Från idé till handling – utbildning i projektplanering med hjälp av LFA

Tam metin

(1)

Region Norrbotten erbjuder utbildning i LFA (The Logical Framework Approach). Utbildningen vill bidra till fler relevanta, genomförbara och hållbara projekt, som ett sätt att utveckla verksamheter i länet.

LFA är en metod som når hela vägen fram, det vill säga en metod som genom dess olika steg ger en färdig strukturerad plan med tydliga mätbara mål, åtgärder med tydlig ansvarsfördelning. Metoden underlättar planering, uppföljning och styrningen av projekt och verksamhet mot väl förankrade och hållbara resultat.

Utbildningen genomförs vid två tillfällen och innebär en spännande blandning av lärande, erfarenhetsutbyte, inspiration och konkret arbete med att utveckla den projektidé som du och dina kollegor tar med till kursdagarna. Dessa idéer – case – utgör grunden för de olika delarna vi går genom i planeringsmodellen, de nio stegen i LFA: från omvärlds- och intressent- analys, till behov och utmaningar, mål, aktiviteter och resurser.

Planeringsmodellen enligt LFA innebär ett kvalitetssäkrat arbetssätt att gå från idé till handling. Kunskaperna du får med dig via det projekt/case du och de andra deltagarna arbetat med, kan generaliseras och användas för andra projekt- och verksamhetsidéer i kommunen. Alltså; samtidigt som ni lär er en projektplaneringsmetod får ni praktiskt arbeta med projektidéer!

NYHET!

Från idé till handling – utbildning i projektplanering med hjälp av LFA

Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå

(2)

Innehåll

Genomgång och arbete med egna projektidéer enligt de nio stegen i LFA: från omvärlds- och intressentanalys, till behov och utmaningar, mål, aktiviteter, risker och resurser.

Hur

Till dagen är det bra om ni tar med er verkliga case/projektideér. Står ni inför några aktuella utmaningar där ett projekt skulle kunna bidra till att finna en lösning? Vi använder sedan casen för att praktiskt tillämpa LFA-metoden.

Utbildningstillfällen

24 maj Luleå 4 juni Älvsbyn Tid: klockan 08.30-16.00

Vi bjuder på frukost, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan

Anmäl dig senast en vecka innan respektive utbildningstillfälle.

Information om anmälan

Petra Selberg, 0920-710 66, petra.selberg@norrbotten.se

Utbildare

European Minds

Tommie Helgeé, 070-655 28 65, tommie@europeanminds.com Göran Sjöberg, 070-559 65 95, goran@europeanminds.com

ANMÄL DIG HÄR!

Şekil

Updating...

Referanslar

  1. ANMÄL DIG HÄR!
Benzer konular :