• Sonuç bulunamadı

Başlık: KÜNYE VE İÇİNDEKİLERYazar(lar):Cilt: 59 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Hukfak_0000001593 Yayın Tarihi: 2010 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: KÜNYE VE İÇİNDEKİLERYazar(lar):Cilt: 59 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Hukfak_0000001593 Yayın Tarihi: 2010 PDF"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ISSN:

1301-1308

Cilt/Volume 59 Sayı/Number 1 Yıl/Year 2010

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Makaleler / Articles

Ayşe Dicle ERGİN

Azınlık dillerinin kullanımı konusunda Türkiye nerede duruyor? / Where Does Turkey Stand with regard to the Use of Minority Languages? 1 Metin FEYZİOĞLU - Güneş OKUYUCU ERGÜN

Türk Hukukunda Tutuklulukta Azami Süre / The Upper Limit of Arrest

under Turkish Law 35

Abdurrahman SAYGILI

Modern Devlet’in Çıplak Sureti / The Bare Aspect of the Modern

State 61

Ahmet Hamdi TOPAL

Uluslararası Hukukta Deniz Haydutluğu ve Mücadele Yöntemleri /

Piracy and Counter-Piracy in International Law 99

Süleyman YILMAZ

Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay’ın Bakışı / Adjustment Problem in the Foreign Currency Indexed Credits

and the View of the Turkish Court of Appeals 131

Çeviri / Translation

İbnü’z-ziya Ahmet Reşit (Çev.: Belkıs KONAN)

Memleketimizde Ecnebi Postahâneleri / Foreign Post Office in Our

(2)
(3)

Referanslar

Benzer Belgeler

ˇ Zarko from University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Department of Electrical Machines, Drives and Automation, Zagreb, Croatia in their paper

This analysis is based on five signal regions, each tai- lored to maximize the sensitivity to different SUSY event topologies: (1,2) Signal regions requiring a hard lepton plus three

The sum rules for the observables (masses and decay constants) of the ground state χ Q 2 ( 1P ) meson are obtained equating both representations of the correlation func- tion,

128 Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Praha, Czech Republic 129 State Research Center Institute for High Energy Physics, Protvino, Russia 130

Umumiyet itibariyle Suriyedekinden farklı olarak, Hatayda, topog­ rafya şartlarının da müdahalesi ile, İskenderun kıyılarında yazın sıcak, rutubetli, kışın ılık ve

Bu işlerden sonra kongre Baş­ kanlığına verilen takrirler okuna­ rak kongre adına Atatürk'ün mu­ vakkat kabrini ziyaret edip çelenk koyacak bir heyet seçildi; diğer

Müellif, yalnız yazılı kaynaklardan değil, etnografik tetkiklerinden de az çok faydalanmıştır; Burada şunu da kaydede­ lim ki Türk takviminde çok önemli yeri olan

This microbiological assay showed that these benzoxazole derivatives possess a broad spectrum of antimycobacterial activity having MIC values of 8-64 µg/ml against the