• Sonuç bulunamadı

Kazım Paşa'nın bağlılığı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kazım Paşa'nın bağlılığı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TARİHTE BUGÜN

m ü m t a z a r i k a n

I

O<s*7 * î v t o » /

JTı

ruHs

10 Temmuz

KÂZ/M

PASA 'm

1319'DA BU6UN, KÂZIM (MRASEIÜR) PAŞA, ER-

.ZVRUM’DÂ, MUSTAFA K İ M A t (ÂTATljRj<.)'E

K BAĞLILIĞIM! BİLDİRDİ. İKİ G Ü N Ö N CE O R ­

D U D A N AYRILMIŞ BULUNAN MUSTAFA

' KEM AL ¡ALIŞMAYA ÇALIŞTIĞI SİTİL YA­

ŞAMIN TEDİRGİNLİĞİ İÇİNDEYDİ. M İLLÎ MÜCADELE KARARINDA KİM LERD EN DES­ TEK ĞÖRECEKTİ ? O SIRALAR, İSTANBUL HÜKÜMETİ, KENDİSİNİ TUTUKLAMALARI

İÇİN BÖLGE YETKİLİLERİNE TELGRAFLAR YOLLUYORDU. BUNLARDAN BİRİ D E,X2-

KOLORDU KOM UTANI KAZIM PAŞA'YA GEL M İŞTİ. ANCAK, O, ARPINDA SİLAH AR K A - D AŞLARIYLA MUSTAFA KEM AL'E GİDEREK:

"E M R İN İZ D E Y İM PA Ş A M " D E P tf

Referanslar

Benzer Belgeler

Kuzey Kafkasya kökenli savaşçıların Orta Doğu’da terör örgütüne katılmak için izledikleri rotanın genellikle Türkiye üzerinden olduğu tahmin edilmektedir.. Fakat bu

Kanuni devrinde, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Kaptan-ı Derya olması ve Cezayir’in Osmanlı devletine bağlanması, Osmanlılara çok büyük olanaklar

Ünal Araç Ankara, 2022.. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinin tarih yazımında daha çok İbrahim Paşa ve yönetimi üzerinde yoğunlaşan katı eleştiriler, III. 1703-1730) sal-

Mustafa Reşid Paşa başta olmak üzere Pertev Paşa’nın yetiştirmesi olan devlet adamlarının Akif Paşa’ya hınç besledikleri aşikâr olup intikam almak için

Birinci bölümde Karabekir Paşa’nın ailesi ve 1.Dünya Savaşı’na kadar olan hayatı; İkinci bölümde, 1.Dünya Savaşı sırasındaki askeri faaliyetleri, Üçüncü

Yeni Said dönemi eserleri 1926’dan 1949’a kadar yaklaşık 22-23 yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Bu sebeple eserlerin ilk

摘要:We performed a multicenter survey using a semistructured interview in 1,072 consecutive patients with Parkinson~s disease (PD) enrolled during 12 months in 55 Italian centers

In order to examine whether changes in circulating atrial natriuretic peptide (ANP) and sodium excretion during saline infusion in patients with essential hypertension (EH ) could

Concerning the collection of course materials, the medical humanistic courses offered for the session of 2002-2003 of each medical school can be divided into two kinds:

This study attempts to answer the question: do preservice elementary teachers identify the necessary and sufficient conditions for a rhombus.. Forty-five elementary

Her mezarın içini görüyormuşçasına pencereleri Abbasağa Mezarlı­ ğına bakan Beşiktaştaki Madam Mari pansiyonundan yıllarca bir türlü ay- rılmaımasile,

“Aydın” sıfatıyla özdeşleştiği kişiler, komünist geçmişten başka kendisiyle çok az ortak yanı olan büyük, kocaman isimler, Aragon, Pavese, Malraux,

the number of both granulated and degranulated mast cell in mucosa of PS- induced urinary bladder ( Fig. 5a) and this response was statistically significant (p&lt;0.01).

İktisadi ve İdari Bilimler Programları Program Türü :Lisans Puan Türü :TM2 www.salimunsal.com.. Yeri Kodu Ü.Türü Üniversite Adı Fakültesi &amp;

Kendi çekirdeklerinde boş yoğunluğa sahip N ve Z için bir WB(zayıf Bertrand) eğri bir FB(Frenet Bertrand) eğrisidir... Böylece D üzerinde 1.Frenet Formülü

Hiç biri gelişi güzel alınmış, ısmarlanmış parçalar değildir, her birinin şekli kullanılacağı yere uygun olarak çizilmiş, örnekleri, renkleri en yakışıklı su-

Mısır Hidivi Tevfik Paşa’nın (1852-1892) küçük oğlu olan Emîr Mehmet Ali Paşa, uzun yıllar veliaht olmasına rağmen siyasetten uzak bir hayat yaşamış ve daha çok

Mahmiyye-i Konya hummiyet ani'l-âfât ve'l-beliyye mahallâtından merhûm Galle-i Harb Sultan Mahallesi sâkinelerinden olup Maraş Beylerbeyisi iken bundan akdem katl olunan Rum Mehmed

Hacı Mustafa Kaplan’ın oğlu Hafız Kâmil Bey ile Hasene Hanım’ın evliliğinden ise; Nuri’nin babası Hacı Ahmet Bey (Paşa) doğar (1860-1947). Nuri Paşa’nın; biri

Olaylardaki hızlanma ve dönemde yaşanılan hareketlilik romanın diline zarffiiller yardımıyla, özellikle de –(ı)p zarffiiliyle verilmiştir. Bu özellik, esasında

Bu çalışmada Nesîmî ve Ahmet Paşa’nın, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar bölümünde yer alan 5879 numarada kayıtlı bir şiir mecmuası içerisinde yer

Kudüs şehrinde mutasarrıflık, Mehmet Ali Paşa’nın çekilmesiyle yapılan düzen- leme ile 1841 yılında oluşturulmuş, ilk mutasarrıf olarak da Mehmet Tayyar Paşa

tween the study and control groups regarding histo- pathological findings such as perineural congestion, perineural inflammation, neural fibrosis, number of ganglion cells, edema,