• Sonuç bulunamadı

[Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından gönderilen "Bir Usta Bir Dünya:Sait Faik Abasıyanık Arşiv Sergisi" davetiyesi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından gönderilen "Bir Usta Bir Dünya:Sait Faik Abasıyanık Arşiv Sergisi" davetiyesi]"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T 'î- b / C ^ '

Bir U sta Bir D ünya

SAİT FAİK ABASIYANIK

A rş iv S erg isi

Y A P I'C KREDİ K Ü LT Ü R S A N A T

(2)

“Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması, pekâlâ bir meseledir. Kim demiş mesele değildir, diye? Budalalık! Ya yağmur yağsaydı... Ya otların yeşili mor ya da denizin mavisi kırmızı olsaydı... Olsaydı o zaman mesele olurdu, işte.

Çukulata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan: - Hişt, dedi.

( . . . )

Nerden gelirse gelsin dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin!... Bir hişt hişt sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları...”

Bir Usta Bir Dünya

SAİT FAİK ABASIYANDC

Arşiv Sergisinin

açılışı nedeniyle düzenlenen

kokteyle onur vermeniz

dileğiyle.

YAPI ^ KREDİ K Ü LT Ü R S A N A T

Y A YIN C ILIK

Kokteyl: 9 Ocak 2003, Perşembe, Saat: 18.00 Sergi: 10 Ocak 2003 - 15 Şubat 2003

Yapı Kredi Kültür Merkezi

Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Sergi Salonu İstiklal Caddesi No:285 Beyoğlu

Bu sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. için düzenlenmiştir.

(3)

“...yazmasam çıldıracaktım.”

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

toplumsal ‘ben’ liğin biçimlenme kuramı olarak ortaya koymaktadır.”(Lazar, 2001:17) Nitekim biz de çalışmamızda yaşantı, tüketim ya da gösteri toplumu olarak

24-26 Mayıs 1989 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan III. MÜSLÜMAN KÜTÜPHANECİLER

Sirkeci Kayseri Palas Oteli Beyazıt Aydın Oteli Sirkeci Otel İnkılâp Beyazıt BarçınOteli Sirkeci Tarsa Oteli Beyazıt Bolu Emniyet Oteli Sirkeci Aolu Oteli Küçükpazar Bursa

Şadan Gökovalı, “Turgut Bey’in İzmir’e Yaptıkları” adlı kitabında son on ve özellikle de sekiz yılda İzmir’in başına gelenleri belgelere ve yaşayanların

Mikrodebrider kullanılarak yapılan nasal poli- pektomi sırasında, kanamanın daha az olması, açığa çıkan kan ve doku debrislerinin irrigasyon ve sürekli aspirasyonla

mühürlü yaklaşık 10 büyük çuval ve bir bavul içinde bu­ lunduğu kaydedildi, önceki gün yaşamını yitiren Ve- ra'dan, 1963'te bir tutanakla alınan eşyaların

Burada 24 yaşında depresyon tanısı ile sertralin tedavisi başlanan ve akneiform dö- küntü gelişen kadın hasta sunuldu.. OLGU

Eğer romanda bir dâva varsa o da şudur : İnsan, tahteşşuurundaki bir tipe âşık olur, bu gayri mevcu­ da şiddetle sadık kalır ve bir gün onunla