yardım"

Copied!
21
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Dolaşım Sorunlarında ve

Yaralarda İlk Yardım

(2)

Yaralarda Kanama Çeşitleri

• Atar damardan Kanama

• Toplar damardan Kanama

(3)

Yara Çeşitleri

(4)

Yara Çeşitleri

(5)

Yara Çeşitleri

(6)

Yara Çeşitleri

(7)

Yara Çeşitleri

(8)

Yara Çeşitleri

• Kesici alet (Bıçak) Yaralanması

(9)

Yara Çeşitleri

• Ateşli Silah Yaralanması

(10)

İç Kanama

• Vücut içine, boşluklara olan kanamalardır

• Kemik kırığı yada künt travma sonrası olabilir

• Kendiliğinden de olabilir

(11)

Şiddetli Kanamalar

• Kanama kontrol edilmezse şok gelişebilir

• Kanamaya bası uygulamadan önce içinde cisim bulunup bulunmadığına bakılmalıdır

(12)
(13)
(14)
(15)

Saplanma Yaralanmaları

• Demir korkuluk gibi sivri cisim üzerine olan düşmelerdir

• Hemen 112 aranmalı

• Hasta ile cisim ayrılmaya çalışmamalı

• Hastanın ağırlığını azaltmaya yönelik yardım yapılmalı

(16)

Amputasyon

• Kanama kontrolü yapılıp kalp üzerine kaldırılır • Üzerine pet konulup sarılmalıdır (turnike

gerekebilir)

• 112 aranır, hayati bulguları kontrol ve takip edilir

• Kopan organ gazlı bez ile sarıldıktan sonra plastik poşete konur

• Bu şekilde su dolu poşetin içine ve su dolu poşette buzun içine konur

(17)

Kafa Derisinde Kanama ve Kafa

Travması

• Çok kanar

• Ciddi travma düşün (kafa, servikal)

(18)

Göz Travmaları

• Ağrı

• Görme kaybı • Kırmızı göz

(19)

Burun Kanaması

• Burun kanatlarına bası • Ağızdan nefes

• Konuşturulmaz, öksürtülmez • 10 -10 -10 (30) dakika

• 30 dk geçerse hastaneye götür

(20)

Avuç İçi Kanaması

• Kanlanması çok

• Damar-sinir-tendon • Yabancı cisim ??

(21)

Crush Injury

• Büyük travmalar genellikle crush injury ile sonuçlanır.

• Kırık, şişlik ve iç kanamayla birlikte olabilir • Süre uzun olursa 2 kötü sonuç olur

– Dokularda hasar artar (özellikle kas dokusunda) – Tekrar dolaşım geri döndüğünde (reperfüzyon)

çok miktarda zararlı maddenin aniden kana karışması

Referanslar

Benzer Belgeler

Baumel (1968), tavukta kalbin apex cordis’inin uzayan sivri bir koni tarzında olduğunu saptarken yapılan çalışmada da hindi kalbinin apex’inin sivri bir

These technology specifications provide an important contribution to the solution towards the multi- Application chip card vision, such as common programming

Hastaların sağkalımları ile cinsiyet, sigara-alkol öyküleri, tümör yerleşim yerleri, cerrahi girişim yapılıp yapılmadığı, tanı anındaki evreleri, risk

Bu bağlamda, gümrük kontrolü uygulamalarının gerçekleştirilmesinde süreçten en çok etkilenen; Gümrük Müşavirleri ve çalışanlarının cinsiyet, eğitim düzeyi,

tutularak endoskopik olarak çıkarılan yabancı cismin 10 cm uzunluğunda sert cisim olduğu izlendi (Resim 3).. İşlem son- rası 24 saat gözlem altında tutulan hastada ek

Şair ilham ile sanat ila hayatın içiçe olduğunu, bilen birisi olarak, sanatın "kendi" adamı olarak defalarca tekrarlıyor, Şair olarak fikir yürüttüğünden

Konjestif kalp yetmezliği; koroner arter hastalığı ve hipertansiyon olmak üzere çok sayıda kalp ve damar hastalığı türünün ilerlemiş döneminde ortak bir komplikasyon

Geciken sol ventrikül duvarlar›n›n erken stimülasyonu ve atriyum sistolünü sol ventrikül kontraksiyonunun takip edece¤i flekilde k›salt›lm›fl sol atriyoventriküler