• Sonuç bulunamadı

Hız Yayınları Kurumsal 4 Cevap Anahtarı 5.SINIF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hız Yayınları Kurumsal 4 Cevap Anahtarı 5.SINIF "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hız Yayınları Kurumsal 4 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 A D A D C A D B B C B C 1

2 A B D B A D B D D A D A 2

3 D D C C A D B B C A A B 3

4 C C B A B B C C B D C A 4

5 B B A A B C C A C B D D 5

6 A D C D A C A D A D A C 6

7 C A D C D A D C A A D C 7

8 A A B B D A A A D C B B 8

9 C C C A B B C B B B C D 9

10 D D A C C B B C D B A A 10

11 B C A D B C 11

12 D B C C A D 12

13 C A B C D A 13

14 B C D B C D 14

15 D A C D C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Hız Yayınları Kurumsal 4 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 A D A D C A D B B C B C 1

2 A B D B A D B D D A D A 2

3 D D C C A D B B C A A B 3

4 C C B A B B C C B D C A 4

5 B B A A B C C A C B D D 5

6 A D C D A C A D A D A C 6

7 C A D C D A D C A A D C 7

8 A A B B D A A A D C B B 8

9 C C C A B B C B B B C D 9

10 D D A C C B B C D B A A 10

11 B C A D B C 11

12 D B C C A D 12

13 C A B C D A 13

14 B C D B C D 14

15 D A C D C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Hız Yayınları Kurumsal 4 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 A D A D C A D B B C B C 1

2 A B D B A D B D D A D A 2

3 D D C C A D B B C A A B 3

4 C C B A B B C C B D C A 4

5 B B A A B C C A C B D D 5

6 A D C D A C A D A D A C 6

7 C A D C D A D C A A D C 7

8 A A B B D A A A D C B B 8

9 C C C A B B C B B B C D 9

10 D D A C C B B C D B A A 10

11 B C A D B C 11

12 D B C C A D 12

13 C A B C D A 13

14 B C D B C D 14

15 D A C D C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Hız Yayınları Kurumsal 4 Cevap Anahtarı 5.SINIF

TÜRKÇE SOSYAL BİLG DİN KÜLTÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML

A B A B A B A B A B A B

1 A D A D C A D B B C B C 1

2 A B D B A D B D D A D A 2

3 D D C C A D B B C A A B 3

4 C C B A B B C C B D C A 4

5 B B A A B C C A C B D D 5

6 A D C D A C A D A D A C 6

7 C A D C D A D C A A D C 7

8 A A B B D A A A D C B B 8

9 C C C A B B C B B B C D 9

10 D D A C C B B C D B A A 10

11 B C A D B C 11

12 D B C C A D 12

13 C A B C D A 13

14 B C D B C D 14

15 D A C D C B 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Referanslar

Benzer Belgeler

16. Mete ve Fatih tek yumurta ikizleridir. Yani Mete ve Fatih aynı genetik yapıya sahiptirler. Yıllar sonra üniversite eği- timleri için farklı şehirlerde yaşamaya başlayan

a) Öyküleyici metinde sürecin başı, ortası ve sonunda öğrencilerin okuma seviyeleri ile okuduğunu anlama başarıları düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı

C) Kütlesi fazla olan suyun sıcaklığı daha az olur.. D) Kütlesi fazla olan suyun aldığı ısı daha

3. Burak, doğum günü pastasını yukarıda- ki gibi 5 eşit parçaya bölüyor. Burak, bu parçalardan 1 tanesini tabağa koyup kendisi yiyor.. Hatice Öğretmen, öğrencilerine

Buna göre yarışmanın sonucu ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğ- rudur?. A) 40 puan farkla

Kartonda verilenlerden ısı iletkeni olan- lar taranırsa kartonun görünümü aşağı- dakilerden hangisi gibi

D) Acem ülkesinde “Zengüzer Pehlivan” adıyla ün yapmış bir adam siyah kispetiyle gelip Kral’ın huzu- runda durdu. “Destur, ey Eflatun tedbirli vezir!” diye nara atarak

II. Kütlesi çok olan cismin yerden yüksekliği, kütlesi az olan cisme göre daha fazladır.. III. Kütlesi az olan cismin, kütlesi çok olan cis- me göre yerden yüksekliği

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

7. Merhaba ismim Berna. Ege Bölge- si’nde yaşıyorum. İnsanlar yerleş- mek için daha çok kıyı kesimleri tercih ederler. Çünkü kıyı kesimdeki geniş ve verimli

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SOSYAL BİLİMLER-1.. Halit Ziya Uşaklıgil ve romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?. A) Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola

KİTAPÇIĞI Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait toplam 30 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz... 1. Yüz

A) Kutadgu Bilig B) Risaletü’n Nushiyye C) Atabetü’l Hakayık D) Dede Korkut Hikâyeleri E) Garipname.. SINIF DENEME SINAVI 04 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. 15. aşağıdakilerden

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ.. Sevdiceğim, gerçeğimsin, yoğumsun, varımsın Hırçın denizimsin, köpüklü dalgalarımsın Bir esrik rüzgâr esiyor göz bebeklerinden

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SOSYAL BİLİMLER-1.. Aşağıdaki dizelerin dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hangisinin Millî Edebiyat Dönemi'ne ait

KİTAPÇIĞI Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait toplam 30 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz... 1. Mahmut,

A) Öyküleyici anlatım B) Tartışmacı anlatım C) Açıklayıcı anlatım D) Tanık gösterme E) Betimleyici anlatım.. SINIF DENEME SINAVI 05 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. 13.

Yolu İpek Yolu Kürk Yolu SOSYAL BİLİMLER.. Haritada gösterilen bölgedeki medeniyetle- rin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?. A) Yazıyı ilk

Buna göre Ahi teşkilatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?. A) Türklerin ekonomik yaşamda etkin bir rol